Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie Prejsť na obsah

Výzva č. 6/2023

Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. vyhlasuje Výzvu č. 6/2023 na predkladanie žiadostí pre oprávnených/é žiadateľov/ky v rámci podprogramov:  

1.3.1 Tvorba hudobného diela – hudobné žánre populárnej kultúry ŠTIPENDIUM

1.3.1 Tvorba hudobného diela – klasická a experimentálna hudba ŠTIPENDIUM

1.3.2 Tvorba a šírenie hudobného diela DOTÁCIA

1.3.6 D Medzinárodné mobility a prezentácie – hudba DOTÁCIA

1.3.6 Š Medzinárodné mobility a prezentácie – hudba ŠTIPENDIUM

1.5.5 Tvorba prekladov umeleckej literatúry ŠTIPENDIUM

1.5.6 Vydávanie prekladov umeleckej literatúry DOTÁCIA

1.5.8 D Medzinárodné mobility a prezentácie – literatúra DOTÁCIA

1.5.8 Š Medzinárodné mobility a prezentácie – literatúra ŠTIPENDIUM

4.1.1 Inventarizácia, dokumentácia a šírenie informácií o tradičnej kultúre DOTÁCIA

4.1.2 Výskum a odborná reflexia – tradičná kultúra ŠTIPENDIUM

4.1.3 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť – tradičná kultúra DOTÁCIA

4.1.4 Odborné vzdelávacie aktivity – tradičná kultúra DOTÁCIA

5.4. Reštaurovanie a ošetrenie zbierkových fondov DOTÁCIA

Postup pre podávanie žiadostí a zoznam povinných dokladov ku žiadosti nájdete v Odporúčaniach pre podanie žiadosti.
Oficiálny dokument výzvy špecifikuje podmienky predloženia žiadosti o podporu a osobitosti jednotlivých podprogramov.

Bližšie informácie nájdete tu: https://www.fpu.sk/sk/vyzvy/vyzva-c-6-2022-2/