Oznámenia

VOĽBA RIADITEĽA FONDU NA PODPORU UMENIA – ROZHODNUTIE

02. 03. 2023

Rada Fondu na podporu umenia zvolila na verejnom zasadnutí dňa 2. 3. 2023 nového riaditeľa Fondu na podporu umenia. (ďalej len „FPU“).

Rada vyberala riaditeľa spomedzi  troch kandidátov, Martina Gietla, Jána Pállfyho a Róberta Špotáka, ktorí sa prihlásili na základe verejnej výzvy na predkladanie prihlášok na funkciu riaditeľa FPU a splnili  všetky formálne náležitosti stanovené zákonom.   

Kandidáti mali možnosť zaslať v termíne od 1. decembra 2022 do 6. februára 2023  prihlášku spolu s vypracovaným projektom riadenia a rozvoja FPU.

Na verejnom zasadnutí rady, ktoré sa konalo dňa 2. 3. 2023, prezentovali kandidáti svoje projekty, po ktorých nasledovali otázky od členov rady a verejnosti.

Po verejných prezentáciách kandidátov rozhodla Rada FPU  tajným hlasovaním o tom, kto sa stane novým riaditeľom FPU. Nadpolovičnú väčšinu hlasov ôsmich zúčastnených členiek a členov rady získal Róbert Špoták.

Na funkciu riaditeľa FPU nastúpi po skončení výkonu funkcie súčasného riaditeľa, t. j. od 1. júla 2023, na obdobie 4 rokov.

Pozvánka na verejné zasadnutie rady FPU – VOĽBA RIADITEĽA

24. 02. 2023

Členovia rady a kancelária Fondu na podporu umenia Vás na základe vyhlásenej výzvy k voľbe riaditeľa FPU pozývajú na verejné zasadnutie rady FPU, ktorého súčasťou je prezentácia kandidátov Martina Giertla, Jána Pálffyho a Róberta Špotáka.

Čas: Štvrtok 2. marca 2023 o 9.15 hod.

Miesto: Prednášková sála Univerzitnej knižnice v Bratislave, Ventúrska 11, Bratislava

Voľba riaditeľa FPU je prístupná pre verejnosť do naplnenia kapacity prednáškovej sály. Verejnosť bude mať možnosť sledovať voľbu riaditeľa FPU online na facebookovej stránke FPU.

Program:

9:15 začiatok zasadnutia

9.30 prezentácia kandidáta Martina Giertla

10:30 prestávka

10:45 prezentácia kandidáta Jána Pálffyho

11:45 prestávka

12:00 prezentácia kandidáta Róberta Špotáka

13:00 prerušenie zasadnutia – prestávka (obed)

14:30 pokračovanie v zasadnutí – rozprava, hlasovanie o kandidátoch

Rozhodnutie riaditeľa č. 3/2023

17. 02. 2023

Dňa 17. 2. 2023 bolo zverejnené rozhodnutie riaditeľa pre Výzvu č. 5/2023 a 6/2023 v podprogramoch:

3.7.1 Výskum a odborná reflexia – kreatívny priemysel

3.7.2 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť, vzdelávacie aktivity – kreatívny priemysel

5.4. Reštaurovanie a ošetrenie zbierkových fondov

Bližšie informácie nájdete tu: https://www.fpu.sk/sk/rozhodnutia-riaditela/