Úvod

divadlo

divadlo
 

divadlo

tanec

tanec
 

tanec

hudba

hudba
 

hudba

vizuálne umenie

vizuálne umenie
 

vizuálne umenie

literatúra

literatúra
 

literatúra

medziodborové projekty

Medziodborové vzťahy
 

medziodborové projekty

ľudová kultúra
/ neprofesionálne umenie

Ľudová kultúra
 

ľudová kultúra
/ neprofesionálne umenie

kultúrno-osvetová činnosť

Kultúrno osvetová činosť
 

kultúrno-osvetová činnosť

múzeá / galérie

Múzeá a galérie
 

múzeá / galérie

knižnice

Knižnice
 

knižnice

výskum

Výskum
 

výskum

kultúrne centrá

Kultúrne centrá
 

kultúrne centrá

Výzva č. 2/2017 na členov/ky Odborných komisií Fondu na podporu umenia

Riaditeľ Fond na podporu umenia vyhlasuje výzvu pre právnické osoby na predkladanie návrhov na členov/ky odborných komisií (fyzických osôb) na posudzovanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov fondu s cieľom zabezpečiť odbornosť, transparentnosť a nezávislosť hodnotiaceho procesu. Výzva je určená pre nasledujúce programy a oblasti: Program 1 – Umenie, pre posudzovanie projektov z oblasti hudby – a to najmä z oblasti klasickej a experimentálnej hudby a z oblasti...
05. 12. 2016
Čítať ďalej

19. rokovanie rady Fondu na podporu umenia

Dňa 9.12.2016 o 16.00 hod. sa v sídle Fondu na podporu umenia na Cukrovej 14, BA uskutoční 19. rokovanie rady Fondu na podporu umenia.
05. 12. 2016
Čítať ďalej

Vyúčtovanie a vecné vyhodnotenie projektov k dátumu 31.1.2017

Informujeme všetkých prijímateľov finančnej podpory, že vecné vyhodnotenie a finančné vyúčtovanie podporených projektov bude možné realizovať v elektronickom registračnom systéme FPu. na konci decembra 2016. O spustení aplikácie na podávanie vecného vyhodnotenia a finančného vyúčtovania bude kancelária fondu informovať na svojom webovom sídle ako aj na úvodnej stránke registračného systému FPu.  Týmto žiadame prijímateľov, ktorých termín predkladania vecného vyhodnotenia a finančného vyúčtovania je 31.1.2017, aby počkali...
23. 11. 2016
Čítať ďalej

Výzva č. 4/2017 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky

Dňa 16.11.2016 vyhlásil FPu. Výzvu č. 4/2017 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z fondu pre programy: 1.4.2 Individuálne a kolektívne výstavné a prezentačné aktivity 3.1.2 Vzdelávacie aktivity - divadlo 3.2.2 Vzdelávacie aktivity - tanec 3.3.2 Vzdelávacie aktivity - hudba 3.4.2 Vzdelávacie aktivity – vizuálne umenie 3.5.2 Vzdelávacie aktivity - literatúra 3.6.2 Medziodborové vzdelávacie aktivity 3.7.2 Vzdelávacie aktivity – ľudová kultúra a kultúrno-osvetová činnosť 3.8 Medzinárodné prezentácie a mobility – výskum...
16. 11. 2016
Čítať ďalej

18. rokovanie Rady Fondu na podporu umenia

Dňa 11.11.2016 o 14.00 hod. sa v sídle Fondu na podporu umenia na Cukrovej 14, BA uskutoční 18. rokovanie Rady Fondu na podporu umenia.
07. 11. 2016
Čítať ďalej

.fond na podporu umenia

Fond na podporu umenia je verejnoprávna inštitúcia zabezpečujúca podporu umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu, ktorá vznikla na základe zákona č. 284/2014 Z. z. Fond nahrádza podstatnú časť dotačného systému ministerstva kultúry a je nezávislý od ústredných orgánov štátnej správy, pričom jeho hlavným poslaním je podpora „živého“ umenia a kultúry. Fond poskytuje finančné prostriedky najmä na tvorbu, šírenie a prezentáciu umeleckých diel; podporu medzinárodnej spolupráce; na vzdelávacie programy v oblasti umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu; na štipendiá pre fyzické osoby, ktoré sa tvorivo, či výskumne podieľajú na rozvoji umenia a kultúry.


Banner 1068x110 1024x105