Oznámenia

Výzva č. 4/2023

17. 10. 2022

Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. vyhlasuje Výzvu č. 4/2023 na predkladanie žiadostí pre oprávnených/é žiadateľov/ky v rámci podprogramov:  

3.1.1 Výskum a odborná reflexia – divadlo

3.1.2 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť – divadlo

3.1.3 Odborné vzdelávacie aktivity – divadlo

3.1.4 Kultúrno-vzdelávacie aktivity pre deti, mládež a dospelých – divadlo

3.2.1 Výskum a odborná reflexia – tanec

3.2.2 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť – tanec

3.2.3 Odborné vzdelávacie aktivity – tanec

3.2.4 Kultúrno-vzdelávacie aktivity pre deti, mládež a dospelých – tanec

3.5.1 Výskum a odborná reflexia – literatúra

3.5.2 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť – literatúra

3.5.3 Odborné vzdelávacie aktivity – literatúra

3.5.4 Kultúrno-vzdelávacie aktivity pre deti, mládež a dospelých – literatúra

5.1.1 A Komplexná infraštruktúra knižníc Dotácia

5.1.2 Vybavenie knižníc a menšia knižničná infraštruktúra

7.1 Prezentačné a odborné aktivity verejných vysokých škôl

7.2 Medzinárodná prezentácia verejných vysokých škôl

Postup pre podávanie žiadostí a zoznam povinných dokladov ku žiadosti nájdete v Odporúčaniach pre podanie žiadosti.
Oficiálny dokument výzvy špecifikuje podmienky predloženia žiadosti o podporu a osobitosti jednotlivých podprogramov.

Bližšie informácie nájdete tu: https://www.fpu.sk/sk/vyzvy/vyzva-c-4-2023/

Webinár Slovenskej komory architektov

03. 10. 2022

Vážení žiadatelia/vážené žiadateľky v programe 5 Pamäťové a fondové inštitúcie,

Slovenská komora architektov pripravila pre záujemcov webinár s podtitulom: Malá architektonická súťaž ako nástroj pre žiadateľov o podporu z Fondu na podporu umenia v Programe 5: Pamäťové a fondové inštitúcie a súvisiacich podprogramoch:
5.1.1 Komplexná infraštruktúra knižníc
5.1.2 Vybavenie knižníc a menšia knižničná infraštruktúra
5.2.3 Nové stále expozície – múzeá
5.3.3 Nové stále expozície – galérie

Webinár je primárne určený žiadateľom o podporu z Fondu na podporu umenia (Program 5: Pamäťové a fondové inštitúcie a príslušné podprogramy), ktorí sa plánujú do výzvy zapojiť a ktorých po úspešnom pridelení grantu čaká organizovanie tzv. „malej“ architektonickej súťaže. Prednášajúci prevedú účastníkov webinára základnou terminológiou a legislatívnymi rámcami súťaží a samotným procesom ich prípravy a priebehu. Na príkladoch úspešne realizovaných obdobných súťaží si priblížime špecifiká konkrétneho typu tzv. „malej“ súťaže, ktorá je ideálnym spôsobom obstarania najkvalitnejšieho architektonického návrhu pre typ zadania, vyplývajúceho z Programu 5. Otázky k téme sú vítané.

Webinár je otvorený všetkým inštitúciám, ktoré plánujú formát „malej“ architektonickej súťaže realizovať.

20. októbra 2022
13:00 – 15:00
online (zoom)

Prednášajúci:
Ing. arch. Rudolf Žákovský – predseda Výboru pre súťaže a verejné obstarávanie, Slovenská komora architektov
Mgr. art. Rea Dilhoffová – samostatná odborná referentka pre súťaže návrhov, Slovenská komora architektov
Mgr. Mirek Karas – advokát, Slovenská komora architektov.

Všetky potrebné informácie nájdte na na webovej stránke Slovenskej komory architektov.

Výzva č. 3/2023

03. 10. 2022

Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. vyhlasuje Výzvu č. 3/2023 na predkladanie žiadostí pre oprávnených/é žiadateľov/ky v rámci podprogramov:  

Postup pre podávanie žiadostí a zoznam povinných dokladov ku žiadosti nájdete v Odporúčaniach pre podanie žiadosti.
Oficiálny dokument výzvy špecifikuje podmienky predloženia žiadosti o podporu a osobitosti jednotlivých podprogramov.

Bližšie informácie nájdete tu: https://www.fpu.sk/sk/vyzvy/vyzva-c-3-2022-2/