Home page

theatre

divadlo
 

theatre

dance

tanec
 

dance

music

hudba
 

music

visual arts

vizuálne umenie
 

visual arts

literature

literatúra
 

literature

interdisciplinary projects

Medziodborové vzťahy
 

interdisciplinary projects

folk culture / non-professional art

Ľudová kultúra
 

folk culture / non-professional art

culture & society activities

Kultúrno osvetová činosť
 

culture & society activities

museums & galleries

Múzeá a galérie
 

museums & galleries

libraries

Knižnice
 

libraries

research

Výskum
 

research

cultural centers

Kultúrne centrá
 

cultural centers

Spúšťame nový web

Fond na podporu umenia spúšťa v stredu 27.1.2021 novú webovú stránku. Všetkých návštevníkov stránky chceme poprosiť, aby boli trpezliví, pretože stránka nemusí fungovať optimálne. Budeme usilovne pracovať na tom, aby ste sa čo najskôr dostali ku všetkým informáciám, ktoré potrebujete vedieť. FPU  
25. 01. 2021
Read more

1. rokovanie Rady Fondu na podporu umenia

Dňa 28.1. 2021 o 14.00 hod. sa v sídle fondu uskutoční 1. rokovanie Rady Fondu na podporu umenia.
25. 01. 2021
Read more

Bezplatná registrácia do EPU a EIPU len do konca januára!

Bezplatná registrácia do Evidencie profesionálnych umelcov a iných profesionálov v kultúre len do 31.1.2021! Pre úspešnú registráciu v systéme postupujte nasledovne: je potrebné vytvoriť si nové konto na https://podpora.fpu.sk. kliknutím na "Registrácia nového žiadateľa" a zaregistrovať sa v ponuke vybrať možnosť fyzická osoba - jednotlivec!!! po prihlásení do Registračného systému FPU si treba v hlavnej ponuke otvoriť časť "Evidencia profesionálnych umelcov a iných profesionálov...
22. 01. 2021
Read more

Rozhodnutie riaditeľa č. 1/2021

Dňa 22.1.2021 bolo zverejnené rozhodnutie riaditeľa pre podprogramy: 1.4.5 Aktivity nezávislých galérií a organizácií 2.2.1 Aktivity väčších kultúrnych a umeleckých centier 2.2.2 Aktivity malých kultúrnych a umeleckých centier 2.2.3 Aktivity rezidenčných centier 2.3.1 Vydávanie a distribúcia tlačených časopisov 2.3.2 Vydávanie internetových časopisov Bližšie informácie sa dočítate tu https://www.fpu.sk/sk/prijimatel/rozhodnutia-riaditela  
22. 01. 2021
Read more

Výzva č. 5/2021

Fond na podporu umenia (ďalej len „fond“) v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. (ďalej len „zákon“) vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o finančnú podporu pre oprávnených/é žiadateľov/ky v...
18. 01. 2021
Read more

.slovak arts council

Slovak Arts Council is a self-governing public institution guaranteeing support of art activities, culture and creative industry, which was established according to Act No. 284/2014 Coll. The Council replaced the substantial part of the former grant system of the Ministry of Culture of the Slovak Republic and is independent of central bodies of state administration. Its main mission is the support of “live“ arts and culture with a special focus on diversity. The Council provides grants especially for creation, production, distribution and presentation of works of art; support of international cooperation; educational programmes in the fields of art, culture and creative industry; grants for individuals who contribute to development of arts and culture in creative way or by research.


Banner 1068x110 1024x105