Oznámenia

Rozhodnutie riaditeľa č. 11/2021

28. 05. 2021

Dňa 28.5.2021 bolo zverejnené rozhodnutie riaditeľa pre Výzvu č. 7/2021 a Výzvu č. 8/2021 v podprogramoch:

 • 1.5.4 Vydávanie pôvodnej slovenskej umeleckej literatúry
 • 1.5.8 Medzinárodné mobility a prezentácie – literatúra
 • 1.6.1 Tvorba, vydávanie, uvedenie medziodborového diela
 • 1.6.4 Medzinárodné mobility a prezentácie – medziodborové projekty, výskumné a vzdelávacie aktivity
 • 1.6.5 Medzinárodné mobility a prezentácie – kreatívny priemysel
 • 3.4.1 Výskum a odborná reflexia – vizuálne umenie
 • 3.4.2 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť – vizuálne umenie
 • 3.4.3 Odborné vzdelávacie aktivity – vizuálne umenie
 • 3.4.4 Kultúrno-vzdelávacie aktivity pre deti, mládež a dospelých – vizuálne umenie
 • 3.5.1 Výskum a odborná reflexia – literatúra
 • 3.5.2 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť – literatúra
 • 3.5.3 Odborné vzdelávacie aktivity – literatúra
 • 3.5.4 Kultúrno-vzdelávacie aktivity pre deti, mládež a dospelých – literatúra
 • 3.6.1 Medziodborový výskum a odborná reflexia
 • 3.6.2 Medziodborový výskum, publikačná a prekladateľská činnosť
 • 3.6.3 Medziodborové odborné vzdelávacie aktivity
 • 3.6.4 Medziodborové kultúrno-vzdelávacie aktivity pre deti, mládež a dospelých
 • 3.7.1 Výskum a odborná reflexia – kreatívny priemysel
 • 3.7.2 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť – kreatívny priemysel
 • 3.7.3 Odborné vzdelávacie aktivity – kreatívny priemysel
 • 3.7.4 Kultúrno-vzdelávacie aktivity pre deti, mládež a dospelých – kreatívny priemysel
 • 4.2 Vznik a prezentácia tvorby – neprofesionálne umenie

Bližšie informácie sa nájdete tu: https://www.fpu.sk/sk/rozhodnutia-riaditela/

Vyhľadanie čísla zápisu do Evidencie profesionálnych umelcov a iných profesionálov v kultúre

28. 05. 2021

Pripravili sme pre vás videonávod, ako v Registračnom systéme FPU nájdete svoje číslo zápisu do evidencie profesionálnych umelcov a iných profesionálov v kultúre.

Ak toto číslo potrebujete pre účely podania žiadosti o dotáciu na Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, nezabudnite podať žiadosť o zápis do tejto evidencie a zaslať ho poštou FPU do štvrtka 10.6.2021, aby ste ho najneskôr 30.6.2021 mali k dispozícii. Viac informácií o evidencii profesionálnych umelcov a iných profesionálov v kultúre nájdete na tomto linku: https://www.fpu.sk/…/ziadost-o-zapis-do-evidencie…/

Rozhodnutie riaditeľa č. 10/2021

14. 05. 2021

Dňa 14.5.2021 bolo zverejnené rozhodnutie riaditeľa pre Výzvu č. 4/2021  a Výzvu č. 6/2021 v podprogramoch:

 • 6.2 Mesto kultúry (iné subjekty)
 • 6.1.1 Mesto kultúry – prípravná fáza
 • 1.5.5 Tvorba prekladov umeleckej literatúry
 • 1.5.6 Vydávanie prekladov umeleckej literatúry

Bližšie informácie sa nájdete tu: https://www.fpu.sk/sk/rozhodnutia-riaditela/

Rozhodnutie riaditeľa č. 9/2021

07. 05. 2021

Dňa 7.5.2021 bolo zverejnené rozhodnutie riaditeľa pre Výzvu č. 6/2021  a Výzvu č. 7/2021 v podprogramoch:

 • 1.4.1 Tvorba a realizácia diel – klasické, tradičné a nové médiá 
 • 1.4.7 Medzinárodné mobility a prezentácie – vizuálne umenie 
 • 3.1.1 Výskum a odborná reflexia – divadlo 
 • 3.1.2 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť – divadlo
 • 3.1.3 Odborné vzdelávacie aktivity – divadlo
 • 3.1.4 Kultúrno-vzdelávacie aktivity pre deti, mládež a dospelých – divadlo 
 • 3.2.1 Výskum a odborná reflexia – tanec 
 • 3.2.2 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť – tanec 
 • 3.2.3 Odborné vzdelávacie aktivity – tanec 
 • 3.2.4 Kultúrno-vzdelávacie aktivity pre deti, mládež a dospelých – tanec 
 • 3.3.1 Výskum a odborná reflexia – hudba 
 • 3.3.2 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť – hudba 
 • 3.3.3 Odborné vzdelávacie aktivity – hudba 
 • 3.3.4 Kultúrno-vzdelávacie aktivity pre deti, mládež a dospelých – hudba 
 • 1.1.3 Tvorba a uvedenie javiskového diela – zriaďované divadlá 
 • 1.1.6 Medzinárodné mobility a prezentácie – divadlo

Bližšie informácie sa nájdete tu: https://www.fpu.sk/sk/rozhodnutia-riaditela/