Podpora

7.2 Medzinárodná prezentácia verejných vysokých škôl

Podprogram 7.2 je zameraný na podporu prezentácie verejných vysokých škôl v zahraničí, najmä v oblasti divadla, tanca, hudby, vizuálneho umenia, literatúry, tradičnej kultúry a medziodborových umeleckých aktivít, na rozvoj bilaterálnej a multilaterálnej medzinárodnej spolupráce v zahraničí. Podpora je určená aj na podporu… Čítať ďalej

7.1 Prezentačné a odborné aktivity verejných vysokých škôl

Podprogram 7.1 je zameraný na podporu verejných prezentácií verejných vysokých škôl (prehliadky, festivaly, predstavenia, súťaže, koncerty, výstavy a pod.) a odborné vzdelávacie podujatia (konferencie, sympóziá, workshopy) najmä v oblasti divadla, tanca, hudby, vizuálneho umenia, literatúry, tradičnej kultúry a medziodborových umeleckých… Čítať ďalej

1.3.1 Tvorba hudobného diela – klasická a experimentálna hudba

Podpora formou štipendia je v tomto podprograme určená pre profesionálnych/-e umelcov/-kyne a tvorcov/-kyne, ktorí/-é pôsobia v oblasti hudobného umenia. Podpora sa poskytuje na tvorbu, naštudovanie a verejné uvedenie diel pôvodnej skladateľskej tvorby a/alebo nového aranžmánu hudobného diela. Podpora nie je určená na naštudovanie individuálneho… Čítať ďalej

6.2 Mesto kultúry (iné subjekty)

Podprogram je zameraný na podporu subjektov v rámci Slovenskej republiky na realizáciu projektov počas celého roka v meste, ktorému bude udelený titul Mesto kultúry 2024. Finančnú podporu možno poskytnúť výlučne projektom z oblasti divadla, tanca, hudby, vizuálneho umenia, literatúry, medziodborových umeleckých… Čítať ďalej

6.1.2 Mesto kultúry – celoročné aktivity

O podporu v rámci podprogramu sa môžu uchádzať výlučne mestá v rámci Slovenskej republiky, ktoré získali podporu v prvom kole posudzovania žiadostí v podprograme 6.1.1 Mesto kultúry  – prípravná fáza. Žiadatelia/-ky sú povinní presne uviesť, ako do realizácie projektu zapoja zriaďované inštitúcie v oblasti umenia… Čítať ďalej