Oznámenia

Rozhodnutie riaditeľa č. 12/2021

11. 06. 2021

Dňa 11.6.2021 bolo zverejnené rozhodnutie riaditeľa pre Výzvu č. 8/2021 v podprogramoch:

1.3.2 Tvorba a šírenie hudobného diela

1.3.6 Medzinárodné mobility a prezentácie – hudba

1.4.2 Tvorba a realizácia diel – dizajn

1.6.3 Tvorba multimediálneho diela

5.1.4 Akvizícia knižníc

5.4.1 Odborné ošetrenie zbierkových fondov

5.4.2 Ochrana zbierkových fondov

Bližšie informácie sa nájdete tu: https://www.fpu.sk/sk/rozhodnutia-riaditela/

Predĺženie termínu pre podanie žiadosti o zápis do Evidencie profesionálnych umelcov

10. 06. 2021

Vzhľadom na mimoriadny záujem žiadateľov o COVID dotácie predlžujeme termín podania žiadosti o zápis do Evidencie profesionálnych umelcov do utorka 15. 6. 2021.

Ak si chcete žiadať  o COVID dotáciu pre profesionálky a profesionálov pôsobiacich v kultúre a kreatívnom priemysle na Ministerstve kultúry SR musíte si najprv podať žiadosť o zápis do Evidencie profesionálnych umelcov na FPU.

Návod na registráciu v Registračnom systéme FPU a následné podanie žiadosti o zápis do EPU je k dispozícii na stránke https://www.fpu.sk/sk/ziadost-o-zapis-do-evidencie-profesionalnych-umelcov-a-inych-profesionalov-v-kulture/          

Rozhodnutie riaditeľa č. 11/2021

28. 05. 2021

Dňa 28.5.2021 bolo zverejnené rozhodnutie riaditeľa pre Výzvu č. 7/2021 a Výzvu č. 8/2021 v podprogramoch:

 • 1.5.4 Vydávanie pôvodnej slovenskej umeleckej literatúry
 • 1.5.8 Medzinárodné mobility a prezentácie – literatúra
 • 1.6.1 Tvorba, vydávanie, uvedenie medziodborového diela
 • 1.6.4 Medzinárodné mobility a prezentácie – medziodborové projekty, výskumné a vzdelávacie aktivity
 • 1.6.5 Medzinárodné mobility a prezentácie – kreatívny priemysel
 • 3.4.1 Výskum a odborná reflexia – vizuálne umenie
 • 3.4.2 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť – vizuálne umenie
 • 3.4.3 Odborné vzdelávacie aktivity – vizuálne umenie
 • 3.4.4 Kultúrno-vzdelávacie aktivity pre deti, mládež a dospelých – vizuálne umenie
 • 3.5.1 Výskum a odborná reflexia – literatúra
 • 3.5.2 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť – literatúra
 • 3.5.3 Odborné vzdelávacie aktivity – literatúra
 • 3.5.4 Kultúrno-vzdelávacie aktivity pre deti, mládež a dospelých – literatúra
 • 3.6.1 Medziodborový výskum a odborná reflexia
 • 3.6.2 Medziodborový výskum, publikačná a prekladateľská činnosť
 • 3.6.3 Medziodborové odborné vzdelávacie aktivity
 • 3.6.4 Medziodborové kultúrno-vzdelávacie aktivity pre deti, mládež a dospelých
 • 3.7.1 Výskum a odborná reflexia – kreatívny priemysel
 • 3.7.2 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť – kreatívny priemysel
 • 3.7.3 Odborné vzdelávacie aktivity – kreatívny priemysel
 • 3.7.4 Kultúrno-vzdelávacie aktivity pre deti, mládež a dospelých – kreatívny priemysel
 • 4.2 Vznik a prezentácia tvorby – neprofesionálne umenie

Bližšie informácie sa nájdete tu: https://www.fpu.sk/sk/rozhodnutia-riaditela/