Archív výziev

Dňa 10.2.2017 o 14.00 hod. sa v sídle Fondu na podporu umenia na Cukrovej 14, BA uskutoční 3. rokovanie

...

Vážení žiadatelia,

keďže mnohí z vás pri odovzdávaní dokumentov v našej podateľni žiadate

...

Vážení žiadatelia,

dňa 14.2.2017 sme zverejnili výsledky hodnotiaceho procesu odborných komisií pre

...

Hľadáme členov odbornej komisie pre posudzovanie projektov v rámci Podprogramu 1.6.3 Tvorba

...