Home page

theatre

divadlo
 

theatre

dance

tanec
 

dance

music

hudba
 

music

visual arts

vizuálne umenie
 

visual arts

literature

literatúra
 

literature

interdisciplinary projects

Medziodborové vzťahy
 

interdisciplinary projects

folk culture / non-professional art

Ľudová kultúra
 

folk culture / non-professional art

culture & society activities

Kultúrno osvetová činosť
 

culture & society activities

museums & galleries

Múzeá a galérie
 

museums & galleries

libraries

Knižnice
 

libraries

research

Výskum
 

research

cultural centers

Kultúrne centrá
 

cultural centers

Rozhodnutie riaditeľa - Výzva č. 4/2020

Dňa 14.02.2020 bolo zverejnené rozhodnutie riaditeľa pre podprogramy: 3.1.1 Výskum a odborná reflexia - divadlo3.1.2 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť - divadlo3.1.3 Odborné vzdelávacie aktivity - divadlo3.1.4 Kultúrno-vzdelávacie aktivity pre deti, mládež a dospelých – divadlo3.2.1 Výskum a odborná reflexia - tanec3.2.2 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť - tanec3.2.3 Odborné vzdelávacie aktivity - tanec3.2.4 Kultúrno-vzdelávacie aktivity pre deti, mládež a dospelých...
14. 02. 2020
Read more

Výzva č. 7/2020

Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. vyhlásil Výzvu č. 7/2020 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov. Bližšie informácie nájdete na odkaze:https://fpu.sk/sk/moznosti-podpory/vyzvy/vyzvy-rok-2020/197-vyzvy-2020/681-vyzva-c-7-2020
03. 02. 2020
Read more

3. rokovanie Rady Fondu na podporu umenia

Dňa 05. 02. 2020 o 15.00 hod. sa v sídle fondu uskutoční 3. rokovanie Rady Fondu na podporu umenia.
03. 02. 2020
Read more

Rozhodnutie riaditeľa - Výzva č. 3/2020

Dňa 24.01.2020 bolo zverejnené rozhodnutie riaditeľa pre podprogramy: 1.3.4 Festivaly, súťaže, koncerty - džez a iné žánre1.3.5 Aktivity nezávislých hudobných organizácií1.3.6 Medzinárodné mobility a prezentácie - hudba3.3.1 Výskum a odborná reflexia - hudba3.3.2 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť - hudba3.3.3 Odborné vzdelávacie aktivity - hudba3.3.4 Kultúrno-vzdelávacie aktivity pre deti, mládež a dospelých - hudba4.5.1 Postupové súťaže a prehliadky záujmovej umeleckej činnosti...
24. 01. 2020
Read more

2. (mimoriadne) rokovanie Rady Fondu na podporu umenia

Dňa 14.1.2020 o 15.00 hod. sa v sídle fondu uskutoční 2. rokovanie Rady Fondu na podporu umenia.
13. 01. 2020
Read more

.slovak arts council

Slovak Arts Council is a self-governing public institution guaranteeing support of art activities, culture and creative industry, which was established according to Act No. 284/2014 Coll. The Council replaced the substantial part of the former grant system of the Ministry of Culture of the Slovak Republic and is independent of central bodies of state administration. Its main mission is the support of “live“ arts and culture with a special focus on diversity. The Council provides grants especially for creation, production, distribution and presentation of works of art; support of international cooperation; educational programmes in the fields of art, culture and creative industry; grants for individuals who contribute to development of arts and culture in creative way or by research.


Banner 1068x110 1024x105