Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie Prejsť na obsah

Podpora pre Tradičná kultúra / kultúrno-osvetová činnosť

Podprogram

4.1 Odborná, výskumná a vzdelávacia činnosť

Podprogram

4.3 Vznik a prezentácia tvorby – tradičná kultúra

Podprogram je zameraný výlučne na projekty nekomerčných, nezávislých subjektov pôsobiacich v oblasti uchovávania, rozvoja a umeleckého spracovania javov a prejavov tradičnej kultúry, vrátane projektov reflektujúcich tradičnú kultúru. Oprávnení/-é žiadatelia/-ky môžu podať žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov iba do podprogramu 4.3.1 alebo 4.3.2.
Podrobné informácie o podprograme

Podprogram

4.4 Prehliadky, festivaly a súťaže

Program je zameraný najmä na podporu medzinárodných, celoslovenských, krajských a regionálnych festivalov, výstav, prehliadok a súťaží z oblasti tradičnej kultúry, folklorizmu a neprofesionálneho umenia.
Podrobné informácie o podprograme

Podprogram

4.5 Kultúrno-osvetová činnosť

Podprogram

4.6 Medzinárodné mobility a prezentácie – tradičná kultúra a kultúrno-osvetová činnosť

Podpora v tomto podprograme je určená na medzinárodnú prezentáciu a mobility, rozvoj bilaterálnej a multilaterálnej medzinárodnej spolupráce v oblasti tradičnej kultúry, folklorizmu a neprofesionálneho umenia.
Podrobné informácie o podprograme