Oznámenia

Rozhodnutie riaditeľa č. 5/2023

24. 03. 2023

Dňa 24. 3. 2023 bolo zverejnené rozhodnutie riaditeľa pre Výzvu č. 6/2023 a 7/2023 v podprogramoch:

1.3.1 Tvorba hudobného diela – hudobné žánre populárnej kultúry 

1.3.1 Tvorba hudobného diela – klasická a experimentálna hudba 

4.1.1 Inventarizácia, dokumentácia a šírenie informácií o tradičnej kultúre 

4.1.2 Výskum a odborná reflexia – tradičná kultúra 

4.1.3 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť – tradičná kultúra 

4.1.4 Odborné vzdelávacie aktivity – tradičná kultúra 

1.4.1 Tvorba a realizácia diel – klasické, tradičné a nové médiá

1.4.2 Tvorba a realizácia diel – dizajn 

4.2 Vznik a prezentácia tvorby – neprofesionálne umenie

Bližšie informácie nájdete tu: https://www.fpu.sk/sk/rozhodnutia-riaditela/

Rozhodnutie riaditeľa č. 4/2023

10. 03. 2023

Dňa 10. 3. 2023 bolo zverejnené rozhodnutie riaditeľa pre Výzvu č. 5/2023 a 6/2023 v podprogramoch:

3.4.1 Výskum a odborná reflexia – vizuálne umenie

3.4.2 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť – vizuálne umenie

3.4.3 Odborné vzdelávacie aktivity – vizuálne umenie

3.4.4 Kultúrno-vzdelávacie aktivity pre deti, mládež a dospelých – vizuálne umenie

1.3.2 Tvorba a šírenie hudobného diela

1.3.6 Medzinárodné mobility a prezentácie – hudba

1.5.5 Tvorba prekladov umeleckej literatúry

1.5.6 Vydávanie prekladov umeleckej literatúry

1.5.8 Medzinárodné mobility a prezentácie – literatúra

Bližšie informácie nájdete tu: https://www.fpu.sk/sk/rozhodnutia-riaditela/

VOĽBA RIADITEĽA FONDU NA PODPORU UMENIA – ROZHODNUTIE

02. 03. 2023

Rada Fondu na podporu umenia zvolila na verejnom zasadnutí dňa 2. 3. 2023 nového riaditeľa Fondu na podporu umenia. (ďalej len „FPU“).

Rada vyberala riaditeľa spomedzi  troch kandidátov, Martina Gietla, Jána Pállfyho a Róberta Špotáka, ktorí sa prihlásili na základe verejnej výzvy na predkladanie prihlášok na funkciu riaditeľa FPU a splnili  všetky formálne náležitosti stanovené zákonom.   

Kandidáti mali možnosť zaslať v termíne od 1. decembra 2022 do 6. februára 2023  prihlášku spolu s vypracovaným projektom riadenia a rozvoja FPU.

Na verejnom zasadnutí rady, ktoré sa konalo dňa 2. 3. 2023, prezentovali kandidáti svoje projekty, po ktorých nasledovali otázky od členov rady a verejnosti.

Po verejných prezentáciách kandidátov rozhodla Rada FPU  tajným hlasovaním o tom, kto sa stane novým riaditeľom FPU. Nadpolovičnú väčšinu hlasov ôsmich zúčastnených členiek a členov rady získal Róbert Špoták.

Na funkciu riaditeľa FPU nastúpi po skončení výkonu funkcie súčasného riaditeľa, t. j. od 1. júla 2023, na obdobie 4 rokov.