Oznámenia

Výzva č. 5/2024

04. 12. 2023

Fond na podporu umenia (ďalej len „fond“) v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. (ďalej len „zákon“) a súlade s vnútornými predpismi fondu, najmä Štruktúrou podpornej činnosti Fondu na podporu umenia na rok 2024, vyhlasuje výzvu č. 5/2024 na predkladanie žiadostí pre oprávnených/é žiadateľov/ky v rámci podprogramov:  

Postup pre podávanie žiadostí a zoznam povinných dokladov ku žiadosti nájdete v Odporúčaniach pre podanie žiadosti.
Oficiálny dokument výzvy špecifikuje podmienky predloženia žiadosti o podporu a osobitosti jednotlivých podprogramov.

Bližšie informácie nájdete tu: https://www.fpu.sk/sk/vyzvy/vyzva-c-5-2024/

Rozhodnutie riaditeľa č. 12/2023

01. 12. 2023

Dňa 1. 12. 2023 bolo zverejnené rozhodnutie riaditeľa pre Mimoriadnu výzvu 1/2023, Výzvu č. 1/2024, výzvu č. 2/2024 v podprogramoch:

1.3.3 Festivaly, súťaže, koncerty – klasická a experimentálna hudba

1.5.7 Literárne prehliadky, festivaly, súťaže

1.5.8 Medzinárodné mobility a prezentácie – literatúra 

1.4.3 Individuálne a kolektívne výstavné a prezentačné aktivity – vizuálne umenie

1.4.4 Individuálne a kolektívne výstavné a prezentačné aktivity – dizajn

3.6.5 Umenie pre školy

Bližšie informácie nájdete tu: https://www.fpu.sk/sk/rozhodnutia-riaditela/

Rozhodnutie riaditeľa č. 11/2023

16. 11. 2023

Dňa 16. 11. 2023 bolo zverejnené rozhodnutie riaditeľa pre Výzvu č. 1/2024 v podprogramoch:

1.4.5 Aktivity nezávislých galérií a organizácií 

1.4.6 Medzinárodné mobility a prezentácie – vizuálne umenie

2.2.1 Aktivity väčších kultúrnych a umeleckých centier

2.2.2 Aktivity malých kultúrnych a umeleckých centier

2.2.3 Aktivity rezidenčných centier

Bližšie informácie nájdete tu: https://www.fpu.sk/sk/rozhodnutia-riaditela/

Výzva č. 4/2024

13. 11. 2023

Fond na podporu umenia (ďalej len „fond“) v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. (ďalej len „zákon“) a súlade s vnútornými predpismi fondu, najmä Štruktúrou podpornej činnosti Fondu na podporu umenia na rok 2024, vyhlasuje výzvu č. 4/2024 na predkladanie žiadostí pre oprávnených/é žiadateľov/ky v rámci podprogramov:  

Postup pre podávanie žiadostí a zoznam povinných dokladov ku žiadosti nájdete v Odporúčaniach pre podanie žiadosti.
Oficiálny dokument výzvy špecifikuje podmienky predloženia žiadosti o podporu a osobitosti jednotlivých podprogramov.

Bližšie informácie nájdete tu: https:https://www.fpu.sk/sk/vyzvy/vyzva-c-4-2024/