Oznámenia

Stanovisko FPU k relácii TA3

16. 07. 2021

Fondu na podporu umenia (FPU) bolo v rámci podpornej činnosti na rok 2021 doteraz doručených 6629 žiadostí v žiadanej sume 80 193 722 eur. Podporených bolo zatiaľ 3043 projektov v sume 18 942 255 eur. Všetky žiadosti boli posúdené podľa vopred stanovených kritérií. Každým projektom sa zaoberali odborné komisie zložené z expertov a expertiek, ktorých mená sú transparentne zverejnené na webovom sídle FPU. Medzi 3586 nepodporenými projektami sa ocitli aj dve žiadosti spomenuté v relácii Tak takto?, odvysielanej dňa 12.7.2021 v súkromnej televízii TA3.

FPU upozorňuje, že v predmetnej relácii odzneli nepravdivé a zavádzajúce informácie, ktoré je možné veľmi jednoducho overiť a bez problémov vyvrátiť. Napríklad, žiadosti o podporu nikdy nehodnotili pracovníci FPU, ale výlučne odborné komisie. Ich členov a členky nominujú profesijné organizácie príslušnej umeleckej komunity, resp. kultúrnej obce z celého Slovenska. Každý projekt je riadne obodovaný, u nepodporených je uvedené aj krátke zdôvodnenie zamietnutia žiadosti. Všetky tieto informácie sú verejnosti prístupné na webovom sídle FPU.

Chceme sa dôrazne ohradiť voči absurdnej analógii medzi FPU a aktivitami Mariána Kotlebu počas jeho pôsobenia ako predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja, ktorú v relácii uviedla redaktorka. FPU bol jedným zo zásadných finančných zdrojov, aby nezávislá aj zriaďovaná kultúra v tomto regióne počas daného obdobia mohla vôbec prežiť. Tendenčné podsúvanie tejto analógie, ako aj neznalosť elementárnych procesov hodnotenia žiadostí FPU zo strany moderátorky považujeme za novinárske zlyhanie a uvádzanie nepravdivých informácií zo strany nepodporenej žiadateľky za neetickú snahu o sebaprezentáciu.

FPU považuje v tejto súvislosti za dôležité zdôrazniť, že aj naďalej bude podporovať prideľovanie dotácií a štipendií výlučne na základe odborných stanovísk, podľa zákona a vnútorných predpisov fondu . Táto hodnota je pre FPU zásadná a nemenná, obzvlášť v aktuálnom období, keď sa názory expertov a expertiek spochybňujú na základe rôznych subjektívnych pocitov, diletantských uzáverov a účelových manipulácií. FPU si vysoko cení prácu všetkých svojich odborných komisií, vrátane oblasti divadla. Ich závery považuje za profesionálne a vychádzajúce zo znalosti oblasti umenia a kultúry na Slovensku.

Rozhodnutie riaditeľa č. 13/2021

25. 06. 2021

Dňa 25. 6. 2021 bolo zverejnené rozhodnutie riaditeľa pre Výzvu č. 8/2021 v podprogramoch:

  • 1.1.1 Tvorba javiskového diela – divadlo 
  • 1.1.2 Uvedenie javiskového diela – nezávislé divadlá 
  • 1.1.5 Aktivity nezávislých divadiel, divadelných zoskupení a organizácií 
  • 1.3.1 Tvorba hudobného diela 

Bližšie informácie sa nájdete tu: https://www.fpu.sk/sk/rozhodnutia-riaditela/

Rozhodnutie riaditeľa č. 12/2021

11. 06. 2021

Dňa 11.6.2021 bolo zverejnené rozhodnutie riaditeľa pre Výzvu č. 8/2021 v podprogramoch:

1.3.2 Tvorba a šírenie hudobného diela

1.3.6 Medzinárodné mobility a prezentácie – hudba

1.4.2 Tvorba a realizácia diel – dizajn

1.6.3 Tvorba multimediálneho diela

5.1.4 Akvizícia knižníc

5.4.1 Odborné ošetrenie zbierkových fondov

5.4.2 Ochrana zbierkových fondov

Bližšie informácie sa nájdete tu: https://www.fpu.sk/sk/rozhodnutia-riaditela/

Predĺženie termínu pre podanie žiadosti o zápis do Evidencie profesionálnych umelcov

10. 06. 2021

Vzhľadom na mimoriadny záujem žiadateľov o COVID dotácie predlžujeme termín podania žiadosti o zápis do Evidencie profesionálnych umelcov do utorka 15. 6. 2021.

Ak si chcete žiadať  o COVID dotáciu pre profesionálky a profesionálov pôsobiacich v kultúre a kreatívnom priemysle na Ministerstve kultúry SR musíte si najprv podať žiadosť o zápis do Evidencie profesionálnych umelcov na FPU.

Návod na registráciu v Registračnom systéme FPU a následné podanie žiadosti o zápis do EPU je k dispozícii na stránke https://www.fpu.sk/sk/ziadost-o-zapis-do-evidencie-profesionalnych-umelcov-a-inych-profesionalov-v-kulture/