Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie Prejsť na obsah

Mimoriadna výzva č. 1/2023

Fond na podporu umenia (ďalej len „fond“) v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. (ďalej len „zákon“) vyhlasuje mimoriadnu výzvu č. 1/2023 na predkladanie žiadostí pre oprávnených/é žiadateľov/ky v rámci podprogramu 3.6.5