Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie Prejsť na obsah

Výzva č. 5/2023

Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. vyhlasuje Výzvu č. 5/2023 na predkladanie žiadostí pre oprávnených/é žiadateľov/ky v rámci podprogramov:  

1.5.1 Tvorba umeleckej literatúry pre deti a mládež

1.5.2 Vydávanie umeleckej literatúry pre deti a mládež

1.7.3 Podujatia v oblasti digitálnych hier

3.4.1 Výskum a odborná reflexia – vizuálne umenie 

3.4.2 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť – vizuálne umenie

3.4.3 Odborné vzdelávacie aktivity – vizuálne umenie

3.4.4 Kultúrno-vzdelávacie aktivity pre deti, mládež a dospelých – vizuálne umenie

3.6.1 Medziodborový výskum a odborná reflexia

3.6.2 Medziodborový výskum, publikačná a prekladateľská činnosť

3.6.3 Medziodborové odborné vzdelávacie aktivity

3.6.4 Medziodborové kultúrno-vzdelávacie aktivity pre deti, mládež a dospelých

3.7.1 Výskum a odborná reflexia – kreatívny priemysel

3.7.2 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť, vzdelávacie aktivity – kreatívny priemysel 

Postup pre podávanie žiadostí a zoznam povinných dokladov ku žiadosti nájdete v Odporúčaniach pre podanie žiadosti.
Oficiálny dokument výzvy špecifikuje podmienky predloženia žiadosti o podporu a osobitosti jednotlivých podprogramov.

Bližšie informácie nájdete tu: https://www.fpu.sk/sk/vyzvy/vyzva-c-5-2022-2/