Oznámenia

Rozhodnutie riaditeľa č. 9/2023

12. 05. 2023

Dňa 12. 5. 2023 bolo zverejnené rozhodnutie riaditeľa pre Výzvu č. 8/2023 v podprogramoch:

1.2.1 Tvorba javiskového diela – tanec

1.2.2 Tvorba a uvedenie javiskového diela – tanec

1.2.4 Aktivity nezávislých tanečných zoskupení a organizácií 

1.2.5 Medzinárodné mobility a prezentácie – tanec

1.5.3 Tvorba pôvodnej slovenskej umeleckej literatúry 

Bližšie informácie nájdete tu: https://www.fpu.sk/sk/rozhodnutia-riaditela/

Rozhodnutie riaditeľa č. 8/2023

28. 04. 2023

Dňa 28. 4. 2023 bolo zverejnené rozhodnutie riaditeľa pre Výzvu č. 7/2023 a 8/2023 v podprogramoch:

1.1.1 Tvorba javiskového diela – divadlo

1.1.2 Uvedenie javiskového diela – nezávislé divadlá

1.1.5 Aktivity nezávislých divadiel, divadelných zoskupení a organizácií

1.1.3 Tvorba a uvedenie javiskového diela – zriaďované divadlá 

1.1.6 Medzinárodné mobility a prezentácie – divadlo

1.5.4 Vydávanie pôvodnej slovenskej umeleckej literatúry

5.1.4 Akvizícia knižníc

Bližšie informácie nájdete tu: https://www.fpu.sk/sk/rozhodnutia-riaditela/