Oznámenia

Rozhodnutie riaditeľa č. 11/2022

27. 05. 2022

Dňa 27. 5. 2022 bolo zverejnené rozhodnutie riaditeľa pre Výzvu č. 8/2022 v podprogramoch:

1.1.3 Tvorba a uvedenie javiskového diela – zriaďované divadlá

1.1.6 Medzinárodné mobility a prezentácie – divadlo

1.6.2 Tvorba, vydávanie a šírenie audiokníh

5.1.4 Akvizícia knižníc

Bližšie informácie sa nájdete tu: https://www.fpu.sk/sk/rozhodnutia-riaditela/

Tlačová beseda Mesta kultúry 2022

24. 05. 2022

Informujeme verejnosť, že dňa 25.5.2022 sa v sídle Fondu na podporu umenia, (Cukrová 14, Bratislava) uskutoční tlačová beseda Mesta kultúry 2022.

Revúca už čoskoro zaháji aktivity Mesta kultúry 2022 slávnostným ceremoniálom. Projekt mesta kultúry prídu prezentovať zástupcovia mesta Revúca a predstavia najzaujímavejšie plánované podujatia v rámci roka 2022/2023. 

Rozhodnutie riaditeľa č. 10/2022

20. 05. 2022

Dňa 20. 5. 2022 bolo zverejnené rozhodnutie riaditeľa pre Výzvu č. 8/2022 v podprogramoch:

1.2.1 Tvorba javiskového diela – tanec 

1.2.2 Tvorba a uvedenie javiskového diela – tanec

1.2.4 Aktivity nezávislých tanečných zoskupení a organizácií 

1.2.5 Medzinárodné mobility a prezentácie – tanec 

1.5.3 Tvorba pôvodnej slovenskej umeleckej literatúry 

1.5.4 Vydávanie pôvodnej slovenskej umeleckej literatúry 

1.7.1 Tvorba herného multimediálneho diela – štipendium 

1.7.2 A Tvorba herného multimediálneho diela – dotácia

1.7.2 B Tvorba herného multimediálneho diela – dotácia

4.3.1 Aktivity nezávislých profesionálnych zoskupení – tradičná kultúra

4.3.2 Vznik a prezentácia tvorby – tradičná kultúra a folklorizmus 

4.6  Medzinárodné mobility a prezentácie – tradičná kultúra a kultúrno-osvetová činnosť 

Bližšie informácie sa nájdete tu: https://www.fpu.sk/sk/rozhodnutia-riaditela/

Znovuotvorenie registrácie organizácií – Umenie v exile (Mimoriadna výzva 1/2022)

19. 05. 2022

Vzhľadom na veľký záujem zaregistrovať sa do zoznamu organizácií, ktoré chcú pomôcť umelcom a umelkyniam na úteku sme sa rozhodli opätovne otvoriť formulár pre registráciu organizácií.

Zaregistrovať sa môžu organizácie, ktoré na Slovensku celoročne pôsobia v oblasti umenia a kultúry (môže ísť o akékoľvek zriaďované organizácie, ale aj subjekty z tzv. nezriaďovanej kultúry) do 25. 5. 2022 na tomto linku, kde uvedú svoje kontaktné údaje, oblasť pôsobnosti, počet osôb, ktorými sú ochotní spolupracovať alebo už kooperujú. Zozbierané údaje budú zdrojom informácií (prístupný bude v troch jazykoch – slovenčina, ukrajinčina, angličtina) pre budúcich štipendistov/ky. Zoznam je verejne prístupný na webstránke FPU a bude priebežne aktualizovaný.

Umelci/kyne na úteku si budú môcť vybrať z týchto organizácií a kontaktovať ich za účelom spolupráce pri predkladaní žiadosti a realizácii svojho projektu, na ktorý si požiadajú o podporu v FPU.

Pomôcť umelcom a umelkyniam na úteku môžete zapojením sa do tejto iniciatívy, alebo aj tým, že budete  informácie o nej ďalej šíriť a zdieľať. Ďakujeme!

V prípade akýkoľvek otázok kontaktujte FPU mailom: ua@fpu.sk alebo telefonicky:  02/59324253 alebo 02/59324262