Oznámenia

Rozhodnutie riaditeľa č. 12/2022

30. 06. 2022

Dňa 30. 6. 2022 bolo zverejnené rozhodnutie riaditeľa pre mimoriadnu výzvu č. 1/2022 v podprogramoch:

  • 1.8.1 Tvorba javiskového diela – divadlo
  • 1.8.2 Tvorba javiskového diela – tanec
  • 1.8.3 Tvorba hudobného diela
  • 1.8.4 Tvorba a realizácia diel – vizuálne umenie
  • 1.8.5 Tvorba umeleckej literatúry
  • 3.8 Výskum a reflexia umenia v exile

Bližšie informácie sa nájdete tu: https://www.fpu.sk/sk/rozhodnutia-riaditela/

Rozhodnutie riaditeľa č. 11/2022

27. 05. 2022

Dňa 27. 5. 2022 bolo zverejnené rozhodnutie riaditeľa pre Výzvu č. 8/2022 v podprogramoch:

1.1.3 Tvorba a uvedenie javiskového diela – zriaďované divadlá

1.1.6 Medzinárodné mobility a prezentácie – divadlo

1.6.2 Tvorba, vydávanie a šírenie audiokníh

5.1.4 Akvizícia knižníc

Bližšie informácie sa nájdete tu: https://www.fpu.sk/sk/rozhodnutia-riaditela/