Podpora

1.1.6 Š Medzinárodné mobility a prezentácie – divadlo

Podpora v tomto podprograme je určená na aktívnu medzinárodnú prezentáciu a mobility v oblasti divadelného umenia, na rozvoj bilaterálnej a multilaterálnej medzinárodnej spolupráce v oblasti divadelného umenia. Pod aktívnou prezentáciou sa rozumie divadelné vystúpenie, účasť v diskusii, prezentácia v rámci programu podujatia a podobne. Podpora je zameraná na… Čítať ďalej

1.1.5 Aktivity nezávislých divadiel, divadelných zoskupení a organizácií

Podporná činnosť je zameraná na projekty nekomerčných subjektov pôsobiacich v oblasti profesionálneho divadelného umenia, ktorými sú buď nezávislé divadlá, divadelné zoskupenia a/alebo organizácie. Projekt musí zahŕňať viacero umeleckých aktivít a podujatí, medzi ktoré patria najmä: tvorba, naštudovanie a uvedenie nových javiskových diel… Čítať ďalej

1.1.4 Prehliadky, festivaly, súťaže – divadlo

V rámci podprogramu je podpora určená pre usporiadateľov/-ky prehliadok, festivalov, súťaží s celoslovenským, alebo medzinárodným významom a aktivít priamo súvisiacich s týmito podujatiami, a to na náklady súvisiace s realizáciou podujatia, odbornými materiálmi, ako aj na náklady spojené s účasťou… Čítať ďalej

1.1.3 Tvorba a uvedenie javiskového diela – zriaďované divadlá

V rámci podprogramu 1.1.3 je podpora určená na vytvorenie adaptácie, prekladu alebo predlohy pre naštudovanie a uvedenie javiskového diela, ktoré bude verejne prezentované v divadelnej sezóne 2024/2025. Podpora je prioritne určená na inovatívne projekty prekračujúce rámec štandardného repertoáru zriaďovaných divadiel. Súčasťou projektu uvedenia… Čítať ďalej

1.1.2 Uvedenie javiskového diela – nezávislé divadlá

V rámci podprogramu 1.1.2 je podpora určená pre profesionálne divadelné zoskupenia na tvorbu a naštudovanie, no predovšetkým na uvedenie javiskového diela, ktoré bude verejne prezentované v divadelnej sezóne 2024/2025. Súčasťou projektu uvedenia javiskového diela môžu byť aj 3 ďalšie verejné uvedenia po jeho prvom… Čítať ďalej