Oznamy

Fond na podporu umenia vyhlasuje Výzvu č. 4/2018 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci podprogramov:

- 5.1.2 Podujatia a vzdelávacie aktivity - knižnice,

- 5.2.1 Vedecko-výskumná a prezentačná činnosť - múzeá

- 5.3.1 Vedecko-výskumná a prezentačná činnosť - galérie.

Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu je stanovený do 19.12.2017. Žiadateľ je povinný podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU v posledný deň výzvy najneskôr do 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ).

Viac informácií: http://www.fpu.sk/sk/moznosti-podpory/vyzvy/vyzvy-2018/189-vyzvy-2018/377-vyzva-c-4-2018