Oznámenia

Rozhodnutie riaditeľa č. 4/2021

26. 02. 2021

Dňa 26.2.2021 bolo zverejnené rozhodnutie riaditeľa pre Výzvu č. 2/2021  v podprogramoch:

 • 2.1 Veľké prehliadky, festivaly, súťaže
 • 1.2.3 Prehliadky, festivaly, súťaže, koncerty – tanec
 • 1.2.4 Aktivity nezávislých tanečných zoskupení a organizácií
 • 4.4.1 Tradičná kultúra a folklorizmus

Bližšie informácie sa nájdete tu: https://www.fpu.sk/sk/rozhodnutia-riaditela/

Výzva č. 7/2021

22. 02. 2021

Fond na podporu umenia (ďalej len „fond“) v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. (ďalej len „zákon“) vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o finančnú podporu pre oprávnených/é žiadateľov/ky v nasledujúcich podprogramoch:

 • 1.1.3 Tvorba a uvedenie javiskového diela – zriaďované divadlá
 • 1.1.6 Medzinárodné mobility a prezentácie – divadlo
 • 1.5.4 Vydávanie pôvodnej slovenskej umeleckej literatúry
 • 1.5.8 Medzinárodné mobility a prezentácie – literatúra
 • 1.5.9 Kritické vydanie slovenskej literárnej klasiky
 • 1.6.1 Tvorba, vydávanie, uvedenie medziodborového diela
 • 1.6.4 Medzinárodné mobility a prezentácie – medziodborové projekty, výskumné a vzdelávacie aktivity
 • 1.6.5 Medzinárodné mobility a prezentácie – kreatívny priemysel
 • 3.4.1 Výskum a odborná reflexia – vizuálne umenie
 • 3.4.2 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť – vizuálne umenie
 • 3.4.3 Odborné vzdelávacie aktivity – vizuálne umenie
 • 3.4.4 Kultúrno-vzdelávacie aktivity pre deti, mládež a dospelých – vizuálne umenie
 • 3.5.1 Výskum a odborná reflexia – literatúra
 • 3.5.2 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť – literatúra
 • 3.5.3 Odborné vzdelávacie aktivity – literatúra
 • 3.5.4 Kultúrno-vzdelávacie aktivity pre deti, mládež a dospelých – literatúra
 • 3.6.1 Medziodborový výskum a odborná reflexia
 • 3.6.2 Medziodborový výskum, publikačná a prekladateľská činnosť
 • 3.6.3 Medziodborové odborné vzdelávacie aktivity
 • 3.6.4 Medziodborové kultúrno-vzdelávacie aktivity pre deti, mládež a dospelých
 • 3.7.1 Výskum a odborná reflexia – kreatívny priemysel
 • 3.7.2 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť – kreatívny priemysel
 • 3.7.3 Odborné vzdelávacie aktivity – kreatívny priemysel
 • 3.7.4 Kultúrno-vzdelávacie aktivity pre deti, mládež a dospelých – kreatívny priemysel

Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu  je stanovený do 22.3.2021. Žiadateľ/ka je povinný/á podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU v posledný deň výzvy najneskôr do 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ).

Bližšie informácie nájdete tu: https://www.fpu.sk/sk/vyzvy/vyzva-c-7-2021/

Rozhodnutie riaditeľa č. 3/2021

19. 02. 2021

Dňa 19.2.2021 bolo zverejnené rozhodnutie riaditeľa pre Výzvu č. 2/2021  v podprogramoch:

 • 1.3.5 Aktivity nezávislých hudobných organizácií
 • 1.5.7 Literárne prehliadky, festivaly, súťaže
 • 4.5.1 Postupové súťaže a prehliadky záujmovej umeleckej činnosti
 • 1.4.3 Individuálne a kolektívne výstavné a prezentačné aktivity – vizuálne umenie

Bližšie informácie sa nájdete tu: https://www.fpu.sk/sk/riaditel/

Informácia pre žiadateľov

17. 02. 2021

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu a preventívne opatrenia zamedzujúce šírenie koronavírusu Vás chceme informovať, že zamestnanci fondu pracujú prevažne z domu s obmedzeným prístupom k telefónnym linkám v kancelárii. Preto na komunikáciu s fondom využívajte elektronickú poštu. V nevyhnutných prípadoch je telefonická konzultácia možná po dohode prostredníctvom mailu.

Ďakujeme za pochopenie

FPU