štruktúra podpory
Program
Program
Podprogramy
Podprogramy
Dotácie
1 Umenie
1.1 Divadlo
1.1.2 Uvedenie javiskového diela – nezávislé divadlá
Dotácia
14.1.19
do 30.06.2020
60 dní
2 000 - 60 000
5%
1.1.3 Tvorba javiskového diela - divadlo
Dotácia
14.1.19
do 30.06.2020
60 dní
2 000 - 60 000
20%
1.1.4 Prehliadky, festivaly, súťaže - divadlo
Dotácia
22.10.18
do 31.12.2019
60 dní
2 000 - 60 000
5%
1.1.5 Aktivity nezávislých divadiel, divadelných zoskupení a organizácií
Dotácia
22.10.18
do 31.12.2019
60 dní
5 000 - 60 000
5%
1.1.6 Medzinárodné mobility a prezentácie – divadlo
Dotácia
22.10.18
do 31.12.2019 (prvá výzva) alebo 28.02.2020 (druhá výzva)
60 dní
1 000 - 60 000
5%
Termín druhej výzvy: od 17.12.2018 do 14.01.2019
1.2 Tanec
1.2.2 Tvorba a uvedenie javiskového diela - tanec
Dotácia
11.2.19
do 31.12.2019
60 dní
2 000 - 60 000
5%
1.2.3 Prehliadky, festivaly, súťaže, koncerty - tanec
Dotácia
11.10.18
do 31.12.2019
60 dní
2 000 - 60 000
5%
1.2.4 Aktivity nezávislých tanečných zoskupení a organizácií
Dotácia
11.10.18
do 31.12.2019
60 dní
5 000 - 60 000
5%
1.2.5 Medzinárodné mobility a prezentácie – tanec
Dotácia
11.10.18
do 31.12.2019 (prvá výzva) alebo 28.02.2020 (druhá výzva)
60 dní
1 000 - 60 000
5%
Druhá výzva: od 14.1.2019 - 14.02.2019
1.3 Hudba
1.3.2 Tvorba a šírenie hudobného diela
Dotácia
14.1.19
do 30.06.2020
60 dní
2 000 - 60 000
5%
1.3.3 Festivaly, súťaže, koncerty - klasická a experimentálna hudba
Dotácia
11.10.18
do 31.12.2019
60 dní
2 000 - 60 000
5%
1.3.4 Festivaly, súťaže, koncerty - džez a iné žánre
Dotácia
26.11.18
do 31.12.2019
60 dní
2 000 - 60 000
5%
1.3.5 Aktivity nezávislých hudobných organizácií
Dotácia
26.11.18
do 31.12.2019
60 dní
3 000 - 60 000
5%
1.3.6 Medzinárodné mobility a prezentácie – hudba
Dotácia
26.11.18
31.12.2019 (prvá výzva) alebo 28.02.2020 (druhá výzva)
60 dní
1 000 - 60 000
5%
Druhá výzva: od 17.12.2018 - 14.01.2019
1.4 Vizuálne umenie
1.4.3 Individuálne a kolektívne výstavné a prezentačné aktivity
Dotácia
11.10.18
do 31.12.2019
60 dní
1 500 - 60 000
5%
1.4.4 Aktivity nezávislých galérií a organizácií
Dotácia
11.10.18
do 31.12.2019
60 dní
5 000 - 60 000
5%
1.4.5 Medzinárodné mobility a prezentácie – vizuálne umenie
Dotácia
11.10.18
do 31.12.2019 (prvá výzva) alebo 28.02.2020 (druhá výzva)
60 dní
1 000 - 60 000
5%
Druhá výzva od 11.02.2019 - 11.03.2019
1.5 Literatúra
1.5.2 Vydávanie umeleckej literatúry pre deti a mládež
Dotácia
14.1.19
do 31.12.2019
60 dní
2 000 - 30 000
5%
1.5.4 Vydávanie pôvodnej slovenskej umeleckej literatúry
Dotácia
25.3.19
do 30.06.2020
60 dní
2 000 - 30 000
5%
1.5.6 Vydávanie prekladov umeleckej literatúry
Dotácia
11.2.19
do 30.06.2020
60 dní
2 000 - 30 000
5%
1.5.7 Literárne prehliadky, festivaly, súťaže
Dotácia
22.10.18
do 31.12.2019
60 dní
2 000 - 60 000
5%
1.5.8 Medzinárodné mobility a prezentácie – literatúra
Dotácia
22.10.18
31.12.2019 (prvá výzva) alebo 28.02.2020 (druhá výzva)
60 dní
1 000 - 60 000
5%
Termín druhej výzvy: od 14.01.2019 - 11.02. 2019
1.6 Medziodborové aktivity
1.6.1 Tvorba, vydávanie, uvedenie medziodborového diela
Dotácia
11.2.19
do 30.06.2020
60 dní
1 500 - 60 000
5%
1.6.2 Medziodborové podujatia
Dotácia
11.10.18
do 31.12.2019
60 dní
2 000 - 60 000
5%
1.6.3 Tvorba multimediálneho diela - fáza B
Dotácia
25.3.19
do 30.06.2020
60 dní
3 000 - 60 000
5%
1.6.3 Tvorba multimediálneho diela - fáza C
Dotácia
25.3.19
do 30.06.2020
60 dní
10 000 - 100 000
5%
1.6.4 Medzinárodné mobility a prezentácie – medziodborové projekty, výskumné a vzdelávacie aktivity
Dotácia
11.10.18
31.12.2019 (prvá výzva) alebo 28.02.2020 (druhá výzva)
60 dní
1 000 - 60 000
5%
2 Podujatia, kultúrne centrá a časopisy
2.1 Veľké prehliadky, festivaly, súťaže
2.1 Veľké prehliadky, festivaly, súťaže
Dotácia
11.10.18
do 31.12.2019
60 dní
50 000 - 200 000
20%
podujatie/projekt realizované 5 rokov bez prerušenia alebo 8 rokov s prerušeniami
2.2 Aktivity kultúrnych a umeleckých centier
2.2.1 Aktivity väčších kultúrnych a umeleckých centier
Dotácia
11.10.18
do 31.12.2019
60 dní
60 000 - 200 000
20%
centrum musí preukázateľne fungovať minimálne 5 rokov
2.2.2 Aktivity malých kultúrnych a umeleckých centier
Dotácia
11.10.18
do 31.12.2019
60 dní
5 000 - 60 000
5%
2.2.3 Aktivity rezidenčných centier
Dotácia
11.10.18
do 31.12.2019
60 dní
5 000 - 60 000
5%
2.3 Vydávanie časopisov
2.3.1 Vydávanie a distribúcia tlačených časopisov
Dotácia
22.10.18
do 31.12.2019
60 dní
5 000 - 65 000
5%
2.3.2 Vydávanie internetových časopisov
Dotácia
22.10.18
do 31.12.2019
60 dní
3 000 - 40 000
5%
3 Výskum a vzdelávacie aktivity
3.1 Divadlo: výskum a vzdelávanie
3.1.2 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť - divadlo
Dotácia
17.12.18
do 28.02.2020
60 dní
2 000 - 50 000
5%
3.1.3 Odborné vzdelávacie aktivity - divadlo
Dotácia
17.12.18
do 28.02.2020
60 dní
2 000 - 50 000
5%
3.1.4 Kultúrno-vzdelávacie aktivity pre deti, mládež a dospelých – divadlo
Dotácia
17.12.18
do 31.12.2019
60 dní
1 500 - 60 000
5%
3.2 Tanec: výskum a vzdelávanie
3.2.2 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť – tanec
Dotácia
17.12.18
do 28.02.2020
60 dní
2 000 - 50 000
5%
3.2.3 Odborné vzdelávacie aktivity - tanec
Dotácia
17.12.18
do 28.02.2020
60 dní
2 000 - 50 000
5%
3.2.4 Kultúrno-vzdelávacie aktivity pre deti, mládež a dospelých – tanec
Dotácia
17.12.18
do 28.02.2020
60 dní
1 5000 - 60 000
5%
3.3 Hudba: výskum a vzdelávanie
3.3.2 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť – hudba
Dotácia
26.11.18
do 28.02.2020
60 dní
2 000 - 50 000
5%
3.3.3 Odborné vzdelávacie aktivity - hudba
Dotácia
26.11.18
do 28.02.2020
60 dní
2 000 - 50 000
5%
3.3.4 Kultúrno-vzdelávacie aktivity pre deti, mládež a dospelých - hudba
Dotácia
26.11.18
do 31.12.2019
60 dní
1 500 - 60 000
5%
3.4 Vizuálne umenie: výskum a vzdelávanie
3.4.2 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť – vizuálne umenie
Dotácia
11.2.19
do 28.02.2020
60 dní
2 000 - 50 000
5%
3.4.3 Odborné vzdelávacie aktivity – vizuálne umenie
Dotácia
11.2.19
do 28.02.2020
60 dní
2 000 - 50 000
5%
3.5 Literatúra: výskum a vzdelávanie
3.5.2 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť - literatúra
Dotácia
14.1.19
do 28.02.2020
60 dní
2 000 - 50 000
5%
3.5.3 Odborné vzdelávacie aktivity - literatúra
Dotácia
14.1.19
do 28.02.2020
60 dní
2 000 - 50 000
5%
3.6 Medziodborové výskumné a vzdelávacie aktivity
3.6.2 Medziodborový výskum, publikačná a prekladateľská činnosť
Dotácia
14.1.19
do 28.02.2020
60 dní
2 000 - 50 000
5%
3.6.3 Medziodborové odborné vzdelávacie aktivity
Dotácia
14.1.19
do 28.02.2020
60 dní
2 000 - 50 000
5%
4 Tradičná kultúra a kultúrno-osvetová činnosť
4.1 Odborná, výskumná a vzdelávacia činnosť
4.1.1 Inventarizácia, dokumentácia a šírenie informácii o tradičnej kultúre
Dotácia
11.3.19
do 28.02.2020
60 dní
2 000 - 40 000
5%
4.1.3 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť – tradičná kultúra
Dotácia
11.3.19
do 28.02.2020
60 dní
2 000 - 60 000
5%
4.1.4 Vzdelávacie aktivity pre odbornú verejnosť – tradičná kultúra
Dotácia
11.3.19
do 28.02.2020
60 dní
2 000 - 40 000
5%
4.2 Vznik a prezentácia tvorby – neprofesionálne umenie
4.2 Vznik a prezentácia tvorby - neprofesionálne umenie
Dotácia
11.3.19
do 30.06.2020
60 dní
2 000 - 60 000
5%
4.3 Vznik a prezentácia tvorby – tradičná kultúra
4.3.1 Aktivity nezávislých profesionálnych zoskupení v tradičnej kultúre
Dotácia
25.3.19
do 30.06.2020
60 dní
5 000 - 60 000
5%
4.3.2 Aktivity neprofesionálnych zoskupení v tradičnej kultúre
Dotácia
25.3.19
do 30.06.2020
60 dní
2 000 - 60 000
5%
4.4 Prehliadky, festivaly a súťaže
4.4.1 Tradičná kultúra a folkorizmus
Dotácia
22.10.18
do 31.12.2019
60 dní
1 500 - 60 000
5%
4.4.2 Neprofesionálne umenie
Dotácia
26.11.18
do 31.12.2019
60 dní
1 500 - 60 000
5%
4.5 Kultúrno-osvetová činosť
4.5.1 Postupové súťaže a prehliadky záujmovej umeleckej činnosti
Dotácia
26.11.18
do 31.12.2019
60 dní
1 500 - 40 000
5%
4.5.2 Kultúrno-osvetové aktivity v oblasti tradičnej a miestnej kultúry
Dotácia
22.10.18
do 31.12.2019
60 dní
1 000 - 60 000
5%
4.6 Medzinárodné mobility a prezentácie – tradičná kultúra a kultúrno-osvetová činnosť
4.6 Medzinárodné mobility a prezentácie – tradičná kultúra a kultúrno-osvetová činnosť
Dotácia
26.11.18
do 31.12.2019
60 dní
1 000 - 60 000
5%
Termín druhej výzvy: od 11.02.2019 - 11.03.2019
5 Pamäťové a fondové inštitúcie
5.1 Knižnice
5.1.1 Komplexná infraštruktúra knižníc
Dotácia
25.3.19
do 30.06.2020
60 dní
10 000 - 60 000
10%
5.1.2 Vybavenie knižníc a menšia knižničná infraštruktúra
Dotácia
25.3.19
do 30.06.2020
60 dní
2 000 - 10 000
10%
5.1.3 Podujatia, vzdelávacie aktivity a odborná činnosť knižníc
Dotácia
17.12.18
do 31.12.2019
60 dní
1 500 - 40 000
5%
5.1.4 Akvizícia knižníc
Dotácia
25.3.19
do 30.06.2020
60 dní
1 000 - 20 000
5%
5.2 Múzeá
5.2.1 Vedecko-výskumná a prezentačná činnosť – múzeá
Dotácia
17.12.18
do 31.12.2019
60 dní
2 000 - 40 000
5%
5.2.2 – Akvizícia múzeí
Dotácia
25.3.19
do 30.06.2020
60 dní
1 000 - 15 000
5%
5.3 Galérie
5.3.1 Vedecko-výskumná a prezentačná činnosť – galérie
Dotácia
17.12.18
do 31.12.2019
60 dní
2 000 - 40 000
5%
5.3.2 Akvizícia galérií
Dotácia
11.3.19
do 30.06.2020
60 dní
1 000 - 15 000
5%
5.4 Ochrana zbierkových fondov
5.4.1 - Odborné ošetrenie zbierkových fondov
Dotácia
11.2.19
do 30.06.2020
60 dní
2 000 - 60 000
10%
5.4.2 - Ochrana zbierkových fondov
Dotácia
11.2.19
do 30.06.2020
60 dní
2 000 - 60 000
10%
6 Mesto kultúry
6.1 Mesto kultúry 2019 - mestá
6.1.1 Mesto kultúry 2020 – prípravná fáza
Dotácia
17.12.18
do 20.05.2019
60 dní
5 000 - 10 000
20%
6.1.2 Mesto kultúry 2020 – celoročné aktivity
Dotácia
13.5.19
do 31.12.2020
60 dní
200 000 - 300 000
20%
6.2 Mesto kultúry (iné subjekty)
Dotácia
12.9.19
do 31.12.2020
60 dní
1 500 - 60 000
5%
Program
Program
Podprogramy
Podprogramy
Štipendiá
1 Umenie
1.1 Divadlo
1.1.1 Tvorba javiskového diela - divadlo
Štipendium
14.1.19
2 - 12 / 12 mes. (do 30.06.2020)
60 dní
podľa aktuálneho priemerného platu
0%
Štipendium je rozdelené na A a B
1.2 Tanec
1.2.1 Tvorba javiskového diela - tanec
Štipendium
11.2.19
2 - 12 / 12 mes. (do 30.06.2020)
60 dní
podľa aktuálneho priemerného platu
0%
Štipendium je rozdelené na A a B
1.3 Hudba
1.3.1 Tvorba hudobného diela
Štipendium
14.1.19
2 - 12 / 12 mes. (do 30.06.2020)
60 dní
podľa aktuálneho priemerného platu
0%
Štipendium je rozdelené na A a B
1.4 Vizuálne umenie
1.4.1 Tvorba a realizácia diel – tradičné a nové médiá
Štipendium
11.3.19
2 - 12 / 12 mes. (do 30.06.2020)
60 dní
podľa aktuálneho priemerného platu
0%
Štipendium je rozdelené na A a B
1.4.2 Tvorba a realizácia diel – dizajn
Štipendium
25.3.19
2 - 12 / 12 mes. (do 30.06.2020)
60 dní
podľa aktuálneho priemerného platu
0%
Štipendium je rozdelené na A a B
1.5 Literatúra
1.5.1 Tvorba umeleckej literatúry pre deti a mládež
Štipendium
14.1.19
2 - 12 / 12 mes. (do 30.06.2020)
60 dní
podľa aktuálneho priemerného platu
0%
Štipendium je rozdelené na A a B
1.5.3 Tvorba pôvodnej slovenskej umeleckej literatúry
Štipendium
11.3.19
2 - 12 / 12 mes. (do 30.06.2020)
60 dní
podľa aktuálneho priemerného platu
0%
Štipendium je rozdelené na A a B
1.5.5 Preklad umeleckej literatúry
Štipendium
11.2.19
2 - 12 / 12 mes. (do 30.06.2020)
60 dní
podľa aktuálneho priemerného platu
0%
Štipendium je rozdelené na A a B
1.6 Medziodborové aktivity
1.6.3 - Tvorba multimediálneho diela - fáza A
Štipendium
25.3.19
2 - 12 mes. (do 30.06.2020)
60 dní
podľa aktuálneho priemerného platu
0%
3 Výskum a vzdelávacie aktivity
3.1 Divadlo: výskum a vzdelávanie
3.1.1 Výskum a odborná reflexia - divadlo
Štipendium
17.12.18
2 - 12 / 12 mes. (do 28.02.2020)
60 dní
podľa aktuálneho priemerného platu
0%
Štipendium je rozdelené na A a B
3.2 Tanec: výskum a vzdelávanie
3.2.1 Výskum a odborná reflexia - tanec
Štipendium
17.12.18
2 - 12 / 12 mes. (do 28.02.2020)
60 dní
podľa aktuálneho priemerného platu
0%
Štipendium je rozdelené na A a B
3.3 Hudba: výskum a vzdelávanie
3.3.1 Výskum a odborná reflexia - hudba
Štipendium
26.11.18
2 - 12 / 12 mes. (do 28.02.2020)
60 dní
podľa aktuálneho priemerného platu
0%
Štipendium je rozdelené na A a B
3.4 Vizuálne umenie: výskum a vzdelávanie
3.4.1 Výskum a odborná reflexia – vizuálne umenie
Štipendium
11.2.19
2 - 12 / 12 mes. (do 28.02.2020)
60 dní
podľa aktuálneho priemerného platu
0%
Štipendium je rozdelené na A a B
3.5 Literatúra: výskum a vzdelávanie
3.5.1 Výskum a odborná reflexia – literatúra
Štipendium
14.1.19
2 - 12 / 12 mes. (do 28.02.2020)
60 dní
podľa aktuálneho priemerného platu
0%
Štipendium je rozdelené na A a B
3.6 Medziodborové výskumné a vzdelávacie aktivity
3.6.1 Medziodborový výskum a odborná reflexia
Štipendium
14.1.19
2 - 12 / 12 mes. (do 28.02.2020)
60 dní
podľa aktuálneho priemerného platu
0%
Štipendium je rozdelené na A a B
4 Tradičná kultúra a kultúrno-osvetová činnosť
4.1 Odborná, výskumná a vzdelávacia činnosť
4.1.2 – Výskum a odborná reflexia – tradičná kultúra
Štipendium
11.3.19
2 - 12 mes. (do 28.02.2020)
60 dní
podľa aktuálneho priemerného platu
0%
Iba štipendium A
4.3 Vznik a prezentácia tvorby – tradičná kultúra
4.3.3 Tvorba, realizácia a interpretácia diel – tradičná kultúra
Štipendium
25.3.19
2 - 12 mes.
60 dní
výška prideleného štipendia predstavuje súčin 12 mesiacov a mesačnej výšky minimálnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky stanovenej za rok 2017.
0%
Iba štipendium B

Štruktúra podpory

Programy a podprogramy podpornej činnosti

Priority štruktúry podpornej činnosti na rok 2019 stanovené Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky:

  1. Milan Rastislav Štefánik (21.7.1880 – 4.5.1919) – jedna z najvýznamnejších osobností v novodobých dejinách Slovenska – príprava a realizácia podujatí pripomínajúcich 100. výročie úmrtia v roku 2019 a 140. výročie narodenia v roku 2020.
  2. Príprava a realizácia projektov na 100. výročie založenia Slovenského národného divadla a vyhlásenie Roka slovenského divadla (rok 2020). 

Priority štruktúry podpornej činnosti na rok 2019 stanovené Radou Fondu na podporu umenia:

  1. Podujatia k výročiu Nežnej revolúcie roku 1989.
  2. Podpora začínajúcich umelcov a umelkýň.
  3. Podpora inventarizácie a dokumentácie tradičnej kultúry.

 

 

 

1 Umenie

Fond v rámci Programu 1 - Umenie podporuje tvorbu, prezentáciu a šírenie profesionálneho neko­merčného umenia realizovaného primárne na Slovensku, najmä divadla, tanca, hudby, vizuálneho umenia, literatúry a medziodborových umeleckých aktivít. V rámci podprogramov určených pre medzinárodné prezentácie a mobility je podpora určená pre medzinárodnú prezentáciu, spoluprácu a mobility vo všetkých uvedených oblastiach umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu. Podpora je určená aj na projekty realizované v medzinárodnej koprodukcii a/alebo spolupráci, keď je možno alikvotnú časť projektu realizovať aj v zahraničí, pričom takýto projekt sa nepokladá za medzinárodnú prezentáciu.

 

 Oprávnení žiadatelia môžu predložiť v rámci programu neobmedzené množstvo žiadostí o dotáciu, no jednému žiadateľovi môže byť úhrnom poskytnutá podpora maximálne do výšky 200 000 EUR za tri roky (vrátane finančných prostriedkov poskytnutých ako minimálna pomoc od iných poskytovateľov).

 

Program nepodporuje aktivity z oblasti audiovizuálnej kultúry a priemyslu, neprofesionálnej umelec­kej tvorby a tradičnej kultúry, kultúrno-osvetovej činnosti a voľnočasových aktivít, interné aktivity škôl, aktivity určené výlučne pre národnostné menšiny a znevýhodnené skupiny obyva­teľstva, aktivity krajanských organizácií a inštitúcií zahraničných Slovákov/Sloveniek, inštitucionálnu podporu subjektu, materiálové a technické vybavenie, ak nesúvisí s realizáciou projektu, vydávanie učebníc, učebných a metodických pomôcok pre základné a stredné školy, vysokoškolských učebníc a skrípt, vydávanie publikácií mapujúcich dejiny obcí, miest a regiónov, vy­dávanie publikácií k výročiam subjektov, ročeniek, zborníkov a almanachov, vydávanie účelových publikácií či prehľadových knižných publikácií bez redaktora, vydávanie kníh, časopisov a CD určených na darovanie alebo mimo predaja. Podpora nie je určená ani na podporu podujatí v rámci družobnej spolupráce na miestnej a regionálnej úrovni, ani na podporu akademických študijných mobilít a pobytov.

 

Žiadatelia o štipendium môžu v rámci štruktúry podpornej činnosti (vo všetkých programoch a podprogramoch) predložiť maximálne jednu žiadosť o pridelenie prostriedkov. V prípade, že žiadateľ podá viac ako jednu žiadosť, za úplnú bude fond pokladať iba prvú podanú žiadosť a ďalšie budú vyradené. Žiadosť o štipendium si môže podať iba ten žiadateľ, ktorý v termíne výzvy na predkladania žiadosti má ukončenú realizáciu svojho projektu, ak bol podporený v predchádzajúcom roku podpornej činnosti FPU.

1.1 Divadlo

Podprogram 1.1 – Divadlo je zameraný na podporu profesionálneho činoherného divadla, hudobno- dramatického divadla, bábkového divadla a iných alternatívnych foriem divadla, s cieľom udržania kontinuity divadelnej kultúry, nových umeleckých foriem a aktivít nekomerčného charakteru. 

Podpora formou štipendia je v tomto podprograme určená pre profesionálnych divadelných režisérov, dramaturgov, alebo iných umelcov a tvorcov, ktorí pôsobia v oblasti divadelného umenia. Podpora sa poskytuje na vytvorenie adaptácie a/alebo predlohy pre divadelné naštudovanie a uvedenie javiskového diela, pričom vytvorené dielo by malo byť uvedené najneskôr v divadelnej sezóne 2020/2021. Podpora nie je určená na tvorbu literárneho textu bez viazanosti na jeho konkrétne javiskové uvedenie.

Žiadatelia o štipendium môžu v rámci štruktúry podpornej činnosti (vo všetkých programoch a podprogramoch) predložiť maximálne jednu žiadosť o pridelenie prostriedkov. V prípade, že žiadateľ podá viac ako jednu žiadosť, za úplnú bude fond pokladať iba prvú podanú žiadosť a ďalšie budú vyradené.

 

A - štandardné štipendium je určené pre umelcov a umelkyne, ktorí sú etablovaní na profesionálnej divadelnej scéne a aktívne na nej pôsobia. Štandardné štipendium je podporou samotnej tvorivej činnosti umelcov a umelkýň (nejde o príspevok napr. na materiálové vybavenie, či cestovanie), preto je žiadateľ povinný dodržať presne tie vecné výstupy projektu, ktoré uviedol v žiadosti aj za predpokladu, že mu bude žiadaná suma znížená.

 

Odborná komisia: 5-členná; spoločná pre 1.1.2, 1.1.3 a 1.1.5 (projekty druhej výzvy roka 2019).

 

B – štipendium je určené pre začínajúcich umelcov a umelkyne, ktorí sa chcú etablovať na profesionálnej divadelnej scéne, alebo tých, ktorí sa z rôznych dôvodov (iné zamestnanie, materská dovolenka, existenčné prekážky a podobne) nemohli venovať umeleckej tvorbe dlhšie obdobie a chcú sa k nej aktívne vrátiť. Odborná komisia v tomto prípade buď štipendium prizná v plnej výške, alebo ho neudelí vôbec. Toto štipendium je možné poskytnúť totožnému žiadateľovi maximálne dvakrát v rozdielnych rokoch na vecné výstupy, ktoré špecifikuje v žiadosti. Ak si žiadateľ podá žiadosť po druhýkrát, je povinný k žiadosti priložiť priebežnú správu o realizácii projektu, ak ešte nie je ukončený. Na B – štipendium môže odborná komisia prideliť maximálne 25 percent prostriedkov alokovaných na tento podprogram.

 

Odborná komisia: 5-členná; spoločná pre 1.1.2, 1.1.3 a 1.1.6 (projekty druhej výzvy roka 2019).

17.12.18 - 14.1.19
2 - 12 / 12 mes. (do 30.06.2020)
60 dní
podľa aktuálneho priemerného platu
0%

ŠTIPENDIUM

Štipendium A a B sa poskytuje výlučne na vytvorenie adaptácie literárnej, filmovej alebo inej predlohy pre divadelné uvedenie alebo vytvorenie literárnej alebo literárno-obrazovej predlohy pre naštudovanie a uvedenie pôvodnej divadelnej inscenácie.

Výška štipendia: je  pre konkrétne štipendium bližšie specifikovaná v predpise Štruktúra podpornej činnosti 2019.

Oprávnení žiadatelia: oprávneným žiadateľom je výlučne fyzická osoba – jednotlivec. Ak sa na realizácii projektu bude podieľať viacero osôb, žiadosť podáva výlučne fyzická osoba, ktorá projekt iniciovala a/alebo je zodpovedná za realizáciu projektu. Na realizáciu totožného projektu si môže požiadať o štipendium iba jedna fyzická osoba.

V rámci podprogramu 1.1.2 je podpora určená pre profesionálne divadelné zoskupenia na tvorbu a naštudovanie, no predovšetkým na uvedenie javiskového diela, ktoré bude verejne prezentované v divadelnej sezóne 2019/2020. Súčasťou projektu uvedenia javiskového diela môžu byť aj reprízy (vrátane viacerých premiér). Podporu je možné použiť aj na vzdelávacie aktivity a vydanie odbornej publikácie viažuce sa k uvedeniu javiskového diela, ako aj na vytvorenie zvukového, či audiovizuálneho záznamu, takisto na náklady spojené s účasťou slovenských a zahraničných tvorcov. Podporná činnosť v rámci podprogramu nie je určená pre samostatné reprízy javiskového diela a neprofesionálne zoskupenia.

Podpora formou dotácie je taktiež určená na tvorbu, naštudovanie a uvedenie javiskového diela v medzinárodnej koprodukcii, kde výška finančného vkladu zahraničného partnera alebo partnerov musí predstavovať minimálne 30 percent z rozpočtu projektu. Podmienkou poskytnutia dotácie je verejné uvedenie javiskové diela v plnom rozsahu na Slovensku. Primerane výške pridelenej dotácie je prijímateľ povinný časť projektu realizovať už v prípravnej fáze na Slovensku a musia na ňom participovať tvorcovia a interpreti pôsobiaci na Slovensku.

 

Odborná komisia: 5 členná; spoločná pre 1.1.1, 1.1.3 a 1.1.6 (projekty druhej výzvy roka 2019).
17.12.18 - 14.1.19
do 30.06.2020
60 dní
2 000 - 60 000
5%

DOTÁCIA

Dotácia sa poskytuje na tvorbu a naštudovanie javiskového diela v oblasti divadelného umenia a/alebo na uvedenie javiskového diela v oblasti divadelného umenia. 

Oprávnení žiadatelia: Podpora je určená výlučne pre žiadateľov, ktorí preukázateľne pôsobia a realizujú aktivity v oblasti profesionálneho divadelného umenia, ktorí sú špecifikovaní v predpise Štruktúra podpornej činnosti na rok 2019. 

V rámci podprogramu 1.1.3 je podpora určená na tvorbu, naštudovanie a uvedenie javiskového diela, ktoré bude verejne prezentované v divadelnej sezóne 2019/2020. Podpora je prioritne určená na inovatívne projekty prekračujúce rámec štandardného repertoáru divadiel.

 

Odborná komisia: 5 členná; spoločná pre 1.1.1, 1.1.2 a 1.1.6 (projekty druhej výzvy roka 2019).

17.12.18 - 14.1.19
do 30.06.2020
60 dní
2 000 - 60 000
20%

DOTÁCIA:

Dotácia sa poskytuje na realizáciu prehliadky v oblasti divadelného umenia, realizáciu festivalu v oblasti divadelného umenia a/alebo na realizáciu súťaže v oblasti divadelného umenia. 

Oprávnení žiadatelia: Podpora je určená výlučne pre žiadateľov, ktorí preukázateľne pôsobia a realizujú aktivity v oblasti profesionálneho divadelného umenia, ktorí sú špecifikovaní v predpise Štruktúra podpornej činnosti na rok 2019. 

Podporná činnosť je zameraná pre usporiadateľov prehliadok, festivalov, súťaží s celoslovenským, alebo medzinárodným významom a aktivít priamo súvisiacich s týmito podujatiami, a to na náklady súvisiace s realizáciou podujatia, odbornými materiálmi, ako aj na náklady spojené s účasťou slovenských a zahraničných tvorcov. Podporná činnosť v rámci podprogramu nie je určená pre neprofesionálne zoskupenia.

Odborná komisia: 5 členná; spoločná pre 1.1.5 a 1.1.6 (projekty prvej výzvy roka 2019).

24.9.18 - 22.10.18
do 31.12.2019
60 dní
2 000 - 60 000
5%

DOTÁCIA:

Dotácia sa poskytuje na realizáciu umeleckých aktivít a podujatí nezávislého divadla/divadelného zoskupenia a/alebo organizácie. 

Oprávnení žiadatelia: Podpora je určená výlučne pre žiadateľov, ktorí preukázateľne pôsobia a realizujú aktivity v oblasti profesionálneho divadelného umenia, ktorí sú špecifikovaní v predpise Štruktúra podpornej činnosti na rok 2019. 

Podporná činnosť je zameraná na projekty nekomerčných subjektov pôsobiacich v oblasti profesionálneho divadelného umenia, ktorými sú buď nezávislé divadlá, divadelné zoskupenia a / alebo organizácie. Projekt musí zahŕňať viacero umeleckých aktivít a podujatí, medzi ktoré patria najmä: uvedenia menších javiskových foriem; rep­rízy predstavení; pracovné stretnutia v zahraničí spojené s prípravou a konzultáciami podujatí, koprodukcií, alebo networkingom; organizovanie workshopov; diskusií a seminárov; podujatí zameraných na vzdelávanie, budovanie a rozširovanie publika a podobne. Súpis týchto aktivít a podujatí patrí medzi povinné prílohy žiadosti o dotáciu.

 

Žiadateľ o dotáciu môže získať podporu výlučne na aktivity, ktoré nie sú predmetom podpory v podprograme 1.1.1; 1.1.2, 1.1.3., 1.1.4 a 1.1.6, pričom v rámci podprogramu si môže podať maximálne jednu žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov. Podpora nie je určená na aktivity, ktoré sa netýkajú divadelného umenia, na ktoré si daný subjekt môže požiadať o podporu v iných podprogramoch a pre neprofesionálne zoskupenia.

 

Odborná komisia: 5-členná; spoločná pre 1.1.4 a 1.1.6 (projekty prvej výzvy roka 2019).

24.9.18 - 22.10.18
do 31.12.2019
60 dní
5 000 - 60 000
5%

DOTÁCIA:

Dotácia sa poskytuje na realizáciu umeleckých aktivít a podujatí nezávislého divadla/divadelného zoskupenia a / alebo organizácie.

Oprávnení žiadatelia: Podpora je určená výlučne pre žiadateľov, ktorí preukázateľne pôsobia a realizujú aktivity v oblasti profesionálneho divadelného umenia, ktorí sú špecifikovaní v predpise Štruktúra podpornej činnosti na rok 2019. 

Podpora je určená na medzinárodnú prezentáciu, účasť na veľtrhoch a rozvoj bilaterálnej a multilaterálnej medzinárodnej spolupráce v oblasti divadelného umenia. Podpora je zameraná na vytváranie a zabezpečovanie funkčných networkov medzi inštitúciami v národnom a medzinárodnom kontexte. Podpora je určená aj na úhradu členských príspevkov v medzinárodných organizáciách pre tie subjekty (z podpory sú vylúčené fyzické osoby), ktoré v danom roku preukázateľne aktívne spolupracujú s takýmito organizáciami. Program je zameraný aj na podporu mobility umelcov z oblasti divadelného umenia, prezentáciu umelcov v rámci medzinárodnej kultúrnej spolupráce, zapájanie umelcov do medzinárodných sietí, rezidenčné pobyty, účasť na tvorivých dielňach, sympóziách, seminároch, konferenciách, workshopoch, súťažiach a letných školách. Podpora je určená na úhradu nákladov súvisiacich s realizáciou podujatia alebo mobility, na odborné materiály (polygrafické náklady môžu tvoriť maximálne 20 % z pridelenej dotácie), ako aj na náklady spojené s účasťou slovenských a zahraničných tvorcov.

 Podpora nie je určená na organizovanie podujatí, ktoré sa realizujú na Slovensku, aj keď majú medzinárodný charakter. Podpora nie je určená na tvorbu umeleckých diel, na vydávanie monografií, či rozsiahlych katalógov (o podporu možno žiadať v rámci podprogramu 3.1). Podporná činnosť v rámci podprogramu nie je určená pre neprofesionálne zoskupenia a tvorcov.

 Žiadateľ si môže podať totožný projekt (rozhodujúci je v tomto prípade konkrétny účel poskytnutia prostriedkov, nie textová zhoda a / alebo totožnosť rozpočtových položiek ) iba raz v rámci podpornej činnosti na daný rok. Kancelária fondu projekt vyradí, ak vyhodnotí nejaký projekt podaný v druhej výzve ako totožný s projektom z prvej výzvy.

 

Odborná komisia:
Projekty prvej výzvy v rámci podprogramu 1.1: 5-členná, spoločná pre podprogram 1.1.5 a 1.1.6.
Projekty druhej výzvy v rámci podprogramu 1.1: 5-členná, spoločná pre podprogram 1.1.1, 1.1.2 a 1.1.3.  

 

24.9.18 - 22.10.18
do 31.12.2019 (prvá výzva) alebo 28.02.2020 (druhá výzva)
60 dní
1 000 - 60 000
5%

DOTÁCIA:

Dotácia sa poskytuje na realizáciu medzinárodnej prezentácie alebo realizáciu medzinárodnej mobility.

Oprávnení žiadatelia: Podpora je určená výlučne pre žiadateľov, ktorí preukázateľne pôsobia a realizujú aktivity v oblasti profesionálneho divadelného umenia, ktorí sú špecifikovaní v predpise Štruktúra podpornej činnosti na rok 2019. 

1.2 Tanec

Podprogram 1.2 – Tanec je zameraný na podporu profesionálneho tanečného a pohybového divadla, iných al- ternatívnych foriem tanca a pantomímy, s cieľom udržania kontinuity rozvoja tanečného umenia, nových umeleckých foriem a aktivít nekomerčného charakteru. 

Podpora formou štipendia je v tomto podprograme určená pre profesionálnych umelcov a tvorcov, ktorí pôsobia v oblasti tanečného umenia. Podpora sa poskytuje na vytvorenie, adaptácie a/alebo predlohy pre naštudovanie a uvedenie javiskového diela v oblasti tanečného umenia, pričom vytvorené dielo by malo byť uvedené najneskôr v divadelnej sezóne 2020/2021. Podpora nie je určená na tvorbu literárneho textu bez viazanosti na jeho konkrétne javiskové uvedenie.

Žiadatelia o štipendium môžu v rámci štruktúry podpornej činnosti (vo všetkých programoch a podprogramoch) predložiť maximálne jednu žiadosť o pridelenie prostriedkov. V prípade, že žiadateľ podá viac ako jednu žiadosť, za úplnú bude fond pokladať iba prvú podanú žiadosť a ďalšie budú vyradené.

 

A - štandardné štipendium je určené pre umelcov a umelkyne, ktorí sú etablovaní na profesionálnej tanečnej scéne a aktívne na nej pôsobia. Štandardné štipendium je podporou samotnej tvorivej činnosti umelcov a umelkýň (nejde o príspevok napr. na materiálové vybavenie, či cestovanie), preto je žiadateľ povinný dodržať presne tie vecné výstupy projektu, ktoré uviedol v žiadosti aj za predpokladu, že mu bude žiadaná suma znížená.

 

Odborná komisia: 5-členná; spoločná pre 1.1.2, 1.1.3 a 1.1.5 (projekty druhej výzvy roka 2019).

 

B – štipendium je určené pre začínajúcich umelcov a umelkyne, ktorí sa chcú etablovať na profesionálnej tanečnej scéne, alebo tých, ktorí sa z rôznych dôvodov (iné zamestnanie, materská dovolenka, existenčné prekážky a podobne) nemohli venovať umeleckej tvorbe dlhšie obdobie a chcú sa k nej aktívne vrátiť. Odborná komisia v tomto prípade buď štipendium prizná v plnej výške, alebo ho neudelí vôbec. Toto štipendium je možné poskytnúť totožnému žiadateľovi maximálne dvakrát v rozdielnych rokoch na vecné výstupy, ktoré špecifikuje v žiadosti. Ak si žiadateľ podá žiadosť po druhýkrát, je povinný k žiadosti priložiť priebežnú správu o realizácii projektu, ak ešte nie je ukončený. Na B – štipendium môže odborná komisia prideliť maximálne 25 percent prostriedkov alokovaných na tento podprogram.

 

Odborná komisia: 5-členná; spoločná pre 1.1.2, 1.1.3 a 1.1.6 (projekty druhej výzvy roka 2019).

14.1.19 - 11.2.19
2 - 12 / 12 mes. (do 30.06.2020)
60 dní
podľa aktuálneho priemerného platu
0%

ŠTIPENDIUM

Štipendium A a B sa poskytuje výlučne na vytvorenie (naštudovanie) a uvedenie javiskového diela v oblasti tanečného umenia, ktoré žiadateľ buď verejne uvedie a/alebo poskytne záznam z neverejného vystúpenia.

Výška štipendia: je pre konkrétne štipendium bližšie specifikovaná v predpise Štruktúra podpornej činnosti 2019.

Oprávnení žiadatelia: oprávneným žiadateľom je výlučne fyzická osoba – jednotlivec. Ak sa na realizácii projektu bude podieľať viacero osôb, žiadosť podáva výlučne fyzická osoba, ktorá projekt iniciovala a/alebo je zodpovedná za realizáciu projektu. Na realizáciu totožného projektu si môže požiadať o štipendium iba jedna fyzická osoba.

Podpora je určená na tvorbu, naštudovanie a realizáciu inscenácie, ktorá bude verejne prezentovaná v sezóne 2019/2020. Súčasťou projektu uvedenia javiskového diela môžu byť aj reprízy (vrátane viacerých premiér). Podporu je možné použiť aj na vydanie odbornej publikácie viažucej sa ku konkrétnej prezentačnej aktivite a na vytvorenie zvukového, či audiovizuálneho záznamu, ako aj na náklady spojené s účasťou slovenských a zahranič-ných tvorcov. Podporná činnosť v rámci podprogramu nie je určená pre samostatné reprízy javiskového diela a neprofesionálne zoskupenia.

Podpora formou dotácie je taktiež určená na tvorbu, naštudovanie a uvedenie javiskového diela v medzinárodnej koprodukcii, kde výška finančného vkladu zahraničného partnera alebo partnerov musí predstavovať minimálne 30 percent z rozpočtu projektu. Podmienkou poskytnutia dotácie je verejné uvedenie javiskové diela v plnom rozsahu na Slovensku. Primerane výške pridelenej dotácie je prijímateľ povinný časť projektu realizovať už v prípravnej fáze na Slovensku a musia na ňom participovať tvorcovia a interpreti pôsobiaci na Slovensku.

 

Odborná komisia: 5 členná; spoločná pre 1.2.1 a 1.2.5 (projekty prvej výzvy roka 2019).
14.1.19 - 11.2.19
do 31.12.2019
60 dní
2 000 - 60 000
5%

DOTÁCIA

Dotácia sa poskytuje na realizáciu prehliadok v oblasti tanečného umenia, festivalu v oblasti tanečného umenia alebo realizácia súťaže v oblasti tanečného umenia.

Oprávnení žiadatelia: podpora je určená výlučne pre žiadateľov, ktorí preukázateľne pôsobia a realizujú aktivity v oblasti profesionálneho tanečného umenia, ktorí sú špecifikovaní v predpise Štruktúra podpornej činnosti na rok 2019. 

V rámci podprogramu je podpora určená pre usporiadateľov prehliadok, festivalov, súťaží s celoslovenským, alebo medzinárodným významom a aktivít priamo súvisiacich s týmito podujatiami, a to na náklady súvisiace s realizáciou podujatia, odbornými materiálmi, ako aj na náklady spojené s účasťou slovenských a zahraničných tvorcov. Podporná činnosť v rámci podprogramu nie je určená pre neprofesionálne zoskupenia.

 

Odborná komisia: 5 členná; spoločná pre 1.2.4 a 1.2.5 (projekty prvej výzvy roka 2019).
17.9.18 - 11.10.18
do 31.12.2019
60 dní
2 000 - 60 000
5%

DOTÁCIA

Dotácia sa poskytuje na realizáciu prehliadok v oblasti tanečného umenia, festivalu v oblasti tanečného umenia alebo realizácia súťaže v oblasti tanečného umenia.

Oprávnení žiadatelia: podpora je určená výlučne pre žiadateľov, ktorí preukázateľne pôsobia a realizujú aktivity v oblasti profesionálneho tanečného umenia, ktorí sú špecifikovaní v predpise Štruktúra podpornej činnosti na rok 2019. 

Podporná činnosť je zameraná na projekty nekomerčných subjektov pôsobiacich v oblasti profesionálneho tanečného umenia, ktorými sú buď nezávislé tanečné zoskupenia a / alebo organizácie. Projekt musí zahŕňať viacero umeleckých aktivít a podujatí, medzi ktoré patria najmä: uvedenia menších javiskových foriem; rep­rízy predstavení; pracovné stretnutia v zahraničí spojené s prípravou a konzultáciami podujatí, koprodukcií, alebo networkingom; organizovanie workshopov; diskusií a seminárov; podujatí zameraných na vzdelávanie, budovanie a rozširovanie publika a podobne. Súpis týchto aktivít a podujatí patrí medzi povinné prílohy žiadosti o dotáciu.

Žiadateľ o dotáciu môže získať podporu výlučne na aktivity, ktoré nie sú predmetom podpory v podprograme 1.2.1, 1.2.2., 1.2.3 a 1.2.5, pričom v rámci podprogramu si môže podať maximálne jednu žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov. Podpora nie je určená pre aktivity, ktoré sa netýkajú tanečného umenia, na ktoré si daný subjekt môže požiadať o podporu v iných podprogramoch a / alebo pre neprofesionálne zoskupenia.

 

Odborná komisia: 5 členná; spoločná pre 1.2.3 a 1.2.5 (projekty prvej výzvy roka 2019).
17.9.18 - 11.10.18
do 31.12.2019
60 dní
5 000 - 60 000
5%

DOTÁCIA

Realizácia umeleckých aktivít a podujatí tanečného zoskupenia a / alebo organizácie.

Oprávnení žiadatelia: podpora je určená výlučne pre žiadateľov, ktorí preukázateľne pôsobia a realizujú aktivity v oblasti profesionálneho tanečného umenia, ktorí sú špecifikovaní v predpise Štruktúra podpornej činnosti na rok 2019. 

Podpora je určená na medzinárodnú prezentáciu, účasť na veľtrhoch a rozvoj bilaterálnej a multilaterálnej medzinárodnej spolupráce v oblasti tanečného umenia. Podpora je zameraná na vytváranie a zabezpečovanie funkčných networkov medzi inštitúciami v národnom a medzinárodnom kontexte. Podpora je určená aj na úhradu členských príspevkov v medzinárodných organizáciách pre tie subjekty (z podpory sú vylúčené fyzické osoby), ktoré v danom roku preukázateľne aktívne spolupracujú s takýmito organizáciami. Program je tiež zameraný na podporu mobility umelcov z oblasti tanečného umenia, prezentáciu umelcov v rámci medzinárodnej kultúrnej spolupráce, zapájanie umelcov do medzinárodných sietí, rezidenčné pobyty, účasť na tvorivých dielňach, sympóziách, seminároch, konferenciách, workshopoch, súťažiach a letných školách. Podpora je určená na úhradu nákladov súvisiacich s realizáciou podujatia alebo mobility, na odborné materiály (polygrafické náklady môžu tvoriť maximálne 20 % z pridelenej dotácie), ako aj na náklady spojené s účasťou slovenských a zahraničných tvorcov.

Podpora nie je určená na organizovanie podujatí, ktoré sa realizujú na Slovensku, aj keď majú medzinárodný charakter. Podpora nie je určená na tvorbu umeleckých diel, na vydávanie monografií, či rozsiahlych katalógov (o podporu možno žiadať v rámci podprogramu 3.2). Podporná činnosť v rámci podprogramu nie je určená pre neprofesionálne zoskupenia a tvorcov.

Žiadateľ si môže podať totožný projekt (rozhodujúci je v tomto prípade konkrétny účel poskytnutia prostriedkov, nie textová zhoda a / alebo totožnosť rozpočtových položiek ) iba raz v rámci podpornej činnosti na daný rok. Kancelária fondu projekt vyradí, ak vyhodnotí nejaký projekt podaný v druhej výzve ako totožný s projektom z prvej výzvy.

 

Odborná komisia: projekty prvej výzvy v rámci podprogramu 1.2: 5-členná, spoločná pre podprogram 1.2.3 a 1.2.4.
Projekty druhej výzvy v rámci podprogramu 1.2: 5-členná, spoločná pre podprogram 1.2.1 a 1.2.2.
17.9.18 - 11.10.18
do 31.12.2019 (prvá výzva) alebo 28.02.2020 (druhá výzva)
60 dní
1 000 - 60 000
5%

DOTÁCIA

Realizácia medzinárodnej prezentácie, realizácie medzinárodnej mobility.

Oprávnení žiadatelia: podpora je určená výlučne pre žiadateľov, ktorí preukázateľne pôsobia a realizujú aktivity v oblasti profesionálneho tanečného umenia, ktorí sú špecifikovaní v predpise Štruktúra podpornej činnosti na rok 2019. 

1.3 Hudba

Podprogram 1.3 – Hudba je zameraný na podporu profesionálneho hudobného umenia s cieľom udržania kontinuity hudobného umenia, nových umeleckých foriem a aktivít nekomerčného charakteru. 

Podpora formou štipendia je v tomto podprograme určená pre profesionálnych umelcov a tvorcov, ktorí pôsobia v oblasti hudobného umenia. Podpora sa poskytuje na tvorbu, naštudovanie a verejné uvedenie diel pôvodnej skladateľskej tvorby.

Žiadatelia o štipendium môžu v rámci štruktúry podpornej činnosti (vo všetkých programoch a podprogramoch) predložiť maximálne jednu žiadosť o pridelenie prostriedkov. V prípade, že žiadateľ podá viac ako jednu žiadosť, za úplnú bude fond pokladať iba prvú podanú žiadosť a ďalšie budú vyradené.

 

A - štandardné štipendium je určené pre umelcov a umelkyne, ktorí sú etablovaní na profesionálnej hudobnej scéne a aktívne na nej pôsobia. Štandardné štipendium je podporou samotnej tvorivej činnosti umelcov a umelkýň (nejde o príspevok napr. na materiálové vybavenie, či cestovanie), preto je žiadateľ povinný dodržať presne tie vecné výstupy projektu, ktoré uviedol v žiadosti aj za predpokladu, že mu bude žiadaná suma znížená.

 

Odborná komisia: 5-členná; spoločná pre 1.3.2 a 1.3.5 (projekty druhej výzvy roka 2019).

 

 

B – štipendium je určené pre začínajúcich umelcov a umelkyne, ktorí sa chcú etablovať na profesionálnej hudobnej scéne, alebo tých, ktorí sa z rôznych dôvodov (iné zamestnanie, materská dovolenka, existenčné prekážky a podobne) nemohli venovať umeleckej tvorbe dlhšie obdobie a chcú sa k nej aktívne vrátiť. Odborná komisia v tomto prípade buď štipendium prizná v plnej výške, alebo ho neudelí vôbec. Toto štipendium je možné poskytnúť totožnému žiadateľovi maximálne dvakrát v rozdielnych rokoch na vecné výstupy, ktoré špecifikuje v žiadosti. Ak si žiadateľ podá žiadosť po druhýkrát, je povinný k žiadosti priložiť priebežnú správu o realizácii projektu, ak ešte nie je ukončený. Na B – štipendium môže odborná komisia prideliť maximálne 25 percent prostriedkov alokovaných na tento podprogram.

 

Odborná komisia: 5-členná; spoločná pre 1.3.2 a 1.3.5 (projekty druhej výzvy roka 2019).

17.12.18 - 14.1.19
2 - 12 / 12 mes. (do 30.06.2020)
60 dní
podľa aktuálneho priemerného platu
0%

ŠTIPENDIUM

Štipendium A a B sa poskytuje výlučne na tvorbu hudobného diela, kompozície, ktoré žiadateľ predloží vo forme rukopisu alebo nové naštudovanie a realizácia hudobného diela, ktoré žiadateľ verejne uvedie, alebo zrealizuje jeho nahrávku (akceptujú sa aj pracovné verzie).

Výška štipendia: je pre konkrétne štipendium bližšie specifikovaná v predpise Štruktúra podpornej činnosti 2019.

Oprávnení žiadatelia: oprávneným žiadateľom je výlučne fyzická osoba – jednotlivec. Ak sa na realizácii projektu bude podieľať viacero osôb, žiadosť podáva výlučne fyzická osoba, ktorá projekt iniciovala a/alebo je zodpovedná za realizáciu projektu. Na realizáciu totožného projektu si môže požiadať o štipendium iba jedna fyzická osoba.

Podpora je určená na tvorbu, naštudovanie a verejné uvedenie diel pôvodnej skladateľskej tvorby, ako aj na šírenie hudby prostredníctvom nosičov alebo internetu, a to najmä diel pôvodnej hudobnej tvorby, dramaturgicky výnimočného, či historicky významného titulu v interpretácii slovenských interpretov, alebo slovenských a zahraničných interpretov. Podpora na nahrávky je poskytovaná vydavateľským subjektom a je určená na priame náklady súvisiace s realizáciou nahrávky, výrobou nosiča a jeho distribúciu v rámci Slovenskej republiky. Podporu je možné použiť aj na vydanie odbornej publikácie viažucej sa k uvedeniu diela a na vytvorenie audiovizuálneho záznamu. V rámci podprogramu podpora nie je určená pre koncerty, ak súčasťou projektu nie je nové naštudovanie hudobného diela. Podporná činnosť v rámci podprogramu nie je určená pre neprofesionálne zoskupenia. V prípade vydávania nosičov je minimálny povinný počet 500 kusov.

Podpora formou dotácie je taktiež určená na tvorbu, naštudovanie a uvedenie / vydanie hudobného diela v medzinárodnej koprodukcii, kde výška finančného vkladu zahraničného partnera alebo partnerov musí predstavovať minimálne 30 percent z rozpočtu projektu. Podmienkou poskytnutia dotácie je verejné uvedenie hudobného diela v plnom rozsahu na Slovensku. Primerane výške pridelenej dotácie je prijímateľ povinný časť projektu realizovať už v prípravnej fáze na Slovensku a musia na ňom participovať tvorcovia a interpreti pôsobiaci na Slovensku.

 

Odborná komisia: 5 členná; spoločná pre 1.3.1 a 1.3.5 (projekty druhej výzvy roka 2019).
17.12.18 - 14.1.19
do 30.06.2020
60 dní
2 000 - 60 000
5%

DOTÁCIA

Dotácia sa poskytuje na tvorbu hudobného diela, uvedenie nového hudobného diela alebo šírenie hudobného diela. 

Oprávnení žiadatelia: podpora je určená výlučne pre žiadateľov, ktorí preukázateľne pôsobia a realizujú aktivity v oblasti profesionálneho hudobného umenia, ktorí sú špecifikovaní v predpise Štruktúra podpornej činnosti na rok 2019. 

V rámci podprogramu je podpora určená pre usporiadateľov prehliadok, festivalov, súťaží a koncertov v oblasti klasickej a experimentálnej hudby a s celoslovenským, alebo medzinárodným významom a aktivít priamo súvisiacich s týmito podujatiami, a to na náklady súvisiace s realizáciou podujatia, odbornými materiálmi, ako aj na náklady spojené s účasťou slovenských a zahraničných tvorcov. Podporná činnosť v rámci podprogramu nie je určená pre neprofesionálne zoskupenia.

 

Odborná komisia: 5-členná, samostatná.
17.9.18 - 11.10.18
do 31.12.2019
60 dní
2 000 - 60 000
5%

DOTÁCIA

Dotácia sa poskytuje na realizáciu prehliadok v oblasti hudobného umenia, festivalu v oblasti hudobného umenia, realizácia súťaže v oblasti hudobného umenia alebo realizácia koncertu v oblasti hudobného umenia.

Oprávnení žiadatelia: podpora je určená výlučne pre žiadateľov, ktorí preukázateľne pôsobia a realizujú aktivity v oblasti profesionálneho hudobného umenia, ktorí sú špecifikovaní v predpise Štruktúra podpornej činnosti na rok 2019. 

V rámci podprogramu je podpora určená pre usporiadateľov prehliadok, festivalov, súťaží a koncertov v oblasti džezu a iných žánrov hudby (elektronická hudba, folk, country, gospel, world music a podobne) s celoslovenským, alebo medzinárodným významom a aktivít priamo súvisiacich s týmito podujatiami, a to na náklady súvisiace s realizáciou podujatia, odbornými materiálmi, ako aj na náklady spojené s účasťou slovenských a zahraničných tvorcov. Podporná činnosť v rámci podprogramu nie je určená pre poloprofesionálne zoskupenia.

 

Odborná komisia: 5-členná, samostatná.
29.10.18 - 26.11.18
do 31.12.2019
60 dní
2 000 - 60 000
5%

DOTÁCIA

Dotácia sa poskytuje na realizáciu prehliadok v oblasti hudobného umenia, festivalu v oblasti hudobného umenia, realizácia súťaže v oblasti hudobného umenia alebo realizácia koncertu v oblasti hudobného umenia.

Oprávnení žiadatelia: podpora je určená výlučne pre žiadateľov, ktorí preukázateľne pôsobia a realizujú aktivity v oblasti profesionálneho hudobného umenia, ktorí sú špecifikovaní v predpise Štruktúra podpornej činnosti na rok 2019. 

Podporná činnosť je zameraná na projekty nekomerčných a nezávislých organizácií pôsobiacich v oblasti profesionálneho hudobného umenia. Projekt musí zahŕňať viacero umeleckých aktivít a podujatí, medzi ktoré patria najmä: jednorazové podujatia menšieho rozsahu, koncertné cykly; majstrovské kurzy; pracovné stretnutia v zahraničí spojené s prípravou a konzultáciami podujatí, koprodukcií, alebo networkingom; organizovanie workshopov; diskusií a seminárov; podujatí zameraných na vzdelávanie, budovanie a rozširovanie publika a podobne. Súpis týchto aktivít a podujatí patrí medzi povinné prílohy žiadosti o dotáciu.

Žiadateľ môže získať podporu výlučne na aktivity, ktoré nie sú predmetom podpory v podprograme 1.3.1, 1.3.2; 1.3.3, 1.3.4 a 1.3.6, pričom v rámci podprogramu si môže podať maximálne jednu žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov. Podpora nie je určená výlučne na činnosť a aktivity hudobných zoskupení, hudobných skupín, alebo kapiel. Podpora nie je určená ani na aktivity, ktoré sa netýkajú hudobného umenia, na ktoré si daný subjekt môže požiadať o podporu v iných podprogramoch a pre neprofesionálne zoskupenia.

 

Odborná komisia: 5-členná; spoločná pre podprogram 1.3.6 (projekty prvej výzvy roka 2019).
29.10.18 - 26.11.18
do 31.12.2019
60 dní
3 000 - 60 000
5%

DOTÁCIA

Dotácia sa poskytuje na realizáciu umeleckých aktivít a podujatí nezávislej hudobnej organizácie.

Oprávnení žiadatelia: podpora je určená výlučne pre žiadateľov, ktorí preukázateľne pôsobia a realizujú aktivity v oblasti profesionálneho hudobného umenia, ktorí sú špecifikovaní v predpise Štruktúra podpornej činnosti na rok 2019. 

Podpora je určená na medzinárodnú prezentáciu, účasť na veľtrhoch umenia a rozvoj bilaterálnej a multilaterálnej medzinárodnej spolupráce v oblasti hudobného umenia. Podpora je zameraná na vytváranie a zabezpečovanie funkčných networkov medzi inštitúciami v národnom a medzinárodnom kontexte. Podpora je určená aj na úhradu členských príspevkov v medzinárodných organizáciách pre tie subjekty (z podpory sú vylúčené fyzické osoby), ktoré v danom roku preukázateľne aktívne spolupracujú s takýmito organizáciami. Program je tiež zameraný na podporu mobility umelcov z oblasti hudobného umenia, prezentáciu umelcov v rámci medzinárodnej kultúrnej spolupráce, zapájanie umelcov do medzinárodných sietí, rezidenčné pobyty, účasť na tvorivých dielňach, sympóziách, seminároch, konferenciách, workshopoch, súťažiach a letných školách. Podpora je určená na úhradu nákladov súvisiacich s realizáciou podujatia alebo mobility, na odborné materiály (polygrafické náklady môžu tvoriť maximálne 20 % z pridelenej dotácie), ako aj na náklady spojené s účasťou slovenských a zahraničných tvorcov.


Podpora nie je určená na organizovanie podujatí, ktoré sa realizujú na Slovensku, aj keď majú medzinárodný charakter. Podpora nie je určená na tvorbu umeleckých diel (o podporu možno žiadať v rámci podprogramu 1.3.1 a 1.3.2), na vydávanie monografií, či rozsiahlych katalógov (o podporu možno žiadať v rámci podprogramu 3.3). Podporná činnosť v rámci podprogramu nie je určená pre neprofesionálne zoskupenia a tvorcov.


Žiadateľ si môže podať totožný projekt (rozhodujúci je v tomto prípade konkrétny účel poskytnutia prostriedkov, nie textová zhoda a / alebo totožnosť rozpočtových položiek ) iba raz v rámci podpornej činnosti na daný rok. Kancelária fondu projekt vyradí, ak vyhodnotí nejaký projekt podaný v druhej výzve ako totožný s projektom z prvej výzvy.

 

Odborná komisia: projekty prvej výzvy v rámci podprogramu 1.3: 5-členná, spoločná pre podprogram 1.3.5. 
Projekty druhej výzvy v rámci podprogramu 1.3: 5-členná, spoločná pre podprogram 1.3.1 a 1.3.2.
29.10.18 - 26.11.18
31.12.2019 (prvá výzva) alebo 28.02.2020 (druhá výzva)
60 dní
1 000 - 60 000
5%

DOTÁCIA

Dotácia sa poskytuje na realizáciu medzinárodnej prezentácie alebo medzinárodnej mobility.

Oprávnení žiadatelia: podpora je určená výlučne pre žiadateľov, ktorí preukázateľne pôsobia a realizujú aktivity v oblasti profesionálneho hudobného umenia, ktorí sú špecifikovaní v predpise Štruktúra podpornej činnosti na rok 2019. 

1.4 Vizuálne umenie

Podprogram 1.4 – Vizuálne umenie je zameraný na podporu profesionálneho vizuálneho umenia (tradičné médiá, fotografia, nové médiá, úžitkové umenie, dizajn, architektúra) a iných alternatívnych foriem, s cieľom udržania kontinuity vizuálnej kultúry, nových umeleckých foriem a aktivít nekomerčného charakteru. 

Podpora formou štipendia v tomto podprograme je určená na tvorbu, návrh a/alebo realizáciu diel vizuálnych ume-ní z oblasti tradičných médií, nových médií a fotografie. Žiadateľ je povinný do projektu zahrnúť aj verejnú prezentáciu, ktorú je povinný realizovať na Slovensku. Verejná prezentácia sa môže uskutočniť najskôr po uplynutí obdobia, na ktoré bolo pridelené štipendium a neskôr do piatich mesiacov od ukončenia oprávneného obdobia určeného na realizáciu projektov. Podporná činnosť v rámci podprogramu nie je určená pre neprofesionálnych tvorcov.

 

A - štandardné štipendium je určené pre umelcov a umelkyne, ktorí sú etablovaní na profesionálnej scéne v oblasti vizuálneho umenia a aktívne na nej pôsobia. Štandardné štipendium je podporou samotnej tvorivej činnosti umelcov a umelkýň (nejde o príspevok napr. na materiálové vybavenie, či cestovanie), preto je žiadateľ povinný dodržať presne tie vecné výstupy projektu, ktoré uviedol v žiadosti aj za predpokladu, že mu bude žiadaná suma znížená.

 

Odborná komisia: 5 členná; spoločná pre 1.4.5 (projekty druhej výzvy roka 2019).

 

 

B – štipendium je určené pre začínajúcich umelcov a umelkyne, ktorí sa chcú etablovať na profesionálnej scéne v oblasti vizuálneho umenia, alebo tých, ktorí sa z rôznych dôvodov (iné zamestnanie, materská dovolenka, existenčné prekážky a podobne) nemohli venovať umeleckej tvorbe dlhšie obdobie a chcú sa k nej aktívne vrátiť. Odborná komisia v tomto prípade buď štipendium prizná v plnej výške, alebo ho neudelí vôbec. Toto štipendium je možné poskytnúť totožnému žiadateľovi maximálne dvakrát v rozdielnych rokoch na vecné výstupy, ktoré špecifikuje v žiadosti. Ak si žiadateľ podá žiadosť po druhýkrát, je povinný k žiadosti priložiť priebežnú správu o realizácii projektu, ak ešte nie je ukončený. Na B – štipendium môže odborná komisia prideliť maximálne 25 percent prostriedkov alokovaných na tento podprogram.

 

Odborná komisia: 5-členná; spoločná pre 1.4.5 (projekty druhej výzvy roka 2019).

11.2.19 - 11.3.19
2 - 12 / 12 mes. (do 30.06.2020)
60 dní
podľa aktuálneho priemerného platu
0%

ŠTIPENDIUM

Štipendium A a B sa poskytuje výlučne na tvorbu diela vizuálneho umenia, ktoré bude po realizácii verejne prezentované.

Výška štipendia: je pre konkrétne štipendium bližšie specifikovaná v predpise Štruktúra podpornej činnosti 2019.

Oprávnení žiadatelia: oprávneným žiadateľom je výlučne fyzická osoba – jednotlivec, pričom podpora je určená pre profesionálnych vizuálnych umelcov z oblasti tradičných médií, fotografie a nových médií, ktorí majú zásadný celoslovenský a medzinárodný dosah. Ak sa na realizácii projektu bude podieľať viacero osôb, žiadosť podáva výlučne fyzická osoba, ktorá projekt iniciovala a/alebo je zodpovedná za realizáciu projektu. Na realizáciu totožného projektu si môže požiadať o štipendium iba jedna fyzická osoba.

Podpora formou štipendia v tomto podprograme je určená na tvorbu, návrh a/alebo realizáciu diel vizuálnych ume-ní z oblasti úžitkového umenia, produktového dizajnu, grafického dizajnu, textilného a odevného dizajnu a architek-túry. Žiadateľ je povinný do projektu zahrnúť aj verejnú prezentáciu, ktorú je povinný realizovať na Slovensku. Ve-rejná prezentácia sa môže uskutočniť najskôr po uplynutí obdobia, na ktoré bolo pridelené štipendium a neskôr do piatich mesiacov od ukončenia oprávneného obdobia určeného na realizáciu projektov. Podporná činnosť v rámci podprogramu nie je určená pre neprofesionálnych tvorcov. Výstupom projektu nemôže byť prototyp určený pre priemyselnú výrobu

A - štandardné štipendium je určené pre umelcov a umelkyne, ktorí sú etablovaní na profesionálnej scéne v oblasti úžitkového umenia, dizajnu alebo architektúry a aktívne na nej pôsobia. Štandardné štipendium je podporou samotnej tvorivej činnosti umelcov a umelkýň (nejde o príspevok napr. na materiálové vybavenie, či cestovanie), preto je žiadateľ povinný dodržať presne tie vecné výstupy projektu, ktoré uviedol v žiadosti aj za predpokladu, že mu bude žiadaná suma znížená.

 

Odborná komisia: 5 členná; samostatná.

 

B – štipendium je určené pre začínajúcich umelcov a umelkyne, ktorí sa chcú etablovať na profesionálnej scéne v oblasti úžitkového umenia, dizajnu, architektúry, alebo tých, ktorí sa z rôznych dôvodov (iné zamestnanie, materská dovolenka, existenčné prekážky a podobne) nemohli venovať umeleckej tvorbe dlhšie obdobie a chcú sa k nej aktívne vrátiť. Odborná komisia v tomto prípade buď štipendium prizná v plnej výške, alebo ho neudelí vôbec. Toto štipendium je možné poskytnúť totožnému žiadateľovi maximálne dvakrát v rozdielnych rokoch na vecné výstupy, ktoré špecifikuje v žiadosti. Ak si žiadateľ podá žiadosť po druhýkrát, je povinný k žiadosti priložiť priebežnú správu o realizácii projektu, ak ešte nie je ukončený. Na B – štipendium môže odborná komisia prideliť maximálne 25 percent prostriedkov alokovaných na tento podprogram.

 

Odborná komisia: 5 členná; samostatná.

25.2.19 - 25.3.19
2 - 12 / 12 mes. (do 30.06.2020)
60 dní
podľa aktuálneho priemerného platu
0%

ŠTIPENDIUM

Štipendium A a B sa poskytuje výlučne na tvorbu diela z oblasti dizajnu, ktoré bude po realizácii verejne prezentované.

Výška štipendia: je pre konkrétne štipendium bližšie specifikovaná v predpise Štruktúra podpornej činnosti 2019.

Oprávnení žiadatelia: oprávneným žiadateľom je výlučne fyzická osoba – jednotlivec, pričom podpora je určená pre profesionálnych vizuálnych umelcov z oblasti úžitkového umenia, produktového dizajnu, grafického dizajnu, textilného a odevného dizajnu a architektúry, ktorí majú zásadný celoslovenský a medzinárodný dosah. Ak sa na realizácii projektu bude podieľať viacero osôb, žiadosť podáva výlučne fyzická osoba, ktorá projekt iniciovala a/alebo je zodpovedná za realizáciu projektu. Na realizáciu totožného projektu si môže požiadať o štipendium iba jedna fyzická osoba.

V rámci podprogramu je podpora určená pre usporiadateľov individuálnych a kolektívnych výstav, salónov, festi-valov a iných typov prezentačných aktivít v oblasti vizuálneho umenia s celoslovenským, alebo medzinárodným významom a aktivít priamo súvisiacich s týmito podujatiami, a to na náklady súvisiace s realizáciou podujatia, odbornými materiálmi (polygrafické náklady môžu tvoriť maximálne 20 % z pridelenej dotácie), ako aj na náklady spojené s účasťou slovenských a zahraničných tvorcov.


Podpora formou dotácie je taktiež určená na výstavné a prezentačné projekty v medzinárodnej koprodukcii, kde výška finančného vkladu zahraničného partnera alebo partnerov musí predstavovať minimálne 30 percent z rozpočtu projektu. Podmienkou poskytnutia dotácie je to, aby bol výstavný projekt v plnom rozsahu na Slovensku. Primerane výške pridelenej dotácie je prijímateľ povinný do samotnej výstavy zahrnúť aj tvorcov pôsobiacich na Slovensku.


Podporná činnosť v rámci podprogramu nie je určená na neprofesionálne aktivity. Podpora nie je určená na prezentačné projekty a podujatia, ktoré sú súčasťou výstavných projektov galérií v rámci podprogramu 1.4.4 alebo podprogramu 5.3.1, rovnako na totožný výstavný projekt si nemôže požiadať podporu viac žiadateľov (napr. galéria a vystavujúci umelec). Podpora nie je určená na tvorbu umeleckých diel (o podporu možno žiadať v rámci podprogramu 1.4.1 a 1.4.2), ak nejde napríklad o site-specific umenie, happening, performace a pod., kde je tvorba preukázateľne súčasťou prezentačnej aktivity (žiadateľ je povinný túto skutočnosť vysvetliť v komentári k rozpočtu). Podpora nie je určená ani na vydávanie monografií, či rozsiahlych katalógov (o podporu možno žiadať v rámci podprogramu 3.4). V prípade, ak nejde o koprodukčný projekt, výstavy a prezentačné aktivity realizované na Slovensku aj v zahraničí sú zaradené do tohto podprogramu iba v prípade, ak sa domi-nantná časť aktivít realizuje na Slovensku.

 

 

Odborná komisia: 5 členná; samostatná.
17.9.18 - 11.10.18
do 31.12.2019
60 dní
1 500 - 60 000
5%

DOTÁCIA

Dotácia sa poskytuje na realizáciu samostatnej výstavy v oblasti vizuálneho umenia, kolektívnej výstavy v oblasti vizuálneho umenia, salónu oblasti vizuálneho umenia alebo festivalu v oblasti vizuálneho umenia.

Oprávnení žiadatelia: podpora je určená výlučne pre žiadateľov, ktorí preukázateľne pôsobia a realizujú aktivity v oblasti profesionálneho vizuálneho umenia, ktorí sú špecifikovaní v predpise Štruktúra podpornej činnosti na rok 2019. 

Podporná činnosť je zameraná na projekty nekomerčných subjektov pôsobiacich v oblasti profesionálneho vizuálneho umenia, ktorými sú buď nezávislé galérie a / alebo organizácie. Projekt musí zahŕňať viacero umeleckých aktivít a podujatí, medzi ktoré patria najmä: výstavy; repprízy výstav; pracovné stretnutia v zahraničí spojené s prípravou a konzultáciami výstav, podujatí, koprodukcií, alebo networkingom; organizovanie workshopov; diskusií a seminárov; podujatí zameraných na vzdelávanie, budovanie a rozširovanie publika a podobne. Súpis týchto aktivít a podujatí patrí medzi povinné prílohy žiadosti o dotáciu. Ak žiadateľ pripravuje svoju výstavnú koncepciu na základe otvorenej výzvy, je v prílohe povinný popísať v projekte proces selekcie vystavujúcich umelcov vrátane odborníkov, ktorí sa na selekcii podieľajú (napr. komisia, garant).

Žiadateľ môže získať podporu výlučne na aktivity, ktoré nie sú predmetom podpory v podprograme 1.4.3, pričom v rámci podprogramu si môže podať maximálne jednu žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov. Podpora nie je tiež určená na náklady na tvorbu umeleckých diel, taktiež na vydávanie monografií, či rozsiahlych katalógov, ktoré sa neviažu priamo ku činnosti galérie. Podpora nie je určená pre aktivity, ktoré sa netýkajú vizuálneho umenia (aj keď sa odohrávajú v priestoroch galérie), na ktoré si daný subjekt môže požiadať o podporu v iných podprogramoch. Rovnako tak podpora nie je určená pre školské galérie, alebo im podobné, ktoré vystavujú práce neprofesionálov, alebo bez kurátorskej koncepcie, či výberu.

 

Odborná komisia: 5 členná; spoločná pre 1.4.5 (projekty prvej výzvy roka 2019).
17.9.18 - 11.10.18
do 31.12.2019
60 dní
5 000 - 60 000
5%

DOTÁCIA

Dotácia sa poskytuje na realizáciu umeleckých aktivít a podujatí nezávislej galérie a / alebo organizácie.

Oprávnení žiadatelia: podpora je určená výlučne pre žiadateľov, ktorí preukázateľne pôsobia a realizujú aktivity v oblasti profesionálneho vizuálneho umenia, ktorí sú špecifikovaní v predpise Štruktúra podpornej činnosti na rok 2019. 

Podpora je určená na medzinárodnú prezentáciu, účasť na veľtrhoch a rozvoj bilaterálnej a multilaterálnej medzinárodnej spolupráce v oblasti vizuálneho umenia. Podpora je zameraná na vytváranie a zabezpečovanie funkčných networkov medzi inštitúciami v národnom a medzinárodnom kontexte. Podpora je určená aj na úhradu členských príspevkov v medzinárodných organizáciách pre tie subjekty (z podpory sú vylúčené fyzické osoby), ktoré v danom roku preukázateľne aktívne spolupracujú s takýmito organizáciami. Program je tiež zameraný na podporu mobility umelcov z oblasti vizuálneho umenia, prezentáciu umelcov v rámci medzinárodnej kultúrnej spolupráce, zapájanie umelcov do medzinárodných sietí, rezidenčné pobyty, účasť na tvorivých dielňach, sympóziách, seminároch, konferenciách, workshopoch, výstavách, súťažiach a letných školách. Podpora je určená na úhradu nákladov súvisiacich s realizáciou podujatia alebo mobility, na odborné materiály (polygrafické náklady môžu tvoriť maximálne 20 % z pridelenej dotácie), ako aj na náklady spojené s účasťou slovenských a zahraničných tvorcov.


Podpora nie je určená na organizovanie podujatí, ktoré sa realizujú na Slovensku, aj keď majú medzinárodný charakter. Podpora nie je určená na tvorbu umeleckých diel (o podporu možno žiadať v rámci podprogramu 1.4.1 a 1.4.2), ak nejde napríklad o site-specific umenie, happening, performace a pod., kde je tvorba preukázateľne súčasťou prezentačnej aktivity (žiadateľ je povinný túto skutočnosť vysvetliť k komentári k rozpočtu). Podpora nie je určená ani na vydávanie monografií, či rozsiahlych katalógov (o podporu možno žiadať v rámci pod-programu 3.4). Podporná činnosť v rámci podprogramu nie je určená pre neprofesionálnych tvorcov.


Žiadateľ si môže podať totožný projekt (rozhodujúci je v tomto prípade konkrétny účel poskytnutia prostriedkov, nie textová zhoda a / alebo totožnosť rozpočtových položiek ) iba raz v rámci podpornej činnosti na daný rok. Kancelária fondu projekt vyradí, ak vyhodnotí nejaký projekt podaný v druhej výzve ako totožný s projektom z prvej výzvy.

 

 

Odborná komisia: Projekty prvej výzvy v rámci podprogramu 1.4: 5-členná, spoločná pre pod-program 1.4.4.
Projekty druhej výzvy v rámci podprogramu 1.4: 5-členná, spoločná pre pod-program 1.4.1 a 1.4.2.
17.9.18 - 11.10.18
do 31.12.2019 (prvá výzva) alebo 28.02.2020 (druhá výzva)
60 dní
1 000 - 60 000
5%

DOTÁCIA

Dotácia sa poskytuje na realizáciu  medzinárodnej prezentácie alebo medzinárodnej mobility.

Oprávnení žiadatelia: podpora je určená výlučne pre žiadateľov, ktorí preukázateľne pôsobia a realizujú aktivity v oblasti profesionálneho vizuálneho umenia, ktorí sú špecifikovaní v predpise Štruktúra podpornej činnosti na rok 2019. 

1.5 Literatúra

Podprogram 1.5 – Literatúra je zameraný na podporu tvorby pôvodnej umeleckej literatúry, realizáciu prekladov, vydávania pôvodnej a prekladovej literatúry, literatúry pre deti a mládež v tlačenej alebo elektronickej forme (sprístupňovaných verejnosti prostredníctvom internetu alebo e-kníh) v slovenskom jazyku určených do distribučnej siete v Slovenskej republike, s cieľom udržania kontinuity literárnej kultúry, nových umeleckých foriem a aktivít nekomerčného charakteru. V rámci programu sú podporované aj realizácie prekladov zo slovenského jazyka do iných jazykov, ktoré môžu byť vydané a distribuované aj v zahraničí.

Podpora formou štipendia v tomto podprograme je určená na tvorbu diel umeleckej literatúry pre deti a mládež, preklad literárne hodnotných knižných publikácií, najmä prvé vydania diel pôvodnej literatúry súčasných autorov. Súčasťou publikácií môže byť aj ilustračné stvárnenie. Podpora je určená aj na realizáciu prekladov inojazyčných diel umeleckej literatúry pre deti a mládež. V rámci podprogramu sa podporujú preklady aj cez tretí jazyk iba v tom prípade, ak ide jednoznačne o minoritný jazyk (t. j. nie je možné realizovať relevantný preklad z pôvodného jazyka) a preklad bol autorizovaný.

 A - štandardné štipendium je určené pre umelcov a umelkyne, ktorí sú etablovaní na profesionálnej scéne v oblasti literatúry pre deti a mládež a aktívne na nej pôsobia. Štandardné štipendium je podporou samotnej tvorivej činnosti umelcov a umelkýň (nejde o príspevok napr. na materiálové vybavenie, či cestovanie), preto je žiadateľ povinný dodržať presne tie vecné výstupy projektu, ktoré uviedol v žiadosti aj za predpokladu, že mu bude žiadaná suma znížená.

 

Odborná komisia: 5 členná; spoločná pre 1.5.2.

 

 B – štipendium je určené pre začínajúcich umelcov a umelkyne, ktorí sa chcú etablovať na profesionálnej scéne v oblasti v oblasti literatúry pre deti a mládež, alebo tých, ktorí sa z rôznych dôvodov (iné zamestnanie, materská dovolenka, existenčné prekážky a podobne) nemohli venovať umeleckej tvorbe dlhšie obdobie a chcú sa k nej aktívne vrátiť. Odborná komisia v tomto prípade buď štipendium prizná v plnej výške, alebo ho neudelí vôbec. Toto štipendium je možné poskytnúť totožnému žiadateľovi maximálne dvakrát v rozdielnych rokoch na vecné výstupy, ktoré špecifikuje v žiadosti. Ak si žiadateľ podá žiadosť po druhýkrát, je povinný k žiadosti priložiť priebežnú správu o realizácii projektu, ak ešte nie je ukončený. Na B – štipendium môže odborná komisia prideliť maximálne 25 percent prostriedkov alokovaných na tento podprogram.

 

Odborná komisia: 5-členná; spoločná pre 1.5.2.

17.12.18 - 14.1.19
2 - 12 / 12 mes. (do 30.06.2020)
60 dní
podľa aktuálneho priemerného platu
0%

ŠTIPENDIUM

Štipendium A a B sa poskytuje výlučne na tvorbu literárneho diela pre deti a mládež, ktoré žiadateľ po dokončení predloží vo forme rukopisu, preklad inojazyčného literárneho diela pre deti a mládež do slovenčiny, ktorý žiadateľ predloží vo forme rukopisu alebo preklad slovenského literárneho diela pre deti a mládež do iného jazyka, ktorý žiadateľ predloží vo forme rukopisu.

Výška štipendia: je pre konkrétne štipendium bližšie specifikovaná v predpise Štruktúra podpornej činnosti 2019.

Oprávnení žiadatelia: oprávneným žiadateľom je výlučne fyzická osoba – jednotlivec. Bližšie informácie pre štipendium A a B sú špecifikované v predpise Štruktúra podpornej činnosti 2019.

Podpora je určená na tvorbu, preklad a vydávanie literárne hodnotných knižných publikácií, najmä prvé vydania diel pôvodnej literatúry súčasných autorov a reedície knižných titulov. Súčasťou publikácií je aj ilustračné stvárnenie. Podpora je určená aj na realizáciu prekladov a vydávanie inojazyčných diel umeleckej literatúry pre deti a mládež, najmä na prvé vydania diel literatúry súčasných zahraničných autorov a reedície knižných titulov. V rámci podprogramu sa nepodporujú preklady cez tretí jazyk.

 

Odborná komisia: 5 členná; spoločná pre 1.5.1.
17.12.18 - 14.1.19
do 31.12.2019
60 dní
2 000 - 30 000
5%

DOTÁCIA

Dotácia sa poskytuje na realizáciu vydania knižnej publikácie v oblasti umeleckej literatúry pre deti a mládež, vydania prekladu slovenskej publikácie v oblasti umeleckej literatúry pre deti a mládež do iného jazyka alebo vydania prekladu inojazyčnej publikácie v oblasti umeleckej literatúry pre deti a mládež do slovenského jazyka.

Oprávnení žiadatelia: podpora je určená výlučne pre žiadateľov, ktorí preukázateľne pôsobia a realizujú aktivity v oblasti literatúry, ktorí sú špecifikovaní v predpise Štruktúra podpornej činnosti na rok 2019.

Podpora formou štipendia v tomto podprograme je určená na tvorbu slovenskej umeleckej literatúry, to znamená poézie, prózy, drámy, esejí, literatúry faktu, literárneho scenára, literárnej adaptácie, umeleckej reportáže a podobne, najmä na prvé vydania diel literatúry súčasných autorov.

 A - štandardné štipendium je určené pre umelcov a umelkyne, ktorí sú etablovaní na profesionálnej scéne v oblasti pôvodnej slovenskej umeleckej literatúry a aktívne na nej pôsobia. Štandardné štipendium je podporou samotnej tvorivej činnosti umelcov a umelkýň (nejde o príspevok napr. na materiálové vybavenie, či cestovanie), preto je žiadateľ povinný dodržať presne tie vecné výstupy projektu, ktoré uviedol v žiadosti aj za predpokladu, že mu bude žiadaná suma znížená.

 

Odborná komisia: 5 členná; samostatná.

 

 B – štipendium je určené pre začínajúcich umelcov a umelkyne, ktorí sa chcú etablovať na profesionálnej scéne v oblasti pôvodnej slovenskej umeleckej literatúry, alebo tých, ktorí sa z rôznych dôvodov (iné zamestnanie, materská dovolenka, existenčné prekážky a podobne) nemohli venovať umeleckej tvorbe dlhšie obdobie a chcú sa k nej aktívne vrátiť. Odborná komisia v tomto prípade buď štipendium prizná v plnej výške, alebo ho neudelí vôbec. Toto štipendium je možné poskytnúť totožnému žiadateľovi maximálne dvakrát v rozdielnych rokoch na vecné výstupy, ktoré špecifikuje v žiadosti. Ak si žiadateľ podá žiadosť po druhýkrát, je povinný k žiadosti priložiť priebežnú správu o realizácii projektu, ak ešte nie je ukončený. Na B – štipendium môže odborná komisia prideliť maximálne 25 percent prostriedkov alokovaných na tento podprogram.

 

Odborná komisia: 5-členná; samostatná.

11.2.19 - 11.3.19
2 - 12 / 12 mes. (do 30.06.2020)
60 dní
podľa aktuálneho priemerného platu
0%

ŠTIPENDIUM

Štipendium A a B sa poskytuje výlučne na tvorbu umeleckého literárneho diela, ktoré žiadateľ po dokončení predloží vo forme rukopisu.

Výška štipendia: je pre konkrétne štipendium bližšie specifikovaná v predpise Štruktúra podpornej činnosti 2019.

Oprávnení žiadatelia: oprávneným žiadateľom je výlučne fyzická osoba – jednotlivec. Bližie informácie pre štipendium A a B sú špecifikované v predpise Štruktúra podpornej činnosti 2019.

Podpora je určená na tvorbu a vydávanie slovenskej umeleckej literatúry, to znamená poézie, prózy, drámy, esejí, literatúry faktu, literárneho scenára, literárnej adaptácie, umeleckej reportáže a podobne, najmä na prvé vydania diel literatúry súčasných autorov, reedície knižných titulov, kritické vydania, nové textové výbery súčasných a starších autorov, nové vydania a reedície významných diel pôvodnej klasickej a súčasnej literatúry. Minimálny povinný počet vydaných výtlačkov je pri próze 500 kusov, pri poézii 300 kusov.

 

Odborná komisia: 5 členná; samostatná.
25.2.19 - 25.3.19
do 30.06.2020
60 dní
2 000 - 30 000
5%

DOTÁCIA

Dotácia sa poskytuje na realizáciu vydania knižnej publikácie v oblasti umeleckej literatúry.

Oprávnení žiadatelia: podpora je určená výlučne pre žiadateľov, ktorí preukázateľne pôsobia a realizujú aktivity v oblasti literatúry, ktorí sú špecifikovaní v predpise Štruktúra podpornej činnosti na rok 2019.

Podpora formou štipendia v tomto podprograme je určená na realizáciu prekladov inojazyčných diel umeleckej lite-ratúry (poézie, prózy, drámy, esejí, literatúry faktu), najmä na prvé vydania diel literatúry súčasných zahraničných autorov, kritické vydania, nové textové výbery a preklady súčasných a klasických autorov. V rámci podprogramu sa nepodporujú preklady literatúry pre deti a mládež (podprogram 1.5.1). V rámci podprogramu sa podporujú prekla-dy aj cez tretí jazyk iba v tom prípade, ak ide jednoznačne o minoritný jazyk (t. j. nie je možné realizovať relevantný preklad z pôvodného jazyka) a preklad bol autorizovaný.

A - štandardné štipendium je určené pre prekladateľov a prekladateľky, ktorí sú etablovaní na profesionálnej scéne v oblasti prekladu ume-leckej literatúry a aktívne na nej pôsobia. Štandardné štipendium je podporou samotnej tvorivej činnosti umel-cov a umelkýň (nejde o príspevok napr. na materiálové vybavenie, či cestovanie), preto je žiadateľ povinný do-držať presne tie vecné výstupy projektu, ktoré uviedol v žiadosti aj za predpokladu, že mu bude žiadaná suma znížená.

 

Odborná komisia: 5 členná; spoločná pre 1.5.5 (projekty druhej výzvy roka 2019)

 

 B – štipendium je určené pre začínajúcich umelcov a umelkyne, ktorí sa chcú etablovať na profesionálnej scéne v oblasti pre-kladu umeleckej literatúry, alebo tých, ktorí sa z rôznych dôvodov (iné zamestnanie, materská dovolenka, exis-tenčné prekážky a podobne) nemohli venovať umeleckej tvorbe dlhšie obdobie a chcú sa k nej aktívne vrátiť. Odborná komisia v tomto prípade buď štipendium prizná v plnej výške, alebo ho neudelí vôbec. Toto štipendium je možné poskytnúť totožnému žiadateľovi maximálne dvakrát v rozdielnych rokoch na vecné výstupy, ktoré špecifikuje v žiadosti. Ak si žiadateľ podá žiadosť po druhýkrát, je povinný k žiadosti priložiť priebežnú správu o realizácii projektu, ak ešte nie je ukončený. Na B – štipendium môže odborná komisia prideliť maximálne 25 percent prostriedkov alokovaných na tento podprogram.

 

Odborná komisia: 5-členná; spoločná pre 1.5.5 (projekty druhej výzvy roka 2019)

14.1.18 - 11.2.19
2 - 12 / 12 mes. (do 30.06.2020)
60 dní
podľa aktuálneho priemerného platu
0%

ŠTIPENDIUM

Štipendium A a B  sa poskytuje na preklad inojazyčného umeleckého literárneho diela do slovenčiny, ktorý žiadateľ predloží vo forme rukopisu alebo preklad slovenského umeleckého literárneho diela do iného jazyka, ktorý žiadateľ predloží vo forme rukopisu.

Výška štipendia: je pre konkrétne štipendium bližšie specifikovaná v predpise Štruktúra podpornej činnosti 2019.

Oprávnení žiadatelia: oprávneným žiadateľom je výlučne fyzická osoba – jednotlivec, pričom podpora je určená pre prekladateľov, ktorí profesionálne pôsobia v oblasti literatúry a majú zásadný celoslovenský a/alebo medzinárodný dosah. Podpora nie je určená tým, ktorí nemajú knižne alebo časopisecky vydaný žiaden preklad literárneho diela. Bližšie informácie pre štipendium A a B sú špecifikované v predpise Štruktúra podpornej činnosti 2019.

Podpora je určená na realizáciu prekladov a vydávanie inojazyčných diel umeleckej literatúry (poézie, prózy, drámy, esejí, literatúry faktu), najmä na prvé vydania diel literatúry súčasných zahraničných autorov, reedície knižných titu-lov, kritické vydania, nové textové výbery súčasných a klasických autorov, nové vydania a reedície významných diel klasickej a súčasnej zahraničnej literatúry. V rámci podprogramu sa nepodporujú preklady cez tretí jazyk a literatúra pre deti a mládež (podprogram 1.5.1). V rámci podprogramu sa podporujú preklady aj cez tretí jazyk iba v tom prí-pade, ak ide jednoznačne o minoritný jazyk (t. j. nie je možné realizovať relevantný preklad z pôvodného jazyka) a preklad bol autorizovaný. Minimálny povinný počet vydaných výtlačkov je 500 kusov.

 

Odborná komisia: 5 členná; spoločná pre 1.5.5 (projekty druhej výzvy roka 2019).
14.1.19 - 11.2.19
do 30.06.2020
60 dní
2 000 - 30 000
5%

DOTÁCIA

Dotácia sa poskytuje na vydanie prekladu slovenskej publikácie v oblasti umeleckej literatúry do iného jazyka, alebo vydanie prekladu inojazyčnej publikácie v oblasti umeleckej literatúry do slovenského jazyka.

Oprávnení žiadatelia: podpora je určená výlučne pre žiadateľov, ktorí preukázateľne pôsobia a realizujú aktivity v oblasti literatúry, ktorí sú špecifikovaní v predpise Štruktúra podpornej činnosti na rok 2019.

V rámci podprogramu je podpora určená pre usporiadateľov prehliadok, festivalov, knižných výstav, autorských čítaní, prezentácií autorov a diel, súťaží a podujatí zameraných na výchovu k čítaniu s celoslovenským, alebo medzinárodným významom a aktivít priamo súvisiacich s týmito podujatiami, a to na náklady súvisiace s realizáci-ou podujatia, odbornými materiálmi, ako aj na náklady spojené s účasťou slovenských a zahraničných tvorcov.

 

Odborná komisia: 5 členná; spoločná pre 1.5.8 (projekty druhej výzvy roka 2019).
27.9.18 - 22.10.18
do 31.12.2019
60 dní
2 000 - 60 000
5%

DOTÁCIA

Dotácia sa poskytuje na realizáciu knižnej výstavy v oblasti literatúry a knižnej kultúry, realizáciu súťaže v oblasti literatúry a knižnej kultúry, prehliadky v oblasti literatúry a knižnej kultúry, realizáciu výchovného a/alebo prezentačného podujatia v oblasti literatúry a knižnej kultúry,
alebo realizáciu festivalu v oblasti literatúry a knižnej kultúry.

Oprávnení žiadatelia: podpora je určená výlučne pre žiadateľov, ktorí preukázateľne pôsobia a realizujú aktivity v oblasti literatúry, ktorí sú špecifikovaní v predpise Štruktúra podpornej činnosti na rok 2019.

Podpora je určená na medzinárodnú prezentáciu, účasť na veľtrhoch a rozvoj bilaterálnej a multilaterálnej medzinárodnej spolupráce v oblasti literatúry. Podpora je zameraná na vytváranie a zabezpečovanie funkčných networkov medzi inštitúciami v národnom a medzinárodnom kontexte. Podpora je určená aj na úhradu členských príspevkov v medzinárodných organizáciách pre tie subjekty (z podpory sú vylúčené fyzické osoby), ktoré v danom roku preukázateľne aktívne spolupracujú s takýmito organizáciami. Program je tiež zameraný na podporu mobility umelcov z oblasti literatúry, prezentáciu umelcov v rámci medzinárodnej kultúrnej spolupráce, zapájanie umelcov do medzinárodných sietí, rezidenčné pobyty, účasť na tvorivých dielňach, sympóziách, seminároch, konferenciách, workshopoch, súťažiach a letných školách. Podpora je určená na úhradu nákladov súvisiacich s realizáciou podujatia alebo mobility, na odborné materiály (polygrafické náklady môžu tvoriť maximálne 20 % z pridelenej dotácie), ako aj na náklady spojené s účasťou slovenských a zahraničných tvorcov.


Podpora nie je určená na organizovanie podujatí, ktoré sa realizujú na Slovensku, aj keď majú medzinárodný charakter. Podpora nie je určená na tvorbu umeleckých diel, na vydávanie monografií, či rozsiahlych katalógov (o podporu možno žiadať v rámci podprogramu 3.5). Podporná činnosť v rámci podprogramu nie je určená pre neprofesionálnych tvorcov.
Žiadateľ si môže podať totožný projekt (rozhodujúci je v tomto prípade konkrétny účel poskytnutia prostriedkov, nie textová zhoda a / alebo totožnosť rozpočtových položiek ) iba raz v rámci podpornej činnosti na daný rok. Kancelária fondu projekt vyradí, ak vyhodnotí nejaký projekt podaný v druhej výzve ako totožný s projektom z prvej výzvy.

 

Odborná komisia: projekty prvej výzvy v rámci podprogramu 1.5: 5-členná, spoločná pre pod-program 1.5.7.
Projekty druhej výzvy v rámci podprogramu 1.5: 5-členná, spoločná pre pod-program 1.5.5 a 1.5.6.
27.9.18 - 22.10.18
31.12.2019 (prvá výzva) alebo 28.02.2020 (druhá výzva)
60 dní
1 000 - 60 000
5%

DOTÁCIA

Dotácia sa poskytuje na realizáciu knižnej výstavy v oblasti literatúry a knižnej kultúry, realizáciu súťaže v oblasti literatúry a knižnej kultúry, prehliadky v oblasti literatúry a knižnej kultúry, realizáciu výchovného a/alebo prezentačného podujatia v oblasti literatúry a knižnej kultúry,
alebo realizáciu festivalu v oblasti literatúry a knižnej kultúry.

Oprávnení žiadatelia: podpora je určená výlučne pre žiadateľov, ktorí preukázateľne pôsobia a realizujú aktivity v oblasti literatúry, ktorí sú špecifikovaní v predpise Štruktúra podpornej činnosti na rok 2019.

1.6 Medziodborové aktivity

Podprogram 1.6 – Medziodborové aktivity je zameraný na medziodborové profesionálne kultúrne aktivity a iniciatívy, ktoré sú súhrnom aktivít a/alebo interakcie viacerých druhov profesionálneho umenia. Podpora v rámci toho programu je určená aj na tvorbu multimediálnych diel.

Podpora je určená na náklady súvisiace s tvorbou, realizáciou, naštudovaním, a/alebo vydaním inovatívnych diel, vrátane vydávania komiksov a audiokníh, ktorých zložkou sú viaceré druhy umení vo vzájomnej interakcii vyvážene zastúpené a určené na verejnú prezentáciu, uvedenie a/alebo distribúciu.


Podpora formou dotácie je taktiež určená na tvorbu, naštudovanie a / alebo uvedenie diela v medzinárodnej koprodukcii, kde výška finančného vkladu zahraničného partnera alebo partnerov musí predstavovať minimálne 30 percent z rozpočtu projektu. Podmienkou poskytnutia dotácie je verejné uvedenie alebo prezentácia diela v plnom rozsahu na Slovensku. Primerane výške pridelenej dotácie je prijímateľ povinný časť projektu realizovať už v prípravnej fáze na Slovensku a musia na ňom participovať tvorcovia a interpreti pôsobiaci na Slovensku.


Podporná činnosť nie je zameraná na tvorbu diel, ktoré sú výlučne, alebo dominantne z jednej oblasti umenia (napr. na vydávanie umeleckej literatúry, ilustratívne spojenie fotografie a textu, tvorba diel vizuálneho umenia a hudby, uvedenie javiskového diela v oblasti divadla, či tanca so svetelnými, či hudobnými prvkami, predstavenia tradičnej kultúry, hudobno-slovesné diela, happeningy, počítačové hry, obrazová dokumentácia akéhokoľvek druhu umenia a pod.), preto žiadosti s takýmto zámerom budú vyradené z formálnych dôvodov. V prípade nejasností ohľadom zaradenia žiadosti do tohto podprogramu je žiadateľ povinný na vyžiadanie podať vysvetlenie zámeru projektu. Podporná činnosť v rámci podprogramu nie je určená pre neprofesionálne zoskupenia a tvorcov.

 

Odborná komisia: 5 členná; spoločná pre 1.6.4 (projekty druhej výzvy).

14.1.19 - 11.2.19
do 30.06.2020
60 dní
1 500 - 60 000
5%

DOTÁCIA

Realizácia diela, ktorého zložkou sú viaceré druhy umení vo vzájomnej interakcii.

Oprávnení žiadatelia: podpora je určená výlučne pre žiadateľov, ktorí preukázateľne pôsobia a realizujú aktivity v oblasti profesionálneho umenia, a sú špecifikovaní v predpise Štruktúra podpornej činnosti na rok 2019.

V rámci podprogramu je podpora určená pre usporiadateľov prehliadok, festivalov a jednorazových umeleckých podujatí prekračujúcich rámec jedného druhu umenia s celoslovenským, alebo medzinárodným významom a aktivít priamo súvisiacich s týmito podujatiami, a to na náklady súvisiace s realizáciou podujatia, odbornými mate-riálmi, ako aj na náklady spojené s účasťou slovenských a zahraničných tvorcov. Podpora je určená aj na projek-ty, ktoré sú sprievodnými aktivitami podujatí upozorňujúcimi na širšie kultúrno-spoločenské problémy, pričom musí ísť o profesionálne umelecké a kultúrne aktivity/prezentácie.

Podporná činnosť v rámci podprogramu nie je určená na neprofesionálne zoskupenia, ani na kultúrno-osvetové aktivity. Podpora nie je určená ani na projekty, ktoré sú primárne zamerané na prezentáciu výlučne jedného druhu umenia (o podporu na takéto podujatia si možno žiadať v rámci programov 1.1 až 1.5), preto žiadosti s takýmto zámerom budú vyradené z formálnych dôvodov. V prípade nejasnosti ohľadom zaradenia žiadosti do tohto podprogramu je žiadateľ povinný na vyžiadanie podať vysvetlenie zámeru projektu. V rámci podprogramu nie sú podporované výročia a slávnosti obcí, či akýchkoľvek umeleckých zoskupení.

 

Odborná komisia: 5 členná; spoločná pre 1.6.4 (projekty druhej výzvy).

17.9.18 - 11.10.18
do 31.12.2019
60 dní
2 000 - 60 000
5%

DOTÁCIA

Realizácia prehliadky v oblasti medziodborových aktivít, festivalu v oblasti medziodborových aktivít, alebo realizácia jednorazového prezentačného podujatia v oblasti medziodborových aktivít.

Oprávnení žiadatelia: podpora je určená výlučne pre žiadateľov, ktorí preukázateľne pôsobia a realizujú aktivity v oblasti profesionálneho umenia, a sú špecifikovaní v predpise Štruktúra podpornej činnosti na rok 2019.

Podporná činnosť je zameraná na tvorbu multimediálneho diela, ktorým je multimediálna audiovizuálna prezen-tácia, najmä počítačová hra alebo iné dielo, riadená počítačovým programom, umožňujúca vyhľadávanie alebo prezentáciu v rôznych mediálnych formách, transformovaná do digitálnej formy, umožňujúca aj analógovú pre-zentáciu informácií a umožňujúca prostredníctvom počítačového rozhrania používateľovi interaktivitu zásahom do deja prezentácie. Podpora je určená predovšetkým začínajúcim a nezávislým profesionálnym tvorcom na realizáciu najmä experimentálnych, inovatívnych a vzdelávacích projektov s dôrazom na vizuálnu stránku a estetické kvality diela. Podporná činnosť v tomto programe zahŕňa i podujatia, ktorých výsledkom je tvorba a/alebo príprava multimediálneho diela. Podpora nie je určená na projekty, ktoré majú povahu hazardných hier.

Žiadatelia o štipendium môžu v rámci štruktúry podpornej činnosti (vo všetkých programoch a podprogramoch) predložiť maximálne jednu žiadosť o pridelenie prostriedkov. V prípade, že žiadateľ podá viac ako jednu žiadosť, za úplnú bude fond pokladať iba prvú podanú žiadosť a ďalšie budú vyradené. Štipendium v tomto podprograme je podporou samotnej tvorivej činnosti umelcov a umelkýň (nejde o príspevok napr. na materiálové vybavenie, či cestovanie), preto je žiadateľ povinný dodržať vecné výstupy projektu, ktoré uviedol v žiadosti aj za predpo-kladu, že mu bude žiadaná suma znížená.

 

Odborná komisia: 5-členná; spoločná pre fázu B a C.

25.2.19 - 25.3.19
2 - 12 mes. (do 30.06.2020)
60 dní
podľa aktuálneho priemerného platu
0%

ŠTIPENDIUM

Štipendium sa poskytuje na vytvorenie multimediálneho diela vo forme funkčného prototypu, vertical slice, alebo beta final.

Výška štipendia: oprávnený žiadateľ si môže požiadať o štipendium na 2 až 12 mesiacov. Výška žiadaného a/alebo prideleného štipendia predstavuje súčin počtu mesiacov a mesačnej výšky priemernej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky stanovenej za predchádzajúci kalendárny rok.

Oprávnení žiadatelia: výlučne fyzická osoba – jednotlivec, pričom podpora je určená predovšetkým pre začínajúcich a nezávislých profesionálnych tvorcov pôsobiacich v oblasti kreatívneho priemyslu.

 

Podporná činnosť je zameraná na tvorbu multimediálneho diela, ktorým je multimediálna audiovizuálna prezentácia, najmä počítačová hra alebo iné dielo, riadená počítačovým programom, umožňujúca vyhľadávanie alebo prezentáciu v rôznych mediálnych formách, transformovaná do digitálnej formy, umožňujúca aj analógovú prezentáciu informácií a umožňujúca prostredníctvom počítačového rozhrania používateľovi interaktivitu zásahom do deja prezentácie. Podpora je určená predovšetkým začínajúcim a nezávislým profesionálnym tvorcom na realizáciu najmä experimentálnych, inovatívnych a vzdelávacích projektov s dôrazom na vizuálnu stránku a estetické kvality diela. Podporná činnosť v tomto programe zahŕňa i podujatia, ktorých výsledkom je tvorba a/alebo príprava multimediálneho diela. Podpora nie je určená na projekty, ktoré majú povahu hazardných hier.

 

Odborná komisia: 5-členná; spoločná pre fázu A a fázu C. Súčasťou posudzovania žiadostí je aj osobná prezentácia jednotlivých projektov, ktorým pri hodnotení pridelí odborná komisia viac ako 50% bodov.

25.2.19 - 25.3.19
do 30.06.2020
60 dní
3 000 - 60 000
5%

DOTÁCIA

Dotácia je určená na tvorbu multimediálneho diela vo forme vertical slice alebo beta final, a/alebo na podujatie, ktorého výsledkom je tvorba multimediálneho diela.

Oprávnení žiadatelia: Podpora je určená výlučne pre žiadateľov, ktorí preukázateľne pôsobia a realizujú aktivity v oblasti kreatívneho priemyslu, ktorí sú špecifikovaní v predpise Štruktúra podpornej činnosti na rok 2019. 

Podporná činnosť je zameraná na tvorbu multimediálneho diela, ktorým je multimediálna audiovizuálna prezentácia, najmä počítačová hra alebo iné dielo, riadená počítačovým programom, umožňujúca vyhľadávanie alebo prezentáciu v rôznych mediálnych formách, transformovaná do digitálnej formy, umožňujúca aj analógovú prezentáciu informácií a umožňujúca prostredníctvom počítačového rozhrania používateľovi interaktivitu zásahom do deja prezentácie. Podpora je určená predovšetkým začínajúcim a nezávislým profesionálnym tvorcom na realizáciu najmä experimentálnych, inovatívnych a vzdelávacích projektov s dôrazom na vizuálnu stránku a estetické kvality diela. Podporná činnosť v tomto programe zahŕňa i podujatia, ktorých výsledkom je tvorba a/alebo príprava multimediálneho diela. Podpora nie je určená na projekty, ktoré majú povahu hazardných hier.

 

Odborná komisia: 5-členná, spoločná pre fázu A a fázu B. Súčasťou posudzovania žiadostí je aj osobná prezentácia jednotlivých projektov, ktorým pri hodnotení pridelí odborná komisia viac ako 50% bodov.

25.2.19 - 25.3.19
do 30.06.2020
60 dní
10 000 - 100 000
5%

DOTÁCIA

Podpora je určená na tvorbu multimediálneho diela vo forme beta final.

Oprávnení žiadatelia: Podpora je určená výlučne pre žiadateľov, ktorí preukázateľne pôsobia a realizujú aktivity v oblasti kreatívneho priemyslu, ktorí sú špecifikovaní v predpise Štruktúra podpornej činnosti na rok 2019. 

Podpora je určená na medzinárodnú prezentáciu a rozvoj bilaterálnej a multilaterálnej medzinárodnej spolupráce v oblasti medziodborových projektov a tvorby multimediálnych diel. Podpora je taktiež určená na medzinárodnú prezentáciu a rozvoj bilaterálnej a multilaterálnej medzinárodnej spolupráce v oblasti odbornej reflexie, výskumu a kritiky všetkých druhov a oblastí umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu. Podpora je zameraná na vytváranie a zabezpečovanie funkčných networkov medzi inštitúciami, organizáciami a zoskupeniami v národnom a medzinárodnom kontexte. Podpora je určená aj na úhradu členských príspevkov v medzinárodných organizá-ciách pre tie subjekty (z podpory sú vylúčené fyzické osoby), ktoré v danom roku preukázateľne aktívne spolupracujú s takýmito organizáciami.

Program je tiež zameraný na podporu mobilít kultúrnych pracovníkov, výskumníkov, kritikov, odborníkov vo všetkých oblastiach umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu, ich zapájanie do medzinárodných sietí, účasti na rezidenčných pobytoch, sympóziách, seminároch, konferenciách, workshopoch, súťažiach a letných školách. Podpora formou čiastočného spolufinancovania je určená aj na projekty z programu EÚ Kreatívna Európa 2014 – 2020. Podpora je určená na úhradu nákladov súvisiacich s realizáciou podujatia alebo mobility, na odborné materiály (polygrafické náklady môžu tvoriť maximálne 20 % z pridelenej dotácie), ako aj na náklady spojené s účasťou slovenských a zahraničných tvorcov.
Podpora nie je určená na organizovanie podujatí, ktoré sa realizujú na Slovensku, aj keď majú medzinárodný charakter (okrem žiadostí určených na spolufinancovanie projektov programu EÚ Kreatívna Európa 2014 – 2020). Podpora nie je určená na vydávanie monografií, či rozsiahlych katalógov (o podporu možno žiadať v rámci podprogramov 3.1 až 3.7).
Žiadateľ si môže podať totožný projekt (rozhodujúci je v tomto prípade konkrétny účel poskytnutia prostriedkov, nie textová zhoda a / alebo totožnosť rozpočtových položiek ) iba raz v rámci podpornej činnosti na daný rok. Kancelária fondu projekt vyradí, ak vyhodnotí nejaký projekt podaný v druhej výzve ako totožný s projektom z prvej výzvy.

 

Odborná komisia: projekty prvej výzvy v rámci podprogramu 1.6: 5-členná, spoločná pre pod-program 1.6.2.
Projekty druhej výzvy v rámci podprogramu 1.6: 5-členná, spoločná pre pod-program 1.6.1.

17.9.18 - 11.10.18
31.12.2019 (prvá výzva) alebo 28.02.2020 (druhá výzva)
60 dní
1 000 - 60 000
5%

DOTÁCIA

Realizácia medzinárodnej prezentácie, medzinárodnej mobility alebo spolufinancovanie programu EÚ Kreatívna Európa 2014 – 2020.

Oprávnení žiadatelia: podpora je určená výlučne pre žiadateľov, ktorí preukázateľne pôsobia a realizujú aktivity v oblasti umenia, kultúry, alebo kreatívneho priemyslu, a sú špecifikovaní v predpise Štruktúra podpornej činnosti na rok 2019.

2 Podujatia, kultúrne centrá a časopisy

Fond v rámci Programu 2 – Podujatia, kultúrne centrá a časopisy podporuje najdôležitejšie a najnáročnejšie projekty nekomerčného umenia primárne realizovaného na Slovensku, najmä divadla, tanca, hudby, vizuálneho umenia, literatúry, medziodborových umeleckých aktivít a tradičnej kultúry. Podpora je určená tiež na projekty realizované v medzinárodnej koprodukcii a/alebo spolupráci, keď je možné alikvotnú časť projektu realizovať aj v zahraničí, pričom takýto projekt sa nepovažuje za medzinárodnú prezentáciu. Oprávnení žiadatelia môžu predložiť v rámci programu neobmedzené množstvo žiadostí o dotáciu (ak nie je uvedené inak). V rámci podprogramu 2.2.2, 2.2.3, 2.3.1 a 2.3.2 jednému žiadateľovi môže byť úhrnom poskytnutá podpora maximálne do výšky 200 000 EUR za tri roky (vrátane finančných prostriedkov poskytnutých ako minimálna pomoc od iných poskytovateľov), ak ide o prostriedky, ktoré by mali byť poskytnuté ako minimálna pomoc. V rámci podprogramu 2.1 a 2.2.1 je poskytovaná finančná podpora ako štátna pomoc.

 

V rámci programu nie sú podporované aktivity z oblasti audiovizuálnej kultúry a priemyslu, interné aktivity škôl, aktivity určené výlučne pre národnostné menšiny a znevýhodnené skupiny obyva­teľstva, aktivity krajanských organizácií a inštitúcií zahraničných Slovákov/Sloveniek, materiálové a technické vybavenie, vydávanie učebníc, učebných a metodických pomôcok pre základné a stredné školy, vysokoškolských učebníc a skrípt, vydávanie publikácii mapujúcich dejiny obcí, miest a regiónov, vy­dávanie publikácii k výročiam subjektov, ročeniek, zborníkov a almanachov, vydávanie účelových publikácii či prehľadových knižných publikácii bez redaktora, vydávanie kníh, časopisov a CD určených na darovanie alebo mimo predaja.

 

Podľa zákona je neoprávneným žiadateľom rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a ostatných orgánov štátnej správy. V zmysle uvedeného zákona si tieto organizácie nemôžu požiadať o podporu na projekt prostredníctvom tretej osoby (napr. občianskeho združenia, nadácie, neziskovej organizácie), ak ide o projekt, ktorý preukázateľne realizujú ako hlavný organizátor, alebo je súčasťou ich hlavnej činnosti. Rozpočtové alebo príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a ostatných orgánov štátnej správy môžu vstupovať do projektov výlučne ako spoluorganizátori podujatí, ktoré preukázateľne realizuje ako hlavný organizátor tretia osoba (napr. občianske združenie, nadácia, nezisková organizácia). V prípade, že sa preukáže porušenie tohto ustanovenia v akejkoľvek fáze posudzovania, takáto žiadosť bude vyradená z formálnych dôvodov.

 

 

2.1 Veľké prehliadky, festivaly, súťaže

Podpora je určená pre usporiadateľov najvýznamnejších prehliadok, festivalov, súťaží s celoslovenským a/alebo s medzinárodným významom z oblasti divadla, tanca, hudby, vizuálneho umenia, literatúry, medziodborových umeleckých aktivít, alebo tradičnej kultúry. Podpora je určená najmenej na jedno podujatie z každého druhu umenia, medziodborových aktivít a tradičnej kultúry. Cieľom podpornej činnosti sú náklady súvisiace s realizáciou podujatia, vrátane bezprostredných prevádzkových nákladov a účasťou slovenských a zahraničných tvorcov.

 

Podpora nie je určená na tvorbu a uvedenie javiskových diel, nových prezentačných podujatí, či usporiadanie lokálnych, či regionálnych podujatí. Podmienkou poskytnutia podpory je to, aby bolo podujatie (nevyhnutne ho nemusí organizovať totožný subjekt) preukázateľne realizované bez prerušenia 5 rokov, alebo s prerušeniami 8 rokov, pričom zrealizovaných musí byť minimálne 5 ročníkov. V prípade bienále je podmienkou, aby sa podujatie uskutočnilo minimálne trikrát, v prípade trienále minimálne dvakrát. V rámci podprogramu si možno požiadať o podporu na realizáciu podujatia aj na rok 2020 a 2021, pričom odborná komisia môže odporúčať, aby podpora bola poskytnutá výlučne na rok 2019, resp. na rok 2020 a 2021, ak pôjde o žiadosť o podporu na trojročné obdobie. O viacročnú podporu si nemožno požiadať na realizáciu podujatí, ktoré sa nekonajú každoročne (bienále, trienále).

 

Žiadateľ je povinný v žiadosti uviesť, primerane okomentovať a štruktúrovane rozpísať predpokladané výnosy z celého projektu, vrátane sprievodných aktivít. Ak žiadateľovi nevzniknú žiadne výnosy, je povinný túto skutočnosť vysvetliť a zdôvodniť v komentári k rozpočtu. Neuvedenie výnosov bez zdôvodnenia ich absencie v komentári k rozpočtu je dôvodom na formálne vyradenie žiadosti. Žiadateľ je rovnako povinný v žiadosti opísať dramaturgický plán podujatia, kde špecifikuje štruktúru podujatia, vrátane všetkých sprievodných podujatí, pričom povinným údajom je dramaturg podujatia a dramaturgická rada podujatia (ak je súčasťou projektu). Ďalej je povinný uviesť zoznam všetkých dohodnutých a/alebo oslovených umeleckých účinkujúcich, ktorí sa na projekte zúčastňujú. V prípade, že žiadateľ ešte neoslovil daného účinkujúceho, musí to jasne uviesť, v opačnom prípade bude fond pristupovať k takejto žiadosti ako k nepravdivej a môže ju vyradiť z formálnych dôvodov.

 

 

Podpora je určená pre usporiadateľov najvýznamnejších prehliadok, festivalov, súťaží s celoslovenským a/alebo s medzinárodným významom z oblasti divadla, tanca, hudby, vizuálneho umenia, literatúry, medziodborových umeleckých aktivít, alebo ľudovej kultúry. Podpora je určená najmenej na jedno podujatie z každého druhu umenia, medziodborových aktivít a ľudovej kultúry. Cieľom podpornej činnosti sú náklady súvisiace s realizáciou podujatia, vrátane bezprostredných prevádzkových nákladov a účasťou slovenských a zahraničných tvorcov.

Z predchádzajúcich dvoch realizovaných ročníkov podujatia je žiadateľ povinný predložiť štruktúrovaný rozpočet projektu, výšku reálnych výnosov z celého podujatia, vrátane sprievodných aktivít a obrazovú dokumentáciu podujatia v rozsahu 5 až 10 fotografií. Nepovinnou prílohou je posudok garanta, ktorý nezávisle a nestranne posúdi kvalitatívnu úroveň projektu. Žiadateľ priloží prílohy k žiadosti podľa pokynov uvedených vo výzve.

 

Odborná komisia: 7-členná; Súčasťou posudzovania žiadostí je aj osobná prezentácia jednotlivých projektov, ktorým pri hodnotení pridelí odborná komisia viac ako 50% bodov.

17.9.18 - 11.10.18
do 31.12.2019
60 dní
50 000 - 200 000
20%

DOTÁCIA

Dotácia sa poskytuje sa na realizáciu prehliadky, realizáciu festivalu a/alebo na realizáciu súťaže.

Oprávnení žiadatelia: Podpora je určená výlučne pre žiadateľov, ktorí sú špecifikovaní v predpise  Štruktúra podpornej činnosti na rok 2019. 

2.2 Aktivity kultúrnych a umeleckých centier

Podpora je určená pre subjekty pôsobiace v oblasti všetkých druhov profesionálneho umenia, ktoré vyvíjajú pravidelnú a / alebo celoročnú činnosť, pričom prepájajú kultúrne, umelecké a vzdelávacie aktivity. Oprávnení žiadatelia môžu podať žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov do podprogramu 2.2.1, 2.2.2 alebo 2.2.3, no podporení môžu byť iba v rámci jedného z predmetných podprogramov. Rovnako podporení žiadatelia nemôžu získať podporu v rámci iných podprogramov určených na celoročné aktivity v jednotlivých oblastiach umenia (1.1.5, 1.2.4, 1.3.5, 1.4.4).

Podpora je určená pre väčšie kultúrne a umelecké centrá, ktoré vyvíjajú pravidelnú činnosť na lokálnej, celoslovenskej a medzinárodnej úrovni, pričom prepájajú viaceré prevažne profesionálne umelecké aktivity, kultúrne a vzdelávacie aktivity, medzi ktoré patria najmä: uvádzanie divadelných a tanečných predstavení; výstavy vizuálneho umenia; hudobné koncerty; autorské čítania, prezentácie tradičnej kultúry; pracovné stretnutia v zahraničí spojené s prípravou a konzultáciami výstav, podujatí, koprodukcií, alebo networkingom; organizovanie workshopov; diskusií a seminárov; podujatí zameraných na vzdelávanie, budovanie a rozširovanie publika a podobne. Podpora je určená najmä organizátorom a usporiadateľom týchto kultúrnych aktivít na priame a čiastočne na prevádzkové náklady súvisiace s ich realizáciou.

Podmienkou udelenia dotácie je to, aby kultúrne a/alebo umelecké centrum preukázateľne aktívne fungovalo minimálne 5 rokov (nevyhnutne nemusí ísť o totožný subjekt). V rámci podprogramu si možno požiadať o podporu na realizáciu aktivít kultúrneho, či umeleckého centra aj na rok 2020 a 2021, pričom odborná komisia môže odporúčať, aby podpora bola poskytnutá výlučne na rok 2019, resp. na rok 2020 a 2021, ak pôjde o žiadosť o podporu na trojročné obdobie.

 

Odborná komisia: 5-členná; spoločná pre 2.2.2 a 2.2.3. Súčasťou posudzovania žiadostí je aj osobná prezentácia jednotlivých projektov, ktorým pri hodnotení pridelí odborná komisia viac ako 50% bodov.

17.9.18 - 11.10.18
do 31.12.2019
60 dní
60 000 - 200 000
20%

DOTÁCIA

Dotácia sa poskytuje na realizáciu umeleckých a kultúrnych aktivít a podujatí.

Oprávnení žiadatelia: Podpora je určená výlučne pre žiadateľov, ktorí preukázateľne pôsobia a realizujú aktivity v oblasti umenia a/alebo kultúry,  ktorí sú špecifikovaní v predpise Štruktúra podpornej činnosti na rok 2019. 

Podpora je určená pre regionálne a začínajúce kultúrne a umelecké centrá, ktoré vyvíjajú pravidelnú činnosť na lokálnej alebo regionálnej úrovni rozvíjajú miestne kultúrne a umelecké špecifiká, pričom prepájajú prevažne profesionálne umelecké aktivity, kultúrne a vzdelávacie aktivity, medzi ktoré patria najmä: uvádzanie divadelných a tanečných predstavení; výstavy vizuálneho umenia; hudobné koncerty; autorské čítania, prezentácie tradičnej kultúry; pracovné stretnutia v zahraničí spojené s prípravou a konzultáciami výstav, podujatí, koprodukcií, alebo networkingom; organizovanie workshopov; diskusií a seminárov; podujatí zameraných na vzdelávanie, budovanie a rozširovanie publika a podobne. Podpora je určená najmä organizátorom a usporiadateľom týchto kultúrnych aktivít na priame a čiastočne na prevádzkové náklady súvisiace s ich realizáciou.

 

Odborná komisia: 5-členná; spoločná pre 2.2.1 a 2.2.3. 

17.9.18 - 11.10.18
do 31.12.2019
60 dní
5 000 - 60 000
5%

DOTÁCIA

Dotácia sa poskytuje na realizáciu umeleckých a kultúrnych aktivít a podujatí.

Oprávnení žiadatelia: Podpora je určená výlučne pre žiadateľov, ktorí preukázateľne pôsobia a realizujú aktivity v oblasti umenia a/alebo kultúry,  ktorí sú špecifikovaní v predpise Štruktúra podpornej činnosti na rok 2019. 

Podpora je určená pre fungujúce a začínajúce rezidenčné centrá, ktoré vyvíjajú alebo plánujú začať pravidelnú činnosť na národnej a medzinárodnej úrovni. Podprogram je zameraný na vytváranie priestoru na realizáciu rezidenčných pobytov na Slovensku pre umelcov a umelkyne pôsobiace v zahraničí a na Slovensku v profesionálnom umení, najmä oblasti divadla, tanca, hudby, vizuálneho umenia, literatúry a medziodborových umeleckých aktivít a / alebo v oblasti umeleckej kritiky, teórie a dejín všetkých umeleckých oblasti, estetiky, filozofie, kultúrnych štúdií a iných disciplínach reflektujúcich umenie a kultúru, podpora je určená aj pre rezidencie kultúrnych pracovníkov a manažérov v oblasti umenia a kultúry. Podpora je určená najmä organizátorom a usporiadateľom rezidenčných aktivít na priame náklady a čiastočne na prevádzkové náklady súvisiace s ich realizáciou.

 Výstupom každého rezidenčného pobytu musí byť verejná prezentácia umelca; v projekte musí byť uvedený proces a spôsob selekcie umelcov, ktorí sa budú na rezidenciách zúčastňovať, vrátane odborníkov, ktorí sa na selekcii budú podieľať, napr. komisia, garant a pod. Žiadateľ je rovnako povinný popísať metódu práce s umelcom (popis činností, ktoré v rámci rezidencie budú prebiehať, napr. prepojenie na lokálnu komunitu, prezentácie v priebehu rezidencie, workshopy, ktoré bude realizovať, zapojenosť do miestnych aktivít a pod.) a tematické, či obsahové zameranie rezidenčného programu (môže byť aj viac tém). Žiadateľ je rovnako povinný v žiadosti uviesť program, v ktorom budú špecifikované jednotlivé aktivity žiadateľa a presná štruktúra rezidencií, ktoré bude daný subjekt v priebehu roka realizovať. Minimálna dĺžka trvania rezidencie je 2 týždne (nesmie ísť o krátkodobé pobyty, či takzvané mikrorezidencie) a maximálna jeden rok. Podpora nie je určená výlučne pre pobyty umelcov pôsobiacich na Slovensku, rezidenčné centrum musí mať medzinárodný rozmer.

 

Odborná komisia: 5-členná; spoločná pre 2.2.1 a 2.2.2.

17.9.18 - 11.10.18
do 31.12.2019
60 dní
5 000 - 60 000
5%

DOTÁCIA

Dotácia sa poskytuje na realizáciu aktivít rezidenčného centra.

Oprávnení žiadatelia: Podpora je určená výlučne pre žiadateľov, ktorí preukázateľne pôsobia a realizujú aktivity v oblasti umenia a/alebo kultúry,  ktorí sú špecifikovaní v predpise Štruktúra podpornej činnosti na rok 2019.

2.3 Vydávanie časopisov

Podpora v rámci podprogramu je určená pre vydávanie periodík s celoslovenskou pôsobnosťou, ktoré dominantne reflektujú umelecké a kultúrne aktivity v oblasti divadla, tanca, hudby, vizuálneho umenia (tradičné médiá, fotografia, nové médiá, úžitkové umenie, dizajn, architektúra), literatúry, umeleckého prekladu, ľudovej kultúry a kreatívneho priemyslu, alebo sa venujú viacerým z týchto oblastí. Podpora nie je určená pre periodiká dominantne zamerané na reflexiu audiovizuálnej kultúry a komerčne zamerané časopisy.

Podpora je určená na vydávanie a distribúciu tlačených periodických publikácií, ktoré vyšli v tlačenej podobe minimálne dvakrát v roku za posledné tri roky. Časopisy musia obsahovať najmä odborné texty, eseje, preklady odborných textov, recenzie, glosy, reportáže, rozhovory, fejtóny, a/alebo ukážky nových diel z jednej alebo z viacerých oblastí, na ktoré je zameraná podpora v celom podprograme. Podpora je určená aj na časopisy pre deti a mládež, pri ktorých sa zásadne prihliada i na ilustračné stvárnenie periodika. Časopis musí vychádzať minimálne 4x ročne a musí byť zapísaný v zozname periodickej tlače Ministerstva kultúry SR. Podpora je určená najmenej pre jeden časopis z každej oblasti umenia a tradičnej kultúry. Podpora nie je určená pre periodiká, ktoré vychádzajú iba v internetovej verzii. Oprávneným výdavkom sú aj náklady na webstránku, elektronickú verziu časopisu a distribúciu. Ak časopis vychádza aspoň 5 rokov, rámci podprogramu si možno požiadať o podporu na realizáciu vydávania časopisu aj na rok 2020 a 2021. Odborná komisia však môže odporúčať, aby podpora bola poskytnutá výlučne na rok 2019, resp. na rok 2020 a 2021, ak pôjde o žiadosť o podporu na trojročné obdobie.

 

Odborná komisia: 7-členná; spoločná pre 2.3.2. V príde žiadostí o viacročnú podporu je súčasťou posudzovania žiadostí aj osobná prezentácia jednotlivými žiadateľmi, ktorým pri hodnotení pridelí odborná komisia viac ako 50% bodov.

24.9.18 - 22.10.18
do 31.12.2019
60 dní
5 000 - 65 000
5%

DOTÁCIA

Dotácia sa poskytuje na vydávanie a distribúciu tlačených časopisov.

Oprávnení žiadatelia: Podpora je určená výlučne pre žiadateľov, ktorí preukázateľne pôsobia a realizujú aktivity v oblasti umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu, ktorí sú špecifikovaní v predpise Štruktúra podpornej činnosti na rok 2019.

Podpora je určená pre vydávanie internetových časopisov, magazínov a umelecko-kritických portálov, vrátane začínajúcich projektov. Časopisy musia obsahovať najmä odborné texty, eseje, preklady odborných textov, recenzie, glosy, reportáže, rozhovory, fejtóny, a/alebo ukážky nových diel z jednej alebo z viacerých oblastí, na ktoré je zameraná podpora v celom podprograme. Časopis, magazín alebo portál musí mať funkčnú redakčnú radu zverejnenú na webovom sídle, musí mu byť pridelené ISSN, musí mať založené funkčné a aktívne webové sídlo, na ktorom pred podaním žiadosti zverejnené primerané množstvo príspevkov, a ktoré je vhodné na archiváciu kompletných ročníkov časopisu vo formáte pdf, a pod. Podpora nie je určená pre časopisy, ktoré vychádzajú v tlačenej podobe.

 

Odborná komisia: 7-členná; spoločná pre 2.3.1.

24.9.18 - 22.10.18
do 31.12.2019
60 dní
3 000 - 40 000
5%

DOTÁCIA:

Dotácia sa poskytuje na vydávanie internetových časopisov.

Oprávnení žiadatelia: Podpora je určená výlučne pre žiadateľov, ktorí preukázateľne pôsobia a realizujú aktivity v oblasti umenia, kultúry a/alebo kreatívneho priemyslu, ktorí sú špecifikovaní v predpise Štruktúra podpornej činnosti na rok 2019. 

3 Výskum a vzdelávacie aktivity

Výskum a vzdelávacie aktivity podporuje odbornú reflexiu a kritiku všetkých druhov umenia, najmä divadla, tanca, hudby, vizuálneho umenia, literatúry, medziodborových aktivít, kultúry všeobecne. Podpora je určená tiež na realizáciu vzdelávacích aktivít určených primárne pre odborné publikum (vrátane študentov umeleckých škôl), ktoré sa viažu k uvedeným oblastiam kultúry a umenia. Podpora je určená aj na projekty realizované v medzinárodnej koprodukcii a/alebo spolupráci, keď je možné alikvotnú časť projektu realizovať aj v zahraničí, pričom takýto projekt sa nepokladá za medzinárodnú prezentáciu. Podpora je určená aj na projekty kultúrno-vzdelávacích aktivít v oblasti umenia pre deti, mládež a dospelých (3.1.3, 3.2.3, 3.3.3, 3.4.3, 3.5.3 a 3.6.3). Oprávnení žiadatelia môžu predložiť v rámci programu neobmedzené množstvo žiadostí o dotáciu, no jednému žiadateľovi môže byť úhrnom poskytnutá podpora maximálne do výšky 200 000 EUR za tri roky (vrátane finančných prostriedkov poskytnutých ako minimálna pomoc od iných poskytovateľov), ak ide o prostriedky, ktoré by mali byť poskytnuté ako minimálna pomoc.

 

Program 3 nepodporuje aktivity z oblasti audiovizuálnej kultúry a priemyslu, amatérskej spisby, neodborné výskumné aktivity v oblasti umenia a kultúry, tradičnej kultúry, kultúrno-osvetovej činnosti. Nepodporuje ani voľnočasové aktivity, mobility a prezentáciu v zahraničí, interné aktivity škôl, aktivity určené výlučne pre národnostné menšiny a znevýhodnené skupiny obyvateľstva, aktivity krajanských organizácií a inštitúcií zahraničných Slovákov/Sloveniek, projekty celoročnej činnosti, inštitucionálnu podporu subjektu, materiálové a technické vybavenie, vydávanie učebníc, učebných a metodických pomôcok pre základné a stredné školy, vysokoškolských učebníc a skrípt, vydávanie publikácii mapujúcich dejiny obcí, miest a regiónov, vydávanie publikácii k výročiam subjektov, vydávanie ročeniek, účelových publikácii či prehľadových knižných publikácii bez redaktora, vydávanie kníh, časopisov a CD určených na darovanie alebo mimo predaja. Podpora nie je určená ani na podporu podujatí v rámci družobnej spolupráce na miestnej a regionálnej úrovni, ani na podporu akademických študijných mobilít a pobytov.

 


Podľa zákona je neoprávneným žiadateľom rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a ostatných orgánov štátnej správy. V zmysle uvedeného zákona si tieto organizácie nemôžu požiadať o podporu na projekt prostredníctvom tretej osoby (napr. občianskeho združenia, nadácie, neziskovej organizácie), ak ide o projekt, ktorý preukázateľne realizujú ako hlavný organizátor, alebo je súčasťou ich hlavnej činnosti. Rozpočtové alebo príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a ostatných orgánov štátnej správy môžu vstupovať do projektov výlučne ako spoluorganizátori podujatí, ktoré preukázateľne realizuje ako hlavný organizátor tretia osoba (napr. občianske združenie, nadácia, nezisková organizácia). V prípade, že sa preukáže porušenie tohto ustanovenia v akejkoľvek fáze posudzovania, takáto žiadosť bude vyradená z formálnych dôvodov.

3.1 Divadlo: výskum a vzdelávanie

Podprogram 3.1 – je zameraný na výskum a odbornú kritickú reflexiu divadla, vydávanie publikácii viažucich sa k divadelnej činnosti a na edukačné a vzdelávacie aktivity v tejto oblasti.

Podpora formou štipendia je v tomto podprograme určená pre profesionálnych kritikov, teoretikov, historikov, výskumníkov a iných odborných pracovníkov profesionálne pôsobiacich v oblasti reflexie divadelného umenia. Podpora sa poskytuje na realizáciu výskumu, odborného prekladu, či na projekty zamerané na odbornú reflexiu a /alebo kritiku divadelného umenia. V rámci podprogramu sa podpora poskytuje aj na realizáciu umeleckého výskumu, ktorého výstupy musia primerane obsahovať umeleckú aj teoretickú (písomnú) časť.

 Žiadatelia o štipendium môžu v rámci štruktúry podpornej činnosti (vo všetkých programoch a podprogramoch) predložiť maximálne jednu žiadosť o pridelenie prostriedkov. V prípade, že žiadateľ podá viac ako jednu žiadosť, za úplnú bude fond pokladať iba prvú podanú žiadosť a ďalšie budú vyradené.

 

A - štandardné štipendium je určené pre teoretikov a teoretičky, ktorí profesionálne pôsobia v oblasti reflexie a výskumu divadelného umenia. Štandardné štipendium v tomto podprograme je podporou samotnej odbornej činnosti (nejde o príspevok napr. na materiálové vybavenie, či cestovanie), preto je žiadateľ povinný dodržať vecné výstupy projektu, ktoré uviedol v žiadosti aj za predpokladu, že mu bude žiadaná suma znížená.

 

Odborná komisia: 5-členná; spoločná pre 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4. a 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4.

 

B – štipendium je určené pre teoretikov a teoretičky, ktorí sa chcú etablovať v oblasti profesionálnej reflexie a výskumu divadelného umenia, alebo tých, ktorí sa z rôznych dôvodov (iné zamestnanie, materská dovolenka, existenčné prekážky a podobne) nemohli venovať výskumu a odbornej reflexii dlhšie obdobie a chcú sa k nej aktívne vrátiť. Odborná komisia v tomto prípade buď štipendium prizná v plnej výške, alebo ho neudelí vôbec. Toto štipendium je možné poskytnúť totožnému žiadateľovi maximálne dvakrát v rozdielnych rokoch na vecné výstupy, ktoré špecifikuje v žiadosti. Ak si žiadateľ podá žiadosť po druhýkrát, je povinný k žiadosti priložiť priebežnú správu o realizácii projektu, ak ešte nie je ukončený. Na B – štipendium môže odborná komisia prideliť maximálne 25 percent prostriedkov alokovaných na tento podprogram.
Žiadatelia o štipendium môžu v rámci štruktúry podpornej činnosti (vo všetkých programoch a podprogramoch) predložiť maximálne jednu žiadosť o pridelenie prostriedkov. V prípade, že žiadateľ podá viac ako jednu žiadosť, za úplnú bude fond pokladať iba prvú podanú žiadosť a ďalšie budú vyradené.

 

Odborná komisia: 5-členná; spoločná pre 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4. a 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4.

 

12.11.18 - 17.12.18
2 - 12 / 12 mes. (do 28.02.2020)
60 dní
podľa aktuálneho priemerného platu
0%

ŠTIPENDIUM

Štipendium A a B sa poskytuje výlučne na realizáciu výskumu, realizáciu odbornej kritickej reflexie a/alebo na realizáciu odborného prekladu.

Výška štipendia: je  pre konkrétne štipendium bližšie specifikovaná v predpise Štruktúra podpornej činnosti 2019.

Oprávnení žiadatelia: oprávneným žiadateľom je výlučne fyzická osoba – jednotlivec pôsobiaci v oblasti reflexie divadelného umenia. Ak sa na realizácii projektu bude podieľať viacero osôb, žiadosť podáva výlučne fyzická osoba, ktorá projekt iniciovala a/alebo je zodpovedná za realizáciu projektu. Na realizáciu totožného projektu si môže požiadať o štipendium iba jedna fyzická osoba.

Podpora je určená na realizáciu výskumných projektov, odbornú kritickú reflexiu a vydávanie pôvodnej odbornej literatúry (napr. dejiny divadla, divadelná teória, monografie o osobnostiach divadla) dotýkajúcej sa divadelného umenia, na realizáciu a vydávanie odborných prekladov z inojazyčnej odbornej literatúry z pôvodného jazyka a zo slovenského jazyka do iných jazykov. Podpora sa poskytuje aj na náklady spojené s vydaním antológií, zborníkov z konferencií, zvukových alebo zvukovo-obrazových záznamov.

 


Podpora formou dotácie je taktiež určená na projekty v medzinárodnej koprodukcii, kde výška finančného vkladu zahraničného partnera alebo partnerov musí predstavovať minimálne 30 percent z rozpočtu projektu. Podmienkou poskytnutia dotácie je prezentovanie / uvedenie projektu v plnom rozsahu aj na Slovensku. Primerane výške pridelenej dotácie je prijímateľ povinný časť projektu realizovať už v prípravnej fáze na Slovensku a musia na ňom podieľať participanti pôsobiaci na Slovensku.

 

Odborná komisia: 5-členná; spoločná pre 3.1.1, 3.1.3, 3.1.4. a 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4.

12.11.18 - 17.12.18
do 28.02.2020
60 dní
2 000 - 50 000
5%

DOTÁCIA

Dotácia sa poskytuje na realizáciu výskumu, odbornej kritickej reflexie, odborného prekladu, vydanie pôvodnej odbornej publikácie, vydanie prekladovej odbornej publikácie. 

 

Oprávnení žiadatelia: Podpora je určená výlučne pre žiadateľov, ktorí preukázateľne pôsobia a realizujú aktivity v oblasti výskumu, kritiky a odbornej reflexie umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu, ktorí sú špecifikovaní v predpise Štruktúra podpornej činnosti na rok 2019. 

Podpora je určená realizátorom vzdelávacích workshopov, kurzov, letných škôl, tvorivých dielní, interpretačných kurzov, projektov zameraných na manažment divadla, popularizačných projektov, vzdelávacích a edukačných podujatí s celoštátnym alebo s medzinárodným rozmerom v oblasti divadelného umenia. Podpora sa poskytuje aj usporiadateľom medzinárodných a celoštátnych odborných konferencií, sympózií, odborných seminárov, sérií prednášok, či kurzov, reflektujúcich divadelnú kultúru, na úhradu nákladov priamo súvisiacich s realizáciou podujatí, prípadne na náklady spojené s prípravou, vydaním a publikovaním súvisiacich materiálov (zborník, katalóg, výber textov, zvukový alebo zvukovo-obrazový záznam).

 

Podpora formou dotácie je taktiež určená na projekty v medzinárodnej koprodukcii, kde výška finančného vkladu zahraničného partnera alebo partnerov musí predstavovať minimálne 30 percent z rozpočtu projektu. Podmienkou poskytnutia dotácie je prezentovanie / uvedenie projektu v plnom rozsahu aj na Slovensku. Primerane výške pridelenej dotácie je prijímateľ povinný časť projektu realizovať už v prípravnej fáze na Slovensku a musia na ňom podieľať participanti pôsobiaci na Slovensku.Odborná komisia: 5-členná; spoločná pre 3.1.1, 3.1.2, 3.1.4. a 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4.

12.11.18 - 17.12.18
do 28.02.2020
60 dní
2 000 - 50 000
5%

DOTÁCIA

Dotácia sa poskytuje na realizáciu vzdelávacej aktivity, odborného podujatia, projektu zamereaného na manažment divadla a realizáciu popularizačného projektu.

 

Oprávnení žiadatelia: Podpora je určená výlučne pre žiadateľov, ktorí preukázateľne pôsobia a realizujú aktivity v oblasti výskumu, kritiky a odbornej reflexie umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu, ktorí sú špecifikovaní v predpise Štruktúra podpornej činnosti na rok 2019. 

Podpora je určená na edukačné aktivity zamerané na vzdelávanie detí, mládeže a dospelých prostredníctvom kultúrno-osvetových aktivít v oblasti súčasných foriem divadelného umenia. Podpora je určená aj organizátorom workshopov a tvorivých dielní najmä pre deti a mládež zameraných na výchovu k divadelnému umeniu. Podpora je určená tiež na aktivity zamerané na budovanie, kultivovanie a získavanie nového publika v oblasti divadelného umenia.

 

Odborná komisia: 5-členná; spoločná pre 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3. a 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4.

12.11.18 - 17.12.18
do 31.12.2019
60 dní
1 500 - 60 000
5%

DOTÁCIA

Dotácia sa poskytuje na realizáciu vzdelávacích aktivít v oblasti divadelného umenia.

 

Oprávnení žiadatelia: Podpora je určená výlučne pre žiadateľov, ktorí preukázateľne pôsobia a realizujú aktivity v oblasti výskumu, kritiky a odbornej reflexie umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu, ktorí sú špecifikovaní v predpise Štruktúra podpornej činnosti na rok 2019. 

3.2 Tanec: výskum a vzdelávanie

Podprogram 3.2 – je zameraný na výskum a odbornú kritickú reflexiu tanca, vydávanie publikácii viažucich sa k tanečnému umeniu a na edukačné a vzdelávacie aktivity v tejto oblasti.

Podpora formou štipendia je v tomto podprograme určená pre profesionálnych kritikov, teoretikov, historikov, výskumníkov a iných odborných pracovníkov profesionálne pôsobiacich v oblasti reflexie tanečného umenia. Podpora sa poskytuje na realizáciu výskumu, odborného prekladu, či na projekty zamerané na odbornú reflexiu a /alebo kritiku tanečného umenia. V rámci podprogramu sa podpora poskytuje aj na realizáciu umeleckého výskumu, ktorého výstupy musia primerane obsahovať umeleckú aj teoretickú (písomnú) časť.

 

Žiadatelia o štipendium môžu v rámci štruktúry podpornej činnosti (vo všetkých programoch a podprogramoch) predložiť maximálne jednu žiadosť o pridelenie prostriedkov. V prípade, že žiadateľ podá viac ako jednu žiadosť, za úplnú bude fond pokladať iba prvú podanú žiadosť a ďalšie budú vyradené.

 

A - štandardné štipendium je určené pre teoretikov a teoretičky, ktorí profesionálne pôsobia v oblasti reflexie a výskumu tanečného umenia. Štandardné štipendium v tomto podprograme je podporou samotnej odbornej činnosti (nejde o príspevok napr. na materiálové vybavenie, či cestovanie), preto je žiadateľ povinný dodržať vecné výstupy projektu, ktoré uviedol v žiadosti aj za predpokladu, že mu bude žiadaná suma znížená.

 

Odborná komisia: 5-členná; spoločná pre 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4. a 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4.

 

B – štipendium je určené pre teoretikov a teoretičky, ktorí sa chcú etablovať v oblasti profesionálnej reflexie a výskumu tanečného umenia, alebo tých, ktorí sa z rôznych dôvodov (iné zamestnanie, materská dovolenka, existenčné prekážky a podobne) nemohli venovať výskumu a odbornej reflexii dlhšie obdobie a chcú sa k nej aktívne vrátiť. Odborná komisia v tomto prípade buď štipendium prizná v plnej výške, alebo ho neudelí vôbec. Toto štipendium je možné poskytnúť totožnému žiadateľovi maximálne dvakrát v rozdielnych rokoch na vecné výstupy, ktoré špecifikuje v žiadosti. Ak si žiadateľ podá žiadosť po druhýkrát, je povinný k žiadosti priložiť priebežnú správu o realizácii projektu, ak ešte nie je ukončený. Na B – štipendium môže odborná komisia prideliť maximálne 25 percent prostriedkov alokovaných na tento podprogram.

 

Odborná komisia: 5-členná; spoločná pre 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4. a 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4.

 

 

 

12.11.18 - 17.12.18
2 - 12 / 12 mes. (do 28.02.2020)
60 dní
podľa aktuálneho priemerného platu
0%

ŠTIPENDIUM

Štipendium sa poskytuje výlučne na realizáciu výskumu, realizáciu odbornej kritickej reflexie a/alebo na realizáciu odborného prekladu.

Výška štipendia: mesačná suma individuálneho štipendia sa určuje podľa výšky priemernej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky stanovenej za predchádzajúci kalendárny rok.

Oprávnení žiadatelia: oprávneným žiadateľom je výlučne fyzická osoba – jednotlivec pôsobiaci v oblasti reflexie tanečného umenia. Ak sa na realizácii projektu bude podieľať viacero osôb, žiadosť podáva výlučne fyzická osoba, ktorá projekt iniciovala a/alebo je zodpovedná za realizáciu projektu. Na realizáciu totožného projektu si môže požiadať o štipendium iba jedna fyzická osoba.

 

Podpora je určená na realizáciu výskumných projektov, odbornú kritickú reflexiu a vydávanie pôvodnej odbornej literatúry (napr. dejiny tanca, tanečná teória, monografie o osobnostiach tanca) dotýkajúcej sa tanca, na realizáciu a vydávanie odborných prekladov z inojazyčnej odbornej literatúry z pôvodného jazyka a zo slovenského jazyka do iných jazykov. Podpora sa poskytuje aj na náklady spojené s vydaním antológií, zborníkov z konferencií, zvukových alebo zvukovo-obrazových záznamov.


Podpora formou dotácie je taktiež určená na projekty v medzinárodnej koprodukcii, kde výška finančného vkladu zahraničného partnera alebo partnerov musí predstavovať minimálne 30 percent z rozpočtu projektu. Podmienkou poskytnutia dotácie je prezentovanie / uvedenie projektu v plnom rozsahu aj na Slovensku. Primerane výške pridelenej dotácie je prijímateľ povinný časť projektu realizovať už v prípravnej fáze na Slovensku a musia na ňom podieľať participanti pôsobiaci na Slovensku.

 

Odborná komisia: 5-členná; spoločná pre 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4. a 3.2.1, 3.2.3, 3.2.4.

12.11.18 - 17.12.18
do 28.02.2020
60 dní
2 000 - 50 000
5%

DOTÁCIA

Dotácia sa poskytuje na realizáciu výskumu, odbornej kritickej reflexie, realizácia odborného prekladu, vydanie pôvodnej odbornej publikácie, vydanie prekladovej odbornej publikácie.

 

Oprávnení žiadatelia: podpora je určená výlučne pre žiadateľov, ktorí preukázateľne pôsobia a realizujú aktivity v oblasti výskumu, kritiky a odbornej reflexie umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu, ktorí sú špecifikovaní v predpise Štruktúra podpornej činnosti na rok 2019. 

Podpora je určená pre realizátorov vzdelávacích workshopov, kurzov, letných škôl, tvorivých dielní, interpretačných kurzov, projektov zameraných na manažment tanečného umenia, popularizačných projektov, vzdelávacích a edukačných podujatí s celoštátnym alebo s medzinárodným rozmerom v oblasti tanečného umenia. Podpora sa poskytuje aj usporiadateľom medzinárodných a celoštátnych odborných konferencií, sympózií, odborných seminárov, sérií prednášok, či kurzov, ktoré reflektujú tanečné umenie, na úhradu nákladov priamo súvisiacich s realizáciou podujatí, prípadne na náklady spojené s prípravou, vydaním a publikovaním súvisiacich materiálov (zborník, katalóg, výber textov, zvukový alebo zvukovo-obrazový záznam).


Podpora formou dotácie je taktiež určená na projekty v medzinárodnej koprodukcii, kde výška finančného vkladu zahraničného partnera alebo partnerov musí predstavovať minimálne 30 percent z rozpočtu projektu. Podmienkou poskytnutia dotácie je prezentovanie / uvedenie projektu v plnom rozsahu aj na Slovensku. Primerane výške pridelenej dotácie je prijímateľ povinný časť projektu realizovať už v prípravnej fáze na Slovensku a musia na ňom podieľať participanti pôsobiaci na Slovensku.

 

Odborná komisia: 5-členná; spoločná pre 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4. a 3.2.1, 3.2.2, 3.2.4.

12.11.18 - 17.12.18
do 28.02.2020
60 dní
2 000 - 50 000
5%

DOTÁCIA

Dotácia sa poskytuje na realizáciu vzdelávacej aktivity, odborného podujatia, projektu zameraného na manažment tanca alebo popularizačného projektu

 

Oprávnení žiadatelia: podpora je určená výlučne pre žiadateľov, ktorí preukázateľne pôsobia a realizujú aktivity v oblasti výskumu, kritiky a odbornej reflexie umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu, ktorí sú špecifikovaní v predpise Štruktúra podpornej činnosti na rok 2019. 

Podpora je určená na edukačné aktivity zamerané na vzdelávanie detí, mládeže a dospelých prostredníctvom kultúrno-osvetových aktivít v oblasti súčasných foriem tanečného umenia. Podpora je určená aj organizátorom workshopov a tvorivých dielní najmä pre deti a mládež zameraných na výchovu k tanečnému umeniu. Podpora je určená tiež na aktivity zamerané na budovanie, kultivovanie a získavanie nového publika v oblasti tanečného umenia.

 

Odborná komisia: 5-členná; spoločná pre 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4. a 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3.

12.11.18 - 17.12.18
do 28.02.2020
60 dní
1 5000 - 60 000
5%

DOTÁCIA

Dotácia sa poskytuje na realizáciu vzdelávacích aktivít v oblasti tanečného umenia.

 

Oprávnení žiadatelia: podpora je určená výlučne pre žiadateľov, ktorí preukázateľne pôsobia a realizujú aktivity v oblasti výskumu, kritiky a odbornej reflexie umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu, ktorí sú špecifikovaní v predpise Štruktúra podpornej činnosti na rok 2019. 

3.3 Hudba: výskum a vzdelávanie

Podprogram 3.3 – je zameraný na výskum a odbornú kritickú reflexiu hudobného umenia, vydávanie publikácii viažucich sa k hudobnému umeniu, ako aj na edukačné a vzdelávacie aktivity v tejto oblasti.

Podpora formou štipendia je v tomto podprograme určená pre profesionálnych kritikov, teoretikov, historikov, výskumníkov a iných odborných pracovníkov profesionálne pôsobiacich v oblasti reflexie hudobného umenia. Podpora sa poskytuje na realizáciu výskumu, odborného prekladu, či na projekty zamerané na odbornú reflexiu a /alebo kritiku hudobného umenia. V rámci podprogramu sa podpora poskytuje aj na realizáciu umeleckého výskumu, ktorého výstupy musia primerane obsahovať umeleckú aj teoretickú (písomnú) časť.

 Žiadatelia o štipendium môžu v rámci štruktúry podpornej činnosti (vo všetkých programoch a podprogramoch) predložiť maximálne jednu žiadosť o pridelenie prostriedkov. V prípade, že žiadateľ podá viac ako jednu žiadosť, za úplnú bude fond pokladať iba prvú podanú žiadosť a ďalšie budú vyradené.

 A - štandardné štipendium je určené pre teoretikov a teoretičky, ktorí profesionálne pôsobia v oblasti reflexie a výskumu hudobného umenia. Štandardné štipendium v tomto podprograme je podporou samotnej odbornej činnosti (nejde o príspevok napr. na materiálové vybavenie, či cestovanie), preto je žiadateľ povinný dodržať vecné výstupy projektu, ktoré uviedol v žiadosti aj za predpokladu, že mu bude žiadaná suma znížená.

 

Odborná komisia: 5-členná; spoločná pre 3.3.2, 3.3.3 a 3.3.4.

 

B – štipendium je určené pre teoretikov a teoretičky, ktorí sa chcú etablovať v oblasti profesionálnej reflexie a výskumu výskumu hudobného umenia, alebo tých, ktorí sa z rôznych dôvodov (iné zamestnanie, materská dovolenka, existenčné prekážky a podobne) nemohli venovať výskumu a odbornej reflexii dlhšie obdobie a chcú sa k nej aktívne vrátiť. Odborná komisia v tomto prípade buď štipendium prizná v plnej výške, alebo ho neudelí vôbec. Toto štipendium je možné poskytnúť totožnému žiadateľovi maximálne dvakrát v rozdielnych rokoch na vecné výstupy, ktoré špecifikuje v žiadosti. Ak si žiadateľ podá žiadosť po druhýkrát, je povinný k žiadosti priložiť priebežnú správu o realizácii projektu, ak ešte nie je ukončený. Na B – štipendium môže odborná komisia prideliť maximálne 25 percent prostriedkov alokovaných na tento podprogram.

 

Odborná komisia: 5-členná; spoločná pre 3.3.2, 3.3.3 a 3.3.4.

 

 

 

29.10.18 - 26.11.18
2 - 12 / 12 mes. (do 28.02.2020)
60 dní
podľa aktuálneho priemerného platu
0%

ŠTIPENDIUM

Štipendium sa poskytuje výlučne na realizáciu výskumu, realizáciu odbornej kritickej reflexie a/alebo na realizáciu odborného prekladu.

Výška štipendia: mesačná suma individuálneho štipendia sa určuje podľa výšky priemernej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky stanovenej za predchádzajúci kalendárny rok.

Oprávnení žiadatelia: oprávneným žiadateľom je výlučne fyzická osoba – jednotlivec pôsobiaci v oblasti reflexie hudobného umenia. Ak sa na realizácii projektu bude podieľať viacero osôb, žiadosť podáva výlučne fyzická osoba, ktorá projekt iniciovala a/alebo je zodpovedná za realizáciu projektu. Na realizáciu totožného projektu si môže požiadať o štipendium iba jedna fyzická osoba.

 

Podpora je určená na realizáciu výskumných projektov, odbornú kritickú reflexiu a vydávanie pôvodnej odbor-nej literatúry (napr. dejiny hudby, hudobná teória, monografie o osobnostiach hudby) dotýkajúcej sa hudby, na realizáciu a vydávanie odborných prekladov z inojazyčnej odbornej literatúry z pôvodného jazyka a zo sloven-ského jazyka do iných jazykov. Podpora sa poskytuje aj na náklady spojené s vydaním antológií, zborníkov z kon-ferencií, zvukových alebo zvukovo-obrazových záznamov.


Podpora formou dotácie je taktiež určená na projekty v medzinárodnej koprodukcii, kde výška finančného vkla-du zahraničného partnera alebo partnerov musí predstavovať minimálne 30 percent z rozpočtu projektu. Pod-mienkou poskytnutia dotácie je prezentovanie / uvedenie projektu v plnom rozsahu aj na Slovensku. Primerane výške pridelenej dotácie je prijímateľ povinný časť projektu realizovať už v prípravnej fáze na Slovensku a musia na ňom podieľať participanti pôsobiaci na Slovensku.

 

Odborná komisia: 5-členná; spoločná pre 3.3.1, 3.3.3 a 3.3.4.
29.10.18 - 26.11.18
do 28.02.2020
60 dní
2 000 - 50 000
5%

DOTÁCIA

Dotácia sa poskytuje na realizáciu výskumu, odbornej kritickej reflexie, odborného prekladu, vydanie pôvodnej odbornej publikácie alebo vydanie prekladovej odbornej publikácie.

Oprávnení žiadatelia: podpora je určená výlučne pre žiadateľov, ktorí sú špecifikovaní v predpise Štruktúra podpornej činnosti na rok 2019. 

Podpora je určená pre realizátorov vzdelávacích workshopov, tvorivých kurzov, letných škôl, koncertných podu-jatí zameraných na výchovu k hudbe, interpretačných kurzov, projektov zameraných na manažment hudobného umenia, popularizačných projektov, vzdelávacích a edukačných podujatí s celoštátnym alebo s medzinárodným rozmerom zameraných na hudobné umenie. Podpora sa poskytuje aj usporiadateľom medzinárodných a celoštátnych odborných konferencií, sympózií, odborných seminárov, sérií prednášok, či kurzov, reflektujúcich hudobné umenie na úhradu nákladov priamo súvisiacich s realizáciou podujatí, prípadne na náklady spojené s prí-pravou, vydaním a publikovaním súvisiacich materiálov (zborník, katalóg, výber textov, zvukový alebo zvukovo-obrazový záznam).

Podpora formou dotácie je taktiež určená na projekty v medzinárodnej koprodukcii, kde výška finančného vkladu zahraničného partnera alebo partnerov musí predstavovať minimálne 30 percent z rozpočtu projektu. Podmienkou poskytnutia dotácie je prezentovanie / uvedenie projektu v plnom rozsahu aj na Slovensku. Primerane výške pridelenej dotácie je prijímateľ povinný časť projektu realizovať už v prípravnej fáze na Slovensku a musia na ňom podieľať participanti pôsobiaci na Slovensku.

 

Odborná komisia: 5-členná; spoločná pre 3.3.1, 3.3.2 a 3.3.4.

29.10.18 - 26.11.18
do 28.02.2020
60 dní
2 000 - 50 000
5%

DOTÁCIA

Dotácia sa poskytuje na realizáciu výskumu, odbornej kritickej reflexie, odborného prekladu, vydanie pôvodnej odbornej publikácie alebo vydanie prekladovej odbornej publikácie.

Oprávnení žiadatelia: podpora je určená výlučne pre žiadateľov, ktorí sú špecifikovaní v predpise Štruktúra podpornej činnosti na rok 2019. 

Podpora je určená na edukačné aktivity zamerané na vzdelávanie detí, mládeže a dospelých prostredníctvom kultúrno-osvetových aktivít v oblasti súčasných foriem hudobného umenia. Podpora je určená aj organizátorom workshopov a tvorivých dielní najmä pre deti a mládež zameraných na výchovu k hudobnému umeniu. Podpora je určená tiež na aktivity zamerané na budovanie, kultivovanie a získavanie nového publika v oblasti hudby.

 

Odborná komisia: 5-členná; spoločná pre 3.3.1, 3.3.2 a 3.3.3.

29.10.18 - 26.11.18
do 31.12.2019
60 dní
1 500 - 60 000
5%

DOTÁCIA

Dotácia sa poskytuje na realizáciu vzdelávacích aktivít v oblasti hudobného umenia.

Oprávnení žiadatelia: podpora je určená výlučne pre žiadateľov, ktorí sú špecifikovaní v predpise Štruktúra podpornej činnosti na rok 2019. 

3.4 Vizuálne umenie: výskum a vzdelávanie

Podprogram 3.4 – je zameraný na odbornú kritickú reflexiu vizuálneho umenia, (tradičné médiá, fotografia, nové médiá, úžitkové umenie, dizajn, architektúra), vydávanie publikácii viažucich sa k vizuálnej kultúre a na edukačné a vzdelávacie aktivity v tejto oblasti.

Podpora formou štipendia je v tomto podprograme určená pre profesionálnych kritikov, teoretikov, historikov, výskumníkov a iných odborných pracovníkov profesionálne pôsobiacich v oblasti reflexie vizuálneho umenia (tradičné médiá, fotografia, nové médiá, úžitkové umenie, dizajn, architektúra). Podpora sa poskytuje na realizá-ciu výskumu, odborného prekladu, či na projekty zamerané na odbornú reflexiu a /alebo kritiku vizuálneho umenia. V rámci podprogramu sa podpora poskytuje aj na realizáciu umeleckého výskumu, ktorého výstupy musia primerane obsahovať umeleckú aj teoretickú (písomnú) časť. Projekty je možné tiež zamerať na súčasné ekologické a spoločenské témy v kontexte vizuálnych umení, najmä dizajnu a architektúry.

Žiadatelia o štipendium môžu v rámci štruktúry podpornej činnosti (vo všetkých programoch a podprogramoch) predložiť maximálne jednu žiadosť o pridelenie prostriedkov. V prípade, že žiadateľ podá viac ako jednu žiadosť, za úplnú bude fond pokladať iba prvú podanú žiadosť a ďalšie budú vyradené.

 A - štandardné štipendium je určené pre teoretikov a teoretičky, ktorí profesionálne pôsobia v oblasti reflexie a výskumu vizuálneho umenia. Štandardné štipendium v tomto podprograme je podporou samotnej odbornej činnosti (nejde o príspevok napr. na materiálové vybavenie, či cestovanie), preto je žiadateľ povinný dodržať vecné výstupy projektu, ktoré uviedol v žiadosti aj za predpokladu, že mu bude žiadaná suma znížená.

 

Odborná komisia: 5-členná; spoločná pre 3.4.2, 3.4.3 a 3.4.4.

 

B – štipendium je určené pre teoretikov a teoretičky, ktorí sa chcú etablovať v oblasti profesionálnej reflexie a výskumu výskumu vizuálneho umenia, alebo tých, ktorí sa z rôznych dôvodov (iné zamestnanie, materská dovolenka, existenčné prekážky a podobne) nemohli venovať výskumu a odbornej reflexii dlhšie obdobie a chcú sa k nej aktívne vrátiť. Odborná komisia v tomto prípade buď štipendium prizná v plnej výške, alebo ho neudelí vôbec. Toto štipendium je možné poskytnúť totožnému žiadateľovi maximálne dvakrát v rozdielnych rokoch na vecné výstupy, ktoré špecifikuje v žiadosti. Ak si žiadateľ podá žiadosť po druhýkrát, je povinný k žiadosti priložiť priebežnú správu o realizácii projektu, ak ešte nie je ukončený. Na B – štipendium môže odborná komisia prideliť maximálne 25 percent prostriedkov alokovaných na tento podprogram.

 

Odborná komisia: 5-členná; spoločná pre 3.4.2, 3.4.3 a 3.4.4.

 

 

 

14.1.19 - 11.2.19
2 - 12 / 12 mes. (do 28.02.2020)
60 dní
podľa aktuálneho priemerného platu
0%

ŠTIPENDIUM A a B

Štipendium sa poskytuje výlučne na realizáciu výskumu, realizáciu odbornej kritickej reflexie a/alebo na realizáciu odborného prekladu.

Výška štipendia: mesačná suma individuálneho štipendia sa určuje podľa výšky priemernej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky stanovenej za predchádzajúci kalendárny rok.

Oprávnení žiadatelia: oprávneným žiadateľom je výlučne fyzická osoba – jednotlivec pôsobiaci v oblasti reflexie vizuálneho umenia. Ak sa na realizácii projektu bude podieľať viacero osôb, žiadosť podáva výlučne fyzická osoba, ktorá projekt iniciovala a/alebo je zodpovedná za realizáciu projektu. Na realizáciu totožného projektu si môže požiadať o štipendium iba jedna fyzická osoba.

 

Podpora je určená na realizáciu výskumných projektov, odbornú kritickú reflexiu a vydávanie pôvodnej odbornej literatúry, syntetické a monografické publikácie z dejín a teórie jednotlivých druhov vizuálneho umenia, na realizáciu a vydávanie odborných prekladov z inojazyčnej odbornej literatúry z pôvodného jazyka a zo slovenského jazyka do iných jazykov. Podpora sa poskytuje aj na náklady spojené s vydaním antológií, zborníkov z konferencií, zvukových alebo zvukovo-obrazových záznamov. Projekty je možné tiež zamerať na súčasné ekologické a spoločenské témy v kontexte vizuálnych umení, najmä dizajnu a architektúry.

Podpora formou dotácie je taktiež určená na projekty v medzinárodnej koprodukcii, kde výška finančného vkladu zahraničného partnera alebo partnerov musí predstavovať minimálne 30 percent z rozpočtu projektu. Podmienkou poskytnutia dotácie je prezentovanie / uvedenie projektu v plnom rozsahu aj na Slovensku. Primerane výške pridelenej dotácie je prijímateľ povinný časť projektu realizovať už v prípravnej fáze na Slovensku a musia na ňom podieľať participanti pôsobiaci na Slovensku.

 

Odborná komisia: 5-členná; spoločná pre 3.4.1, 3.4.3 a 3.4.4

14.1.19 - 11.2.19
do 28.02.2020
60 dní
2 000 - 50 000
5%

DOTÁCIA

Dotácia sa poskytuje sa na realizáciu vzdelávacej aktivity, realizáciu odborného podujatia, realizáciu projektu zameraného na manažment vizuálneho umenia, realizáciu popularizačného projektu.

Oprávnení žiadatelia: Podpora je určená výlučne pre žiadateľov, ktorí preukázateľne pôsobia a realizujú aktivity v oblasti výskumu, kritiky a odbornej reflexie umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu, ktorí sú špecifikovaní v predpise Štruktúra podpornej činnosti na rok 2019. 

Podpora je určená pre realizátorov vzdelávacích workshopov, kurzov, letných škôl, tvorivých dielní, projektov zameraných na manažment vizuálneho umenia, popularizačných projektov, vzdelávacích a edukačných podujatí s celoštátnym alebo s medzinárodným rozmerom v oblasti vizuálneho umenia. Podpora sa poskytuje aj usporiada-teľom medzinárodných a celoštátnych odborných konferencií, sympózií, seminárov, sérií prednášok, či kurzov reflektujúcich vizuálne umenie, na úhradu nákladov priamo súvisiacich s realizáciou podujatí, prípadne na náklady spojené s prípravou, vydaním a publikovaním súvisiacich materiálov (zborník, katalóg, výber textov, zvukový alebo zvukovo-obrazový záznam).


Podpora formou dotácie je taktiež určená na projekty v medzinárodnej koprodukcii, kde výška finančného vkladu zahraničného partnera alebo partnerov musí predstavovať minimálne 30 percent z rozpočtu projektu. Podmienkou poskytnutia dotácie je prezentovanie / uvedenie projektu v plnom rozsahu aj na Slovensku. Primerane výške pridelenej dotácie je prijímateľ povinný časť projektu realizovať už v prípravnej fáze na Slovensku a musia na ňom podieľať participanti pôsobiaci na Slovensku.

 

Odborná komisia: 5-členná; spoločná pre 3.4.1, 3.4.2 a 3.4.4.

14.1.19 - 11.2.19
do 28.02.2020
60 dní
2 000 - 50 000
5%

DOTÁCIA

Dotácia sa poskytuje sa na realizáciu vzdelávacej aktivity, realizáciu odborného podujatia, realizáciu projektu zameraného na manažment vizuálneho umenia, realizáciu popularizačného projektu.

Oprávnení žiadatelia: Podpora je určená výlučne pre žiadateľov, ktorí preukázateľne pôsobia a realizujú aktivity v oblasti výskumu, kritiky a odbornej reflexie umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu, ktorí sú špecifikovaní v predpise Štruktúra podpornej činnosti na rok 2019. 

Podpora je určená na edukačné aktivity zamerané na vzdelávanie detí, mládeže a dospelých prostredníctvom kultúrno-osvetových aktivít v oblasti súčasných foriem vizuálneho umenia. Podpora je určená aj organizátorom workshopov a tvorivých dielní najmä pre deti a mládež zameraných na výchovu k vizuálnemu umeniu. Podpora je určená tiež na aktivity zamerané na budovanie, kultivovanie a získavanie nového publika v oblasti vizuálneho umenia.

 

Odborná komisia: 5-členná; spoločná pre 3.4.1, 3.4.2 a 3.4.3.

14.1.19 - 11.2.19
do 31.12.2019
60 dní
1 500 - 60 000
5%

DOTÁCIA

Dotácia sa poskytuje sa na realizáciu vzdelávacej aktivity, realizáciu odborného podujatia, realizáciu projektu zameraného na manažment vizuálneho umenia, realizáciu popularizačného projektu.

Oprávnení žiadatelia: podpora je určená výlučne pre žiadateľov, ktorí preukázateľne pôsobia a realizujú aktivity v oblasti výskumu, kritiky a odbornej reflexie umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu, ktorí sú špecifikovaní v predpise Štruktúra podpornej činnosti na rok 2019. 

3.5 Literatúra: výskum a vzdelávanie

Podprogram 3.5 – je zameraný na výskum a odbornú kritickú reflexiu literatúry a knižnej kultúry, vydávanie publikácii viažucich sa k literatúre a knižnej kultúre, ako aj na edukačné a vzdelávacie aktivity v tejto oblasti.

Podpora formou štipendia je v tomto podprograme určená pre profesionálnych kritikov, teoretikov, historikov, výskumníkov a iných odborných pracovníkov profesionálne pôsobiacich v oblasti reflexie literatúry. Podpora sa poskytuje na realizá-ciu výskumu, odborného prekladu, či na projekty zamerané na odbornú reflexiu a /alebo kritiku vizuálneho umenia. V rámci podprogramu sa podpora poskytuje aj na realizáciu umeleckého výskumu, ktorého výstupy musia primerane obsahovať umeleckú aj teoretickú (písomnú) časť. Projekty je možné tiež zamerať na súčasné ekologické a spoločenské témy v kontexte vizuálnych umení, najmä dizajnu a architektúry.

Žiadatelia o štipendium môžu v rámci štruktúry podpornej činnosti (vo všetkých programoch a podprogramoch) predložiť maximálne jednu žiadosť o pridelenie prostriedkov. V prípade, že žiadateľ podá viac ako jednu žiadosť, za úplnú bude fond pokladať iba prvú podanú žiadosť a ďalšie budú vyradené.

 A - štandardné štipendium je určené pre teoretikov a teoretičky, ktorí profesionálne pôsobia v oblasti reflexie literatúry. Štandardné štipendium v tomto podprograme je podporou samotnej odbornej činnosti (nejde o príspevok napr. na materiálové vybavenie, či cestovanie), preto je žiadateľ povinný dodržať vecné výstupy projektu, ktoré uviedol v žiadosti aj za predpokladu, že mu bude žiadaná suma znížená.

 

Odborná komisia: 5-členná; spoločná pre 3.5.2, 3.5.3 a 3.5.4.

 

B – štipendium je určené pre teoretikov a teoretičky, ktorí sa chcú etablovať v oblasti profesionálnej reflexie a výskumu literatúry a knižnej kultúry, alebo tých, ktorí sa z rôznych dôvodov (iné zamestnanie, materská dovolenka, existenčné prekážky a podobne) nemohli venovať výskumu a odbornej reflexii dlhšie obdobie a chcú sa k nej aktívne vrátiť. Odborná komisia v tomto prípade buď štipendium prizná v plnej výške, alebo ho neudelí vôbec. Toto štipendium je možné poskytnúť totožnému žiadateľovi maximálne dvakrát v rozdielnych rokoch na vecné výstupy, ktoré špecifikuje v žiadosti. Ak si žiadateľ podá žiadosť po druhýkrát, je povinný k žiadosti priložiť priebežnú správu o realizácii projektu, ak ešte nie je ukončený. Na B – štipendium môže odborná komisia prideliť maximálne 25 percent prostriedkov alokovaných na tento podprogram.

 

Odborná komisia: 5-členná; spoločná pre 3.5.2, 3.5.3 a 3.5.4.

 

 

 

17.12.19 - 14.1.19
2 - 12 / 12 mes. (do 28.02.2020)
60 dní
podľa aktuálneho priemerného platu
0%

ŠTIPENDIUM A a B

Štipendium sa poskytuje výlučne na realizáciu výskumu, realizáciu odbornej kritickej reflexie a/alebo na realizáciu odborného prekladu.

Výška štipendia: mesačná suma individuálneho štipendia sa určuje podľa výšky priemernej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky stanovenej za predchádzajúci kalendárny rok.

Oprávnení žiadatelia: oprávneným žiadateľom je výlučne fyzická osoba – jednotlivec pôsobiaci v oblasti reflexie literatúry. Ak sa na realizácii projektu bude podieľať viacero osôb, žiadosť podáva výlučne fyzická osoba, ktorá projekt iniciovala a/alebo je zodpovedná za realizáciu projektu. Na realizáciu totožného projektu si môže požiadať o štipendium iba jedna fyzická osoba.

 

Podpora je určená na realizáciu výskumných projektov, odbornú kritickú reflexiu a vydávanie pôvodnej odbornej literatúry (napr. dejiny literatúry, literárna teória, monografie o osobnostiach literatúry, literárne slovníky) dotýkajúcej sa literatúry a knižnej kultúry (dejiny knižnej kultúry, stav knižnej kultúry a synergia jej zložiek, výskum a podpora čítania), na realizáciu a vydávanie odborných prekladov z inojazyčnej odbornej literatúry z pôvodného jazyka a zo slovenského jazyka do iných jazykov. Podpora sa poskytuje aj na náklady spojené s vydaním antológií, zborníkov z konferencií, zvukových alebo zvukovo-obrazových záznamov, vytváranie verejných elek-tronických databáz o literatúre a knižnej kultúre.


Podpora formou dotácie je taktiež určená na projekty v medzinárodnej koprodukcii, kde výška finančného vkladu zahraničného partnera alebo partnerov musí predstavovať minimálne 30 percent z rozpočtu projektu. Podmienkou poskytnutia dotácie je prezentovanie / uvedenie projektu v plnom rozsahu aj na Slovensku. Primerane výške pridelenej dotácie je prijímateľ povinný časť projektu realizovať už v prípravnej fáze na Slovensku a musia na ňom podieľať participanti pôsobiaci na Slovensku.

 

Odborná komisia: 5-členná; spoločná pre 3.5.1, 3.5.3 a 3.5.4.

17.12.18 - 14.1.19
do 28.02.2020
60 dní
2 000 - 50 000
5%

DOTÁCIA

Dotácia sa poskytuje na realizáciu vzdelávacej aktivity, realizáciu výskumu, odbornej kritickej reflexie, odborného prekladu, vydanie pôvodnej odbornej publikácie, vydanie prekladovej odbornej publikácie.

Oprávnení žiadatelia: Podpora je určená výlučne pre žiadateľov, ktorí preukázateľne pôsobia a realizujú aktivity v oblasti výskumu, kritiky a odbornej reflexie umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu, ktorí sú špecifikovaní v predpise Štruktúra podpornej činnosti na rok 2019. 

Podpora je určená pre realizátorov vzdelávacích workshopov, kurzov, letných škôl, projektov zameraných na manažment literatúry, popularizačných projektov, periodických a neperiodických aktivít literárneho života na celoslovenskej úrovni určených verejnosti, literárne večery, autorské čítania, literárno-spoločenské podujatia. Podpora sa poskytuje aj usporiadateľom medzinárodných a celoštátnych odborných konferencií, sympózií, seminárov, sérií prednášok, či kurzov, reflektujúcich literatúru na úhradu nákladov priamo súvisiacich s realizáciou podujatí, prípadne na náklady spojené s prípravou, vydaním a publikovaním súvisiacich materiálov (zborník, kata-lóg, výber textov, zvukový alebo zvukovo-obrazový záznam).


Podpora formou dotácie je taktiež určená na projekty v medzinárodnej koprodukcii, kde výška finančného vkladu zahraničného partnera alebo partnerov musí predstavovať minimálne 30 percent z rozpočtu projektu. Podmienkou poskytnutia dotácie je prezentovanie / uvedenie projektu v plnom rozsahu aj na Slovensku. Primerane výške pridelenej dotácie je prijímateľ povinný časť projektu realizovať už v prípravnej fáze na Slovensku a musia na ňom podieľať participanti pôsobiaci na Slovensku.

 

Odborná komisia: 5-členná; spoločná pre 3.5.1, 3.5.2 a 3.5.4.

17.12.18 - 14.1.19
do 28.02.2020
60 dní
2 000 - 50 000
5%

DOTÁCIA

Dotácia sa poskytuje na realizáciu vzdelávacej aktivity, realizáciu výskumu, odbornej kritickej reflexie, odborného prekladu, vydanie pôvodnej odbornej publikácie, vydanie prekladovej odbornej publikácie.

Oprávnení žiadatelia: Podpora je určená výlučne pre žiadateľov, ktorí preukázateľne pôsobia a realizujú aktivity v oblasti výskumu, kritiky a odbornej reflexie umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu, ktorí sú špecifikovaní v predpise Štruktúra podpornej činnosti na rok 2019. 

Podpora je určená na edukačné aktivity zamerané na vzdelávanie detí, mládeže a dospelých prostredníctvom kultúrno-osvetových aktivít v oblasti literatúry. Podpora je určená aj organizátorom workshopov a tvorivých dielní najmä pre deti a mládež zameraných na výchovu k literatúre. Podpora je určená tiež na aktivity zamerané na budovanie, kultivovanie a získavanie nového publika v oblasti literatúry a knižnej kultúry.

 

Odborná komisia: 5-členná; spoločná pre 3.5.1, 3.5.2 a 3.5.3.

17.12.18 - 14.1.19
do 31.12.2019
60 dní
1 500 - 60 000
5%

DOTÁCIA

Dotácia sa poskytuje na realizáciu vzdelávacej aktivity, realizáciu výskumu, odbornej kritickej reflexie, odborného prekladu, vydanie pôvodnej odbornej publikácie, vydanie prekladovej odbornej publikácie.

Oprávnení žiadatelia: Podpora je určená výlučne pre žiadateľov, ktorí preukázateľne pôsobia a realizujú aktivity v oblasti výskumu, kritiky a odbornej reflexie umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu, ktorí sú špecifikovaní v predpise Štruktúra podpornej činnosti na rok 2019. 

3.6 Medziodborové výskumné a vzdelávacie aktivity

Podprogram 3.6 – je zameraný na odbornú kritickú reflexiu umenia a kultúry, vydávanie publikácii viažucich sa k umeniu a kultúre, ako aj na edukačné a vzdelávacie aktivity v tejto oblasti.

Podpora formou štipendia je v tomto podprograme určená pre kritikov, teoretikov, histo-rikov, výskumníkov a iných odborných pracovníkov profesionálne pôsobiacich v oblasti reflexie umenia, kultúry, kreatívneho priemyslu, populárnej alebo masovej kultúry z perspektívy rôznych spoločenskovedných disciplín (napr. filozofia, kultúrne štúdiá, estetika, sociológia, psychológia). Podpora sa poskytuje na realizáciu výskumu, odborného prekladu, či na projekty zamerané na odbornú reflexiu a /alebo kritiku vizuálneho umenia. V rámci podprogramu sa podpora poskytuje aj na realizáciu medziodborového umeleckého výskumu, ktorého výstupy musia primerane obsahovať umeleckú aj teoretickú (písomnú) časť. Projekty je možné tiež zamerať na odborné aktivity súvisiace so založením nových kultúrnych a umeleckých inštitúcií (napríklad múzeí, galérií, knižníc a po-dobne), prípravou strategických materiálov v oblasti umenia a kultúry, alebo podobných projektov napomáhajú-cich rozvoju umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu na Slovensku.

A - štandardné štipendium je určené pre teoretikov a teoretičky, ktorí profesionálne pôsobia v oblasti reflexie umenia, kultúry a/alebo kreatívneho priemyslu z perspektívy rôznych spoločensko-vedných disciplín (napr. filozofia, kultúrne štúdiá, estetika, sociológia, psychológia). Štandardné štipendium v tomto podprograme je podporou samotnej odbornej činnosti (nejde o príspevok napr. na materiálové vybavenie, či cestovanie), preto je žiadateľ povinný dodržať vecné výstupy projektu, ktoré uviedol v žiadosti aj za predpokladu, že mu bude žiadaná suma znížená.

 

Odborná komisia: 5-členná; spoločná pre 3.6.2, 3.6.3 a 3.6.4.

 

B – štipendium je určené pre teoretikov a teoretičky, ktorí sa chcú etablovať v oblasti profesionálnej reflexie umenia, kultúry a/alebo kreatívneho priemyslu z perspektívy rôznych spoločenskovedných disciplín (napr. filozofia, kultúrne štúdia, estetika, sociológia, psychológia), alebo tých, ktorí sa z rôznych dôvodov (iné zamestnanie, materská dovolenka, existenčné prekážky a podobne) nemohli venovať výskumu a odbornej reflexii dlhšie obdobie a chcú sa k nej aktívne vrátiť. Odborná komisia v tomto prípade buď štipendium prizná v plnej výške, alebo ho neudelí vôbec. Toto štipendium je možné poskytnúť totožnému žiadateľovi maximálne dvakrát v rozdielnych rokoch na vecné výstupy, ktoré špecifikuje v žiadosti. Ak si žiadateľ podá žiadosť po druhýkrát, je povinný k žiadosti priložiť priebežnú správu o realizácii projektu, ak ešte nie je ukončený. Na B – štipendium môže odborná komisia prideliť maximálne 25 percent prostriedkov alokovaných na tento podprogram.

 

Odborná komisia: 5-členná; spoločná pre 3.6.2, 3.6.3 a 3.6.4.

 

 

 

17.12.18 - 14.1.19
2 - 12 / 12 mes. (do 28.02.2020)
60 dní
podľa aktuálneho priemerného platu
0%

ŠTIPENDIUM A a B

Štipendium sa poskytuje výlučne na realizáciu výskumu, realizáciu odbornej kritickej reflexie a/alebo na realizáciu odborného prekladu.

Výška štipendia: mesačná suma individuálneho štipendia sa určuje podľa výšky priemernej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky stanovenej za predchádzajúci kalendárny rok.

Oprávnení žiadatelia: oprávneným žiadateľom je výlučne fyzická osoba – jednotlivec pôsobiaci v oblasti reflexie umenia, kultúry a/alebo kreatívneho priemyslu z perspektívy rôznych spoločenskovedných disciplín (napr. filozofia, kultúrne štúdiá, estetika, sociológia, psychológia).. Ak sa na realizácii projektu bude podieľať viacero osôb, žiadosť podáva výlučne fyzická osoba, ktorá projekt iniciovala a/alebo je zodpovedná za realizáciu projektu. Na realizáciu totožného projektu si môže požiadať o štipendium iba jedna fyzická osoba.

 

Podpora je určená na realizáciu výskumných projektov, odbornú kritickú reflexiu a na vydávanie pôvodnej odbornej literatúry, dotýkajúcich sa viacerých druhov umenia s interdisciplinárnym záberom alebo reflektujúcich umenie, kultúru, kreatívny priemysel, populárnu alebo masovú kultúru z perspektívy rôznych spoločenskoved-ných disciplín (napr. filozofia, kultúrne štúdiá, estetika, sociológia, psychológia, história a pod.). Podpora je určená aj na realizáciu a vydávanie odborných prekladov z inojazyčnej odbornej literatúry z pôvodného jazyka a zo slovenského jazyka do iných jazykov. Podpora sa poskytuje i na náklady spojené s vydaním antológií, zborníkov z konferencií, zvukových alebo zvukovo-obrazových záznamov. Projekty je možné tiež zamerať na odborné aktivity súvisiace so založením nových kultúrnych a umeleckých inštitúcií (napríklad múzeí, galérií, knižníc a podobne), prípravou strategických materiálov v oblasti umenia a kultúry, alebo podobných projektov napomáhajúcich rozvoju umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu na Slovensku.  


Podpora formou dotácie je taktiež určená na projekty v medzinárodnej koprodukcii, kde výška finančného vkladu zahraničného partnera alebo partnerov musí predstavovať minimálne 30 percent z rozpočtu projektu. Podmienkou poskytnutia dotácie je prezentovanie / uvedenie projektu v plnom rozsahu aj na Slovensku. Primerane výške pridelenej dotácie je prijímateľ povinný časť projektu realizovať už v prípravnej fáze na Slovensku a musia na ňom podieľať participanti pôsobiaci na Slovensku.

 

Odborná komisia: 5-členná; spoločná pre 3.6.1, 3.6.3 a 3.6.4.

17.12.18 - 14.1.19
do 28.02.2020
60 dní
2 000 - 50 000
5%

DOTÁCIA

Dotácia sa poskytuje na realizáciu vzdelávacej aktivity, realizáciu výskumu, odbornej kritickej reflexie, odborného prekladu, vydanie pôvodnej odbornej publikácie, vydanie prekladovej odbornej publikácie.

Oprávnení žiadatelia: Podpora je určená výlučne pre žiadateľov, ktorí preukázateľne pôsobia a realizujú aktivity v oblasti výskumu, kritiky a odbornej reflexie umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu, ktorí sú špecifikovaní v predpise Štruktúra podpornej činnosti na rok 2019. 

Podpora je určená pre realizátorov vzdelávacích workshopov, tvorivých kurzov, letných škôl, projektov zameraných na manažment umenia a kultúry všeobecne, popularizačných projektov, interpretačných kurzov, vzdelávacích a edukačných podujatí s celoštátnym alebo s medzinárodným rozmerom reflektujúcich umenie, kultúru, kreatívny priemysel, populárnu alebo masovú kultúru z perspektívy rôznych spoločenskovedných disciplín (napr. filozofia, kultúrne štúdiá, estetika, sociológia, psychológia). Podpora sa poskytuje aj usporiadateľom medzinárodných a celoštátnych odborných konferencií, sympózií, seminárov, sérií prednášok či kurzov reflektujúcich ume-nie a kultúru na úhradu nákladov priamo súvisiacich s realizáciou podujatí, prípadne na náklady spojené s prípravou, vydaním a publikovaním súvisiacich materiálov (zborník, katalóg, výber textov, zvukový alebo zvukovo-obrazový záznam).


Podpora formou dotácie je taktiež určená na projekty v medzinárodnej koprodukcii, kde výška finančného vkla-du zahraničného partnera alebo partnerov musí predstavovať minimálne 30 percent z rozpočtu projektu. Podmienkou poskytnutia dotácie je prezentovanie / uvedenie projektu v plnom rozsahu aj na Slovensku. Primerane výške pridelenej dotácie je prijímateľ povinný časť projektu realizovať už v prípravnej fáze na Slovensku a musia na ňom podieľať participanti pôsobiaci na Slovensku.

 

Odborná komisia: 5-členná; spoločná pre 3.6.1, 3.6.2 a 3.6.4.

17.12.18 - 14.1.19
do 28.02.2020
60 dní
2 000 - 50 000
5%

DOTÁCIA

Dotácia sa poskytuje na realizáciu odborného podujatia, projektu zameraného na manažment umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu, realizáciu popularizačného projektu.

Oprávnení žiadatelia: Podpora je určená výlučne pre žiadateľov, ktorí preukázateľne pôsobia a realizujú aktivity v oblasti výskumu, kritiky a odbornej reflexie umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu, ktorí sú špecifikovaní v predpise Štruktúra podpornej činnosti na rok 2019. 

Podpora je určená na edukačné aktivity zamerané na vzdelávanie detí, mládeže a dospelých prostredníctvom kultúrno-osvetových aktivít v oblasti spoločenskovedných disciplín (napr. filozofia, kultúrne štúdia, estetika, sociológia, psychológia), ktoré reflektujú umenie, kultúru, kreatívny priemysel, populárnu alebo masovú kultúru. Podpora je určená aj organizátorom workshopov, tvorivých dielní a na aktivity zamerané na budovanie, kultivovanie a získavanie nového publika pre reflexiu umenia a kultúry v rámci uvedených spoločenskovedných dis-ciplín.

 

Odborná komisia: 5-členná; spoločná pre 3.6.1, 3.6.2 a 3.6.3.

17.12.18 - 14.1.19
do 31.12.2019
60 dní
1 500 - 60 000
5%

DOTÁCIA

Dotácia sa poskytuje na realizáciu medziodborových vzdelávacích aktivít pre deti, mládež a dospelých.

Oprávnení žiadatelia: podpora je určená výlučne pre žiadateľov, ktorí preukázateľne pôsobia a realizujú aktivity v oblasti výskumu, kritiky a odbornej reflexie umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu, ktorí sú špecifikovaní v predpise Štruktúra podpornej činnosti na rok 2019. 

4 Tradičná kultúra a kultúrno-osvetová činnosť

Fond v rámci Programu 4 – Ľudová kultúra a kultúrno-osvetová činnosť podporuje uchovávanie, rozvíjanie, prezentáciu, propagáciu a šírenie tradičnej kultúry mestského a vidieckeho prostredia, neprofesionálnu umeleckú tvorbu, kultúrno-osvetové činnosti, miestnu a regionálnu kultúru (uchovávanie, rozvíjanie, prezentácia, propagácia a šírenie neprofesionálnej, nekomerčnej umeleckej tvorby). Rovnako podporuje festivaly, prehliadky, výstavy, súťaže, vznik a prezentáciu tvorby v oblasti tradičnej kultúry (profesionálnej aj neprofesionálnej), folklorizmu, neprofesionálneho umenia a kultúrno-osvetovej činnosti. V rámci podprogramu určeného pre medzinárodné prezentácie a mobility je podpora určená pre medzinárodnú prezentáciu, spoluprácu a mobility v oblasti tradičnej kultúry a neprofesionálneho umenia. Podpora je určená tiež na projekty realizované v medzinárodnej koprodukcii a/alebo spolupráci, kedy je možné alikvotnú časť projektu realizovať aj v zahraničí, pričom takýto projekt sa nepovažuje za medzinárodnú prezentáciu. Oprávnení žiadatelia môžu predložiť v rámci programu neobmedzené množstvo žiadostí o dotáciu, no jednému žiadateľovi môže byť úhrnom poskytnutá podpora maximálne do výšky 200 000 EUR za tri roky (vrátane finančných prostriedkov poskytnutých ako minimálna pomoc od iných poskytovateľov), ak ide o prostriedky, ktoré by mali byť poskytnuté ako minimálna pomoc.

 

Program nepodporuje aktivity z oblasti audiovizuálnej kultúry a priemyslu, profesionálne umelecké aktivity (okrem podprogramu 4.3.1 a 4.3.3), život miest a obcí realizovaný ako dlhodobý súbor aktivít, stretnutia rodákov miest a obcí, športové podujatia (vrátane športového tanca), podujatia spadajúce do oblasti školstva, médií a audiovízie, virtuálnych knižníc, celoročnú činnosť žiadateľa (okrem podprogramu 4.3), aktivity určené výlučne pre národnostné menšiny a znevýhodnené skupiny obyvateľstva, projekty a aktivity múzeí, galérií a knižníc, interné aktivity škôl, aktivity krajanských organizácií a inštitúcií zahraničných Slovákov/Sloveniek, vydávanie publikácií bez odborného garanta, vydávanie publikácií k výročiam subjektov a účelové publikácie, vydávanie publikácií mapujúcich dejiny obcí, miest a regiónov, vydávanie učebníc, učebných a metodických pomôcok pre základné a stredné školy, vysokoškolských učebníc a skrípt, zborníkov a almanachov, vydávanie účelových publikácii či prehľadových knižných publikácii bez redaktora, vydávanie kníh, časopisov a CD určených na darovanie alebo mimo predaja. Podpora nie je určená ani na podporu podujatí v rámci družobnej spolupráce na miestnej a regionálnej úrovni, ani na podporu akademických študijných mobilít a pobytov. Podpora nie je určená na projekty kultúrno-vzdelávacích aktivít v oblasti umenia pre deti, mládež a dospelých (o podporu si možno požiadať v rámci podprogramu 3.1.3, 3.2.3, 3.3.3, 3.4.3, 3.5.3 alebo 3.6.3).

 


Podľa zákona je neoprávneným žiadateľom rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a ostatných orgánov štátnej správy. V zmysle uvedeného zákona si tieto organizácie nemôžu požiadať o podporu na projekt prostredníctvom tretej osoby (napr. občianskeho združenia, nadácie, neziskovej organizácie), ak ide o projekt, ktorý preukázateľne realizujú ako hlavný organizátor, alebo je súčasťou ich hlavnej činnosti. Rozpočtové alebo príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a ostatných orgánov štátnej správy môžu vstupovať do projektov výlučne ako spoluorganizátori podujatí, ktoré preukázateľne realizuje ako hlavný organizátor tretia osoba (napr. občianske združenie, nadácia, nezisková organizácia). V prípade, že sa preukáže porušenie tohto ustanovenia v akejkoľvek fáze posudzovania, takáto žiadosť bude vyradená z formálnych dôvodov.

4.1 Odborná, výskumná a vzdelávacia činnosť

Podprogram 4.1 – je zameraný na odbornú reflexiu tradičnej kultúry, reflexiu kultúrno-výchovnej činnosti, vydávanie publikácii viažucich sa k týmto aktivitám a na odborné vzdelávacie aktivity v tejto oblasti.

Podprogram je určený na podporu projektov zameraných na starostlivosť o tradičnú kultúru mestského a vidieckeho prostredia, predovšetkým na jej identifikáciu, inventarizáciu, dokumentáciu, archiváciu, vydávanie monografií a kultúrno-spoločenských materiálov o regiónoch miest a obcí, ktoré majú z hľadiska obsahu zastúpenú oblasť tradičnej kultúry.

 

Odborná komisia: 5-členná; spoločná pre 4.1.2, 4.1.3 a 4.1.4.

11.2.19 - 11.3.19
do 28.02.2020
60 dní
2 000 - 40 000
5%

DOTÁCIA

Dotácia sa poskytuje na realizáciu odborných činností zameraných na oblasť nehmotného kultúrneho dedičstva a tradičnej kultúry (vrátane prejavov folklorizmu).

Oprávnení žiadatelia: podpora je určená výlučne pre žiadateľov, ktorí preukázateľne pôsobia v oblasti výskumu, kritiky a odbornej reflexie nehmotného kultúrneho dedičstva, tradičnej kultúry a kultúrno-osvetovej činnosti a sú bližšie špecifikovaní v predpise Štruktúra podpornej činnosti na rok 2019. 

Podpora formou štipendia je v tomto podprograme určená pre realizáciu vedecko-výskumných projektov, odbornú kritickú reflexiu z oblasti etnológie, folkloristiky a príbuzných disciplín zameraných na oblasť tradičnej kultúry vidieckeho a mestského prostredia. Podpora je určená aj na realizáciu odborných prekladov z inojazyčnej odbornej literatúry z pôvodného jazyka a zo slovenského jazyka do iných jazykov.

A - štandardné štipendium je určené pre teoretikov a teoretičky, ktorí profesionálne pôsobia v oblasti výskumu, kritiky a odbornej reflexie nehmotného kultúrneho dedičstva, tradičnej kultúry a kultúrno-osvetovej činnosti z perspektívy spoločenskovedných disciplín najmä etnológie a folkloristiky. Štandardné štipendium v tomto podprograme je podporou samotnej odbornej činnosti (nejde o príspevok napr. na materiálové vybavenie, či cestovanie), preto je žiadateľ povinný dodržať vecné výstupy projektu, ktoré uviedol v žiadosti aj za predpokladu, že mu bude žiadaná suma znížená.

 

Odborná komisia: 5-členná; spoločná pre 4.1.1, 4.1.3 a 4.1.4.

 

11.2.19 - 11.3.19
2 - 12 mes. (do 28.02.2020)
60 dní
podľa aktuálneho priemerného platu
0%

ŠTIPENDIUM

Štipendium sa poskytuje výlučne na realizáciu výskumu, realizáciu odbornej kritickej reflexie a/alebo na realizáciu odborného prekladu.

Výška štipendia: mesačná suma individuálneho štipendia sa určuje podľa výšky priemernej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky stanovenej za predchádzajúci kalendárny rok.

Oprávnení žiadatelia: oprávneným žiadateľom je výlučne fyzická osoba – jednotlivec, pričom podpora je určená pre kritikov, teoretikov, historikov, výskumníkov a iných odborných pracovníkov profesionálne pôsobiacich v oblasti reflexie tradičnej kultúry a kultúrno-osvetovej činnosti. Ak sa na realizácii projektu bude podieľať viacero osôb, žiadosť podáva výlučne fyzická osoba, ktorá projekt iniciovala a/alebo je zodpovedná za realizáciu projektu. Na realizáciu totožného projektu si môže požiadať o štipendium iba jedna fyzická osoba.

 

Podprogram podporuje realizáciu vedecko-výskumných projektov, odbornú kritickú reflexiu a vydávanie odborných publikácií z oblasti etnológie, folkloristiky a príbuzných disciplín zameraných na oblasť tradičnej kultúry vidieckeho a mestského prostredia a publikácií, ktoré sú výsledkom reflexie kultúrno-osvetovej činnosti. Podpora je určená aj na realizáciu a vydávanie odborných prekladov z inojazyčnej odbornej literatúry z pôvodného jazyka a zo slovenského jazyka do iných jazykov. Podpora sa poskytuje aj na náklady spojené s vydaním výstupov výskumnej činnosti, metodické materiály ku kultúrno-osvetovej činnosti, k ochrane tradičnej kultúry, vrátane zvukových, zvukovo-obrazových záznamov, či multimediálnych záznamov.


Podpora formou dotácie je taktiež určená na projekty v medzinárodnej koprodukcii, kde výška finančného vkladu zahraničného partnera alebo partnerov musí predstavovať minimálne 30 percent z rozpočtu projektu. Podmienkou poskytnutia dotácie je prezentovanie / uvedenie projektu v plnom rozsahu aj na Slovensku. Primerane výške pridelenej dotácie je prijímateľ povinný časť projektu realizovať už v prípravnej fáze na Slovensku a musia sa na ňom podieľať participanti pôsobiaci na Slovensku.

 

Odborná komisia: 5-členná; spoločná pre 4.1.1, 4.1.2 a 4.1.4.

11.2.19 - 11.3.19
do 28.02.2020
60 dní
2 000 - 60 000
5%

DOTÁCIA

Dotácia sa poskytuje na realizáciu výskumu, odbornej kritickej reflexie, odborného prekladu, pôvodnej odbornej publikácie, metodických materiálov alebo vydanie prekladovej odbornej publikácie.

Oprávnení žiadatelia: podpora je určená výlučne pre žiadateľov, ktorí preukázateľne pôsobia v oblasti výskumu, kritiky a odbornej reflexie nehmotného kultúrneho dedičstva, tradičnej kultúry a kultúrno-osvetovej činnosti a sú bližšie špecifikovaní v predpise Štruktúra podpornej činnosti na rok 2019. 

Podpora je určená pre realizátorov vzdelávacích odborných workshopov, tvorivých kurzov, letných škôl, projektov zameraných na manažment v oblasti práce s tradičnou kultúrou, odborných vzdelávacích podujatí s celoštátnym alebo s medzinárodným rozmerom zameraných na reflexiu a uchovávanie tradičnej kultúry vidieckeho a mestského prostredia a na kultúrno-osvetovú činnosť. Podpora sa poskytuje usporiadateľom medzinárodných a celoštátnych odborných konferencií, sympózií, odborných seminárov, sérií prednášok, či kurzov reflektujúcich tradičnú kultúru a kultúrno-osvetovú činnosť na úhradu nákladov priamo súvisiacich s realizáciou podujatí, prípadne na náklady spojené s prípravou, vydaním a publikovaním súvisiacich materiálov (zborník, katalóg, výber textov, zvukový alebo zvukovo-obrazový záznam).

Podpora formou dotácie je taktiež určená na projekty v medzinárodnej koprodukcii, kde výška finančného vkladu zahraničného partnera alebo partnerov musí predstavovať minimálne 30 percent z rozpočtu projektu. Podmienkou poskytnutia dotácie je prezentovanie / uvedenie projektu v plnom rozsahu aj na Slovensku. Primerane výške pridelenej dotácie je prijímateľ povinný časť projektu realizovať už v prípravnej fáze na Slovensku a musia sa na ňom podieľať participanti pôsobiaci na Slovensku.

 

Odborná komisia: 5-členná; spoločná pre 4.1.1, 4.1.2 a 4.1.3.

11.2.19 - 11.3.19
do 28.02.2020
60 dní
2 000 - 40 000
5%

DOTÁCIA

Dotácia sa poskytuje na realizáciu vzdelávacej aktivity, odborného podujatia, projektu zameraného na manažment tradičnej kultúry a kultúrno-osvetovej činnosti alebo realizácia popularizačného projektu.

Oprávnení žiadatelia: podpora je určená výlučne pre žiadateľov, ktorí preukázateľne pôsobia v oblasti výskumu, kritiky a odbornej reflexie nehmotného kultúrneho dedičstva, tradičnej kultúry a kultúrno-osvetovej činnosti a sú bližšie špecifikovaní v predpise Štruktúra podpornej činnosti na rok 2019. 

4.2 Vznik a prezentácia tvorby – neprofesionálne umenie

Podprogram 4.2 – Vznik a prezentácia tvorby – neprofesionálne umenie (pozri definíciu na str. 130) je zameraný najmä na podporu vzniku novej autorskej tvorby a prezentácie interpretačných zručností a tvorivého umenia z oblasti, neprofesionálnej umeleckej tvorby, ako aj na podporu inovatívnych projektov rozvíjajúcich živú miestnu a regionálnu kultúru. Podpora je určená na náklady súvisiace s prípravou a realizáciou umeleckých predstavení, koncertov a pod., ako aj na prezentáciu tvorby prostredníctvom výroby zvukového alebo multimediálneho nosiča a jeho distribúciu. V prípade vydávania nosičov je minimálny povinný počet 500 kusov.

 

Podpora formou dotácie je taktiež určená na tvorbu, naštudovanie a uvedenie nového autorského diela v me-dzinárodnej koprodukcii, kde výška finančného vkladu zahraničného partnera alebo partnerov musí predstavo-vať minimálne 30 percent z rozpočtu projektu. Podmienkou poskytnutia dotácie je verejné uvedenie diela v plnom rozsahu na Slovensku. Primerane výške pridelenej dotácie je prijímateľ povinný časť projektu realizovať už v prípravnej fáze na Slovensku a musia na ňom participovať tvorcovia a interpreti pôsobiaci na Slovensku. Podprogram nepodporuje festivaly, prehliadky, súťaže, výstavy, ani postupové súťaže a prehliadky (o podporu si možno požiadať v rámci podprogramu 4.4.1, 4.4.2, 4.5.1).

 

Žiadateľ je povinný v žiadosti uviesť, primerane okomentovať a štruktúrovane rozpísať predpokladané výnosy z celého projektu, vrátane sprievodných aktivít. Ak žiadateľovi nevzniknú žiadne výnosy, je povinný túto skutoč-nosť vysvetliť a zdôvodniť v komentári k rozpočtu. Neuvedenie výnosov bez zdôvodnenia ich absencie v komen-tári k rozpočtu je dôvodom na formálne vyradenie žiadosti. Žiadateľ je povinný v žiadosti uviesť dramaturgický plán (resp. program) podujatia, kde špecifikuje štruktúru podujatia, pričom povinným údajom je dramaturg podujatia a dramaturgická rada (resp. programový riaditeľ a programová rada) podujatia, ak je súčasťou projektu. Ďalej je povinný uviesť zoznam všetkých dohodnutých a/alebo oslovených umeleckých účinkujúcich, ktorí sa na projekte zúčastňujú. V prípade, že žiadateľ ešte neoslovil daného účinkujúceho, musí to v prílohe jasne uviesť. Ak je výstupom projektu zvukový alebo multimediálny nosič, povinnou prílohou žiadosti je pracovná ukážka diela.

Odborná komisia: 5-členná, spoločná pre 4.2 a 4.6 (projekty druhej výzvy).

11.2.19 - 11.3.19
do 30.06.2020
60 dní
2 000 - 60 000
5%

DOTÁCIA

Dotácia sa poskytuje na vznik a prezentáciu novej autorskej tvorby v oblasti amatérskej umeleckej tvorby.

Oprávnení žiadatelia: podpora je určená výlučne pre žiadateľov, ktorí preukázateľne pôsobia a realizujú  aktivity  v  oblasti  neprofesionálneho  umenia a sú bližšie špecifikovaní v predpise Štruktúra podpornej činnosti na rok 2019.

4.3 Vznik a prezentácia tvorby – tradičná kultúra

Podprogram 4.3 – Vznik a prezentácia tvorby – tradičná kultúra (pozri Štruktúru podpornej činnosti 2019, definíciu na str. 130) je zameraný výlučne na projekty nekomerčných, nezávislých subjektov pôsobiacich v oblasti tradičnej kultúry vo vidieckej a mestskej podobe, vrátane projektov reflektujúcich tradičnú kultúru. Oprávnení žiadatelia môžu podať žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov do podprogramu 4.3.1 alebo 4.3.2 alebo 4.3.3, no podporení môžu byť iba v rámci jedného z predmetných podprogramov. Rovnako podporení žiadatelia nemôžu získať podporu v rámci iných podprogramov určených na celoročné aktivity v jednotlivých oblastiach umenia (1.1.5, 1.2.4, 1.3.5, 1.4.4).

Odborná komisia: 5-členná, spoločná pre 4.3.2 a 4.3.3.

26.2.19 - 25.3.19
do 30.06.2020
60 dní
5 000 - 60 000
5%

DOTÁCIA

Dotácia sa poskytuje na vznik umeleckých aktivít a podujatí umeleckého zoskupenia v oblasti tradičnej kultúry.

Oprávnení žiadatelia: podpora je určená výlučne pre žiadateľov, ktorí preukázateľne pôsobia a realizujú aktivity v oblasti profesionálnej tradičnej kultúry (alebo jej reflexie), a sú bližšie špecifikovaní v predpise Štruktúra podpornej činnosti na rok 2019. 

Odborná komisia: 5-členná, spoločná pre 4.3.1 a 4.3.3.

26.2.19 - 25.3.19
do 30.06.2020
60 dní
2 000 - 60 000
5%

DOTÁCIA

Dotácia sa poskytuje na vznik umeleckých aktivít a podujatí umeleckého zoskupenia v oblasti tradičnej kultúry.

Oprávnení žiadatelia: podpora je určená výlučne pre žiadateľov, ktorí preukázateľne pôsobia a realizujú aktivity v oblasti neprofesionálnej tradičnej kultúry (alebo jej reflexie), a sú bližšie špecifikovaní v predpise Štruktúra podpornej činnosti na rok 2019. 

Odborná komisia: 5-členná, spoločná pre 4.3.1 a 4.3.2.

26.2.19 - 25.3.19
2 - 12 mes.
60 dní
výška prideleného štipendia predstavuje súčin 12 mesiacov a mesačnej výšky minimálnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky stanovenej za rok 2017.
0%

ŠTIPENDIUM B

Štipendium sa poskytuje výlučne na nové naštudovanie a realizáciu diela z oblasti tradičnej kultúry, ktoré žiadateľ verejne uvedie, alebo zrealizuje jeho nahrávku (akceptujú sa aj pracovné verzie), alebo na tvorbu umelecko-remeselných a/alebo remeselných výrobkov.

Oprávnení žiadatelia: výlučne fyzická osoba – jednotlivec, pričom podpora je určená pre profesionálnych a neprofesionálnych individuálnych umelcov a umelkyne  (vrátane ľudovo-umeleckých výrobcov a výrobkýň, remeselníkov a remeselníčok), ktorí aktívne pôsobia v oblasti tradičnej kultúry, a sú bližšie špecifikovaní v predpise Štruktúra podpornej činnosti na rok 2019.

4.4 Prehliadky, festivaly a súťaže

Podprogram 4.4 – Prehliadky, festivaly a súťaže je zameraný najmä na podporu medzinárodných, celoslovenských, krajských a regionálnych festivalov, prehliadok a súťaží z oblasti tradičnej kultúry, folklorizmu a neprofesionálneho umenia. 

Podprogram je zameraný na podporu realizácie festivalov, prehliadok, výstav a súťaží (okrem postupových súťaží a prehliadok záujmovej umeleckej činnosti – podprogram 4.5.1) v oblasti tradičnej kultúry a folkorizmu. Podpora je určená aj organizátorom jednorazových podujatí v oblasti tradičnej kultúry a folklorizmu.

 

Odborná komisia: 5-členná; spoločná pre 4.1.1, 4.1.2 a 4.1.3.

27.9.18 - 22.10.18
do 31.12.2019
60 dní
1 500 - 60 000
5%

DOTÁCIA

Dotácia sa poskytuje na realizáciu prezentačného podujatia v oblasti tradičnej kultúry / folklorizmu, festivalu v oblasti tradičnej kultúry / folklorizmu, súťaže tradičnej kultúry/ folklorizmu.

Oprávnení žiadatelia: podpora je určená výlučne pre žiadateľov, ktorí preukázateľne pôsobia v oblasti výskumu, kritiky a odbornej reflexie nehmotného kultúrneho dedičstva, tradičnej kultúry a kultúrno-osvetovej činnosti a sú bližšie špecifikovaní v predpise Štruktúra podpornej činnosti na rok 2019. 

Podprogram je zameraný na podporu realizácie festivalov, prehliadok, výstav a súťaží (okrem postupových súťaží a prehliadok záujmovej umeleckej činnosti – podprogram 4.5.1) v oblasti tradičnej kultúry a folkorizmu. Podpora je určená aj organizátorom jednorazových podujatí v oblasti tradičnej kultúry a folklorizmu.

 

Odborná komisia: 7-členná; spoločná pre 4.6 (projekty prvej výzvy).

29.10.18 - 26.11.18
do 31.12.2019
60 dní
1 500 - 60 000
5%

DOTÁCIA

Dotácia sa poskytuje na realizáciu prezentačného podujatia v oblasti neprofesionálneho umenia.

Oprávnení žiadatelia: podpora je určená výlučne pre žiadateľov, ktorí preukázateľne pôsobia a realizujú aktivity v oblasti tradičnej kultúry, folklorizmu a/alebo neprofesionálneho umenia Štruktúra podpornej činnosti na rok 2019. 

4.5 Kultúrno-osvetová činosť

Podprogram 4.5 – Kultúrno-osvetová činnosť podporuje edukačné aktivity zamerané na vzdelávanie detí, mládeže a dospelých, ako aj postupové súťaže a prehliadky záujmovej umeleckej činnosti na krajskej a celoštátnej úrovni.

Podpora je zameraná na podporu postupových krajských a celoštátnych súťaží a prehliadok záujmovej umeleckej činnosti, ktorých vyhlasovateľom je Národné osvetové centrum z poverenia Ministerstva kultúry SR. Celoštátne postupové súťaže a prehliadky záujmovej umeleckej činnosti sa riadia Princípmi realizácie postupových súťaží a prehliadok záujmovej umeleckej činnosti. Podpora nie je určená pre regionálne postupové súťaže a prehliadky.

 

Odborná komisia: 5-členná; samostatná.

29.10.18 - 26.11.18
do 31.12.2019
60 dní
1 500 - 40 000
5%

DOTÁCIA

Dotácia sa poskytuje na realizáciu postupovej súťaže a prehliadky na krajskej úrovni, postupovej súťaže a prehliadky na celoštátnej úrovni.

Oprávnení žiadatelia: podpora je určená výlučne pre žiadateľov, ktorí preukázateľne pôsobia a realizujú aktivity v oblasti záujmovej umeleckej činnosti, a sú bližšie špecifikovaní v predpise Štruktúra podpornej činnosti na rok 2019. 

Podpora je určená na edukačné aktivity zamerané na vzdelávanie detí, mládeže a dospelých prostredníctvom rôznych kultúrno-osvetových aktivít primárne zameraných na oblasť tradičnej kultúry a osvojovania si tradičných zručností. Podpora je zameraná aj na rozvoj nových a inšpiratívnych metód a foriem trávenia voľného času s dôrazom na kultúrnospoločenský rozmer, vzdelávanie v oblasti miestnej a regionálnej kultúry, či rozvoja vedomostí o kultúre obce, mesta a regiónu. Do podprogramu spadá aj podpora realizácie spomienkových slávností venovaných významným osobnostiam a kultúrno-historickým udalostiam nadregionálneho významu, ktoré svojím charakterom korešpondujú s vecným zameraním programu. V prípade, že projekt obsahuje viacero kultúrno-osvetových aktivít z oblasti tradičnej kultúry, je možné doň zahrnúť aj podujatia a činnosti, ktoré sú zamerané na jednotlivé druhy súčasného umenia a kultúry. O podporu na projekt zameraný výlučne na aktivity z oblasti súčasného umenia a kultúry si možno požiadať v programe 3.


Žiadateľ v rámci podprogramu si môže podať maximálne jednu žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov, kde zahrnie všetky aktivity (podrobný súpis aktivít priloží k žiadosti), ktoré bude v priebehu roka realizovať. Odborná komisia môže určiť, ktoré z aktivít žiadateľa nemajú získať podporu.

 

Odborná komisia: 7-členná; samostatná.

27.9.18 - 22.10.18
do 31.12.2019
60 dní
1 000 - 60 000
5%

DOTÁCIA

Dotácia sa poskytuje na realizáciu kultúrno-osvetových aktivít, realizáciu vzdelávacích aktivít.

Oprávnení žiadatelia: podpora je určená výlučne pre žiadateľov, ktorí preukázateľne pôsobia a realizujú aktivity v oblasti tradičnej kultúry, folklorizmu, profesionálneho a neprofesionálneho umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu Štruktúra podpornej činnosti na rok 2019. 

4.6 Medzinárodné mobility a prezentácie – tradičná kultúra a kultúrno-osvetová činnosť

Podpora je určená na medzinárodnú prezentáciu, rozvoj bilaterálnej a multilaterálnej medzinárodnej spolupráce v oblasti tradičnej kultúry, folklorizmu a neprofesionálneho umenia. Podpora je zameraná na vytváranie a zabezpečovanie funkčných networkov medzi inštitúciami v národnom a medzinárodnom kontexte. Podpora je určená aj na úhradu členských príspevkov v medzinárodných organizáciách pre tie subjekty (z podpory sú vylúčené fyzické osoby), ktoré v danom roku preukázateľne aktívne spolupracujú s takýmito organizáciami. Program je zameraný aj na podporu mobility umelcov z oblasti tradičnej kultúry a neprofesionálneho umenia, prezentáciu umelcov v rámci medzinárodnej kultúrnej spolupráce, zapájanie umelcov do medzinárodných sietí, rezidenčné pobyty, účasť na tvorivých dielňach, sympóziách, seminároch, konferenciách, workshopoch, súťažiach a letných školách. Podpora je určená na úhradu nákladov súvisiacich s realizáciou podujatia alebo mobility, na odborné materiály (polygrafické náklady môžu tvoriť maximálne 20 % z pridelenej dotácie), ako aj na náklady spojené s účasťou slovenských a zahraničných tvorcov.


Podpora nie je určená na organizovanie podujatí, ktoré sa realizujú na Slovensku, aj keď majú medzinárodný charakter. Podpora nie je určená na tvorbu umeleckých diel (o podporu možno žiadať v rámci podprogramu 4.2), na základe novej štruktúry je tvorba povolená aj v 4.3 (pre tých ktorí žiadajú na mobility v 4.6) na vydávanie monografií, či rozsiahlych katalógov (o podporu možno žiadať v rámci podprogramu 3.6.1, resp. 4.1).


Žiadateľ si môže podať totožný projekt (rozhodujúci je v tomto prípade konkrétny účel poskytnutia prostriedkov, nie textová zhoda a / alebo totožnosť rozpočtových položiek) iba raz v rámci podpornej činnosti na daný rok. Kancelária fondu projekt vyradí, ak vyhodnotí nejaký projekt podaný v druhej výzve ako totožný s projektom z prvej výzvy.


Žiadateľ je povinný v žiadosti uviesť, primerane okomentovať a štruktúrovane rozpísať predpokladané výnosy z celého projektu, vrátane sprievodných aktivít. Ak žiadateľovi nevzniknú žiadne výnosy, je povinný túto skutočnosť vysvetliť a zdôvodniť v komentári k rozpočtu. Neuvedenie výnosov bez zdôvodnenia ich absencie v komentári k rozpočtu je dôvodom na formálne vyradenie žiadosti. Ak ide o medzinárodnú prezentáciu, žiadateľ je povinný v žiadosti uviesť zoznam všetkých umeleckých účinkujúcich zúčastnených na podujatí a podrobný popis samotného podujatia/podujatí, na ktorý/é žiada podpora. Ak ide o individuálnu mobilitu, žiadateľ je povinný podrobne popísať podujatie/aktivitu, na ktorej sa plánuje zúčastniť.

Odborná komisia: projekty prvej výzvy v rámci programu 4: 7-členná, spoločná pre podprogram 4.4.2.
Projekty druhej výzvy v rámci programu 4: 5-členná, spoločná pre podprogram 4.2.

29.10.18 - 26.11.18
do 31.12.2019
60 dní
1 000 - 60 000
5%

DOTÁCIA

Dotácia sa poskytuje na realizáciu medzinárodnej prezentácie alebo medzinárodnej mobility.

Oprávnení žiadatelia: podpora je určená výlučne pre žiadateľov, ktorí preukázateľne pôsobia a realizujú aktivity v oblasti tradičnej kultúry, folklorizmu, profesionálneho a neprofesionálneho umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu Štruktúra podpornej činnosti na rok 2019. 

5 Pamäťové a fondové inštitúcie

Fond v rámci Program 5 - Pamäťové a fondové inštitúcie si kladie za cieľ posilnenie úlohy pamäťových a fondových inštitúcii v spoločnosti, skvalitňovanie stavu odbornej starostlivosti o existujúci zbierkový a knižničný fond Slovenskej republiky, ich rozširovanie a sprístupňovanie širokej verejnosti, čím chce posilniť občiansku participáciu na využívaní služieb a aktivít pamäťových a fondových inštitúcii. Podpora je určená aj na projekty realizované v medzinárodnej koprodukcii a/alebo spolupráci, kedy je možné alikvotnú časť projektu realizovať aj v zahraničí, pričom takýto projekt sa nepovažuje za medzinárodnú prezentáciu. Oprávnení žiadatelia môžu predložiť v rámci programu neobmedzené množstvo žiadostí o dotáciu, no jednému žiadateľovi môže byť úhrnom poskytnutá podpora maximálne do výšky 200 000 EUR za tri roky (vrátane finančných prostriedkov poskytnutých ako minimálna pomoc od iných poskytovateľov), ak ide o prostriedky, ktoré by mali byť poskytnuté ako minimálna pomoc.


Program nepodporuje aktivity z oblasti audiovizuálnej kultúry a priemyslu, neprofesionálnej umelec­kej tvorby a tradičnej kultúry, voľnočasových aktivít, interné aktivity škôl, projekty a aktivity nezávislých divadiel, tanečných zoskupení a galérií, aktivity určené výlučne pre národnostné menšiny a znevýhodnené skupiny obyva­teľstva, aktivity krajanských organizácií a inštitúcií zahraničných Slovákov/Sloveniek, inštitucionálnu podporu subjektu, vydávanie učebníc, učebných a metodických pomôcok pre základné a stredné školy, vysokoškolských učebníc a skrípt, vydávanie publikácii mapujúcich dejiny obcí, miest a regiónov, vy­dávanie publikácii k výročiam subjektov, ročeniek, zborníkov a almanachov, vydávanie účelových publikácii či prehľadových knižných publikácii bez redaktora, vydávanie kníh, časopisov a CD určených na darovanie alebo mimo predaja. Podpora nie je určená ani na podporu podujatí v rámci družobnej spolupráce na miestnej a regionálnej úrovni.


Podľa zákona je neoprávneným žiadateľom rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a ostatných orgánov štátnej správy. V zmysle uvedeného zákona si tieto organizácie nemôžu požiadať o podporu na projekt prostredníctvom tretej osoby (napr. občianskeho združenia, nadácie, neziskovej organizácie), ak ide o projekt, ktorý preukázateľne realizujú ako hlavný organizátor, alebo je súčasťou ich hlavnej činnosti. Rozpočtové alebo príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a ostatných orgánov štátnej správy môžu vstupovať do projektov výlučne ako spoluorganizátori podujatí, ktoré preukázateľne realizuje ako hlavný organizátor tretia osoba (napr. občianske združenie, nadácia, nezisková organizácia). V prípade, že sa preukáže porušenie tohto ustanovenia v akejkoľvek fáze posudzovania, takáto žiadosť bude vyradená z formálnych dôvodov.

5.1 Knižnice

Podprogram 5.1 – Knižnice je zameraný na podporu dlhodobého rozvoja aktivít knižníc, predovšetkým na rozvoj a posilnenie knižnično-informačných služieb, vzdelávacích aktivít a doplňovania knižničných fondov. Podprogram napĺňa Stratégiu rozvoja slovenského knihovníctva na roky 2015-2020, ktorej úloha č. 2. je smerovaná na budovanie, trvalé uchovávanie, rozvoj a ochranu knižničných fondov. Podpora je určená na projekty knižníc, ktoré sú evidované v Zozname knižníc Slovenskej republiky, na projekty Slovenskej asociácie knižníc a Spolku slovenských knihovníkov a knižníc.

Podpora je zameraná na skvalitnenie, modernizáciu a ďalší rozvoj verejných knižníc, predovšetkým krajských a mestských knižníc a ich služieb. Podpora je určená na komplexné estetické skvalitnenie interiérového a nábytkového vybavenia pre zvýšenie komfortu používateľov knižníc rôznych vekových kategórií. Projekty modernizácie služieb knižníc môžu v odôvodnených prípadoch zahŕňať aj nákup výpočtovej techniky a/alebo skenerov s podmienkou, že budú slúžiť výhradne používateľom knižníc. V rozpočte žiadosti je potrebné podrobne špecifikovať jednotlivé plánované položky projektu.

Podpora nie je určená na nákup biblioboxov, či podobných systémov, preto fond takého žiadosti vyradí. Systémy je RFID (príp. analogické alternatívy) je možné podporiť v jasne odôvodnených prípadoch, kedy žiadateľ transparentne a na základe relevantných dát preukáže efektívnosť takéhoto riešenia pre dané priestory knižnice a veľkosť knižničného fond, t. j. v podobe štatistických údajov špecifikuje veľkosť a obrat knižničného fondu, počet vypožičaných, vrátených a stratených kníh za posledné tri roky, prípadne ďalšie relevantné údaje.

Podpora nie je určená na stavebné rekonštrukcie exteriérov a interiérov budov, na výmenu okien, elektroinšta-lácie, vzduchotechniky, atď. Stavebno-technické úpravy môžu byť súčasťou spolufinancovania projektu. Žiadateľ si môže podať maximálne jednu žiadosť v rámci programov 5.1.1 a 5.1.2.

 

Odborná komisia: 5-členná; samostatná. Súčasťou posudzovania žiadostí je aj osobná prezentácia jednotlivých projektov, ktorým pri hodnotení pridelí odborná komisia viac ako 50% bodov.

25.2.19 - 25.3.19
do 30.06.2020
60 dní
10 000 - 60 000
10%

DOTÁCIA

Dotácia sa poskytuje na realizáciu skvalitnenia špecifickej knižničnej infraštruktúry, skvalitnenia interiérového vybavenia pre používateľov knižníc.

Oprávnení žiadatelia: žiadateľ musí byť evidovaný v Zozname knižníc Slovenskej republiky. Bližšia špecifikácia žiadateľa je v predpise Štruktúra podpornej činnosti na rok 2019. 

Podpora je zameraná na skvalitnenie, modernizáciu a ďalší rozvoj verejných knižníc a ich služieb, zabezpečenie, ochranu a bezpečnosť knižničných fondov prostredníctvom technického, technologického, elektronického alebo mechanického zariadenia a na vybavenie objektov a priestorov. Projekty je možné zamerať aj na skvalitnenie nábytkového vybavenia menšieho rozsahu pre zvýšenie komfortu používateľov knižníc rôznych vekových kategórií. Projekty modernizácie služieb knižníc môžu v odôvodnených prípadoch zahŕňať aj nákup výpočtovej techniky a/alebo skenerov s podmienkou, že budú slúžiť výhradne používateľom knižníc.


Podpora nie je určená na nákup biblioboxov a podobných systémov, RFID a analogických alternatív, preto fond takého žiadosti vyradí. Žiadateľ si môže podať maximálne jednu žiadosť v rámci programov 5.1.1 a 5.1.2.

 

Odborná komisia: 5-členná; samostatná.

25.2.19 - 25.3.19
do 30.06.2020
60 dní
2 000 - 10 000
10%

DOTÁCIA

Dotácia sa poskytuje na realizáciu skvalitnenia špecifickej knižničnej infraštruktúry alebo skvalitnenia interiérového vybavenia pre používateľov knižníc.

Oprávnení žiadatelia: žiadateľ musí byť evidovaný v Zozname knižníc Slovenskej republiky. Bližšia špecifikácia žiadateľa je v predpise Štruktúra podpornej činnosti na rok 2019. 

Podpora je zameraná na podporu komunitných a multikultúrnych aktivít knižníc, výstav, projektov odborných a vzdelávacích aktivít zameraných na zvyšovanie vzdelanostnej úrovne a informačnej gramotnosti používateľov, tvorivých dielní zameraných na zvýšenie návštevnosti knižníc, literárno-spoločenských podujatí ako literárne večery, či autorské čítania, na podporu projektov rozvoja čitateľskej gramotnosti a podporu čítania. Podpora je určená aj na odbornú ochranu a uloženie knižničného fondu, spracovanie, sprístupňovanie, digitalizáciu, rovnako na projekty zamerané na vedecko-výskumnú a odbornú činnosť knižníc, realizáciu publikačných a iných edičných výstupov vedecko-výskumných úloh a odbornej činnosti, pričom podpora môže byť použitá výlučne na publikácie, ktoré budú určené na predaj a distribúciu pre širokú verejnosť.

Podpora je zameraná aj na prezentáciu poznatkov získaných z vedecko-výskumnej činnosti na odborných podujatiach (konferenciách, seminároch a pod.), ďalej na podporu odborných podujatí regionálneho, nadregionálneho a celoslovenského významu (odborné konferencie, semináre, sympóziá, školenia, kurzy, workshopy a pod.), aj na projekty celoživotného vzdelávania zamestnancov knižníc a používateľov knižnično-informačných služieb, ako aj na projekty zamerané na pedagogiku, na propagáciu alebo marketing (napr. aj nová vizuálna identita, webové sídla, atď.). Podpora nie je určená na podujatia k výročiam subjektov.

 

Odborná komisia: 5-členná; samostatná.

12.11.18 - 17.12.18
do 31.12.2019
60 dní
1 500 - 40 000
5%

DOTÁCIA

Dotácia sa poskytuje na realizáciu komunitných aktivít, vzdelávacích aktivít pre verejnosť, vzdelávacích aktivít pre odborných pracovníkov, multikultúrnych aktivít, odborných publikačných výstupov, prezentačných aktivít, propagačných a marketingových projektov alebo odbornej činnosti knižnice.

Oprávnení žiadatelia: žiadateľ musí byť evidovaný v Zozname knižníc Slovenskej republiky alebo musí ísť o projekt Spolku slovenských knihovníkov a knižníc alebo o projekt Slovenskej asociácie knižníc. Bližšia špecifikácia žiadateľa je v predpise Štruktúra podpornej činnosti na rok 2019. 

Podpora je zameraná na nákup knižničného fondu, pričom minimálne 20% pridelenej podpory musí byť vyčle-nených na nákup kníh vydaných s podporou fondu alebo publikáciami vydanými organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry SR, ktoré si knižnica môže vybrať v súlade so zameraním a špecializáciou knižni-ce, pričom jedna knižnica môže predložiť maximálne jednu žiadosť. Podpora je určená aj na úhradu predplatné-ho na časopisy a iné periodické publikácie, ktoré vychádzajú s podporou fondu, alebo ich vydáva organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry SR.

 

Odborná komisia: 5-členná; samostatná.

25.2.19 - 25.3.19
do 30.06.2020
60 dní
1 000 - 20 000
5%

DOTÁCIA

Dotácia sa poskytuje na realizáciu akvizíciu knižničného fondu.

Oprávnení žiadatelia: žiadateľ musí byť evidovaný v Zozname knižníc Slovenskej republiky. Bližšia špecifikácia žiadateľa je v predpise Štruktúra podpornej činnosti na rok 2019. 

5.2 Múzeá

Podprogram 5.2 - Múzeá je zameraný na podporu projektov z oblasti tvorby a šírenia kultúrnych hodnôt múzeami, projektov podporujúcich rozvoj a skvalitnenie výkonu vybraných základných odborných činností múzeí, a podporu projektov vzdelávacích aktivít a rozšírenia zbierkových fondov.

 

 

Podpora je určená na projekty vytvárania nových stálych expozícií alebo obnovu, modernizáciu a dopĺňanie existujúcich stálych expozícií, realizácie výstav vychádzajúcich z poznatkov získaných vedecko-výskumnou činnosťou múzea na realizáciu virtuálnych expozícií a výstav. Podpora je určená na projekty zamerané na vedecko-výskumnú a odbornú činnosť múzeí, realizáciu publikačných a iných edičných výstupov vedecko-výskumných úloh a odbornej činnosti, pričom podpora môže byť použitá výlučne na publikácie, ktoré budú určené na predaj a distribúciu pre širokú verejnosť. Podpora je zameraná aj na prezentáciu poznatkov získaných z vedecko-výskumnej činnosti na odborných podujatiach (konferenciách, seminároch a pod.), ďalej na podporu odborných podujatí regionálneho, nadregionálneho a celoslovenského významu (odborné konferencie, semináre, sympóziá, školenia, kurzy, workshopy a pod.), ako aj na projekty zamerané na múzejnú pedagogiku a na propagáciu alebo marketing (napr. aj nová vizu-álna identita, webové sídla, atď.). Podpora nie je určená na podujatia k výročiam subjektov.

 

Odborná komisia: 5-členná; samostatná.

12.11.18 - 17.12.18
do 31.12.2019
60 dní
2 000 - 40 000
5%

DOTÁCIA

Dotácia sa poskytuje na realizáciu prezentačných aktivít, novej stálej expozície,dopĺňania stálych expozícií, vedecko-výskumnej a odbornej činnosti, odborných podujatí, odborných publikačných výstupov, propagačných a marketingových projektov, projektu využívajúceho zdigitalizované zbierkové predmety.

Oprávnení žiadatelia: podpora je určená výlučne na projekty múzeí, ktoré sú zapísané v Registri múzeí Slovenskej republiky, na projekty múzejných zariadení, ktoré sú evidované v Evidencii múzejných zariadení a galerijných zariadení evidovaných v Evidencii galerijných zariadení a na projekty Zväzu múzeí na Slovensku a Slovenského komitétu ICOM. Bližšia špecifikácia žiadateľa je v predpise Štruktúra podpornej činnosti na rok 2019. 

Podpora je určená na projekty múzeí zamerané na cieľavedomé a systematické nadobúdanie zbierkových predmetov a zbierok za účelom zlepšenia situácie v oblasti zabezpečovania efektívnej selektívnej akvizičnej činnosti. Žiadateľ je povinný v rozpočte rozpísať cenu každého zbierkového predmetu, alebo súboru predmetov, na ktoré si žiada podporu. Podpora je zameraná aj na nadobúdanie zbierkových predmetov z oblasti výtvarného umenia, avšak staršie ako 50 rokov.

 

Odborná komisia: 5-členná; samostatná.

25.2.19 - 25.3.19
do 30.06.2020
60 dní
1 000 - 15 000
5%

DOTÁCIA

Dotácia sa poskytuje na akvizíciu zbierkových predmetov a akvizíciu súboru zbierkových predmetov.

Oprávnení žiadatelia: podpora je určená výlučne na projekty múzeí, ktoré sú zapísané v Registri múzeí Slovenskej republiky. Bližšia špecifikácia žiadateľa je v predpise Štruktúra podpornej činnosti na rok 2019. 

5.3 Galérie

Podprogram 5.3 - Galérie je zameraný na podporu projektov z oblasti tvorby a šírenia kultúrnych hodnôt múzeami a galériami, projektov podporujúcich rozvoj a skvalitnenie výkonu vybraných základných odborných činností múzeí a galérií, a podporu projektov vzdelávacích aktivít a rozšírenia zbierkových fondov.

 

 

Podpora je určená na projekty vytvárania nových stálych expozícií alebo obnovu, modernizáciu a dopĺňanie existujúcich stálych expozícií, realizácie výstav vychádzajúcich z poznatkov získaných vedecko-výskumnou činnosťou galérie a na realizáciu virtuálnych expozícií a výstav. Podpora je určená na projekty zamerané na vedecko-výskumnú a odbornú činnosť galérií, realizáciu publikačných a iných edičných výstupov vedecko-výskumných úloh a odbornej činnosti, pričom podpora môže byť použitá výlučne na publikácie, ktoré budú určené na predaj a distribúciu pre širokú verejnosť. Podpora je zameraná aj na prezentáciu poznatkov získaných z vedecko-výskumnej činnosti na odborných podujatiach (konferenciách, seminároch a pod.), ďalej na podporu odborných podujatí regionálneho, nadregionálneho a celoslovenského významu (odborné konferencie, semináre, sympóziá, školenia, kurzy, workshopy a pod.), ako aj na projekty zamerané na galerijnú pedagogiku a na propagáciu, marketing (napr. aj nová vizuálna identita, webové sídla, atď.). Podpora nie je určená pre podujatia k výročiam subjektov.

 

Odborná komisia: 5-členná; samostatná.

12.11.18 - 17.12.18
do 31.12.2019
60 dní
2 000 - 40 000
5%

DOTÁCIA

Dotácia sa poskytuje na realizáciu prezentačných aktivít, novej stálej expozície, dopĺňania stálych expozícií, vedecko-výskumnej a odbornej činnosti, odborných podujatí, odborných publikačných výstupov, propagačných a marketingových projektov, projektu využívajúceho zdigitalizované zbierkové predmety.

Oprávnení žiadatelia: podpora je určená výlučne na projekty múzeí, galérií, ktoré sú zapísané v Registri múzeí galérií Slovenskej republiky, na projekty múzejných zariadení, ktoré sú evidované v Evidencii múzejných zariadení a galerijných zariadení evidovaných v Evidencii galerijných zariadení a na projekty Rady galérií Slovenska a Slovenského komitétu ICOM.. Bližšia špecifikácia žiadateľa je v predpise Štruktúra podpornej činnosti na rok 2019. 

Podpora je určená na projekty galérií zamerané na cieľavedomé a systematické nadobúdanie zbierkových predmetov a zbierok za účelom zlepšenia situácie v oblasti zabezpečovania efektívnej selektívnej akvizičnej činnosti. Žiadateľ je povinný predkladať samostatnú žiadosť na akvizíciu každého zbierkového predmetu, ak jeho hodnota prevyšuje sumu 1 000 EUR. Žiadateľ je povinný v rozpočte rozpísať cenu každého zbierkového predmetu, na ktoré si žiada podporu.

 

Odborná komisia: 5-členná; samostatná.

11.2.19 - 11.3.19
do 30.06.2020
60 dní
1 000 - 15 000
5%

DOTÁCIA

Dotácia sa poskytuje na akvizíciu zbierkových predmetov a akvizíciu súboru zbierkových predmetov.

Oprávnení žiadatelia: podpora je určená výlučne na projekty múzeí, galérií, ktoré sú zapísané v Registri múzeí galérií Slovenskej republiky. Bližšia špecifikácia žiadateľa je v predpise Štruktúra podpornej činnosti na rok 2019. 

5.4 Ochrana zbierkových fondov

Podprogram 5.4 – Ochrana a ošetrenie zbierkových fondov je zameraný na podporu projektov v oblasti odborného ošetrenia zbierkových fondov ako aj na projekty zabezpečenia ochrany a bezpečnosti zbierkových fondov

Podpora je určená na projekty zamerané na obnovu, reštaurovanie, konzervovanie a preparovanie zbierkových predmetov múzeí a galérií, historických knižničných dokumentov, historických knižničných fondov, starých a vzácnych tlačí, významných a vzácnych slovacikálnych dokumentov, vzácnych rukopisov.

 

Odborná komisia: 5-členná; spoločná pre podprogram 5.4.2.

14.1.19 - 11.2.19
do 30.06.2020
60 dní
2 000 - 60 000
10%

DOTÁCIA

Dotácia sa poskytuje na realizáciu odborného ošetrenia zbierkových predmetov.

Oprávnení žiadatelia: podpora je určená výlučne na projekty múzeí, galérií, ktoré sú zapísané v Registri múzeí a galérií Slovenskej republiky. O podporu sa môžu uchádzať tiež knižnice evidované v Zozname knižníc Slovenskej republiky, ktoré uchovávajú a prezentujú historické knižničné dokumenty, historické knižničné fondy, staré a vzácne tlače, významné a vzácne slovacikálne dokumenty, vzácne rukopisy. Bližšia špecifikácia žiadateľa je v predpise Štruktúra podpornej činnosti na rok 2019. 

Podpora je zameraná na projekty v oblasti zabezpečenia ochrany a bezpečnosti zbierkových fondov prostredníctvom technického, technologického, elektronického alebo mechanického vybavenia a zariadenia budov a priestorov, v ktorých sú trvalo alebo dočasne uložené zbierkové predmety múzeí a galérií, historické knižničné dokumenty, historické knižničné fondy, staré a vzácne tlače, významné a vzácne slovacikálne dokumenty, vzácne rukopisy.

Podprogram je zároveň zameraný aj na podporu projektov v oblasti zabezpečenia trvalého odborného uloženia hnuteľného kultúrneho dedičstva prostredníctvom účelového mobiliáru v depozitároch, resp. v priestoroch špecificky upravených a zabezpečených za účelom trvalého odborného uloženia hnuteľného kultúrneho dedičstva, ako aj na podporu projektov v oblasti zabezpečenia optimálnych klimatických a svetelných podmienok pri trvalom odbornom uložení a prezentovaní hnuteľného kultúrneho dedičstva (napr. v depozitároch, vo výstavných a expozičných priestoroch múzeí a galérií). Podpora je taktiež určená na projekty zamerané na technické a technologické vybavenie reštaurátorských, konzervátorských a preparátorských pracovísk, dielní, ateliérov, prípadne na infraštruktúrne vybavenie priestorov určených pre verejnosť a návštevníkov múzeí a galérií. Projekt nemôže obsahovať položky zamerané na elektroinštalácie a EPS, nakoľko to je základná povinnosť zriaďovateľa podľa Zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a galériách. Stavebno-technické úpravy môžu byť súčasťou spolufinancovania projektu.

 

Odborná komisia: 5-členná; spoločná pre podprogram 5.4.1.

14.1.19 - 11.2.19
do 30.06.2020
60 dní
2 000 - 60 000
10%

DOTÁCIA

Dotácia sa poskytuje na realizáciu ochrany zbierkových fondov, infraštruktúrneho projektu v múzeu, infraštruktúrneho projektu v galérii, ochrany vzácnych knižničných dokumentov (HKD, HKF, vzácne slovacikálne dokumenty).

Oprávnení žiadatelia: podpora je určená výlučne na projekty múzeí, galérií, ktoré sú zapísané v Registri múzeí a galérií Slovenskej republiky. O podporu sa môžu uchádzať tiež knižnice evidované v Zozname knižníc Slovenskej republiky, ktoré uchovávajú a prezentujú historické knižničné dokumenty, historické knižničné fondy, staré a vzácne tlače, významné a vzácne slovacikálne dokumenty, vzácne rukopisy. Bližšia špecifikácia žiadateľa je v predpise Štruktúra podpornej činnosti na rok 2019. 

6 Mesto kultúry

Fond v rámci Programu 6 – Mesto kultúry podporí jedno mesto v rámci Slovenskej republiky, v ktorom sa bude v priebehu daného roka odohrávať súbor umeleckých a kultúrnych aktivít, podujatí a prezentácií zameraných na rozvoj kultúry mesta a sprostredkovanie živej skúsenosti obyvateľom a návštevníkom s rôznymi druhmi a formami súčasného umenia, najmä divadla, tanca, hudby, vizuálneho umenia, literatúry, medziodborových umeleckých aktivít, ako aj tradičnej kultúry, folklorizmu a neprofesionálneho umenia. Cieľom programu je najmä:


• podpora dlhodobého rozvoja miestnej kultúry a umenia prostredníctvom rozšírenia existujúcich aktivít v týchto oblastiach o ich nové druhy a formy;
• prezentácia rôznych foriem súčasného umenia a tradičnej kultúry s medzinárodným a celoslovenským presahom s cieľom rozšíriť existujúce publikum;
• podpora užšej spolupráce mesta so zriaďovanými inštitúciami štátom a samosprávou, ako aj neziskovým sektorom;
• podpora miestnych vzdelávacích a komunitných kultúrnych aktivít.

 

V rámci programu nie sú podporované interné aktivity škôl, aktivity krajanských organizácií a inštitúcií zahraničných Slovákov/Sloveniek, vydávanie učebníc, učebných a metodických pomôcok pre základné a stredné školy, vysokoškolských učebníc a skrípt, vy­dávanie publikácii k výročiam subjektov, ročeniek, almanachov, vydávanie účelových publikácii či prehľadových knižných publikácii bez redaktora, vydávanie kníh, časopisov a CD určených na darovanie alebo mimo predaja. 

V rámci všetkých programov FPU môže byť jednému žiadateľovi úhrnom poskytnutá podpora maximálne do výšky 200 000 EUR za tri roky (vrátane finančných prostriedkov poskytnutých ako minimálna pomoc od iných poskytovateľov), ak ide o prostriedky, ktoré by mali byť poskytnuté ako minimálna pomoc. V rámci podprogramu 6.1.2 je poskytovaná finančná podpora ako štátna pomoc.

 

Podľa zákona je neoprávneným žiadateľom rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a ostatných orgánov štátnej správy. V zmysle uvedeného zákona si tieto organizácie nemôžu požiadať o podporu na projekt prostredníctvom tretej osoby (napr. občianskeho združenia, nadácie, neziskovej organizácie), ak ide o projekt, ktorý preukázateľne realizujú ako hlavný organizátor, alebo je súčasťou ich hlavnej činnosti. Rozpočtové alebo príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a ostatných orgánov štátnej správy môžu vstupovať do projektov výlučne ako spoluorganizátori podujatí, ktoré preukázateľne realizuje ako hlavný organizátor tretia osoba (napr. občianske združenie, nadácia, nezisková organizácia). V prípade, že sa preukáže porušenie tohto ustanovenia v akejkoľvek fáze posudzovania, takáto žiadosť bude vyradená z formálnych dôvodov.

 

Podľa zákona je neoprávneným žiadateľom rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a ostatných orgánov štátnej správy. V zmysle uvedeného zákona si tieto organizácie nemôžu požiadať o podporu na projekt prostredníctvom tretej osoby (napr. občianskeho združenia, nadácie, neziskovej organizácie), ak ide o projekt, ktorý preukázateľne realizujú ako hlavný organizátor, alebo je súčasťou ich hlavnej činnosti. Rozpočtové alebo príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a ostatných orgánov štátnej správy môžu vstupovať do projektov výlučne ako spoluorganizátori podujatí, ktoré preukázateľne realizuje ako hlavný organizátor tretia osoba (napr. občianske združenie, nadácia, nezisková organizácia). V prípade, že sa preukáže porušenie tohto ustanovenia v akejkoľvek fáze posudzovania, takáto žiadosť bude vyradená z formálnych dôvodov.

6.1 Mesto kultúry 2019 - mestá

Podpora je určená výlučne pre mestá v rámci Slovenskej republiky, ktoré sa uchádzajú o finančnú podporu celoročných aktivít pre svoje mesto a tým aj udelenie titulu Mesto kultúry 2020. Rozhodovanie o pridelení podpory a udelení titulu Mesto kultúry 2020 sa odohráva v dvoch kolách. V prvom kole si všetci oprávnení žiadatelia môžu podať maximálne jednu žiadosť do podprogramu 6.1.1 Mesto kultúry 2020 – prípravná fáza. V rámci tohto podprogramu môžu byť podporené maximálne tri slovenské mestá, ktoré budú mať štyri mesiace na dopracovanie, doplnenie a podrobnú špecifikáciu svojho projektu. Následne sa vybrané mestá budú môcť uchádzať o finančnú podporu v rámci podprogramu 6.1.2 Mesto kultúry 2020 – celoročné aktivity, kde môže byť podporené výlučne iba jedno mesto, ktorému bude zároveň udelený titul Mesto kultúry 2020. Víťaznému projektu bude pridelená podpora v dvoch splátkach, prvá do konca roka 2019 a druhá po predložení priebežnej hodnotiacej správy o realizácii projektu do konca marca 2020. Hlavnými kritériami, ktoré bude komisia pri udeľovaní podpory hodnotiť, sú:

 


• celková koncepcia a dramaturgia programu a jeho prepojenie na smerovanie dlhodobého rozvoja kultúry v meste;
• posun, ktorý mesto dosiahne vo všetkých oblastiach kultúry s dôrazom na získavanie a prácu s novým publikom pre jednotlivé oblasti umenia a kultúry;
• počet inštitúcií a subjektov v oblasti umenia a kultúry pôsobiacich v danom meste (zriaďované inštitúcie samosprávou a štátom, nezávislý sektor), ktoré budú do projektu zapojené. Komisia tiež bude hodnotiť intenzitu spolupráce a jej udržateľnosť.
• počet nových, doposiaľ nerealizovaných aktivít mesta v oblasti kultúry a ich dlhodobá udržateľnosť.
• žánrová a druhová pestrosť, šírka realizovaných aktivít, s dôrazom na umelecké a kultúrne oblasti a aktivity, ktoré v kultúrnom živote mesta doposiaľ absentovali.

 

O podporu v rámci podprogramu sa môžu uchádzať výlučne mestá v rámci Slovenskej republiky, ktoré do realizácie projektu zapoja samosprávou alebo štátom zriaďované inštitúcie v oblasti umenia a kultúry (knižnice, galérie, múzeá, osvetové strediská a pod.), ale aj subjekty nezávislého sektora, ktoré preukázateľne vyvíjajú pravidelnú činnosť v oblasti umenia a kultúry (nemôže ísť o účelovo vytvorené subjekty). Mestá môžu zapojiť do spolupráce aj subjekty pôsobiace mimo mesta a regiónu.


Žiadatelia sú v prvom kole povinní primerane opísať základné východiská projektu Mesto kultúry 2020, ktoré, v prípade, ak postúpia do druhého kola, podrobne opíšu a presne charakterizujú. Projekt Mesto kultúry 2020 (už v prvom kole posudzovania) musí obsahovať nové a doposiaľ nerealizované aktivity mesta, v rámci ktorých budú prezentované diela a aktivity z oblasti divadla, tanca, hudby, vizuálneho umenia, literatúry a tradičnej kultúry, vrátane folklorizmu, prípadne medziodborové realizácie a neprofesionálne umenie. Do projektu Mesto kultúry 2020 je žiadateľ povinný zahrnúť prezentačné a / alebo tvorivé aktivity profesionálneho umenia s celosloven-ským a medzinárodným presahom, rovnako projekty všetkých svojich zriaďovaných inštitúcií a taktiež projekty neziskového sektora (napr. výstavné, prezentačné, vzdelávacie a pod.). Neoddeliteľnou súčasťou projektu musia byť aktivity a podujatia zamerané na prácu, vzdelávanie a získavanie nového publika všetkých vekových kategórií a sociálneho postavenia v rámci každej oblasti prezentovaného umenia a kultúry.


Podpora je v primeranej miere určená aj na tvorbu a uvedenie nových javiskových diel, nových prezentačných podujatí v múzeách, galériách, či knižniciach, či usporiadanie miestnych a regionálnych podujatí. Keďže oprávnenými výdavkami budú aj výdavky na infraštruktúru, už v tejto fáze je možné uviesť, ako by boli takéto prostriedky použité.
V rámci projektu Mesto kultúry 2020 nemožno realizovať výlučne prezentačné aktivity jedného druhu umenia, či kultúry. Podpora nie je taktiež určená na podporu projektov, ktoré mesto, štátom a samosprávou zriaďované inštitúcie, či neziskový sektor už v súčasnosti realizuje (kultúrne letá, festivaly rôznych umeleckých žánrov, jarmoky, rôzne typy stavovských podujatí, cirkevné, či komunitné stretnutia, oslavy založenia mesta, spomienkové slávnosti a oslavy a pod.), alebo získali podporu v iných podprogramoch.

 

Odborná komisia: 7-členná; samostatná. Súčasťou posudzovania žiadostí je aj osobná prezentácia projektov, ktorým pri hodnotení pridelí odborná komisia viac ako 50% bodov.

12.11.18 - 17.12.18
do 20.05.2019
60 dní
5 000 - 10 000
20%

DOTÁCIA

Dotácia sa poskytuje na realizáciu prípravy projektu Mesto kultúry 2020.

Oprávnení žiadatelia: podpora je určená pre mestá v Slovenskej republike.

O podporu v rámci podprogramu sa môžu uchádzať výlučne mestá v rámci Slovenskej republiky, ktoré získali podporu v prvom kole posudzovania žiadostí v podprograme 6.1.1 Mesto kultúry 2020 – prípravná fáza. Žiadatelia sú povinní presne uviesť, ako do realizácie projektu zapoja zriaďované inštitúcie v oblasti umenia a kultúry (knižnice, galérie, múzeá, osvetové strediská a pod.), ale aj ostatné inštitúcie a subjekty nezávislého sektora, ktoré preukázateľne vyvíjajú pravidelnú činnosť v oblasti umenia a kultúry (nemôže ísť o účelovo vytvorené subjekty).


Podpora je určená výlučne na nové a doposiaľ nerealizované aktivity mesta, ktoré musia byť vyvážene a primerane prezentované diela z oblasti divadla, tanca, hudby, vizuálneho umenia, literatúry a tradičnej kultúry, vrátane folklorizmu, prípadne medziodborové aktivity a neprofesionálne umenie. Do projektu Mesto kultúry 2020 je žiadateľ povinný zahrnúť prezentačné a / alebo tvorivé aktivity profesionálneho umenia s celosloven-ským a medzinárodným presahom, rovnako projekty všetkých svojich zriaďovaných inštitúcií, taktiež projekty neziskového sektora (napr. výstavné, prezentačné, vzdelávacie a pod.), preto je žiadateľ povinný presne špecifikovať, aké umelecké zoskupenia a umelcov / umelkyne plánuje počas projektu prezentovať. Neoddeliteľnou súčasťou projektu musia byť aktivity a podujatia zamerané na prácu, vzdelávanie a získavanie nového publika všetkých vekových kategórií a sociálneho postavenia v rámci každej oblasti prezentovaného umenia a kultúry.


Podpora je v primeranej miere určená aj na tvorbu a uvedenie nových javiskových diel, nových prezentačných podujatí v múzeách, galériách, či knižniciach, či usporiadanie miestnych a regionálnych podujatí. Oprávnenými výdavkami budú aj výdavky na infraštruktúru, no žiadateľ musí presne špecifikovať ideový zámer (napr. pro-stredníctvom vizualizácií) už v samotnej žiadosti, resp. v prílohách k žiadosti.
V rámci projektu Mesto kultúry 2020 nemožno realizovať výlučne prezentačné aktivity jedného druhu umenia, či kultúry. Podpora nie je taktiež určená na podporu projektov, ktoré mesto, štátom, či samosprávou zriaďované inštitúcie, či neziskový sektor už v súčasnosti realizuje (kultúrne letá, festivaly rôznych umeleckých žánrov, jarmoky, rôzne typy stavovských podujatí, cirkevné, či komunitné stretnutia, oslavy založenia mesta, spomienkové slávnosti a oslavy a pod.), alebo získali podporu v iných podprogramoch.


Žiadateľ je povinný v žiadosti opísať a charakterizovať program a typy aktivít, vrátane sprievodných podujatí, ktoré plánuje realizovať v rámci projektu Mesto kultúry 2020. Zo žiadosti musí byť zrejmé, ako pridelený titul Mesto kultúry 2020 a s ním súvisiace aktivity pomôžu žiadateľovi zlepšiť, udržať, či rozvíjať kultúrne aktivity a podujatia v danom meste, pričom z uvedeného opisu musí byť zrejmé, aký výrazný posun v danej oblasti v porovnaní so súčasným stavom nastane.


Podrobnú špecifikáciu a rámcový program plánovaných činností, podujatí, nových inštalácii, či menších opráv, vrátane aktivít a podujatí štátom a samosprávou zriaďovaných inštitúcií a neziskového sektora, žiadateľ pripojí ako povinnú prílohu žiadosti. Povinným údajom v žiadosti je tiež programový riaditeľ a programová/umelecká rada podujatia, ktorí budú mať projekt na starosti v jeho realizačnej fáze. Ďalej je povinný uviesť zoznam všetkých oslovených umeleckých účinkujúcich a umeleckých zoskupení, ktorí na projekte budú participovať. V prípade, že žiadateľ ešte neoslovil daného účinkujúceho alebo zoskupenie, je povinný to jasne uviesť, v opačnom prípade bude fond pristupovať k takejto žiadosti ako k nepravdivej a môže ju vyradiť z formálnych dôvodov. Ďalej musí žiadateľ presne špecifikovať, aké subjekty neziskového sektora sa na projekte zúčastnia, čo potvrdí aj predlože-ním zmlúv o spolupráci s týmito subjektmi. V neposlednom rade musí žiadateľ opísať, ako vytvorí priestor pre iné subjekty (pôsobiace mimo dané mesto) a ako zabezpečí podmienky na ich prezentácie a aktivity (jasne uvedie, koľko takýchto priestorov má pre tieto aktivity vyčlenených).

 

Odborná komisia: 7-členná; samostatná. Súčasťou posudzovania žiadostí je aj osobná prezentácia projektov.

25.3.19 - 13.5.19
do 31.12.2020
60 dní
200 000 - 300 000
20%

DOTÁCIA

Dotácia sa poskytuje na realizáciu prípravy projektu Mesto kultúry 2020.

Oprávnení žiadatelia: podpora je určená pre mestá v Slovenskej republike.

Odborná komisia: 7-členná; samostatná. 

10.7.19 - 12.9.19
do 31.12.2020
60 dní
1 500 - 60 000
5%

DOTÁCIA

Dotácia sa poskytuje na realizáciu projektov a aktivít v rámci projektu Mesto kultúry 2020.

Oprávnení žiadatelia: podpora je určená pre žiadateľov, ktorí preukázateľne pôsobia a realizujú aktivity v oblasti umenia a/alebo kultúry. Dotácia sa môže poskytnúť výlučne subjektom disponujúcim oprávnením na výkon činností, ktoré plánujú v rámci projektu realizovať. Bližšia špecifikácia žiadateľa v predpise Štruktúra podpornej činnosti 2019.