Oznámenia

Vyjadrenie k schválenej zmene zákona o FPU

22. 05. 2024

Národná rada Slovenskej republiky dňa 21.5.2024 schválila novelu zákona o Fonde na podporu umenia v znení pozmeňujúceho návrhu skupiny koaličných poslancov (verejne komunikovaný najmä ako návrh Romana Michelka z SNS). Novela výrazne mení princípy fungovania fondu. V nasledujúcich mesiacoch nás preto bude čakať množstvo práce s implementovaním zmien.

Rád by som sa úprimne poďakoval za všetku podporu, ktorú sme od vás v uplynulých týždňoch dostali. Veľmi si to vážime a považujeme to za výrazný signál, že dobré fungovanie fondu je pre kultúrnu a umeleckú obec dôležité a záleží vám na ňom.

Aj preto by som chcel požiadať všetkých členov a členky odborných komisií, aby zvážili svoje zotrvanie v komisiách. Kvalita rozhodovania o projektoch stojí aj po prijatých zmenách na odbornej práci vás všetkých a je naďalej dôležitá pre fungovanie fondu. Samozrejme, pochopím a budem rešpektovať akékoľvek rozhodnutie jednotlivých členov a členiek odborných komisií, ale apelujem na všetkých, aby sa nevzdávali členstva minimálne do účinnosti novely zákona.

V najbližšom čase budeme pracovať na podrobnej analýze dopadov všetkých schválených zmien. Budeme vás o nich následne priebežne informovať cez naše online kanály.

Róbert Špoták

Riaditeľ Fondu na podporu umenia

Rozhodnutie riaditeľa č. 8/2024

17. 05. 2024

Dňa 17. 5. 2024 bolo zverejnené rozhodnutie riaditeľa pre výzvu č. 7/2024 a 8/2024 v podprogramoch:

1.1.1 Tvorba javiskového diela – divadlo

1.1.2 Uvedenie javiskového diela – nezávislé divadlá

1.1.5 Aktivity nezávislých divadiel, divadelných zoskupení a organizácií 

1.4.1 Tvorba a realizácia diel – klasické, tradičné a nové médiá

1.4.6 Medzinárodné mobility a prezentácie – vizuálne umenie

1.6.1 Tvorba, vydávanie, uvedenie medziodborového diela

1.6.2 Tvorba, vydávanie a šírenie audiokníh

1.6.4 Medzinárodné mobility a prezentácie – medziodborové projekty, výskumné a vzdelávacie aktivity

1.6.5 Medzinárodné mobility a prezentácie – kreatívny priemysel 

Bližšie informácie nájdete tu: https://www.fpu.sk/sk/rozhodnutia-riaditela/

Rozhodnutie riaditeľa č. 7/2024

03. 05. 2024

Dňa 3. 5. 2024 bolo zverejnené rozhodnutie riaditeľa pre výzvu č. 7/2024 podprogramoch:

1.4.2 Tvorba a realizácia diel – dizajn

4.3.1 Aktivity nezávislých profesionálnych zoskupení – tradičná kultúra

4.3.2 Vznik a prezentácia tvorby – tradičná kultúra a folklorizmus

Bližšie informácie nájdete tu: https://www.fpu.sk/sk/rozhodnutia-riaditela/