Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie Prejsť na obsah

Výzva č. 3/2022

Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. vyhlasuje Výzvu č. 3/2022 na predkladanie žiadostí pre oprávnených/é žiadateľov/ky v rámci podprogramov:  

3.3.1 Výskum a odborná reflexia – hudba

3.3.2 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť – hudba

3.3.3 Odborné vzdelávacie aktivity – hudba

3.3.4 Kultúrno-vzdelávacie aktivity pre deti, mládež a dospelých – hudba

4.4.2 Neprofesionálne umenie

4.5.1 Postupové súťaže a prehliadky záujmovej umeleckej činnosti

4.6 D Medzinárodné mobility a prezentácie – tradičná kultúra a kultúrno-osvetová činnosť

4.6. Š Medzinárodné mobility a prezentácie – tradičná kultúra a kultúrno-osvetová činnosť

5.1.3 Podujatia, vzdelávacie aktivity a odborná činnosť knižníc

5.2.1 Vedecko-výskumná a prezentačná činnosť – múzeá

5.2.3 A Nové stále expozície – múzeá

5.3.1 Vedecko-výskumná a prezentačná činnosť – galérie

5.3.3 A Nové stále expozície – galérie


Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu je stanovený od 25. 10. 2021 do 22. 11. 2021. Žiadateľ/ka je povinný/á podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU v posledný deň výzvy najneskôr do 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ).

Postup pre podávanie žiadostí a zoznam povinných dokladov ku žiadosti nájdete v Odporúčaniach pre podanie žiadosti.
Oficiálny dokument výzvy špecifikuje podmienky predloženia žiadosti o podporu a osobitosti jednotlivých podprogramov.

Bližšie informácie nájdete tu: https://www.fpu.sk/sk/vyzvy/vyzva-c-3-2022/