Oznamy

Vážení žiadatelia,

predstavujeme Vám novú Štruktúru podpornej činnosti na rok 2018, ktorú Rada Fondu na podporu umenia schválila dňa 21.9.2017 na svojom 13. zasadnutí.

Dokument štruktúry obsahuje známe, ale aj nové programy s upravenými podmienkami. 

Na strane 157 je uvedený predbežný harmonogram výziev pre všetky podprogramy podpornej činnosti.

Celé znenie dokumentov nájdete priložené na konci tohto textu alebo v časti Dokumenty - Predpisy upravujúce podpornú činnosť.

Aktuálne je otvorená Výzva č. 1/2018http://www.fpu.sk/sk/moznosti-podpory/vyzvy/vyzvy-2018/189-vyzvy-2018/346-vyzva-c-1-2018

V prípade akýchkoľvek otázok, kontaktujte príslušných referentov, ktorí Vám s radosťou pomôžu!

Prajeme veľa úspechov pri podávaní žiadostí.

FPu.