Odborné komisie

Hodnotiaci členovia odborných komisií FPu na rok 2019

 • Výzva č. 1 Open or Close

  Hodnotiaci členovia pre Výzvu č. 1/2019 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

  PODPROGRAM 1.2 Tanec:

  1. Cvečková Katarína

  2. Godovič Marek

  3. Hruškovičová Danuša

  4. Malík Jan

  5. Šoltys Vladislav

  PODPROGRAM 1.3.3 Festivaly, súťaže, koncerty - džez a iné žánre:

  1. Bubnáš Juraj

  2. Čerman Peter

  3. Červenka Jozef

  4. Hečko Maroš

  5. Marton Ivan


  PODPROGRAM 1.4.3 Individuálne a kolektívne výstavné a prezentačné aktivity:

  1. Alexy Elena

  2. Hubová Katarína

  3. Jakalová Zuzana

  4. Mona Chisa Anetta

  5. Motyčková Janka


  PODPROGRAM 1.4 Vizuálne umenie:

  1. Mikušová Monika

  2. Rozbora Richard

  3. Tkáčová Lucia

  4. Trnovská Katarína


  PODPROGRAM 1.6 Medziodborové aktivity:

  1. Ambrózová Jana

  2. Motyčková Janka

  3. Kupka Valerij

  4. Mrvová Zuzana

  5. Ridzoňová Ferenčuhová Mária


  PODPROGRAM 2.1 Veľké prehliadky, festivaly, súťaže:

  1. Zuzana Belková,

  2. Marek Godovič,

  3. Anna Hlôšková,

  4. Dorota Kenderová,

  5. Michal Klembara,

  6. Borivoj Medelský,

  7. Michal Somoš


  PODPROGRAM 2.2 Aktivity kultúrnych a umeleckých centier:

  1. Borodovčáková Martina

  2. Gruska Damas

  3. Kašiarová Lucia

  4. Medelský Borivoj

  5. Oravec Ladislav

Hodnotiaci členovia odborných komisií FPu na rok 2017

 • Výzva č. 7 Open or Close

  Hodnotiaci členovia pre Výzvu č. 7/2017 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

  PODPROGRAM 5.2.2

  1. Jaďuďová Libuša

  2. Novotná Mariana

  3. Lenhart Jozef (nezúčastnil sa z osobných dôvodov)

  4. Kautman Ján

  5. Pekariková Barbora

  PODPROGRAM 5.3.2

  1. Koblišková Zuzana

  2. Mona Chisa Anetta

  3. Bungerová Vladimíra

  4. Jamrichová Andrea (zvolená náhradníčka za Loviškovú D.)

  5. Majdáková Diana

  PODPROGRAM 5.4

  1. Balužinský Jozef

  2. Boroš Rudolf

  3. Letenayová Zdenka

  4. Maráky Peter

  5. Bungerová Vladimíra

  6. Lenhart Jozef

  7. Lovišková Danica

 • Výzva č. 6 Open or Close

  Hodnotiaci členovia pre Výzvu č. 6/2017 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

  PODPROGRAM 1.5

  1. Belková Zuzana

  2. Jaglová Tatiana (zvolená náhradníčka za M. Musila)

  3. Taranenkova Ivana

  4. Makýšová Volárová Andrea

  5. Lomenčík Július (zvolený náhradník za M. Bilačičovú)

  PODPROGRAM 1.6.1

  1. Ambrózová Jana

  2. Jakalová Zuzana

  3. Marcelli Miroslav

  4. Mrvová Zuzana

  5. Kupka Valerij

  PODPROGRAM 1.6.3

  1. Ferko Marián

  2. Nagy Peter

  3. Barák Pavel

  4. Buday Pavol

  5. Brojo Maroš

  PODPROGRAM 3

  1. Šoltys Vladislav

  2. Lehocký Ľuboš

  3. Pukan Miron

  4. Feglová Viera

  5. Malíček Juraj (zvolený náhradník za V. Zvaru)

  6. Marcelli Miroslav

  7. Pániková Alena

  PODPROGRAM 4

  1. Voľanská Ľubica

  2. Košová Michaela

  3. Fratričová Oľga

  4. Krnáčová Petra

  5. Galková Zuzana

  6. Feglová Viera

  7. Šikulová Anna

 • Výzva č. 5 Open or Close

  Hodnotiaci členovia pre Výzvu č. 5/2017 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

  PODPROGRAM 1.1

  1. Šimková Soňa

  2. Liptáková Janka

  3. Lindovská Nadežda

  4. Jánošová Soňa (zvolená náhradníčka za Beňovú Julianu)

  5. Pistrák Rastislav

  PODPROGRAM 1.2

  1. Cvečková Katarína

  2. Godovič Marek

  3. Hruškovičová Danuša

  4. Ševčík Ján

  5. Šoltys Vladislav (nezúčastnil sa zo zdravotných dôvodov)

  PODPROGRAM 1.3

  1. Bianchi Gabriel

  2. Černá Jana

  3. Hečko Maroš

  4. Zvarová Silvia

  5. Jaslovský Marian

  PODPROGRAM 1.4

  1. Mikušová Monika

  2. Komanická Ivana

  3. Jakalová Zuzana

  4. Lehocký ľuboš

  5. Kovačovský Patrik

  PODPROGRAM 1.5

  1. Mikolaj Dušan

  2. Jaško Ľubomír

  3. Belková Zuzana

  4. Taranenkova Ivana

  5. Makýšová Volárová Andrea

  PODPROGRAM 5.1

  1. Cenigová Rozália

  2. Gálusová Ivana

  3. Doktorová Oľga

  4. Repaská Alena

  5. Matisková Helena

 • Výzva č. 4 Open or Close

  Hodnotiaci členovia pre Výzvu č. 4/2017 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

  PODPROGRAM 1.4.2

  1. Hubová Katarína

  2. Jakalová Zuzana

  3. Kralovič Ján

  4. Seneši Lutherová Silvia

  5. Berberich Sokolová Juliana (nezúčastnila sa zo zdravotných dôvodov)

  PODPROGRAM 3

  1. Bianchi Gabriel

  2. Megyeši Peter

  3. Hruškovičová Danuša

  4. Feglová Viera (zvolená náhradníčka za Kiliánovú G.)

  5. Knopová Elena

  6. Lehocký Ľuboš

  7. Marcelli Miroslav

  PODPROGRAM 4.3.1

  1. Feglová Viera

  2. Babčáková Katarína

  3. Košová Michaela

  4. Fratričová Oľga

  5. Šikulová Anna

  PODPROGRAM 5.1.2

  1. Mišovičová Terézia

  2. Doktorová Oľga

  3. Gálusová Ivana

  4. Nagyová Viera

  5. Repaská Alena

  PODPROGRAM 5.2.1

  1. Jaďuďová Libuša

  2. Koblišková Zuzana (zvolená náhradníčka za Kautmana J.)

  3. Maráky Peter

  4. Novotná Mariana

  5. Šullová Zuzana

  PODPROGRAM 5.3.1

  1. Büngerová Vladimíra

  2. Ihringová Katarína

  3. Komanická Ivana

  4. Krištofíková Ivana

  5. Lovišková Danica

 • Výzva č. 3 Open or Close

  Hodnotiaci členovia pre Výzvu č. 3/2017 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

  PODPROGRAM 1.3.3 FESTIVALY, SÚŤAŽE, KONCERTY - DŽEZ A INÉ ŽÁNRE

  1. Solovic Slavomír

  2. Bianchi Gabriel

  3. Kajanová Yvetta

  4. Sklenár Ján

  5. Veselý Karel

  PODPROGRAM 1.3.4 MEDZINÁRODNÉ MOBILITY A PREZENTÁCIE - HUDBA

  1. Solovic Slavomír

  2. Bianchi Gabriel

  3. Marton Ivan

  4. Betko Miloš

  5. Ambrózová Jana

  PODPROGRAM 1.5 LITERATÚRA

  1. Lomenčík Július

  2. Belková Zuzana (zvolená náhradníčka za Repar S.)

  3. Martinová Ina

  4. Taranenkova Ivana

  5. Vojtech Miloslav

  PODPROGRAM 4.4.2 KULTÚRNO-OSVETOVÉ AKTIVITY

  1. Galková Zuzana

  2. Obuch Peter

  3. Morongová Barbora

  4. Krnáčová Petra

  5. Sedlický Štefan

   

 • Výzva č. 2 Open or Close

  Hodnotiaci členovia pre Výzvu č. 2/2017 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

  PODPROGRAM 1.3.2 FESTIVALY, SÚŤAŽE, KONCERTY - KLASICKÁ A EXPERIMENTÁLNA HUDBA

  1. Solovic Slavomír

  2. Zvara Vladimír

  3. Betko Miloš

  4. Černá Jana

  5. Marton Ivan

  PODPROGRAM 1.4 VIZUÁLNE UMENIE

  1. Seneši Lutherová Silvia

  2. Kralovič Ján

  3. Gurtler Ivan (zvolený náhradník za Jakalovú Z.)

  4. Lehocký Ľuboš

  5. Hubová Katarína

  PODPROGRAM 4.3.2 NEPROFESIONÁLNE UMENIE A 4.5 MEDZINÁRODNÉ PREZENTÁCIE A MOBILITY - ĽUDOVÁ KULTÚRA A KULTÚRNO-OSVETOVÁ ČINNOSŤ

  1. Šikulová Anna

  2. Galková Zuzana

  3. Kočišová Renáta

  4. Morongová Barbora

  5. Mešša Martin

 • Výzva č. 1 Open or Close

  Hodnotiaci členovia pre Výzvu č. 1/2017 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

  PODPROGRAM 1.1 DIVADLO:

  1. Benža Matúš

  2. Beňová Juliana

  3. Fojtíková Feherová Dária

  4. Hitzingerová Katarína

  5. Kováč Peter

  PODPROGRAM 1.2 TANEC:

  1. Cvečková Katarína

  2. Holinová Lucia (zvolená náhradníčka za Čaprdovú M.)

  3. Hruškovičová Danuša

  4. Sninská Katarína

  5. Ševčík Ján 

  PODPROGRAM 1.6 MEDZIODBOROVÉ UMELECKÉ AKTIVITY:

  1. Darovec Peter

  2. Hapčo Peter

  3. Kupka Valerij

  4. Lényi Peter (zvolený náhradník za Belkovú Z.)

  5. Mrvová Zuzana

  PODPROGRAM 2.1 VEĽKÉ PREHLIADKY, FESTIVALY, SÚŤAŽE:

  1. Beňová Juliana

  2. Hriešik Maja

  3. Koželová Soňa

  4. Ondejka Slavomír

  5. Šmatlák Martin

  6. Trnovská Katarína (zvolená náhradníčka za Majdákovú D.)

  7. Zagar Peter

  PODPROGRAM 2.2 AKTIVITY NEZÁVISLÝCH KULTÚRNYCH A UMELECKÝCH CENTIER:

  1. Ballay Martin

  2. Berberich Lukáš

  3. Gruska Damas

  4. Marcelli Miroslav

  5. Mrvová Zuzana

  PODPROGRAM 2.3 VYDÁVANIE ČASOPISOV:

  1. Babiak Michal

  2. Hlôšková Anna

  3. Hriešik Maja

  4. Majdáková Diana

  5. Ondrejička Erik

  6. Uličiansky Ján

  7. Vadas Marek (zvolený náhradník za Makaru S.)

  PODPROGRAM 4.4 POSTUPOVÉ SÚŤAŽE A PREHLIADKY ZÁUJMOVEJ UMELECKEJ ČINNOSTI:

  1. Babčáková Katarína

  2. Galková Zuzana

  3. Krnáčová Petra

  4. Marišler Stanislav

  5. Školudová Zuzana

Hodnotiaci členovia odborných komisií FPu na rok 2018

 • Výzva č. 11 Open or Close

  Hodnotiaci členovia pre Výzvu č. 11/2018 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

  PODPROGRAM 6.2 Mesto Kultúry 2019 - iné subjekty:

  1. Feglová Viera

  2. Hladký Michal

  3. Jaurová Zora

  4. Korecký Ján

  5. Trnovská Katarína

  6. Marko Rastislav

 • Výzva č. 10 Open or Close

  Hodnotiaci členovia pre Výzvu č. 10/2018 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

  PODPROGRAM 6.1.2 Mesto Kultúry 2019 - celoročné aktivity:

  1. Feglová Viera

  2. Gruska Damas

  3. Jaurová Zora

  4. Korecký Ján

  5. Mrvová Zuzana

  6. Šmatlák Martin

  7. Trnovská Katarína

 • Výzva č. 9 Open or Close

  Hodnotiaci členovia pre Výzvu č. 9/2018 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

  PODPROGRAM 5.1.1 Odborná činnosť knižníc a knižničná infraštruktúra:

  1. Baďura René

  2. Čechvalová Lenka

  3. Lačná Emília

  4. Pašková Soňa

  5. Stanislav Marián

  PODPROGRAM 5.1.3 Akvizícia knižníc:

  1. Čechvalová Lenka

  2. Jakubáčová Benjamína

  3. Lačná Emília

  4. Lopušanová Monika

  5. Pašková Soňa

  PODPROGRAM 5.2 Múzeá:

  1. Engel Štefan

  2. Chovanová Iveta

  3. Kautman Ján

  4. Maráky Peter

  5. Miľanová Ľubica

  PODPROGRAM 5.3 Galérie:

  1. Komanická Ivana

  2. Kralovič Ján

  3. Lehocký Ľuboš

  4. Lovišková Danica

  5. Tkáčová Lucia

 • Výzva č. 8 Open or Close

  Hodnotiaci členovia pre Výzvu č. 8/2018 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

  PODPROGRAM 1.4 Vizuálne umenie:

  1. Kenderová Dorota

  2. Kučová Michaela

  3. Mikušová Monika

  4. Mona Chisa Anetta

  5. Trnovská Katarína

  PODPROGRAM 1.4.2 Tvorba a realizácia diel - dizajn:

  1. Alexy Elena

  2. Hubová Katarína

  3. Rozbora Richard

  4. Šidlíková Zuzana

  5. Trnovská Katarína

  PODPROGRAM 1.5 Literatúra:

  1. Bančej Marián

  2. Debnár Marek

  3. Makýšová Volárová Andrea

  4. Panáková Beáta

  5. Taranenková Ivana

  PODPROGRAM 1.6 Medziodborové aktivity:

  1. Barák Pavel

  2. Brojo Maroš

  3. Buday Pavol

  4. Ferko Marián

  5. Nagy Peter

  PODPROGRAM 4.1 Odborná, výskumná a vzdelávacia činnosť - tradičná kultúra:

  1. Feglová Viera

  2. Juhászová Ester

  3. Krnáčová Petra

  4. Tichá Stanislava

  5. Noga Michal

  PODPROGRAM 4 Tradičná kultúra a kultúrno-osvetová činnosť:

  1. Gregor Oto

  2. Tichá Stanislava

  3. Galková Zuzana

  4. Juhászová Ester

  5. Krausová Agáta

  6. Krnáčová Petra

  7. Obuch Peter

 • Mimoriadna výzva č. 2 Open or Close

  Hodnotiaci členovia pre Mimoriadnu výzvu č. 2 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

  1. Bančej Marián

  2. Klepoch Majdáková Diana

  3. Koňariková Katarína

  4. Korec Juraj

  5. Ondrejička Erik

 • Výzva č. 7 Open or Close

  Hodnotiaci členovia pre Výzvu č. 7/2018 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

  PODPROGRAM 1.5 LITERATÚRA:

  1. Jaško Ľubomír

  2. Makýšová Volárová Andrea

  3. Taranenková Ivana

  4. Jaglová Tatiana

  5. Ondrejička Erik

  PODPROGRAM 3A: divadlo, tanec, hudba

  1. Hruškovičová Danuša

  2. Knopová Elena

  3. Pukan Miron

  4. Šoltys Vladislav

  5. Špilák Peter

  PODPROGRAM 3B: vizuálne umenie

  1. Hanko Jaroslav

  2. Lehocký Ľuboš

  3. Mikušová Monika

  4. Pohanková Oľga

  5. Rišková Mária

  PODPROGRAM 3C: literatúra a medziodborové aktivity

  1. Vallová Miroslava

  2. Mistrík Miloš

  3. Feglová Viera

  4. Malíček Juraj

  5. Flašková Elena

  PODPROGRAM 5.4 Ochrana zbierkových fondov

  1. Balužinský Jozef

  2. Boroš Rudolf

  3. Bungerová Vladimíra

  4. Jamrichová Andrea

  5. Lenhart Jozef

  6. Letenayová Zdenka

  7. Maráky Peter

 • Výzva č. 6 Open or Close

  Hodnotiaci členovia pre Výzvu č. 6/2018 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

  PODPROGRAM 1.1 DIVADLO:

  1. Inštitorisová Dagmar

  2. Fojtíková Fehérová Dária

  3. Cieslaková Adriana

  4. Laciaková Diana

  5. Bernátek Martin (neprítomný zo zdravotných dôvodov)

  PODPROGRAM 1.2 TANEC:

  1. Lacková Eva

  2. Hruškovičová Danuša

  3. Krausová Agáta

  4. Čaprdová Magdaléna

  5. Kovářová Miroslava
   
  PODPROGRAM 1.3 HUDBA:

  1. Hečko Marián

  2. Kajanová Yvetta

  3. Pechanec Róbert

  4. Jaslovský Marián

  5. Špilák Peter (zvolený náhradník za Červenku Jozefa)
   
   
  PODPROGRAM 1.5 LITERATÚRA:

  1. Fialová Svetlana

  2. Ondrejička Erik

  3. Debnár Marek

  4. Lomenčík Július

  5. Makýšová Volárová Andrea
   
  PODPROGRAM 1.6 MEDZIODBOROVÉ UMELECKÉ AKTIVITY:

  1. Belková Zuzana

  2. Darovec Peter

  3. Marcelli Miroslav

  4. Mrvová Zuzana

  5. Motyčková Janka
 • Výzva č. 5 Open or Close

  Hodnotiaci členovia pre Výzvu č. 5/2018 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

  PODPROGRAM 6.1.1 MESTO KULTÚRY 2019 - PRÍPRAVNÁ FÁZA

  1. Feglová Viera

  2. Jaurová Zora

  3. Korecký Ján

  4. Trnovská Katarína

  5. Gruska Damas

  6. Hladký Michal

  7. Šmatlák Martin

 • Výzva č. 4 Open or Close

  Hodnotiaci členovia pre Výzvu č. 4/2018 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

  PODPROGRAM 5.1.2 PODUJATIA A VZDELÁVACIE AKTIVITY - KNIŽNICE

  1. Oravcová Dana

  2. Mišovičová Terézia (zvolená náhradníčka za Matiskovú Helenu)

  3. Cenigová Rozália

  4. Lačná Emília

  5. Lopušanová Monika

  PODPROGRAM 5.2.1 VEDECKO-VÝSKUMNÁ A PREZENTAČNÁ ČINNOSŤ - MÚZEÁ

  1. Šullová Zuzana

  2. Majerník Marián

  3. Huska Ernest

  4. Kautman Ján

  5. Maráky Peter

  PODPROGRAM 5.3.1 VEDECKO-VÝSKUMNÁ A PREZENTAČNÁ ČINNOSŤ - GALÉRIE

  1. Birkušová Sylvia

  2. Krištofíková Ivana

  3. Koblišková Zuzana

  4. Lovišková Danica

  5. Kralovič Ján

 • Mimoriadna výzva Open or Close

  Hodnotiaci členovia pre Mimoriadnu výzvu na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

  1. Humajová Daniela

  2. Bednárová Katarína

  3. Flašková Elena

  4. Mistrík Miloš

  5. Vallová Miroslava

 • Výzva č. 3 Open or Close

  Hodnotiaci členovia pre Výzvu č. 3/2018 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

  PODPROGRAM 1.3.4 Aktivity nezávislých hudobných organizácií a 1.3.5 Medzinárodné mobility a prezentácie - hudba:

  1.  Hapčo Peter (zvolený náhradník za Špiláka Petra)

  2.  Gubková Černá Jana

  3.  Zvarová Silvia

  4.  Ambrózová Jana

  5.  Sklenár Ján

  PODPROGRAM 1.3.3 Festivaly, súťaže, koncerty - džez a iné žánre:

  1. Bianchi Gabriel

  2.  Hapčo Peter

  3. Hečko Maroš

  4. Kajanová Yvetta

  5.  Veselý Karel

  PODPROGRAM 4.4.2 Tradičná kultúra a folklorizmus a 4.6 Medzinárodné prezentácie a mobility - trad. kult. a kult.-osv. činnosť:

  1. Morongová Barbora

  2. Lehotský Oskar

  3.  Inštitorisová Dagmar

  4. Šikulová Anna

  5. Mináčová Lucia

  PODPROGRAM 4.5.2 Kultúrno-osvetové aktivity v oblasti tradičnej a miestnej kultúry:

  1. Krnáčová Petra

  2. Školudová Zuzana

  3. Marišler Stanislav (zvolený náhradník za Krausovú Agátu)

  4.  Svetlíková Iveta

  5. Morongová Barbora

  6. Chomová Svetlana

  7. Sedlický Štefan

  PODPROGRAM 4.5.3 Kultúrno-vzdelávacie aktivity v oblasti umenia:

  1. Babčáková Katarína

  2. Uhel Jaroslav

  3. Marišler Stanislav

  4. Chomová Svetlana

  5. Obuch Peter

  6. Svetlíková Iveta

  7. Sedlický Štefan

 • Výzva č. 2 Open or Close

  Hodnotiaci členovia pre Výzvu č. 2/2018 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

  PODPROGRAM 1.4 VIZUÁLNE UMENIE:

  1. Alexy Elena

  2. Daubrava Miroslav (zvolený náhradník za Mikušovú Moniku)

  3. Hoffstadter Ján (zvolený náhradník za Kovačovského Patrika)

  4. Kralovič Ján (zvolený náhradník za Jakalovú Zuzanu)

  5. Rišková Mária

  PODPROGRAM 1.5 LITERATÚRA:

  1. Kuzmíková Jana

  2. Martinová Ina

  3. Ondrejička Erik

  4. Valcerová Anna

  5. Vojtech Miloslav

  PODPROGRAM 2.3 VYDÁVANIE ČASOPISOV:

  1. Hlôšková Anna

  2. Hriešik Maja (zvolená náhradníčka za Knopovú Elenu)

  3. Piaček Martin (zvolená náhradníčka za Majdákovú Dianu)

  4. Jakalová Zuzana

  5. Ondrejička Erik

  6. Vojtech Miloslav

  7. Uličiansky Ján

  PODPROGRAM 4.4.1 TRADIČNÁ KULTÚRA A FOLKLORIZMUS

  1. Obuch Peter

  2. Marišler Stanislav

  3. Sedlický Štefan

  4. Krnáčová Petra

  5. Babčáková Katarína

  PODPROGRAM 4.5.1 POSTUPOVÉ SÚŤAŽE A PREHLIADKY ZÁUJMOVEJ UMELECKEJ ČINNOSTI

  1. Krausová Agáta

  2. Školudová Zuzana

  3. Obuch Peter

  4. Galková Zuzana

  5. Mináčová Lucia (zvolená náhradníčka za Fratričovú Oľgu)

   

 • Výzva č. 1 Open or Close

  Hodnotiaci členovia pre Výzvu č. 1/2018 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

  PODPROGRAM 1.1 DIVADLO:

  1. Bernátek Martin

  2. Borodovčáková Martina

  3. Fekete Vladislava (zvolená náhradníčka za Fašiangovú Ingrid)

  4. Lindovská Nadežda

  5. Štorková Maliti Romana (nezúčastnila sa zasadnutia zo zdravotných dôvodov)

  PODPROGRAM 1.2 TANEC:

  1. Cvečková Katarína

  2. Čaprdová Magdaléna

  3. Godovič Marek

  4. Krausová Agáta

  5. Sninská Katarína (zvolená náhradníčka za Lackovú Evu)

  PODPROGRAM 1.3.2 FESTIVALY, SÚŤAŽE, KONCERTY - KLASICKÁ A EXPERIMENTÁLNA HUDBA:

  1. Čerman Peter (zvolený náhradník za Špiláka Petra)

  2. Červenka Jozef

  3. Gubková Černá Jana

  4. Hečko Marián (zvolený náhradník za Zvaru Vladimíra)

  5. Marton Ivan

  PODPROGRAM 1.6 MEDZIODBOROVÉ UMELECKÉ AKTIVITY:

  1. Belková Zuzana

  2. Jakalová Zuzana

  3. Lényi Peter

  4. Martinová Ina (zvolená náhradníčka za Darovca Petra)

  5. Mrvová Zuzana

  PODPROGRAM 2.1 VEĽKÉ PREHLIADKY, FESTIVALY, SÚŤAŽE:

  1. Belková Zuzana

  2. Grusková Anna

  3. Liszkayová Ivica

  4. Hlôšková Anna

  5. Majdáková Diana

  6. Zagar Peter

  7. Šmatlák Martin

  PODPROGRAM 2.2 AKTIVITY NEZÁVISLÝCH KULTÚRNYCH A UMELECKÝCH CENTIER:

  1. Gruska Damas

  2. Mirza Omar

  3. Ballay Miroslav (nezúčastnil sa zasadnutia z vážnych dôvodov)

  4. Mrvová Zuzana

  5. Borodovčáková Martina

  6. Medelský Borivoj

  7. Marcelli Miroslav

   

   

Hodnotiaci členovia odborných komisií FPu na rok 2016

 • Výzva č. 12 Open or Close

  Zvolení členovia odbornej komisie Fondu na podporu umenia pre Program 6.2 - Múzeá a galérie a 6.3 - Ochrana zbierkových fondov v rámci Výzvy č. 12/2016 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z FPu. sú:

  1. Boroš Rudolf

  2. Gažíková Zuzana

  3. Jaďuďová Libuša

  4. Kautman Ján

  5. Lovišková Andrea (zvolená náhradníčka za Jamrichovú Andreu)

  6. Maráky Peter

  7. Pekáriková Barbora

 • Výzva č. 11 Open or Close

  Zvolení členovia odbornej komisie Fondu na podporu umenia v rámci Výzvy č. 11/2016 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z FPu. sú:

  Program 1.1.1 Divadlo - Tvorba, naštudovanie a uvádzanie javiskového diela:

  1. Babiak Michal (zvolený náhradník za Šimkovú Soňu)

  2. Bendik Martin (zvolený náhradník za Štorkovú Maliti Romanu)

  3. Fojtíková Feherová Dária

  4. Lindovská Nadežda

  5. Liptáková Jana

   

  Program 1.2.1 Tanec - Tvorba, naštudovanie a uvádzanie javiskového diela:

  1. Gajdošovú Eva

  2. Godovič Marek

  3. Hriešik Maja (zvolená náhradníčka za Holinovú Luciu)

  4. Kovářová Miroslava

  5. Sninská Katarína

   

  Program 1.3.1 Hudba - Tvorba, uvádzanie a šírenie hudobného diela:

  1. Černá Jana

  2. Fuják Július

  3. Kajanová Yvetta

  4. Marton Ivan

  5. Puškášová Melánia (zvolená náhradníčka za Hečka Maroša)

   

  Program 1.4.1 Vizuálne umenie - Tvorba a realizácia diel:

  1. Mikušová Monika

  2. Paľo Ľuboslav

  3. Daubrava Michal

  4. Hubová Katarína

  5. Kovačovský Patrik

   

  Program 1.5 (štipendiá) Literatúra: 

  1. Berberich Sokolová Juliana

  2. Petrík Vladimír

  3. Marcelli Miroslav

  4. Jaglová Tatiana

  5. Makýšová Volárová Andrea

   

  Program 1.5 (dotácie) Literatúra:

  1. Belková Zuzana

  2. Farkašová Etela

  3. Jaško Ľubomír

  4. Mikolaj Dušan

  5. Taranenková Ivana

   

  Program 1.6 Medziodborové umelecké aktivity - Tvorba, realizácia a šírenie diel:

  1. Babiak Michal

  2. Hapčo Peter

  3. Lényi Peter

  4. Kupka Valerij

  5. Mrvová Zuzana

 • Výzva č. 10 - mimoriadna Open or Close

  Zvolení členovia odbornej komisie Fondu na podporu umenia pre Program 2.3 - Vydávanie časopisov  v rámci mimoriadnej Výzvy č. 10/2016 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z FPu. sú:

  1. Babiak Michal

  2. Huska Ernest

  3. Knopová Elena

  4. Zvara Vladimír (zvolený náhradník za Liszkayovú Ivicu)

  5. Marcelli Miroslav

  6. Palenčíková Zuzana

  7. Zagar Peter

 • Výzva č. 9 Open or Close

  Zvolení členovia odbornej komisie Fondu na podporu umenia pre Program 5 - Medzinárodné aktivity a mobility  v rámci Výzvy č. 9/2016 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z FPu. sú:

  1. Derner Urblíková Natália

  2. Farkašová Etela

  3. Fekete Vladislava

  4. Pistrák Rastislav (zvolený náhradník za Kovářovú Miroslavu)

  5. Morongová Barbora

  6. Pániková Alena

  7. Seneši Lutherová Silvia

 • Výzva č. 8 Open or Close

  Zvolení členovia odbornej komisie Fondu na podporu umenia pre Program 6.1 - Knižnice  v rámci Výzvy č. 8/2016 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z FPu. sú:

  1. Cenigová Rozália

  2. Galusová Ivana

  3. Lačná Emília

  4. Matisková Helena

  5. Repaská Alena

 • Výzva č. 7 Open or Close

  Zvolení členovia odbornej komisie Fondu na podporu umenia pre Program 3 - Výskum a vzdelávacie aktivity v rámci Výzvy č. 7/2016 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z FPu. sú:

  1. Feglová Viera

  2. Hruškovičová Danuša

  3. Kiliánová Gabriela

  4. Marcelli Miroslav

  5. Pašuthová Zdenka

  6. Šoltys Vladislav

  7. Zvara Vladimír

 • Výzva č. 6 - mimoriadna Open or Close

  Zvolení členovia odbornej komisie Fondu na podporu umenia pre Program 4.3 Ľudová kultúra a kultúrno-osvetová činnosť - Prehliadky, festivaly, súťaže v rámci mimoriadnej Výzvy č. 6/2016 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z FPu. sú:

  1. Babčáková Katarína (zvolená náhradníčka za Luthera Daniela a Krnáčovú Petru)

  2. Galková Zuzana

  3. Konečná Lenka

  4. Obuch Peter

  5. Voľanská Ľubica

 • Výzva č. 5 Open or Close

  Zvolení členovia odbornej komisie Fondu na podporu umenia v rámci Výzvy č. 5/2016 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z FPu. sú:

  Program 4.1 - Inventarizácia, dokumentácia a šírenie informácií o ľudovej kultúre a 4.2 - Vznik, prezentácia a šírenie tvorby:

  1. Feglová Viera

  2. Košová Michaela

  3. Lužica René

  4. Ničík Peter

  5. Ryšavá Eva

   

  Program 4.5 - Kultúrno-osvetové aktivity:

  1. Babčáková Katarína (zvolená náhradníčka za Krnáčovú Petru)

  2. Fratričová Oľga

  3. Noga Michal

  4. Sedlický Štefan

  5. Školudová Zuzana

 • Výzva č. 4b Open or Close

  Zvolení členovia odbornej komisie Fondu na podporu umenia v rámci Výzvy č. 4b/2016 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z FPu. sú:

  Program 1.1.2 Divadlo - Prehliadky, festivaly, súťaže:

  1.Babiak Michal

  2. Bendik Martin

  3. Kováč Peter

  4. Liptáková Jana

  5. Šimková Soňa

   

  Program 1.4.2 Vizuálne umenie: Prezentačné aktivity, výstavy, prehliadky:

  1. Berberich Sokolová Juliana

  2. Gürtler Ivan

  3. Jakalová Zuzana

  4. Mikušová Monika

  5. Paľo Ľuboslav

 • Výzva č. 4a Open or Close

  Zvolení členovia odbornej komisie Fondu na podporu umenia v rámci Výzvy č. 4a/2016 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z FPu. sú:

  Program 1.2.2 Tanec - Prehliadky, festivaly, súťaže, koncerty:

  1.Čaprdová Magdaléna

  2. Hriešik Maja

  3. Lacková Eva

  4. Sninská Katarína

  5. Ševčík Ján

   

  Program 1.3.2 Hudba - Prehliadky, festivaly, súťaže, koncerty:

  1. Betko Miloš

  2. Černá Jana

  3. Hečko Maroš

  4. Marton Ivan

  5. Zvarová Silvia

   

  Program 1.5.4 Literatúra - Prehliadky, festivaly, súťaže:

  1. Farkašová Etela

  2. Jaglová Tatiana

  3. Lomenčík Július

  4. Mikolaj Dušan

  5. Petrík Vladimír

   

  Program 1.6.2 a 1.6.3 Medziodborové umelecké aktivty - Festivaly a prehliadky / Regionálne a lokálne umelecké aktivity:

  1. Babiak Michal

  2. Jakalová Zuzana

  3. Kupka Valerij

  4. Mrvová Zuzana

  (5. Hapčo Peter - ani zvolený náhradník Peter Lényi sa z tech príčin nemohli zúčastniť zasadnutia)

   

 • Výzva č. 3 Open or Close

  Zvolení členovia odbornej komisie Fondu na podporu umenia v rámci Výzvy č. 3/2016 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z FPu. sú:

  Program 4.3 - Ľudová kultúra a kultúrno-osvetová činnosť - prehliadky, festivaly, súťaže:

  1. Babčáková Katarína

  2. Konečná Lenka

  3. Luther Daniel

  4. Obuch Peter

  5. Šikulová Anna

   

  Program 4.4  - Ľudová kultúra a kultúrno-osvetová činnosť - Postupové súťaže a prehliadky záujmovej umeleckej činnosti:

  1. Krausová Agáta

  2. Krnáčová Petra

  3. Marišler Stanislav

  4. Sedlický Štefan

  5. Uhel Jaroslav

 • Výzva č. 2 Open or Close

  Zvolení členovia odbornej komisie Fondu na podporu umenia pre Program 5 - Medzinárodné aktivity a mobility v rámci Výzvy č. 2/2016 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z FPu. sú:

  1. Duchová Zuzana

  2. Fekete Vladislava

  3. Liszkayová Ivica

  4. Morongová Barbora

  5. Pániková Alena

  6. Seneši Lutherová Silvia

  7. Šoltýsová Elena.

 • Výzva č. 1 Open or Close

  Zvolení členovia odbornej komisie Fondu na podporu umenia pre Program 2 - Kultúrne podujatia, aktivity a časopisy v rámci Výzvy č. 1/2016 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z FPu. sú:

  1. Dohovič Igor

  2. Gregorová Stach Lucia 

  3. Huska Ernest

  4. Morong František

  5. Palenčíková Zuzana

  6. Rankov Pavel

  7. Vojtech Miloslav.

Menovaní členovia odborných komisií FPu

1. Babiak Michal

2. Beňová Juliana

3. Bernátek Martin

4. Borodovčáková Martina

5. Civáňová Slávka

6. Cieslaková Adriana

7. Fašiangová Ingrid

8. Flašková Elena

9. Fojtíková Feherová Dária

10. Hitzingerová Katarína

11. Inštitorisová Dagmar

12. Kičiňová Miriam

13. Koval Martina

14. Krištof Martin

15. Laciaková Diana

16. Liptáková Janka

17. Malgot Veronika

18. Pašuthová Zdenka

19. Pavlac Peter

20. Wild Jana

1. Cvečková Katarína

2. Čaprdová Magdaléna

3. Godovič Marek

4. Hruškovičová Danuša

5. Kašiarová Lucia

6. Kovářová Miroslava

7. Krausová Agáta

8. Lacková Eva

9. Liszkayová Ivica

10. Malík Ján

11. Sninská Katarína

12. Ševčík Ján

13. Šimko Ján

14. Šoltys Vladislav

15. Uríková Barbora

1. Ambrózová Jana

2. Beráts Juraj

3. Betko Miloš

4. Bubnáš Juraj

5. Čerman Peter

6. Červenka Jozef

7. Danel Ewald

8. Fuják Július

9. Gubková Černá Jana

10. Hečko Maroš

11. Hochel Peter

12. Kaprinay Ladislav

13. Marton Ivan

14. Patkoló Ladislav

15. Pechanec Róbert

16. Pergler František

17. Špilák Peter

18. Zvara Vladimír


 

 

1. Ambrózová Jana

2. Fuják Július

3. Hapčo Peter

4. Hečko Maroš

5. Kajanová Yvetta

6. Jaslovský Marian

7. Sklenár Ján

8. Veselý Karel

1. Alexy Elena

2. Bárdová Silvia

3. Beskid Vladimír

4. Bobíková Zuzana

5. Hoffstädter Ján

6. Hubová Katarína

7. Jakalová Zuzana

8. Kenderová Dorota

9. Kleinert Dana

10. Klepoch Majdáková Diana

11. Kučová Michaela

12. Komanická Ivana

13. Kovačovský Patrik

14. Kralovič Ján

15. Lehocký Ľuboš

16. Mikušová Monika

17. Mona Chisa Anetta

18. Motyčková Janka

19. Paľo Ľuboslav

20. Pekárová Adriena

21. Piaček Martin

22. Rišková Mária

23. Rozbora Richard

24. Šidlíková Zuzana

25. Šoltýsová Elena

26. Tajkov Peter

27. Tkáčová Lucia

28. Trnovská Katarína

1. Bančej Marián

2. Bednárová Katarína

3. Belková Zuzana

4. Debnár Marek

5. Farkašová Etela

6. Fialová Svetlana (iba 1.5.1)

7. Gallik Ján

8. Humajová Daniela

9. Jaško Ľubomír

10. Jaglová Tatiana

11. Koželová Soňa

12. Kuzmíková Jana

13. Lomenčík Július

14. Makýšová Volárová Andrea

15. Martinová Ina

16. Marcelli Miroslav

17. Mistrík Miloš

18. Ondrejička Erik

19. Panáková Beáta

20. Taranenková Ivana

21. Tazberík Ján

22. Valcerová Anna

23. Vallová Miroslava

24. Vojtech Miloslav

1. Adamov Marek

2. Ambrózová Jana

3. Cieslaková Adriana

4. Darovec Peter

5. Jakalová Zuzana

6. Kučová Michaela

7. Kupka Valerij

8. Lényi Peter

9. Leškanič Majlingová Zuzana

10. Marcelli Miroslav

11. Motyčková Janka

12. Mrvová Zuzana

13. Ridzoňová Ferenčuhová Mária

1. Barák Pavel

2. Brojo Maroš

3. Buday Pavol

4. Ferko Marián

5. Fischer Filip

6. Klimo Marcel

7. Kubiš Ľuboš

8. Nagy Peter

9. Smrkal Michal

10. Šickova Lucia

1. Belková Zuzana

2. Beňová Juliana

3. Darovec Peter

4. Godovič Marek

5. Grusková Anna

6. Hlôšková Anna

7. Hochel Igor

8. Kenderová Dorota

9. Kičiňová Miriam

10. Klembara Michal

11. Klepoch Majdáková Diana

12. Koželová Soňa

13. Liszkayová Ivica

14. Medelský Borivoj

15. Mrvová Zuzana

16. Somoš Michal

17. Šmatlák Martin

18. Trnovská Katarína

19. Turnerová Silvia

 

 

1. Borodovčáková Martina

2. Gruska Damas

3. Kašiarová Lucia

4. Marcelli Miroslav

5. Medelský Borivoj

6. Mirza Omar

7. Mrvová Zuzana

8. Oravec Ladislav

9. Uríková Barbora

1. Babiak Michal 

2. Bančej Marián

3. Cvečková Katarína 

4. Huska Ernest

5. Jakalová Zuzana

6. Klepoch Majdáková Diana

7. Koňariková Katarína

8. Korec Juraj

9. Ondrejička Erik 

10. Piaček Martin

11. Šmatlák Martin

12. Štrpka Ivan

13. Tazberík Ján

14. Uličiansky Ján

15. Vojtech Miloslav

1. Bernátek Martin

2. Čaprdová Magdaléna

3. Hruškovičová Danuša

4. Kašiarová Lucia

5. Kovářová Miroslava

6. Mrvová Zuzana

7. Pašuthová Zdenka

8. Šoltys Vladislav

9. Pukan Miron

 

 

 

 

 

 

1. Ambrózová Jana

2. Beráts Juraj

3. Bubnáš Juraj

4. Danel Ewald

5. Hochel Peter

6. Pechanec Róbert

7. Pergler František

8. Špilák Peter

9. Zvara Vladimír

10. Fuják Július

11. Kajanová Yvetta

12. Čerman Peter

 

 

 

 

 

 

1. Büngerová Vladimíra

2. Gregorová Stach Lucia

3. Hanko Jaroslav

4. Jakalová Zuzana

5. Kenderová Dorota

6. Klepoch Majdáková Diana

7. Komanická Ivana

8. Kralovič Ján

9. Lovišková Danica

10. Marcelli Miroslav

11. Mikušová Monika

12. Pohanková Oľga

13. Rišková Mária

14. Šidlíková Zuzana

15. Tajkov Peter

16. Trnovská Katarína

1. Bednárová Katarína

2. Flašková Elena

3. Humajová Daniela

4. Koprda Pavol

5. Malíček Juraj

6. Marcelli Miroslav

7. Mistrík Miloš

8. Tížik Miroslav

9. Vallová Miroslava

10. Vojtech Miloslav

1. Babčáková Katarína

2. Bošeľová Zuzana

3. Feglová Viera

4. Galková Zuzana

5. Hlaváčová Mária

6. Jágerová Margita

7. Juhászová Ester

8. Krausová Agáta

9. Krnáčová Petra

10. Noga Michal

11. Obuch Peter

12. Tichá Stanislava

13. Voľanská Ľubica

 

1. Babčáková Katarína

2. Bošeľová Zuzana

3. Cehelská Zsuzsanna

4. Feglová Viera

5. Gabčíková Veronika

6. Galková Zuzana

7. Gregor Oto

8. Hanák Miroslav

9. Hégli Dušan

10. Juhászová Ester

11. Konečná Lenka

12. Košová Michaela

13. Krausová Agáta

14. Krnáčová Petra

15. Lehotský Oskar

16. Michalko Vladimír

17. Michálik Ján

18. Morong František

19. Noga Michal

20. Obuch Peter

21. Ondejka Slavomír

22. Tichá Stanislava

23. Salajová Tatiana


1. Cehelská Zsuzsanna

2. Gabčíková Veronika

3. Galková Zuzana

4. Garaj Bernard

5. Hitzingerová Katarína

6. Chomová Svetlana

7. Inštitorisová Dagmar

8. Jágerová Margita

9. Kosmály Gabriel

10. Lehotský Oskar

11. Mináčová Lucia

12. Morongová Barbora

13. Moško Matej

14. Ničík Peter

15. Pukan Miron

16. Sedlický Štefan

17. Szomolányi Anton

18. Šikulová Anna

19. Šimková Kristína

20. Veselský Michal

1. Babčáková Katarína

2. Cehelská Zsuzsanna

3. Cehelský Ľudovít

4. Gabčíková Veronika

5. Galková Zuzana

6. Chomová Svetlana

7. Jágerová Margita

8. Konečná Lenka

9. Košová Michaela

10. Krausová Agáta

11. Krnáčová Petra

12. Michalko Vladimír

13. Michálik Ján

14. Mináčová Lucia

15. Morong František

16. Morongová Barbora

17. Obuch Peter

18. Ondejka Slavomír

19. Sedlický Štefan

20. Svetlíková Iveta

21. Salajová Tatiana

22. Sklabinski Milina

23. Šimková Kristína

24. Školudová Zuzana

25. Tkáčová Monika

26. Veselský Michal

27. Záhumenská Eva

 

1. Baďura René (iba 5.1.1)

2. Bergerová Katarína

3. Berka Adam (iba 5.1.1)

4. Čechvalová Lenka

5. Cenigová Rozália

6. Doktorová Oľga

7. Gálusová Ivana

8. Hriňová Stanislava

9. Jakubáčová Benjamína

10. Katová Ľudmila

11. Kleinová Dagmar

12. Lačná Emília

13. Lopušanová Monika

14. Marcinová Viktória

15. Nagyová Viera

16. Pašková Soňa

17. Repaská Alena

18. Stanislav Marián (iba 5.1.1)

19. Šóky Soňa

20. Závadská Valéria