Oznamy

Milí priatelia FPU,

teším sa, že Vám môžeme predstaviť odporúčania pre environmentálne opatrenia, ktoré sme pripravili spolu s Inštitútom environmentálnej politiky. Tento rok bude iba testovací, môžete si vybrať z predložených opatrení, aké z nich pri realizácii svojich projektov budete aplikovať. Od budúceho roka sa environmentálne opatrenia stanú súčasťou hodnotenia žiadostí. Umenie a kultúra boli vždy vzorom pre ostatné oblasti spoločenského života, pevne verím, že to tak bude aj vo vzťahu k životnému prostrediu. 

Jozef Kovalčik, riaditeľ FPU

Celé znenie dokumentov nájdete na týchto odkazoch:

https://fpu.sk/attachments/article/85/enviropolitika%20FPU_final.pdf?fbclid=IwAR2orHM2vVMwDsD68QbPT-w76QN6ss8eWfDL4Qgt158jQYtaryg_WnlQ3hI

https://fpu.sk/sk/dokumenty-fpu/dokumenty