Home page

theatre

divadlo
 

theatre

dance

tanec
 

dance

music

hudba
 

music

visual arts

vizuálne umenie
 

visual arts

literature

literatúra
 

literature

interdisciplinary projects

Medziodborové vzťahy
 

interdisciplinary projects

folk culture / non-professional art

Ľudová kultúra
 

folk culture / non-professional art

culture & society activities

Kultúrno osvetová činosť
 

culture & society activities

museums & galleries

Múzeá a galérie
 

museums & galleries

libraries

Knižnice
 

libraries

research

Výskum
 

research

cultural centers

Kultúrne centrá
 

cultural centers

17. rokovanie Rady Fondu na podporu umenia

Dňa 11.12.2019 o 15.00 hod. sa v sídle fondu uskutoční 17. rokovanie Rady Fondu na podporu umenia.
09. 12. 2019
Read more

Rozhodnutie riaditeľa - Výzva č. 1/2020

Dňa 06. 12. 2019 bolo zverejnené rozhodnutie riaditeľa pre podprogram: 1.2.3 Prehliadky, festivaly, súťaže, koncerty - tanec1.2.4 Aktivity nezávislých tanečných zoskupení1.2.5 Medzinárodné mobility a prezentácie - tanec1.3.3 Festivaly, súťaže, koncerty – klasická a experimentálna hudba1.5.7 Literárne prehliadky, festivaly, súťaže1.5.8 Medzinárodné mobility a prezentácie – literatúra1.6.2 Medziodborové podujatia1.6.4 Medzinárodné prezentácie a mobility – medziodborové projekty, výskumné a vzdelávacie aktivity1.6.5 Medzinárodné mobility a...
06. 12. 2019
Read more

16. rokovanie Rady Fondu na podporu umenia

Dňa 18.11.2019 o 15.00 hod. sa v sídle fondu uskutoční 16. rokovanie Rady Fondu na podporu umenia.
12. 11. 2019
Read more

Rozhodnutie riaditeľa - Výzva č. 10/2019 - Mesto kultúry 2020 - iné subjekty

Dňa 11.11.2019 bolo zverejnené rozhodnutie riaditeľa pre podprogram: 6.2 Mesto kultúry 2020 - iné subjekty Bližšie informácie sa dočítate na priloženom odkaze: https://fpu.sk/attachments/article/569/rozhodnutie-2019-10-6.2.pdf
11. 11. 2019
Read more

Výzva č. 4/2020 a Výzva č. 5/2020

Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. vyhlásil Výzvu č. 4/2020 a Výzvu č. 5/2020 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov. Bližšie informácie nájdete...
11. 11. 2019
Read more

.slovak arts council

Slovak Arts Council is a self-governing public institution guaranteeing support of art activities, culture and creative industry, which was established according to Act No. 284/2014 Coll. The Council replaced the substantial part of the former grant system of the Ministry of Culture of the Slovak Republic and is independent of central bodies of state administration. Its main mission is the support of “live“ arts and culture with a special focus on diversity. The Council provides grants especially for creation, production, distribution and presentation of works of art; support of international cooperation; educational programmes in the fields of art, culture and creative industry; grants for individuals who contribute to development of arts and culture in creative way or by research.


Banner 1068x110 1024x105