Oznamy
Fond na podporu umenia vyhlásil dňa 22.9.2017 Výzvu č. 1/2018 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky pre podprogramy:
- 1.1.3 Prehliadky, festivaly, súťaže - divadlo,
- 1.1.4 Aktivity nezávislých divadiel a divadelných zoskupení,
- 1.1.5 Medzinárodné mobility a prezentácie - divadlo,
- 1.2.2 Prehliadky, festivaly, súťaže, koncerty - tanec,
- 1.2.3 Aktivity nezávislých tanečných zoskupení,
- 1.2.4 Medzinároné mobility a prezentácie - tanec,
- 1.3.2 Festivaly, súťaže, koncerty - klasická a experimentálna hudba,
- 1.6.2 Medziodborové podujatia.
- 1.6.4 Medzinárodné prezentácie a mobility - medziodborové projekty, výskumné a vzdelávacie aktivity,
- 2.1 Veľké prehliadky, festivaly, súťaže,
- 2.2.1 Aktivity väčších kultúrnych a umeleckých centier,
- 2.2.2 Aktivity menších kultúrnych a umeleckých centier,
- 2.2.3 Aktivity rezidenčných centier.