Home page

theatre

divadlo
 

theatre

dance

tanec
 

dance

music

hudba
 

music

visual arts

vizuálne umenie
 

visual arts

literature

literatúra
 

literature

interdisciplinary projects

Medziodborové vzťahy
 

interdisciplinary projects

folk culture / non-professional art

Ľudová kultúra
 

folk culture / non-professional art

culture & society activities

Kultúrno osvetová činosť
 

culture & society activities

museums & galleries

Múzeá a galérie
 

museums & galleries

libraries

Knižnice
 

libraries

research

Výskum
 

research

cultural centers

Kultúrne centrá
 

cultural centers

Rozhodnutie riaditeľa č. 16 - Mimoriadna výzva č. 2/2020

Dňa 26.11. 2020 bolo zverejnené rozhodnutie riaditeľa pre podprogramy: 1.1.1 Tvorba javiskového diela – divadlo 1.2.1 Tvorba javiskového diela – tanec 1.4.2 Tvorba a realizácia diel – dizajn 1.5.1 Tvorba umeleckej literatúry pre deti a mládež 1.5.3 Tvorba pôvodnej slovenskej umeleckej literatúry 1.5.5 Tvorba prekladov umeleckej literatúry 3.1.1 Výskum a odborná reflexia - divadlo 3.2.1 Výskum a odborná reflexia - tanec 3.3.1 Výskum a odborná reflexia - hudba 3.4.1 Výskum a odborná...
26. 11. 2020
Read more

13. rokovanie Rady Fondu na podporu umenia

Dňa 27.11. 2020 o 14.00 hod. sa v sídle fondu uskutoční 13. rokovanie Rady Fondu na podporu umenia.
24. 11. 2020
Read more

Spustenie evidencie profesionálnych umelcov a iných profesionálov v kultúre

Fond na podporu umenia spúšťa dnešným dňom 20.11.2020 evidenciu profesionálnych umelcov a iných profesionálov v kultúre v Registračnom systéme FPU. Zaregistrovanie sa v Registračnom systéme FPU je jednou z podmienok úspešného podania žiadosti na Ministerstve kultúry SR vo výzve, ktorá má pomôcť zmierniť dopady pandémie COVID-19 na podporné a technické profesie v kultúrnom a kreatívnom priemysle. Pre úspešnú registráciu v systéme postupujte nasledovne: je...
20. 11. 2020
Read more

Informačný seminár k výzve CLT03

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, oznamuje, že Informačný seminár k výzve CLT03 sa uskutoční online formou dňa 3. decembra 2020 v čase 9:00 - 13:00 hod. V prípade záujmu o účasť na tomto online seminári sa, prosím, registrujte prostredníctvom nasledovného odkazu: https://forms.gle/3JaKNnndUHtx2FPQA Registrácia je otvorená do 1. decembra 2020.  
19. 11. 2020
Read more

Výzva na predkladanie návrhov na člena/členku Rady FPU

   Výzva na predkladanie návrhov na člena/členku Rady Fondu na podporu umenia za oblasť nehmotného kultúrneho dedičstva. Ministerka kultúry Slovenskej republiky na základe § 5 ods. 1 zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona...
09. 11. 2020
Read more

.slovak arts council

Slovak Arts Council is a self-governing public institution guaranteeing support of art activities, culture and creative industry, which was established according to Act No. 284/2014 Coll. The Council replaced the substantial part of the former grant system of the Ministry of Culture of the Slovak Republic and is independent of central bodies of state administration. Its main mission is the support of “live“ arts and culture with a special focus on diversity. The Council provides grants especially for creation, production, distribution and presentation of works of art; support of international cooperation; educational programmes in the fields of art, culture and creative industry; grants for individuals who contribute to development of arts and culture in creative way or by research.


Banner 1068x110 1024x105