štruktúra podpory

Štruktúra podpory

 

Priority podpornej činnosti určené Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky na rok 2021

  1. Rok slovenského dizajnu 2021 – podpora tvorby a prezentácia aktivít v oblasti dizajnu
  2. Výročia významných osobností slovenskej literatúry – Pavol Országh Hviezdoslav (100. výročie úmrtia) a Božena Slančíková-Timrava (70. výročie úmrtia)
  3. Múzejníctvo 21. storočia – pri príležitosti 180. výročia narodenia Andreja Kmeťa (1841 – 1908) – podpora projektov zameraných na prvý kontakt s návštevníkom/návštevíčkou a prípravu nových stálych expozícií

 

 

Priority štruktúry podpornej činnosti stanovené radou fondu na rok 2021

 

  1. Inovatívne formy práce s publikom v oblasti súčasného umenia
  2. Komplexná moderná infraštruktúra knižníc a priestorové vybavenie knižníc
  3. Vzdelávacie projekty z oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu
  4. Divadelné, tanečné, literárne, hudobné a výtvarné dialógy s filmom (Podpora projektov spojených so 100. výročím vzniku slovenského filmu, podpora sa netýka produkcie a distribúcie audiovizuálnych diel)
  5. Prepájanie hudobného umenia so vzdelávaním v oblasti hudobného umenia

 

 

V tejto kategórii nie sú žiadne články. Avšak, ak sú tu zobrazené podkategórie, tie môžu články obsahovať.