Podpora

5.3.2 Akvizícia galérií

Podpora je určená na projekty galérií zamerané na cieľavedomé a systematické nadobúdanie zbierkových predmetov a zbierok za účelom zlepšenia situácie v oblasti zabezpečovania efektívnej selektívnej akvizičnej činnosti. Podpora je určená aj na záchranu predmetov kultúrnej hodnoty, ktoré sú potenciálne ohrozené… Čítať ďalej

5.2.2 – Akvizícia múzeí

Podpora je určená na projekty múzeí zamerané na cieľavedomé a systematické nadobúdanie zbierkových predmetov a zbierok za účelom zlepšenia situácie v oblasti zabezpečovania efektívnej selektívnej akvizičnej činnosti. Podpora je určená aj na záchranu predmetov kultúrnej hodnoty, ktoré sú potenciálne ohrozené… Čítať ďalej

5.2.3 B Nové stále expozície – múzeá

Podpora je zameraná na skvalitnenie, modernizáciu a ďalší rozvoj múzeí na Slovensku. Podpora je určená na projekty vytvárania nových, moderných stálych expozícií zodpovedajúcich 21. storočiu, ktoré vychádzajú z poznatkov vedecko-výskumnej činnosti múzea. Podpora môže byť použitá aj na publikáciu k novej… Čítať ďalej

5.3.3 B Nové stále expozície – galérie

Podpora je zameraná na skvalitnenie, modernizáciu a ďalší rozvoj galérií na Slovensku. Podpora je určená na projekty vytvárania nových, moderných stálych expozícií zodpovedajúcich 21. storočiu, ktoré vychádzajúcich z poznatkov vedecko-výskumnej činnosti galérie. Podpora môže byť použitá aj na publikáciu k novej… Čítať ďalej

5.1.1 B Komplexná infraštruktúra knižníc

Podpora je zameraná na skvalitnenie, modernizáciu a ďalší rozvoj verejných knižníc a ich služieb. Podpora je určená na komplexné estetické skvalitnenie interiérového a nábytkového vybavenia pre zvýšenie komfortu používateľov knižníc rôznych vekových kategórií. Projekty modernizácie služieb knižníc môžu v odôvodnených… Čítať ďalej