Oznámenia

Podateľňa FPU zostáva naďalej zatvorená!

14. 02. 2022

Podateľňa FPU zostáva aj napriek uvoľneniu opatrení naďalej zatvorená. Prosím využívajte služby slovenskej pošty alebo doručovanie kuriérom. O znovuotvorení podateľne Vás budeme informovať prostredníctvom našej webovej stránky a Facebooku.

Rozhodnutie riaditeľa č. 3/2022

11. 02. 2022

Dňa 11.2. 2022 bolo zverejnené rozhodnutie riaditeľa pre Výzvu č. 2/2022, č. 3/2022 a Výzvu č. 4/2022 v podprogramoch:

4.4.2 Neprofesionálne umenie

4.6 Medzinárodné mobility a prezentácie – tradičná kultúra a kultúrno-osvetová činnosť

3.1.1 Výskum a odborná reflexia – divadlo

3.1.2 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť – divadlo

3.1.3 Odborné vzdelávacie aktivity – divadlo

3.1.4 Kultúrno-vzdelávacie aktivity pre deti, mládež a dospelých – divadlo

3.2.1 Výskum a odborná reflexia – tanec

3.2.2 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť – tanec

3.2.3 Odborné vzdelávacie aktivity – tanec 

3.2.4 Kultúrno-vzdelávacie aktivity pre deti, mládež a dospelých – tanec 

5.1.1 A Komplexná infraštruktúra knižníc 

5.1.2 Vybavenie knižníc a menšia knižničná infraštruktúra

1.4.4 Individuálne a kolektívne výstavné a prezentačné aktivity – dizajn

Bližšie informácie sa nájdete tu: https://www.fpu.sk/sk/rozhodnutia-riaditela/

Výzva č. 7/2022

07. 02. 2022

Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. vyhlasuje Výzvu č. 7/2022 na predkladanie žiadostí pre oprávnených/é žiadateľov/ky v rámci podprogramov:  


Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu je stanovený od 7. 2. 2022 do 7. 3. 2022. Žiadateľ/ka je povinný/á podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU v posledný deň výzvy najneskôr do 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ).

Postup pre podávanie žiadostí a zoznam povinných dokladov ku žiadosti nájdete v Odporúčaniach pre podanie žiadosti.
Oficiálny dokument výzvy špecifikuje podmienky predloženia žiadosti o podporu a osobitosti jednotlivých podprogramov.

Bližšie informácie nájdete tu: https://www.fpu.sk/sk/vyzvy/vyzva-c-7-2022/

Rozhodnutie riaditeľa č. 2/2022

28. 01. 2022

Dňa 28 1. 2022 bolo zverejnené rozhodnutie riaditeľa pre Výzvu č. 2/2022 a Výzvu č. 3/2022 v podprogramoch:

4.4.1 Tradičná kultúra a folklorizmus

5.1.3 Podujatia, vzdelávacie aktivity a odborná činnosť knižníc

5.2.1 Vedecko-výskumná a prezentačná činnosť – múzeá

5.2.3 A Nové stále expozície – múzeá

5.3.1 Vedecko-výskumná a prezentačná činnosť – galérie

5.3.3 A Nové stále expozície – galérie

3.3.1 Výskum a odborná reflexia – hudba

3.3.2 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť – hudba

3.3.3 Odborné vzdelávacie aktivity – hudba

3.3.4 Kultúrno-vzdelávacie aktivity pre deti, mládež a dospelých – hudba

Bližšie informácie sa nájdete tu: https://www.fpu.sk/sk/rozhodnutia-riaditela/