Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie Prejsť na obsah

Podpora pre Neprofesionálne umenie

Podprogram

4.2 Vznik a prezentácia tvorby - neprofesionálne umenie

Podprogram je zameraný najmä na podporu vzniku novej tvorby a prezentácie interpretačných zručností a tvorivého umenia z oblasti neprofesionálnej umeleckej tvorby (okrem literatúry a vizuálneho umenia), ako aj na podporu inovatívnych projektov rozvíjajúcich živú miestnu a regionálnu kultúru.
Podrobné informácie o podprograme

Podprogram

4.4 Prehliadky, festivaly a súťaže

Program je zameraný najmä na podporu medzinárodných, celoslovenských, krajských a regionálnych festivalov, výstav, prehliadok a súťaží z oblasti tradičnej kultúry, folklorizmu a neprofesionálneho umenia.
Podrobné informácie o podprograme

Podprogram

4.5 Kultúrno-osvetová činnosť

Podprogram

4.6 Medzinárodné mobility a prezentácie – tradičná kultúra a kultúrno-osvetová činnosť

Podpora v tomto podprograme je určená na medzinárodnú prezentáciu a mobility, rozvoj bilaterálnej a multilaterálnej medzinárodnej spolupráce v oblasti tradičnej kultúry, folklorizmu a neprofesionálneho umenia.
Podrobné informácie o podprograme