Oznamy

Milí prijímatelia,

aktualizovali sme pre Vás odporúčania pri poskytnutí finančnej podpory z FPU.
https://www.fpu.sk/sk/prijimatel/odporucania-pre-prijimatela