Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie Prejsť na obsah

Výzva č. 8/2024

Fond na podporu umenia (ďalej len „fond“) v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. (ďalej len „zákon“) a súlade s vnútornými predpismi fondu, najmä Štruktúrou podpornej činnosti Fondu na podporu umenia na rok 2024, vyhlasuje výzvu č. 8/2024 na predkladanie žiadostí pre oprávnených/é žiadateľov/ky v rámci podprogramov:  

Bližšie informácie nájdete tu: https://www.fpu.sk/sk/vyzvy/vyzva-c-8-2024/