Podpora pre Múzeá / galérie

Podprogram

5.2 Múzeá

Podprogram je zameraný na podporu projektov z oblasti tvorby a šírenia kultúrnych hodnôt múzeami, projektov podporujúcich rozvoj a skvalitnenie výkonu vybraných základných odborných činností múzeí, a podporu projektov vzdelávacích aktivít a rozšírenia zbierkových fondov.
Podrobné informácie o podprograme

Podprogram

5.3 Galérie

Podprogram je zameraný na podporu projektov z oblasti tvorby a šírenia kultúrnych hodnôt galériami, projektov podporujúcich rozvoj a skvalitnenie výkonu vybraných základných odborných činností galérií, a podporu projektov vzdelávacích aktivít a rozšírenia zbierkových fondov.
Podrobné informácie o podprograme

Podprogram

5.4 Ochrana a ošetrenie zbierkových fondov

Podprogram je zameraný na podporu projektov v oblasti odborného ošetrenia zbierkových fondov ako aj na projekty zabezpečenia ochrany a bezpečnosti zbierkových fondov.
Podrobné informácie o podprograme