Výzvy 2020

Číslo výzvy Začiatok predkladania žiadostí Termín predkladania žiadostí Program / Podprogram Forma podpory
112.09.201907.10.20192.1; 2.2; 1.6.2; 1.5.7, 1.2.5; 1.5.8; 1.6.4; 1.6.5; 1.3.3; 1.2.3, 1.2.4Dotácia
223.09.201921.10.20191.4.3, 1.4.4; 4.4.1; 4.5.2; 1.1.6, 1.4.6; 2.3; 1.1.4, 1.1.5 Dotácia
328.10.201925.11.20194.4.2; 4.5.1; 1.3.6, 4.6; 1.3.4, 1.3.5; 3.3Dotácia
411.11.201916.12.20195.3.1; 5.1.3; 5.2.1; 3.1, 3.2Dotácia/Štipendium
511.11.201913.01.20206.1.1Dotácia
616.12.201920.01.20201.5.1, 1.5.2; 4.1; 4.3; 5.3.2; 3.5, 3.6; Dotácia/Štipendium
703.02.202002.03.20201.5.5; 1.4.1, 1.4.5; 1.5.6; 1.2.5, 1.5.8; 5.4; 1.2.1, 1.2.2; 3.4Dotácia/Štipendium
824.02.202023.03.20201.5.3; 1.6.1; 1.1.5; 1.1.6, 1.3.6, 1.6.4, 1.6.5; 1.1.3; 5.2.2; 1.1.1, 1.1.2; 1.3.1, 1.3.2Dotácia/Štipendium
916.03.202018.05.20206.1.2Dotácia
1023.03.202020.04.20201.4.2; 1.5.4; 4.2; 1.4.5, 4.6; 5.1.4; 5.1.1, 5.1.2; 1.6.3Dotácia/Štipendium
1131.08.202028.09.20206.2Dotácia
Otvorená výzva Uzavretá výzva


VÝZVY NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O FINANČNÉ PROSTRIEDKY Z FPU PRE ROK 2019


VÝZVY NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O FINANČNÉ PROSTRIEDKY Z FPU PRE ROK 2018


VÝZVY NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O FINANČNÉ PROSTRIEDKY Z FPU PRE ROK 2017


VÝZVY NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O FINANČNÉ PROSTRIEDKY Z FPU PRE ROK 2016

 • Výzva č. 6/2020 Open or Close

  Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. vyhlasuje Výzvu č. 6/2020 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci podprogramov:

  1.5.1 Tvorba umeleckej literatúry pre deti a mládež
  1.5.2 Vydávanie umeleckej literatúry pre deti a mládež
  3.5.1 Výskum a odborná reflexia – literatúra
  3.5.2 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť - literatúra
  3.5.3 Odborné vzdelávacie aktivity - literatúra
  3.5.4 Kultúrno-vzdelávacie aktivity pre deti, mládež a dospelých – literatúra
  3.6.1 Medziodborový výskum a odborná reflexia
  3.6.2 Medziodborový výskum, publikačná a prekladateľská činnosť
  3.6.3 Medziodborové odborné vzdelávacie aktivity
  3.6.4 Medziodborové kultúrno-vzdelávacie aktivity pre deti, mládež a dospelých
  4.1.1 Inventarizácia, dokumentácia a šírenie informácii o tradičnej kultúre
  4.1.2 Výskum a odborná reflexia – tradičná kultúra
  4.1.3 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť – tradičná kultúra
  4.1.4 Vzdelávacie aktivity pre odbornú verejnosť – tradičná kultúra
  4.3.1 Aktivity nezávislých profesionálnych zoskupení v tradičnej kultúre
  4.3.2 Vznik a prezentácia tvorby – tradičná kultúra
  5.3.2 Akvizícia galérií


  Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu je stanovený do 20.01.2020. Žiadateľ je povinný podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU v posledný deň výzvy najneskôr do 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ).

  Prečítať celú výzvu
 • Výzva č. 5/2020 Open or Close

  Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. vyhlasuje Výzvu č. 5/2020 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci podprogramov:

  6.1.1 Mesto kultúry 2021 – prípravná fáza


  Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu je stanovený do 13.01.2020. Žiadateľ je povinný podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU v posledný deň výzvy najneskôr do 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ).

  Prečítať celú výzvu
 • Výzva č. 4/2020 Open or Close

  Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. vyhlasuje Výzvu č. 4/2020 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci podprogramov:

  3.1.1 Výskum a odborná reflexia - divadlo
  3.1.2 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť - divadlo
  3.1.3 Odborné vzdelávacie aktivity - divadlo
  3.1.4 Kultúrno-vzdelávacie aktivity pre deti, mládež a dospelých – divadlo
  3.2.1 Výskum a odborná reflexia - tanec
  3.2.2 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť - tanec
  3.2.3 Odborné vzdelávacie aktivity - tanec
  3.2.4 Kultúrno-vzdelávacie aktivity pre deti, mládež a dospelých – tanec
  5.1.3 Podujatia a vzdelávacie aktivity
  5.2.1 Vedecko-výskumná a prezentačná činnosť - múzeá
  5.3.1 Vedecko-výskumná a prezentačná činnosť - galérie


  Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu je stanovený do 16.12.2019. Žiadateľ je povinný podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU v posledný deň výzvy najneskôr do 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ).

  Prečítať celú výzvu
 • Výzva č. 3/2020 Open or Close

  Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. vyhlasuje Výzvu č. 3/2020 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci podprogramov:

  1.3.4 Festivaly, súťaže, koncerty - džez a iné žánre
  1.3.5 Aktivity nezávislých hudobných organizácií
  1.3.6 Medzinárodné mobility a prezentácie - hudba
  3.3.1 Výskum a odborná reflexia - hudba
  3.3.2 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť - hudba
  3.3.3 Odborné vzdelávacie aktivity - hudba
  3.3.4 Kultúrno-vzdelávacie aktivity pre deti, mládež a dospelých - hudba
  4.5.1 Postupové súťaže a prehliadky záujmovej umeleckej činnosti
  4.4.2 Neprofesionálne umenie
  4.6 Medzinárodné prezentácie a mobility – tradičná kult. a kult-osv. činnosť


  Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu je stanovený do 25.11.2019. Žiadateľ je povinný podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU v posledný deň výzvy najneskôr do 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ).

  Prečítať celú výzvu
 • Výzva č. 2/2020 Open or Close

  Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. vyhlasuje Výzvu č. 2/2020 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci podprogramov:

  1.1.4  Prehliadky, festivaly, súťaže - divadlo
  1.1.5 Aktivity nezávislých divadiel a divadelných zoskupení  
  1.1.6 Medzinárodné mobility a prezentácie - divadlo
  1.4.3 Individuálne a kolektívne výstavné a prezentačné aktivity
  1.4.4 Aktivity nezávislých galérií a organizácií
  1.4.6 Medzinárodné mobility a prezentácie – vizuálne umenie
  2.3.1 Vydávanie a distribúcia tlačených časopisov
  2.3.2 Vydávanie internetových časopisov
  4.4.1 Tradičná kultúra a folklorizmus
  4.5.2 Kultúrno-osvetové aktivity


  Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu je stanovený do 21.10.2019. Žiadateľ je povinný podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU v posledný deň výzvy najneskôr do 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ).

  Prečítať celú výzvu
 • Výzva č. 1/2020 Open or Close

  Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. vyhlasuje Výzvu č. 1/2020 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci podprogramov:

  1.2.3 Prehliadky, festivaly, súťaže, koncerty - tanec
  1.2.4 Aktivity nezávislých tanečných zoskupení
  1.2.5 Medzinárodné mobility a prezentácie - tanec
  1.3.3 Festivaly, súťaže, koncerty – klasická a experimentálna hudba
  1.5.7 Literárne prehliadky, festivaly, súťaže
  1.5.8 Medzinárodné mobility a prezentácie – literatúra
  1.6.2 Medziodborové podujatia
  1.6.4 Medzinárodné prezentácie a mobility – medziodborové projekty, výskumné a vzdelávacie aktivity
  1.6.5 Medzinárodné mobility a prezentácie – kreatívny priemysel
  2.1 Veľké prehliadky, festivaly, súťaže
  2.2.1 Aktivity väčších kultúrnych a umeleckých centier
  2.2.2 Aktivity menších kultúrnych a umeleckých centier
  2.2.3 Aktivity rezidenčných centier.


  Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu je stanovený do 07.10.2019. Žiadateľ je povinný podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU v posledný deň výzvy najneskôr do 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ).

  Prečítať celú výzvu