Oznámenia

Rozhodnutie riaditeľa č. 8/2022

22. 04. 2022

Dňa 22.4. 2022 bolo zverejnené rozhodnutie riaditeľa pre Výzvu č. 6/2022 a 7/2022 v podprogramoch:

6.1.1 Mesto kultúry – prípravná fáza

6.2 Mesto kultúry (iné subjekty)

1.4.6 Tvorba a realizácia diela vo verejnom priestore

1.4.7 Medzinárodné mobility a prezentácie – vizuálne umenie

4.2 Vznik a prezentácia tvorby – neprofesionálne umenie

Bližšie informácie sa nájdete tu: https://www.fpu.sk/sk/rozhodnutia-riaditela/

Rozhodnutie riaditeľa č. 7/2022

08. 04. 2022

Dňa 8.4. 2022 bolo zverejnené rozhodnutie riaditeľa pre Výzvu č. 6/2022 v podprogramoch:

1.3.1 Tvorba hudobného diela – hudobné žánre populárnej kultúry

1.5.5 Tvorba prekladov umeleckej literatúry 

1.5.6 Vydávanie prekladov umeleckej literatúry

1.5.8 Š Medzinárodné mobility a prezentácie – literatúra

1.5.8 D Medzinárodné mobility a prezentácie – literatúra

Bližšie informácie sa nájdete tu: https://www.fpu.sk/sk/rozhodnutia-riaditela/

Rozhodnutie riaditeľa č. 6/2022

25. 03. 2022

Dňa 25. 3. 2022 bolo zverejnené rozhodnutie riaditeľa pre Výzvu č. 5/2022 a 6/2022 v podprogramoch:

1.7.3 Podujatia v oblasti digitálnych hier

1.3.1 Tvorba hudobného diela – klasická a experimentálna hudba

1.3.2 Tvorba a šírenie hudobného diela

1.3.6 Medzinárodné mobility a prezentácie – hudba 


Bližšie informácie sa nájdete tu: https://www.fpu.sk/sk/rozhodnutia-riaditela/