Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie Prejsť na obsah

Výzva č. 8/2022

Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. vyhlasuje Výzvu č. 8/2022 na predkladanie žiadostí pre oprávnených/é žiadateľov/ky v rámci podprogramov:  

1.1.3 Tvorba a uvedenie javiskového diela – zriaďované divadlá

1.1.6 Š Medzinárodné mobility a prezentácie – divadlo

1.1.6 D Medzinárodné mobility a prezentácie – divadlo

1.2.1 Tvorba javiskového diela – tanec

1.2.2 Tvorba a uvedenie javiskového diela – tanec

1.2.4 Aktivity nezávislých tanečných zoskupení a organizácií

1.2.5 D Medzinárodné mobility a prezentácie – tanec

1.2.5 Š Medzinárodné mobility a prezentácie – tanec

1.5.3 Tvorba pôvodnej slovenskej umeleckej literatúry

1.5.4 Vydávanie pôvodnej slovenskej umeleckej literatúry

1.5.9 Kritické vydanie slovenskej literárnej klasiky

1.6.2 Tvorba, vydávanie a šírenie audiokníh

1.7.1 Tvorba herného multimediálneho diela – štipendium

1.7.2 A Tvorba herného multimediálneho diela – dotácia

1.7.2 B Tvorba herného multimediálneho diela – dotácia

4.3.1 Aktivity nezávislých profesionálnych zoskupení – tradičná kultúra

4.3.2 Vznik a prezentácia tvorby – tradičná kultúra a folklorizmus

4.6 D Medzinárodné mobility a prezentácie – tradičná kultúra a kultúrno-osvetová činnosť

4.6. Š Medzinárodné mobility a prezentácie – tradičná kultúra a kultúrno-osvetová činnosť

5.1.4 Akvizícia knižníc Dotácia

Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu je stanovený od 21. 2. 2022 do 21. 3. 2022. Žiadateľ/ka je povinný/á podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU v posledný deň výzvy najneskôr do 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ).

Postup pre podávanie žiadostí a zoznam povinných dokladov ku žiadosti nájdete v Odporúčaniach pre podanie žiadosti.
Oficiálny dokument výzvy špecifikuje podmienky predloženia žiadosti o podporu a osobitosti jednotlivých podprogramov.

Bližšie informácie nájdete tu: https://www.fpu.sk/sk/vyzvy/vyzva-c-8-2022/