výzvy 2017

Číslo výzvy Začiatok predkladania žiadostí Termín predkladania žiadostí Program / Podprogram Forma podpory
1.07.10.201603.11.20161.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.6.2, 2.1, 2.2.1, 2.2.2, 2.3.1, 2.3.2, 4.4.1Dotácia
2.19.10.201621.11.20161.3.2, 1.4.3, 1.4.4, 4.3.2, 4.5Dotácia
3.03.11.201601.12.20161.3.3, 1.3.4, 4.4.2, 1.5.4, 1.5.5Dotácia
4.16.11.201615.12.20163.1.2, 3.2.2, 3.3.2, 3.4.2, 3.5.2, 3.6.2, 3.7.2, 3.8, 1.4.2, 4.3.1, 5.1.2, 5.2.1, 5.3.1Dotácia
5.15.02.201715.03.20171.1.1, 1.1.2, 1.1.5, 1.2.1, 1.2.4, 1.3.1, 1.3.4, 1.4.1, 1.4.4, 1.5.2, 5.1.1, 5.1.3Dotácia/Štipendium
6.01.03.201703.04.20171.5.1, 1.5.3, 1.5.5, 1.6.1, 1.6.3, 3.1.1, 3.2.1, 3.3.1, 3.4.1, 3.5.1, 3.6.1, 3.7.1, 3.8, 4.1, 4.2., 4.5Dotácia/Štipendium
7.15.03.201713.04.20175.2.2, 5.3.2, 5.4.1, 5.4.2Dotácia
Otvorená výzva Uzavretá výzva


VÝZVY NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O FINANČNÉ PROSTRIEDKY Z FPU PRE ROK 2016

 • Výzva č. 7/2017 Open or Close

  Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z.  vyhlasuje Výzvu č. 7/2017 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov na nasledujúce podprogramy:

  5.2.2 Akvizícia múzeí

  5.3.2 Akvizícia galérií

  5.4.1 Odborné ošetrenie zbierkových fondov

  5.4.2 Ochrana zbierkových fondov

  Prečítať celú výzvu
 • Výzva č. 6/2017 Open or Close

  Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z.  vyhlasuje Výzvu č. 5/2017 na predkladanie žiadostípre oprávnených žiadateľov na nasledujúce podprogramy:

  1.5.1 Tvorba a vydávanie umeleckej literatúry pre deti a mládež

  1.5.3 Vydávanie prekladovej umeleckej literatúry

  1.5.5 Medzinárodné mobility a prezentácie – literatúra

  1.6.1 Tvorba, vydávanie, uvedenie medziodborového diela

  1.6.3 Tvorba multimediálneho diela

  3.1.1 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť – divadlo

  3.2.1 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť – tanec

  3.3.1 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť – hudba

  3.4.1 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť – vizuálne umenie        

  3.5.1 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť - literatúra

  3.6.1 Medziodborový výskum, publikačná a prekladateľská činnosť

  3.7.1 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť– ľudová kultúra a kultúrno-osvetová činnosť

  3.8 Medzinárodné prezentácie a mobility – výskum a vzdelávacie aktivity

  4.1 Inventarizácia, dokumentácia a šírenie informácii o ľudovej kultúre

  4.2 Vznik a prezentácia tvorby

  4.5 Medzinárodné prezentácie a mobility – ľudová kultúra a kultúrno-osvetová činnosť

  Prečítať celú výzvu
 • Výzva č. 5/2017 Open or Close

  Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z.  vyhlasuje Výzvu č. 5/2017 na predkladanie žiadostípre oprávnených žiadateľov na nasledujúce podprogramy:

  1.1.1 Tvorba a uvedenie javiskového diela – nezávislé divadlá
  1.1.2 Tvorba a uvedenie javiskového diela – zriaďované divadlá
  1.1.5 Medzinárodné mobility a prezentácie – divadlo
  1.2.1 Tvorba a uvedenie javiskového diela – tanec
  1.2.4 Medzinárodné mobility a prezentácie – tanec
  1.3.1 Tvorba a šírenie hudobného diela
  1.3.4 Medzinárodné mobility a prezentácie – hudba
  1.4.1 Tvorba a realizácia diel – vizuálne umenie
  1.4.4 Medzinárodné mobility a prezentácie – vizuálne umenie
  1.5.2 Tvorba a vydávanie pôvodnej slovenskej umeleckej literatúry
  5.1.1 Odborná činnosť knižníc a knižničná infraštruktúra
  5.1.3 Akvizícia knižníc

  Prečítať celú výzvu
 • Výzva č. 4/2017 Open or Close

  Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z.  vyhlasuje Výzvu č. 4/2017 na predkladanie žiadostípre oprávnených žiadateľov na nasledujúce podprogramy:

  1.4.2 Individuálne a kolektívne výstavné a prezentačné aktivity

  3.1.2 Vzdelávacie aktivity - divadlo

  3.2.2 Vzdelávacie aktivity - tanec

  3.3.2 Vzdelávacie aktivity - hudba

  3.4.2 Vzdelávacie aktivity – vizuálne umenie

  3.5.2 Vzdelávacie aktivity - literatúra

  3.6.2 Medziodborové vzdelávacie aktivity

  3.7.2 Vzdelávacie aktivity – ľudová kultúra a kultúrno-osvetová činnosť

  3.8 Medzinárodné prezentácie a mobility – výskum a vzdelávacie aktivity

  4.3.1 Tradičná ľudová kultúra a folklorizmus

  5.1.2 Podujatia a vzdelávacie aktivity

  5.2.1 Vedecko-výskumná a prezentačná činnosť - múzeá

  5.3.1 Vedecko-výskumná a prezentačná činnosť - galérie

  Prečítať celú výzvu
 • Výzva č. 3/2017 Open or Close

  Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z.  vyhlasuje Výzvu č. 3/2017 na predkladanie žiadostípre oprávnených žiadateľov na nasledujúce podprogramy:

  1.3.3 Festivaly, súťaže, koncerty - džez a iné žánre

  1.3.4 Medzinárodné mobility a prezentácie - hudba

  1.5.4 Literárne prehliadky, festivaly, súťaže

  1.5.5 Medzinárodné mobility a prezentácie - literatúra

  4.4.2 Kultúrno-osvetové aktivity

  Prečítať celú výzvu
 • Výzva č. 2/2017 Open or Close

  Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z.  vyhlasuje Výzvu č. 2/2017 na predkladanie žiadostípre oprávnených žiadateľov na nasledujúce podprogramy:

   

  1.3.2 Festivaly, súťaže, koncerty - klasická a experimentálna hudba

  1.4.3 Výstavné a prezentačné aktivity nezávislých galérií

  1.4.4 Medzinárodné mobility a prezentácie - vizuálne umenie

  4.3.2 Prehliadky, festivaly a súťaže - neprofesionálne umenie

  4.5 Medzinárodné prezentácie a mobility - ľudová kultúra a kultúrno-osvetová činnosť

  Prečítať celú výzvu
 • Výzva č. 1/2017 Open or Close

  Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z.  vyhlasuje Výzvu č. 1/2017 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov na nasledujúce podprogramy:

   

  1.1.3 Divadlo - Prehliadky, festivaly, súťaže

  1.1.4 Divadlo - Aktivity nezávislých divadiel a divadelných zoskupení

  1.1.5 Divadlo - Medzinárodné mobility a prezentácie

  1.2.2 Tanec - Prehliadky, festivaly, súťaže, koncerty

  1.2.3 Tanec - Aktivity nezávislých tanečných zoskupení

  1.2.4 Tanec - Medzinárodné mobility a prezentácie

  1.6.2 Medziodborové podujatia

  2.1 Veľké prehliadky, festivaly, súťaže

  2.2.1 Aktivity vačších kultúrnych a umeleckých centier

  2.2.2 Aktivity menších kultúrnych a umeleckých centier

  2.3.1 Vydávanie a distribúcia tlačených časopisov 

  2.3.2 Vydávanie internetových časopisov

  4.4.1 Postupové súťaže a prehliadky záujmovej umeleckej činnosti

  Prečítať celú výzvu

Archív výziev