Podpora

1.1.3 Tvorba a uvedenie javiskového diela – zriaďované divadlá

V rámci podprogramu 1.1.3 je podpora určená na vytvorenie adaptácie predlohy pre divadelné uvedenie, naštudovanie a uvedenie javiskového diela, ktoré bude verejne prezentované v divadelnej sezóne 2022/2023. Podpora je prioritne určená na inovatívne projekty prekračujúce rámec štandardného repertoáru zriaďovaných divadiel. Súčasťou projektu uvedenia javiskového diela môžu byť aj 3 ďalšie verejné uvedenia po jeho… Read More

1.1.2 Uvedenie javiskového diela – nezávislé divadlá

V rámci podprogramu 1.1.2 je podpora určená pre profesionálne divadelné zoskupenia na tvorbu a naštudovanie, no predovšetkým na uvedenie javiskového diela, ktoré bude verejne prezentované v divadelnej sezóne 2022/2023. Súčasťou projektu uvedenia javiskového diela môžu byť aj 3 ďalšie verejné uvedenia po jeho prvom uvedení/prvej premiére. Podporu je možné použiť aj na vzdelávacie aktivity… Read More

1.1.1 Tvorba javiskového diela – divadlo

Podpora formou štipendia je v tomto podprograme určená pre profesionálnych/-e  divadelných/-é režisérov/-ky, dramaturgov/-ičky, alebo iných umelcov/-kyne a tvorcov/-kyne, ktorí/-é pôsobia v oblasti divadelného umenia. Podpora sa poskytuje na vytvorenie adaptácie a/alebo predlohy a/alebo umeleckého prekladu divadelnej hry do slovenčiny pre divadelné naštudovanie a uvedenie javiskového diela a/alebo na umelecký výskum na Slovensku. Podpora nie je… Read More