Podpora

1.2.4 Aktivity nezávislých tanečných zoskupení a organizácií

Podporná činnosť je zameraná na projekty nekomerčných subjektov pôsobiacich v oblasti profesionálneho tanečného umenia, ktorými sú buď nezávislé tanečné zoskupenia a/alebo organizácie. Projekt musí zahŕňať viacero samostatných druhov umeleckých aktivít a podujatí, medzi ktoré patria najmä: tvorba a uvedenie nových javiskových diel… Čítať ďalej

1.2.3 Prehliadky, festivaly, súťaže, koncerty – tanec

V rámci podprogramu je podpora určená pre usporiadateľov/-ky prehliadok, festivalov, súťaží s celoslovenským, alebo medzinárodným významom a aktivít priamo súvisiacich s týmito podujatiami, a to na náklady súvisiace s realizáciou podujatia, odbornými materiálmi, ako aj na náklady spojené s účasťou… Čítať ďalej

1.2.2 Tvorba a uvedenie javiskového diela – tanec

Podpora je určená na tvorbu, naštudovanie a realizáciu javiskového diela, ktorá bude verejne prezentovaná v sezóne 2024/2025. Súčasťou projektu uvedenia javiskového diela môžu byť aj 3 ďalšie verejné uvedenia po jeho prvom uvedení/prvej premiére. Podporu je možné použiť aj na… Čítať ďalej

1.2.1 Tvorba javiskového diela – tanec

Podpora formou štipendia je v tomto podprograme určená pre profesionálnych/-e umelcov/-kyne a tvorcov/-kyne, ktorí/-é pôsobia v oblasti tanečného umenia (vrátane tradičných foriem). Podpora sa poskytuje na vytvorenie, adaptácie a/alebo predlohy pre naštudovanie a uvedenie javiskového diela v oblasti tanečného umenia a/alebo na umelecký výskum na… Čítať ďalej

1.1.6 D Medzinárodné mobility a prezentácie – divadlo

Podpora v tomto podprograme je určená na aktívnu medzinárodnú prezentáciu a mobility v oblasti divadelného umenia, na rozvoj bilaterálnej a multilaterálnej medzinárodnej spolupráce v oblasti divadelného umenia. Pod aktívnou prezentáciou sa rozumie divadelné vystúpenie, účasť v diskusii, prezentácia v rámci programu podujatia a podobne. Podpora je zameraná na… Čítať ďalej