Oznámenia

Rozhodnutie riaditeľa č. 9/2021

07. 05. 2021

Dňa 7.5.2021 bolo zverejnené rozhodnutie riaditeľa pre Výzvu č. 6/2021  a Výzvu č. 7/2021 v podprogramoch:

 • 1.4.1 Tvorba a realizácia diel – klasické, tradičné a nové médiá 
 • 1.4.7 Medzinárodné mobility a prezentácie – vizuálne umenie 
 • 3.1.1 Výskum a odborná reflexia – divadlo 
 • 3.1.2 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť – divadlo
 • 3.1.3 Odborné vzdelávacie aktivity – divadlo
 • 3.1.4 Kultúrno-vzdelávacie aktivity pre deti, mládež a dospelých – divadlo 
 • 3.2.1 Výskum a odborná reflexia – tanec 
 • 3.2.2 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť – tanec 
 • 3.2.3 Odborné vzdelávacie aktivity – tanec 
 • 3.2.4 Kultúrno-vzdelávacie aktivity pre deti, mládež a dospelých – tanec 
 • 3.3.1 Výskum a odborná reflexia – hudba 
 • 3.3.2 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť – hudba 
 • 3.3.3 Odborné vzdelávacie aktivity – hudba 
 • 3.3.4 Kultúrno-vzdelávacie aktivity pre deti, mládež a dospelých – hudba 
 • 1.1.3 Tvorba a uvedenie javiskového diela – zriaďované divadlá 
 • 1.1.6 Medzinárodné mobility a prezentácie – divadlo

Bližšie informácie sa nájdete tu: https://www.fpu.sk/sk/rozhodnutia-riaditela/

Rozhodnutie riaditeľa č. 8/2021

23. 04. 2021

Dňa 23.4.2021 bolo zverejnené rozhodnutie riaditeľa pre Výzvu č. 5/2021  a Výzvu č. 6/2021 v podprogramoch:

 • 1.5.1 Tvorba umeleckej literatúry pre deti a mládež
 • 1.5.2 Vydávanie umeleckej literatúry pre deti a mládež
 • 5.1.3 Podujatia, vzdelávacie aktivity a odborná činnosť knižníc
 • 1.2.1 Tvorba javiskového diela – tanec
 • 1.2.2 Tvorba a uvedenie javiskového diela – tanec
 • 1.2.4 Aktivity nezávislých tanečných zoskupení a organizácií
 • 1.2.5 Medzinárodné mobility a prezentácie – tanec
 • 4.3.1 Aktivity nezávislých profesionálnych zoskupení – tradičná kultúra
 • 4.3.2 Vznik a prezentácia tvorby – tradičná kultúra a folklorizmus
 • 4.6 Medzinárodné mobility a prezentácie – tradičná kultúra a kultúrno-osvetová činnosť

Bližšie informácie sa nájdete tu: https://www.fpu.sk/sk/rozhodnutia-riaditela/

Podateľňa FPU zostáva naďalej zatvorená!

19. 04. 2021

Podateľňa FPU zostáva aj napriek uvoľneniu opatrení naďalej zatvorená. Prosím využívajte služby slovenskej pošty alebo doručovanie kuriérom. O znovuotvorení podateľne Vás budeme informovať prostredníctvom našej webovej stránky a Facebooku.