Podpora

5.3.3 B Nové stále expozície – galérie

Podpora je zameraná na skvalitnenie, modernizáciu a ďalší rozvoj galérií na Slovensku. Podpora je určená na projekty vytvárania nových, moderných stálych expozícií zodpovedajúcich 21. storočiu, ktoré vychádzajúcich z poznatkov vedecko-výskumnej činnosti galérie. Podpora môže byť použitá aj na publikácie viažuce sa k novej stálej expozícii, ktoré budú určené na predaj a distribúciu… Read More

5.3.3 A Nové stále expozície – galérie

Podpora je zameraná na skvalitnenie, modernizáciu a ďalší rozvoj galérií na Slovensku. Podpora je určená na projekty vytvárania nových, moderných stálych expozícií zodpovedajúcich 21. storočiu, ktoré vychádzajúcich z poznatkov vedecko-výskumnej činnosti galérie. Podpora môže byť použitá aj na publikácie viažuce sa k novej stálej expozícii, ktoré budú určené na predaj a distribúciu… Read More

5.3.2 Akvizícia galérií

Podpora je určená na projekty galérií zamerané na cieľavedomé a systematické nadobúdanie zbierkových predmetov a zbierok za účelom zlepšenia situácie v oblasti zabezpečovania efektívnej selektívnej akvizičnej činnosti. Žiadateľ/-ka je povinný/-á predkladať samostatnú žiadosť na akvizíciu každého zbierkového predmetu, alebo súboru zbierkových predmetov, ak jeho hodnota prevyšuje sumu 1 000 EUR… Read More

5.3.1 Vedecko-výskumná a prezentačná činnosť – galérie

Podpora je určená na modernizáciu a dopĺňanie existujúcich stálych expozícií, realizácie výstav vychádzajúcich z poznatkov získaných vedecko-výskumnou činnosťou galérie. Podpora je prioritne určená na inovatívne výstavné projekty prekračujúce rámec štandardnej prezentačnej činnosti galérií. Podpora je určená na projekty zamerané na vedecko-výskumnú a odbornú činnosť galérií, organizovanie podujatí/aktivít zameraných na profesionalizáciu galerijnej činnosti, realizáciu… Read More

5.2.3 B Nové stále expozície – múzeá

Podpora je zameraná na skvalitnenie, modernizáciu a ďalší rozvoj múzeí na Slovensku. Podpora je určená na projekty vytvárania nových, moderných stálych expozícií zodpovedajúcich 21. storočiu, ktoré vychádzajú z poznatkov vedecko-výskumnej činnosti múzea. Podpora môže byť použitá aj na publikácie viažuce sa k novej stálej expozícii, ktoré budú určené na predaj a distribúciu pre… Read More