Oznámenia

Výzva č. 6/2021

01. 02. 2021

Fond na podporu umenia (ďalej len „fond“) v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona
č. 434/2010 Z. z o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. (ďalej len „zákon“) vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o finančnú podporu pre oprávnených/é žiadateľov/ky v nasledujúcich podprogramoch:

1.2.1 Tvorba javiskového diela – tanec

1.2.2 Tvorba a uvedenie javiskového diela – tanec

1.2.4 Aktivity nezávislých tanečných zoskupení a organizácií

1.2.5 Medzinárodné mobility a prezentácie – tanec

1.4.1 Tvorba a realizácia diel – klasické, tradičné a nové médiá

1.4.6 Tvorba a realizácia diela vo verejnom priestore

1.4.7 Medzinárodné mobility a prezentácie – vizuálne umenie

1.5.5 Tvorba prekladov umeleckej literatúry

1.5.6 Vydávanie prekladovej umeleckej literatúry

3.1.1 Výskum a odborná reflexia – divadlo

3.1.2 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť – divadlo

3.1.3 Odborné vzdelávacie aktivity – divadlo

3.1.4 Kultúrno-vzdelávacie aktivity pre deti, mládež a dospelých – divadlo

3.2.1 Výskum a odborná reflexia – tanec

3.2.2 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť – tanec

3.2.3 Odborné vzdelávacie aktivity – tanec

3.2.4 Kultúrno-vzdelávacie aktivity pre deti, mládež a dospelých – tanec

3.3.1 Výskum a odborná reflexia – hudba

3.3.2 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť – hudba

3.3.3 Odborné vzdelávacie aktivity – hudba

3.3.4 Kultúrno-vzdelávacie aktivity pre deti, mládež a dospelých – hudba

4.3.1 Aktivity nezávislých profesionálnych zoskupení – tradičná kultúra

4.3.2 Vznik a prezentácia tvorby – tradičná kultúra a folklorizmus

4.6 Medzinárodné prezentácie a mobility – tradičná kult. a kultúrno-osvetová činnosť

Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu  je stanovený do 1.3.2021. Žiadateľ/ka je povinný/á podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU v posledný deň výzvy najneskôr do 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ).

Bližšie informácie nájdete tu: https://www.fpu.sk/wp-content/uploads/vyzva-6-2021.pdf

Spúšťame nový web

25. 01. 2021

Fond na podporu umenia spúšťa v stredu 27.1.2021 novú webovú stránku.

Všetkých návštevníkov stránky chceme upozorniť, že stránka nemusí fungovať optimálne.

Budeme usilovne pracovať na tom, aby ste sa čo najskôr dostali ku všetkým informáciám, ktoré potrebujete vedieť.

FPU

Bezplatná registrácia do EPU a EIPU len do konca januára!

22. 01. 2021

Bezplatná registrácia do Evidencie profesionálnych umelcov a iných profesionálov v kultúre len do 31.1.2021!

Pre úspešnú registráciu v systéme postupujte nasledovne:

  • je potrebné vytvoriť si nové konto na https://podpora.fpu.sk. kliknutím na „Registrácia nového žiadateľa“ a zaregistrovať sa
  • v ponuke vybrať možnosť fyzická osoba – jednotlivec!!!
  • po prihlásení do Registračného systému FPU si treba v hlavnej ponuke otvoriť časť „Evidencia profesionálnych umelcov a iných profesionálov v kultúre“ a tam je možné podať žiadosť do jednej z evidencií buď tlačidlom „Žiadosť o zápis do evidencie profesionálnych umelcov“ alebo „Žiadosť o zápis do evidencie iných profesionálov v kultúre“
  • po vyplení žiadosti je potrebné podať si žiadosť kliknutím na tlačidlo „Podať“
  • ďalej treba žiadosť stiahnuť, vytlačiť, podpísať a poslať na adresu: Fond na podporu umenia, Cukrová 14,  811 08 Bratislava

PRE UĽAHČENIE REGISTRÁCIE A VYPLNENIA ŽIADOSTI SME PRE VÁS PRIPRAVILI  NÁVOD AKO POSTUPOVAŤ:

Videonávod k evidencii profesionálnych umelcov nájdete tu:https://www.facebook.com/watch/?v=195025488954422

Videonávod k evidencii iných profesionálov v kultúre nájdete tu:https://www.facebook.com/watch/?v=847707396047063

Registrácia  je do 31.1.2021 bez poplatku.

V prípade potreby nás kontaktujte v pracovných dňoch od 13:00 do 15:00 na telefónnych číslach 02/593 24 269, 02/593 24 268, 02/593 24 249 alebo na e-mailových adresách: stanislava.molcanova@fpu.skkatarina.monosikova@fpu.skkristina.blesakova@fpu.skanna.smidriakova@fpu.sk

Zoznam povolaní profesionálnych umelcov a zoznam povolaní iných profesionálov v kultúre nájdete tu: https://www.culture.gov.sk/wp-content/uploads/2019/12/Opatrenie-MK-SR-zoznam-povolani.pdf

Rozhodnutie riaditeľa č. 1/2021

22. 01. 2021

Dňa 22.1.2021 bolo zverejnené rozhodnutie riaditeľa pre podprogramy:

1.4.5 Aktivity nezávislých galérií a organizácií

2.2.1 Aktivity väčších kultúrnych a umeleckých centier

2.2.2 Aktivity malých kultúrnych a umeleckých centier

2.2.3 Aktivity rezidenčných centier

2.3.1 Vydávanie a distribúcia tlačených časopisov

2.3.2 Vydávanie internetových časopisov

Bližšie informácie sa dočítate tu https://www.fpu.sk/sk/prijimatel/rozhodnutia-riaditela