Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie Prejsť na obsah

Podpora pre Digitálne hry

Podprogram

1.7 Digitálne hry

je zameraný na podporu tvorby digitálnych hier a podujatí zameraných na tvorbu, prezentáciu a vzdelávanie v oblasti digitálnych hier. Podpora je určená predovšetkým začínajúcim a nezávislým profesionálnym tvorcom na realizáciu najmä experimentálnych, inovatívnych a vzdelávacích projektov s dôrazom na vizuálnu stránku a estetické kvality diela.  
Podrobné informácie o podprograme