Oznamy

Dňa 10.04.2019 bolo zverejnené rozhodnutie riaditeľa pre podprogramy:

1.2.1 Tvorba javiskového diela - tanec
1.2.2 Tvorba a uvedenie javiskového diela - tanec
1.2.5  Medzinárodné mobility a prezentácie - tanec
1.5.5 Preklad umeleckej literatúry
1.5.6 Vydávanie prekladovej umeleckej literatúry
1.5.8 Medzinárodné mobility a prezentácie – literatúra
1.6.1 Tvorba, vydávanie, uvedenie medziodborového diela
1.6.4 Medzinárodné mobility a prezentácie – medziodborové projekty, výskum a vzdel. aktivity
3.4.1 Výskum a odborná reflexia – vizuálne umenie
3.4.2 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť – vizuálne umenie
3.4.3 Odborné vzdelávacie aktivity – vizuálne umenie
3.4.4 Kultúrno-vzdelávacie aktivity pre deti, mládež a dospelých – vizuálne umenie
5.4.1 Odborné ošetrenie zbierkových fondov
5.4.2 Ochrana zbierkových fondov.

Bližšie informácie sa dočítate na priloženom odkaze: http://fpu.sk/sk/prijimatel/rozhodnutia-riaditela