Oznámenia

Výzva č. 2/2021

02. 12. 2020

Fond na podporu umenia (ďalej len „fond“) v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. (ďalej len „zákon“) vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o finančnú podporu pre oprávnených/é žiadateľov/ky v nasledujúcich podprogramoch:

1.2.3 Prehliadky, festivaly, súťaže, koncerty – tanec

1.2.4 Aktivity nezávislých tanečných zoskupení a organizácií

1.3.4 Festivaly, súťaže, koncerty – hudobné žánre populárnej kultúry

1.3.5 Aktivity nezávislých hudobných organizácií

1.4.3 Individuálne a kolektívne výstavné a prezentačné aktivity – vizuálne umenie

1.5.7 Literárne prehliadky, festivaly, súťaže

2.1    Veľké prehliadky, festivaly, súťaže

4.4.1 Tradičná kultúra a folklorizmus

4.5.1 Postupové súťaže a prehliadky záujmovej umeleckej činnosti


Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu  je stanovený do 11.1.2021. Žiadateľ/ka je povinný/á podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU v posledný deň výzvy najneskôr do 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ).

Bližšie informácie nájdete tu.

Rozhodnutie riaditeľa č. 16 – Mimoriadna výzva č. 2/2020

26. 11. 2020

Dňa 26.11. 2020 bolo zverejnené rozhodnutie riaditeľa pre podprogramy:

1.1.1 Tvorba javiskového diela – divadlo

1.2.1 Tvorba javiskového diela – tanec

1.4.2 Tvorba a realizácia diel – dizajn

1.5.1 Tvorba umeleckej literatúry pre deti a mládež

1.5.3 Tvorba pôvodnej slovenskej umeleckej literatúry

1.5.5 Tvorba prekladov umeleckej literatúry

3.1.1 Výskum a odborná reflexia – divadlo

3.2.1 Výskum a odborná reflexia – tanec

3.3.1 Výskum a odborná reflexia – hudba

3.4.1 Výskum a odborná reflexia – vizuálne umenie

3.5.1 Výskum a odborná reflexia – literatúra

3.6.1 Medziodborový výskum a odborná reflexia 


Bližšie informácie sa dočítate na priloženom odkaze.