Oznamy

Oznamy

Dňa 25.10.2018 o 15.00 hod. sa v sídle fondu uskutoční 16. rokovanie Rady Fondu na podporu umenia.

Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. dňa 27.9.2018 vyhlásil Výzvu č. 2/2019 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci podprogramov:

2.3.1 Vydávanie a distribúcia tlačených časopisov
2.3.2 Vydávanie internetových časopisov
1.1.4 Prehliadky, festivaly, súťaže - divadlo
1.1.5 Aktivity nezávislých divadiel a divadelných zoskupení  
1.1.6 Medzinárodné mobility a prezentácie - divadlo
1.5.7 Literárne prehliadky, festivaly, súťaže
1.5.8 Medzinárodné mobility a prezentácie – literatúra
4.4.1 Tradičná ľudová kultúra a folklorizmus
4.5.2 Kultúrno-osvetové aktivity v oblasti tradičnej a miestnej kultúry

Bližšie informácie nájdete na odkaze: http://fpu.sk/sk/moznosti-podpory/vyzvy/vyzvy-2019/195-vyzvy-2019/494-vyzva-c-2-2019

Po opätovnom hodnotení žiadosti č. 18-332-03248 bolo zverejnené rozhodnutie riaditeľa v rámci Výzvy č. 7/2018 pre podprogram:

- 3.3.2 Vzdelávacie aktivity - hudba

Bližšie informácie sa dočítate na priloženom linku: http://fpu.sk/sk/prijimatel/rozhodnutia-riaditela

Fond na podporu umenia vyhlasuje Mimoriadnu výzvu č. 3 hudbu na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci podprogramov:

Mimoriadna výzva č. 3 - hudba:


- 1.3.5 Medzinárodné mobility a prezentácie - hudba

 

Termín predkladania žiadostí pre výtvu je stanovený 11.10.2018. Žiadateľ je povinný podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU v posledný deň výzvy najneskôr do 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ).

Bližšie informácie sa dočítate na odkaze: http://fpu.sk/sk/moznosti-podpory/vyzvy/189-vyzvy-2018/499-mimoriadna-vyzva-na-hudbu

Dňa 26.9.2018 o 15.30 hod. sa v sídle fondu uskutoční 15. rokovanie Rady Fondu na podporu umenia.

Vážení žiadatelia, 

nakoľko v týchto dňoch prebieha aktualizácia informácií ohľadom novej Štruktúry podpornej činnosti na rok 2019, kategória Možnosti podpory na našej webovej stránke je dočasne nedostupná. 

Ďakujeme za Vašu trpezlivosť.

FPu.

Vážení žiadatelia,

predstavujeme Vám novú Štruktúru podpornej činnosti na rok 2019, ktorú Rada Fondu na podporu umenia schválila dňa 13.9.2017 na svojom 14. zasadnutí.

Na strane 181 je uvedený predbežný harmonogram výziev pre všetky podprogramy podpornej činnosti.

Celé znenie dokumentov nájdete priložené na konci tohto textu alebo v časti Dokumenty - Predpisy upravujúce podpornú činnosť.

Zároveň Vás prosíme o trpezlivosť. Kancelária fondu vykonáva momentálne aktualizáciu všetkých informácií ohľadom novej štruktúry na webovej stránke, ktorá by mala byť hotová do 7 dní.

Súčastne otvárame aj Výzvu č. 1/2019: http://fpu.sk/sk/moznosti-podpory/vyzvy/vyzvy-2019/195-vyzvy-2019/463-vyzva-c-1-2019

V prípade akýchkoľvek otázok, kontaktujte príslušných referentov, ktorí Vám s radosťou pomôžu!

Prajeme veľa úspechov pri podávaní žiadostí.

FPu.

Dokumenty na stiahnutie
Stiahnuť tento súbor (STRUKTURA podpornej cinnosti 2019_17092018.pdf)Štruktúra podpornej činnosti 2019

Dňa 13.9.2018 o 15.30 hod. sa v sídle fondu uskutoční 14. rokovanie Rady Fondu na podporu umenia.

Dňa 5.9.2018 o 15.00 hod. sa v sídle fondu uskutoční 13. rokovanie Rady Fondu na podporu umenia.

Dňa 25.7.2018 o 15.00 hod. sa v sídle fondu uskutoční 12. rokovanie Rady Fondu na podporu umenia.