Oznamy

Oznamy

 Fond na podporu umenia bude dňa 31.8.2020 zatvorený z dôvodu čerpania dovolenky všetkých zamestnancov fondu.

 

 

Dňa 8.7. 2020 bolo zverejnené rozhodnutie riaditeľa pre podprogramy:

1.1.1 Tvorba javiskového diela – divadlo

1.1.2 Tvorba a uvedenie javiskového diela – nezávislé divadlá

1.1.5 Aktivity nezávislých divadiel , divadelných zoskupení a organizácií – druhá výzva

1.3.1 Tvorba hudobného diela

1.3.2 Tvorba a šírenie hudobného diela

1.3.6 Medzinárodné mobility a prezentácie – hudba

1.5.4 Vydávanie pôvodnej slovenskej umeleckej literatúry

5.1.4 Akvizícia knižníc

3.6.1 Medziodborový výskum a odborná reflexia (štipendium A, štipendium B)

3.6.2 Medziodborový výskum, publikačná a prekladateľská činnosť

3.6.3 Medziodborové odborné vzdelávacie aktivity

3.6.4 Medziodborové kultúrno-vzdelávacie aktivity pre deti, mládež a dospelých

 


Bližšie informácie sa dočítate na priloženom odkaze: https://www.fpu.sk/sk/prijimatel/rozhodnutia-riaditela

 

Vážení žiadatelia a prijímatelia finančných prostriedkov,

podateľňa FPU zostáva počas letných mesiacov zatvorená.

Prosím využívajte aj naďalej služby slovenskej pošty alebo doručovanie kuriérom.

O znovuotvorení podateľne Vás budeme informovať prostredníctvom našej webovej stránky a Facebooku.

Fond na podporu umenia

Dňa 9.7. 2020 o 13.00 hod. sa v sídle fondu uskutoční 8. rokovanie Rady Fondu na podporu umenia.

Dňa 26.06. 2020 bolo zverejnené rozhodnutie riaditeľa pre podprogramy:

1.4.2 Tvorba a realizácia diel – dizajn

1.4.6 Medzinárodné mobility a prezentácie – vizuálne umenie

1.5.3 Tvorba pôvodnej slovenskej umeleckej literatúry


Bližšie informácie sa dočítate na priloženom odkaze: https://www.fpu.sk/sk/prijimatel/rozhodnutia-riaditela

 

Dňa 1.7. 2020 o 13.00 hod. sa v sídle fondu uskutoční 7. rokovanie Rady Fondu na podporu umenia.

Dňa 18.6. 2020 bolo zverejnené rozhodnutie riaditeľa pre podprogramy:

 1.1.3 Tvorba a uvedenie javiskového diela – Zriaďované divadlá

1.1.6 Medziodborové mobility a prezentácie – divadlo

6.1.2. Mesto kultúry 2021 - celoročné aktivity

1.6.3 Tvorba multimediálneho diela


Bližšie informácie sa dočítate na priloženom odkaze: https://www.fpu.sk/sk/prijimatel/rozhodnutia-riaditela

 

Kancelária Fondu na podporu umenia informuje verejnosť, že termín pre vydanie posledného rozhodnutia riaditeľa pre výzvu 8/2020 a pre výzvu 10/2020 sa posúva na  8. júla 2020

FPU

Dňa 10. 06. 2020 o 14.00 hod. sa v sídle fondu uskutoční  6. rokovanie Rady Fondu na podporu umenia.

Dňa 5.6. 2020 bolo zverejnené rozhodnutie riaditeľa pre podprogramy:

  1.6.1 Tvorba, vydávanie, uvedenie medziodborového diela 

  1.6.4 Medzinárodné mobility a prezentácie – medziodborové projekty, výskumné a vzdelávacie aktivity 

  1.6.5 Medzinárodné mobility a prezentácie – kreatívny priemysel

  5.2.2 Akvizícia múzeí


Bližšie informácie sa dočítate na priloženom odkaze: https://www.fpu.sk/sk/prijimatel/rozhodnutia-riaditela