Úvod

divadlo

divadlo
 

divadlo

tanec

tanec
 

tanec

hudba

hudba
 

hudba

vizuálne umenie

vizuálne umenie
 

vizuálne umenie

literatúra

literatúra
 

literatúra

medziodborové projekty

Medziodborové vzťahy
 

medziodborové projekty

ľudová kultúra
/ neprofesionálne umenie

Ľudová kultúra
 

ľudová kultúra
/ neprofesionálne umenie

kultúrno-osvetová činnosť

Kultúrno osvetová činosť
 

kultúrno-osvetová činnosť

múzeá / galérie

Múzeá a galérie
 

múzeá / galérie

knižnice

Knižnice
 

knižnice

výskum

Výskum
 

výskum

kultúrne a umelecké centrá

Kultúrne a umelecké centrá
 

kultúrne a umelecké centrá

Rozhodnutie riaditeľa FPU o (ne)podporení žiadostí

Vážení žiadatelia, dňa 20.1.2017 zverejnila kaneclária fondu výsledky hodnotenia odborných komisií pre Výzvu č. 2/2017. Konkrétne ide o podprogramy:   - 1.3.2 Festivaly, súťaže, koncerty - klasická a experimentálna hudba, - 1.4.3 Výstavné a prezentačné aktivity nezávislých galérií, - 1.4.4 Medzinárodné mobility a prezentácie - vizuálne umenie, - 4.3.2 Neprofesionálne umenie, - 4.5 Medzinárodné prezentácie a mobility - ľudová kultúra a kultúrno-osvetová činnosť.   Rozhodnutia riaditeľa fondu o (ne)podporení...
20. 01. 2017
Čítať ďalej

Sprístupnenie vecného vyhodnotenia a finančného vyúčtovania projektov

Ctení žiadatelia, dnes 14.1.2017 sme sprístupnili v našom registračnom systéme tvorbu vecného vyhodnotenia a finančného vyúčtovania. Tvorba vecného vyhodnotenia a finančného vyúčtovania je dostupná po prihlásení do registračného systému (http://podpora.fpu.sk) v časti Zoznam žiadostí pri zázname príslušnej zmluvy pod modrým tlačidlom Možnosti pod voľbou Vytvoriť finančné vyúčtovanie a vecné vyhodnotenie.
14. 01. 2017
Čítať ďalej

Zjednodušili sa podmienky podávania povinných potvrdení k zmluve

Vážení žiadatelia,   dúfame, že Vás touto správou príjemne potešíme!   Pri podávaní povinných potvrdení k zmluve postupujte podľa týchto inštrukcií:   1. O viacerých žiadostiach jedného žiadateľa bolo rozhodnuté v jednom termíne: Žiadateľ predloží potvrdenia len v jednom origináli alebo overenej kópii.   2. O viacerých žiadostiach jedného žiadateľa bolo rozhodnuté v odlišných termínoch: V prípade, že nám daný žiadateľ už predložil povinné potvrdenia, nie je povinný...
11. 01. 2017
Čítať ďalej

2. rokovanie rady Fondu na podporu umenia

Dňa 12.1.2017 o 16.00 hod. sa v sídle Fondu na podporu umenia na Cukrovej 14, BA uskutoční 2. rokovanie rady Fondu na podporu umenia.
06. 01. 2017
Čítať ďalej

1. rokovanie rady Fondu na podporu umenia

Dňa 9.1.2017 o 16.00 hod. sa v sídle Fondu na podporu umenia na Cukrovej 14, BA uskutoční 1. rokovanie rady Fondu na podporu umenia.
02. 01. 2017
Čítať ďalej

.fond na podporu umenia

Fond na podporu umenia je verejnoprávna inštitúcia zabezpečujúca podporu umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu, ktorá vznikla na základe zákona č. 284/2014 Z. z. Fond nahrádza podstatnú časť dotačného systému ministerstva kultúry a je nezávislý od ústredných orgánov štátnej správy, pričom jeho hlavným poslaním je podpora „živého“ umenia a kultúry. Fond poskytuje finančné prostriedky najmä na tvorbu, šírenie a prezentáciu umeleckých diel; podporu medzinárodnej spolupráce; na vzdelávacie programy v oblasti umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu; na štipendiá pre fyzické osoby, ktoré sa tvorivo, či výskumne podieľajú na rozvoji umenia a kultúry.


Banner 1068x110 1024x105