Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie Prejsť na obsah

Archív odborných komisií


Zápisnice odborných komisií z roku 2021

Zápisnice odborných komisií z roku 2020

Hodnotiaci členovia odborných komisií FPU na rok 2020

Hodnotiaci členovia pre Mimoriadnu výzvu č. 2/2020 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

PODPROGRAM  1.1.1 Tvorba javiskového diela – divadlo

 • Flašková Elena
 • Hitzingerová Katarína
 • Inštitorisová Dagmar
 • Kičiňová Miriama
 • Laciaková Diana

PODPROGRAM 1.2.1 Tvorba javiskového diela – tanec

 • Magdaléna Čaprdová
 • Monika Čertézni
 • Marek Godovič
 • Miroslava Kovářová
 • Katarína Sninská

PODPROGRAM  1.3.1 Tvorba hudobného diela

skupina č. 1:

 • Ivan Marton
 • Peter Hapčo
 • Marian Jaslovský
 • Ladislav Kaprinay
 • Viera Polakovičová

skupina č. 2:

 • Jana Gubková Černá
 • Yvetta Kajanová
 • Karel Veselý
 • Jozef Červenka
 • Petra Kovačovská

PODPROGRAM  1.4.1 Tvorba a realizácia diel – tradičné a nové médiá

 • Ján Hoffstädter
 • Michaela Kučová
 • Monika Mikušová
 • Ľuboslav Paľo
 • Lucia Tkáčová

PODPROGRAM  1.4.2 Tvorba a realizácia diel – dizajn

 • Bobíková Zuzana
 • Botek Andrej
 • Hubová Katarína
 • Pekárová Adriena
 • Rišková Mária

PODPROGRAM  1.5.1 Tvorba umeleckej literatúry pre deti a mládež

 • Zuzana Belková
 • Ľubica Kepštová
 • Miroslav Marcelli
 • Erik Ondrejička
 • Timotea Vráblová

PODPROGRAM 1.5.3 Tvorba pôvodnej slovenskej umeleckej literatúry

 • Zuzana Belková
 • Ján Gallik
 • Soňa Koželová
 • Ina Martinová
 • Erik Ondrejička

PODPROGRAM 1.5.5 Tvorba prekladov umeleckej literatúry

 • Zuzana Belková
 • Ľubomír Jaško
 • Miroslav Marcelli
 • Ina Martinová
 • Miroslava Vallová

PODPROGRAM  3.1.1 Výskum a odborná reflexia – divadlo a 3.2.1 Výskum a odborná reflexia – tanec

 • Danuša Hruškovičová
 • Miroslava Kovářová
 • Miloš Mistrík
 • Zuzana Mrvová
 • Miron Pukan

PODPROGRAM 3.3.1 Výskum a odborná reflexia – hudba

 • Jana Ambrózová
 • Juraj Bubnáš
 • Peter Čerman
 • Yvetta Kajanová
 • Peter Špilák

PODPROGRAM 3.4.1 Výskum a odborná reflexia – vizuálne umenie

 • Lucia Gregorová Stach
 • Jaroslav Hanko
 • Zuzana Jakalová
 • Monika Mikušová
 • Zuzana Šidlíková

PODPROGRAM 3.5.1 Výskum a odborná reflexia – literatúra

 • Peter Darovec
 • Ján Gallik
 • Jana Juráňová
 • Miroslav Marcelli
 • Ivana Taranenková

PODPROGRAM  3.6.1 Medziodborový výskum a odborná reflexia

 • Marek Debnár
 • Natália Derner Urblíková
 • Soňa Gyárfáš Lutherová
 • Juraj Malíček
 • Miroslav Tížik

Hodnotiaci členovia pre Mimoriadnu výzvu č. 1/2020 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

PODPROGRAM 3.6 Medziodborové aktivity

 • Debnár Marek
 • Derner Urblíková Natália
 • Kralovič Ján
 • Mrvová Zuzana
 • Panáková Jaroslava
 • Šoltys Vladislav
 • Zvara Vladimír

Hodnotiaci členovia pre Výzvu č. 10/2020 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

PODPROGRAM 1.6.3 Tvorba multimediálneho diela

 • Brojo Maroš
 • Ferko Marián
 • Barák Pavel
 • Klimo Marcel
 • Cinko Miloslav

PODPROGRAM 1.4 Vizuálne umenie

 • Alexy Elena
 • Bobíková Zuzana
 • Kružliaková Silvia
 • Šimovičová Eva
 • Trnovská Katarína

PODPROGRAM 1.5 Literatúra

 • Belková Zuzana
 • Debnár Marek
 • Koželová Soňa
 • Marcelli Miroslav
 • Vojtech Miloslav

PODPROGRAM 5.1 Knižnice

 • Cenigová Rozália
 • Lačná Emília
 • Nagyová Viera
 • Repaská Alena
 • Kleinová Dagmar

Hodnotiaci členovia pre Výzvu č. 9/2020 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

PODPROGRAM 6.1.2. Mesto kultúry 2021

 • Feglová Viera
 • Gruska Damas
 • Hladký Michal
 • Javurová Zora
 • Korecký Ján
 • Mrvová Zuzana
 • Šmatlák Martin

Hodnotiaci členovia pre Výzvu č. 8/2020 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

PODPROGRAM 1.6 Medziodborové aktivity

 • Kováčovská Petra
 • Ambrózová Jana
 • Leškanič Majlingová Zuzana
 • Marcelli Miroslav
 • Darovec Peter

PODPROGRAM 5.2  Múzeá

 • Balužinský Jozef
 • Jaďuďová Libuša
 • Kautman Ján
 • Letenayová Zdenka
 • Wágnerová Barbora

PODPROGRAM 1.1 Divadlo

 • Hitzingerová Katarína
 • Inštitorisová Dagmar
 • Koval Martina,
 • Laciaková Diana
 • Wild Jana

PODPROGRAM 1.5 Literatúra

 • Belková Zuzana
 • Debnár Marek
 • Lomenčík Július
 • Ondrejička Erik
 • Vojtech Miloslav

PODPROGRAM 1.1 Divadlo

 • Civáňová Slávka
 • Daubravová Martina
 • Fašiangová Ingrid
 • Kičiňová Miriama
 • Krištof Martin

PODPROGRAM 1.3 Hudba

 • Ambrózová Jana
 • Kajanová Yvetta
 • Kaprinay Ladislav
 • Červenka Jozef
 • Čerman Peter

Hodnotiaci členovia pre Výzvu č. 7/2020 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

PODPROGRAM 5.4 Ochrana a ošetrenie zbierkových fondov

 • Balužinský Jozef
 • Büngerová Vladimíra
 • Jaďuďová Libuša
 • Lenhart Jozef
 • Wágnerová Barbora

PODPROGRAM 1.2 Tanec

 • Hruškovičová Danuša
 • Sninská Katarína
 • Godovič Marek
 • Malík Jan
 • Vladislav Šoltýs

PODPROGRAM 3.4 Vizuálne umenie: výskum a vzdelávanie

 • Gregorová Stach Lucia
 • Marcelli Miroslav
 • Mikušová Monika
 • Rišková Mária
 • Trnovská Katarína

PODPROGRAM 1.4. Vizuálne umenie

 • Kenderová Dorota
 • Kovačovský Patrik
 • Mikušová Monika
 • Mona Chisa Anetta
 • Paľo Ľuboslav

PODPROGRAM 1.5 Literatúra

 • Martinová Ina
 • Jaško Ľubomír
 • Makýšová Volárová Andrea
 • Debnár Marek
 • Belková Zuzana

Hodnotiaci členovia pre Výzvu č. 6/2020 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

PODPROGRAM 1.5 Literatúra

 • Ondrejička Erik
 • Martinová Ina
 • Jaglová Tatiana
 • Juráňová Jana
 • Vallová Miroslava

PODPROGRAM 3.6 Medziodborový výskum

 • Cíbik Matej
 • Lipták Michal
 • Malíček Juraj
 • Marcelli Miroslav
 • Tížik Miroslav

PODPROGRAM 4.1 Odborná, výskumná a vzdelávacia činnosť

 •  Garaj  Bernard
 •  Babčáková Katarína
 •  Tichá Stanislava
 •  Hlaváčová Mária
 •  Bošeľová Zuzana

 PODPROGRAM 4.3  Vznik a prezentácia tvorby

 •  Feglová Viera
 •  Hlaváčová Mária
 •  Krausová Agáta
 •  Tkáčová Monika
 •  Zima Štefan 

PODPROGRAM 3.5 Literatúra: výskum a vzdelávanie

 •  Gallik Ján
 •  Humajová Daniela
 •  Juráňová Jana
 •  Marcelli Miroslav
 •  Vojtech Miloslav

PODPROGRAM 5.3.2 Akvizícia galérií

 • Büngerová Vladimíra
 • Klobučníková Magdaléna
 • Kružliaková Silvia
 • Lenhart Jozef
 • Lovišková Danica

Hodnotiaci členovia pre Výzvu č. 5/2020 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

 

PODPROGRAM 6.1.1 Mesto kultúry 2021- prípravná fáza

 • Feglová Viera
 • Gruska Damas
 • Hladký Michal
 • Jaurová Zora (nezúčastnila sa zasadnutia)
 • Korecký Ján
 • Mrvová Zuzana
 • Trnovská Katarína

Hodnotiaci členovia pre Výzvu č. 4/2020 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

 

PODPROGRAM 3.1 a 3.2 Divadlo a tanec: výskum a vzdelávanie

 • Bernátek Martin
 • Inštitorisová Dagmar
 • Kašiarová Lucia
 • Mistrík Miloš
 • Šoltys Vladislav

PODPROGRAM 5.1 Knižnice

 • Cenigová Rozália
 • Doktorová Oľga
 • Lačná Emília
 • Nagyová Viera
 • Repaská Alena

PODPROGRAM 5.2 Múzeá

 • Jamrichová Andrea
 • Maráky Peter
 • Koblišková Zuzana
 • Kautman Ján
 • Miľanová Ľubica

PODPROGRAM 5.3 Galérie

 • Gregorová Stach Lucia
 • Lenhart Jozef
 • Lovišková Danica
 • Mona Chisa Anetta
 • Kralovič Ján (nemohol sa zúčastniť zasadnutia)

Hodnotiaci členovia pre Výzvu č. 3/2020 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

PODPROGRAM 3.3 Hudba: výskum a vzdelávanie

 • Ambrózová Jana
 • Bubnáš Juraj
 • Špilák Peter
 • Zvara Vladimír
 • Kajanová Yvetta (nezúčastnila sa zasadnutia zo zdravotných dôvodov)

PODPROGRAM 4.4.2 a 4.6 Tradičná kultúra a kultúrno-osvetová činnosť

 • Barbora Morongová
 • Petra Krnáčová
 • Gabriel Kosmály
 • Dagmar Inštitorisová
 • Milina Sklabinski
 • Lucia Mináčová
 • Kristína Šimková

PODPROGRAM 4.5.1 Postupové súťaže a prehliadky záujmovej umeleckej činnosti

 • Školudová Zuzana
 • Svetlíková Iveta
 • Krausová Agáta
 • Mináčová Lucia
 • Sedlický Štefan

PODPROGRAM 1.3.4 Festivaly, súťaže, koncerty – džez a iné žánre

 • Sklenár Ján
 • Hečko Maroš
 • Hapčo Peter
 • Jaslovský Marián
 • Veselý Karel

PODPROGRAM 1.3.5 a 1.3.6 Hudba

 • Marton Ivan
 • Hečko Maroš
 • Veselý Karel
 • Červenka Jozef
 • Pergler František

Hodnotiaci členovia pre Výzvu č. 2/2020 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

PODPROGRAM 1.1 Divadlo

 • Fašiangová Ingrid
 • Inštitorisová Dagmar
 • Kičiňová Miriama
 • Martin Krištof
 • Luptovský Peter

PODPROGRAM 2.3 Vydávanie časopisov

 • Huska Ernest
 • Juráňová Jana
 • Korec Juraj
 • Ondrejička Erik
 • Vojtech Miloslav
 • Štrpka Ivan
 • Babiak Michal (nezúčastnil sa zasadnutia z pracovných dôvodov)

PODPROGRAM 2.3.1 Vydávanie a distribúcia tlačených časopisov – opravné

 • Huska Ernest
 • Juráňová Jana
 • Korec Juraj
 • Ondrejička Erik
 • Vojtech Miloslav

PODPROGRAM 4.4.1 Tradičná kultúra a folklorizmus

 • Hlaváčová Mária
 • Obuch Peter
 • Feglová Viera
 • Cehelská Zsuzsanna
 • Burič Jozef

PODPROGRAM 4.5.2 Kultúrno-osvetové aktivity

 • Chomová Svetlana
 • Hitzingerová Katarína
 • Šimková Kristína
 • Krnáčová Petra
 • Krausová Agáta
 • Mináčová Lucia
 • Sedlický Štefan

PODPROGRAM 1.4 Vizuálne umenie

 • Alexy Elena
 • Hoffstädter Ján
 • Trnovská Katarína
 • Hubová Katarína
 • Kučová Michaela

Hodnotiaci členovia pre Výzvu č. 1/2020 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

PODPROGRAM 1.2 Tanec

 • Cvečková Katarína
 • Godovič Marek
 • Hruškovičová Danuša
 • Malík Ján
 • Šoltýs Vladislav

PODPROGRAM 1.3.3 Hudba

 • Hečko Maroš
 • Marton Ivan
 • Bubnáš Juraj
 • Čerman Peter
 • Pechanec Róbert

PODPROGRAM 1.5 Literatúra

 • Marcelli Miroslav
 • Jaglová Tatiana
 • Lomenčík Július
 • Juráňová Jana
 • Debnár Marek

PODPROGRAM 1.6 Medziodborové podujatia

 • Kupka Valerij
 • Mrvová Zuzana
 • Lényi Peter
 • Motyčková Janka
 • Kovačovská Petra

PODPROGRAM 2.1 Veľké prehliadky, festivaly, súťaže

 • Belková Zuzana
 • Godovič Marek
 • Grusková Anna
 • Hlôšková Anna
 • Kenderová Dorota

PODPROGRAM 2.2 Aktivity kultúrnych a umeleckých centier

 • Mirza Omar
 • Medelský Borivoj
 • Oravec Ladislav
 • Seberíniová Beáta
 • Radkofff Peter

Hodnotiaci členovia odborných komisií FPU na rok 2019

Hodnotiaci členovia pre Výzvu č. 10/2019 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

PODPROGRAM 6.2 Mesto kultúry 2020 – iné subjekty:

1. Trnovská Katarína

2. Vošková Katarína (zo zdravotných dôvodov sa nezúčastnila)

3. Hladký Michal

4. Jaurová Zora

5. Korecký Ján

6. Marko Rastislav

7. Strážay Pavel

Hodnotiaci členovia pre Výzvu č. 9/2019 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

PODPROGRAM 6.1.2 Mesto kultúry 2020:

1. Feglová Viera

2. Gruska Damas

3. Hladký Michal

4. Jaurová Zora

5. Korecký Ján

6. Mrvová Zuzana

7. Trnovská Katarína

Hodnotiaci členovia pre Výzvu č. 8/2019 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

PODPROGRAM 1.4.2 Tvorba a realizácia diel – dizajn:

1. Alexy Elena

2. Bobíková Zuzana

3. Pekárová Adriena

4. Rišková Mária

5. Šidlíková Zuzana

PODPROGRAM 1.5.4 Vydávanie pôvodnej slovenskej umeleckej literatúry:

1. Belková Zuzana

2. Lomenčík Július

3. Martinová Ina

4. Panáková Beáta

5. Vallová Miroslava

PODPROGRAM 5.1 Knižnice:

1. Baďura René

2. Hriňová Stanislava

3. Lopušanová Monika

4. Stanislav Marián

PODPROGRAM 5.1.4 Akvizícia knižníc:

1. Cenigová Rozália

2. Jakubáčová Benjamína

3. Kleinová Dagmar

4. Lopušanová Monika

5. Repaská Alena

PODPROGRAM 5.2.2 Akvizícia múzeí:

1. Balužinský Jozef

2. Jamrichová Andrea

3. Kautman Ján

4. Kobliskova Zuzana

5. Miľanová Ľubica

PODPROGRAM 1.6.3 Tvorba multimediálneho diela:

1. Brojo Maroš

2. Buday Pavol

3. Ferko Marián

4. Jánošík Peter

5. Nagy Peter

Hodnotiaci členovia pre Výzvu č. 7/2019 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

PODPROGRAM 1.4.1 a 1.4.5:

1. Hubová Katarína

2. Jakalová Zuzana

3. Komanická Ivana

4. Kučová Michaela

5. Mikušová Monika

PODPROGRAM 1.5.3 Literatúra:

1. Belková Zuzana

2. Jaglová Tatiana

3. Jaško Ľubomír

4. Makýšová Volárová Andrea

5. Juráňová Jana

PODPROGRAM 4.1 Tradičná kultúra:

1. Viera Feglová

2. Agáta Krausová

3. Petra Krnáčová

4. Stanislava Tichá

5. Mária Hlaváčová


PODPROGRAM 4.2 a 4.6 Tradičná kultúra:

1. Zsuzsanna Cehelská

2. Zuzana Galková

3. Petra Krnáčová

4. Oskar Lehotský

5. Slavomír Ondejka

PODPROGRAM 5.3.2:

1. Büngerová Vladimíra

2. Komanická Ivana

3. Lehocký Ľuboš

4. Lenhart Jozef

5. Kralovič Ján

Hodnotiaci členovia pre Mimoriadnu výzvu č. 1/2019 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

PODPROGRAM 4.3:

1. Alžbeta Gazdíková

2. Agáta Krausová

3. Ján Lipták

4. Ján Michálik

5. Michal Noga

PODPROGRAM 4.3.2:

1. Viera  Feglová

2. Alžbeta  Gazdíková

3. Mária Hlaváčová

4. Petra  Krnáčová

5. Monika Tkáčová

Hodnotiaci členovia pre Výzvu č. 6/2019 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

PODPROGRAM 1.2 Tanec:

1. Čaprdová Magdaléna

2. Cvečková Katarína

3. Godovič Marek

4. Malík Ján

5. Šoltys Vladislav

PODPROGRAM 1.5 Literatúra:

1. Belková Zuzana

2. Gallik Ján

3. Koželová Soňa

4. Makýšová Volárová Andrea

5. Martinová Ina

PODPROGRAM 1.6 Medziodborové aktivity:

1. Adamov Marek

2. Cieślaková Adriána

3. Jakalová Zuzana

4. Motyčková Janka

5. Mrvová Zuzana


PODPROGRAM 3.4 Vizuálne umenie: výskum a vzdelávanie:

1. Gregorová Stach Lucia

2. Kenderová Dorota

3. Komanická Ivana

4. Marcelli Miroslav

5. Pohanková Oľga

PODPROGRAM 5.4 Ochrana a ošetrenie zbierkových fondov:

1. Büngerová Vladimíra

2. Gregorová Stach Lucia

3. Jaďuďová Libuša

4. Lenhart Jozef

5. Maráky Peter

Hodnotiaci členovia pre Výzvu č. 5/2019 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

PODPROGRAM 1.1 Divadlo:

1. Borodovčáková Martina

2. Fašiangová Ingrid

3. Fojtíková Fehérová Dária

4. Inštitorisová Dagmar

5. Krištof Martin

PODPROGRAM 1.3 Hudba:

1. Ambrózová Jana

2. Hečko Maroš

3. Kaprinay Ladislav

4. Pechanec Róbert

5. Veselý Karel

PODPROGRAM 1.5 Literatúra:

1. Belková Zuzana

2. Fialová Svetlana

3. Martinová Ina

4. Ondrejička Erik

5. Tazberík Ján

PODPROGRAM 3.5 Literatúra: výskum a vzdelávanie:

1. Debnár Marek

2. Marcelli Miroslav

3. Taranenková Ivana

4. Tazberík Ján

5. Vallová Miroslava (ospravedlnená zo zdravotných dôvodov)


PODPROGRAM 3.6 Medziodborové výskumné a vzdelávacie aktivity:

1. Cíbik Matej

2. Derner Urblíková Natália

3. Lipták Michal

4. Malíček Juraj

5. Tížik Miroslav

Hodnotiaci členovia pre Výzvu č. 4/2019 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

PODPROGRAM 3 Výskum a vzdelávacie aktivity (3.1; 3.2):

1. Bernátek Martin

2. Čaprdová Magdaléna

3. Hruškovičová Danuša

4. Mrvová Zuzana

5. Pukan Miron

PODPROGRAM 5.1.3 Podujatia a vzdelávacie aktivity

1. Gálusová Ivana

2. Hriňová Stanislava

3. Jakubáčová Benjamína

4. Nagyová Viera

5. Repaská Alena

PODPROGRAM 5.2.1 Vedecko-výskumná a prezentačná činnosť – múzeá

1. Balužinský Jozef

2. Huska Ernest

3. Kautman Ján

4. Letenayová Zdenka

5. Maráky Peter

PODPROGRAM 5.3.1 Vedecko-výskumná a prezentačná činnosť – galérie

1. Kralovič Ján

2. Lenhart Jozef

3. Lovišková Danica

4. Mona Chisa Anetta

5. Ivana Komanická (neúčasť z technických dôvodov)


PODPROGRAM 6.1.1 Mesto kultúry 2020 – prípravná fáza

1. Feglová Viera

2. Gruska Damas

3. Hladký Michal

4. Jaurová Zora

5. Mrvová Zuzana

6. Šmatlák Martin

7. Trnovská Katarína

Hodnotiaci členovia pre Výzvu č. 3/2019 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

PODPROGRAM 1.3.4 Festivaly, súťaže, koncerty – džez a iné žánre:

1. Hečko Maroš

2. Kajanová Yvetta

3. Sklenár Ján

4. Veselý Karel

5. Jaslovský, Marián

PODPROGRAM 1.3 Hudba

1. Ambrózová Jana

2. Čerman Peter

3. Červenka Jozef

4. Sklenár Ján

5. Hapčo Peter

PODPROGRAM 4 Tradičná kultúra a kultúrno-osvetová činnosť (4.4; 4.6)

1. Zsuzsanna Cehelská

2. Bernard Garaj

3. Dagmar Inštitorisová

4. Lucia Mináčová

5. Barbora Morongová

6. Matej Moško

7. Anna Šikulová

PODPROGRAM 4.5 Kultúrno-osvetová činnosť

1. Katarína Babčáková

2. Petra Krnáčová

3. Agáta Krausová

4. Michaela Košová

5. Peter Obuch

PODPROGRAM 3.3 Hudba: výskum a vzdelávanie

1. Ambrózová Jana

2. Bubnáš Juraj

3. Čerman Peter

4. Špilák Peter

5. Zvara Vladimír

Hodnotiaci členovia pre Výzvu č. 2/2019 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

PODPROGRAM 1.1 Divadlo:

1. Fašiangová Ingrid

2. Flašková Elena

3. Inštitorisová Dagmar

4. Kičiňová Miriam

5. Krištof Martin

PODPROGRAM 1.5 Literatúra

1. Debnár Marek

2. Jaško Ľubomír

3. Panáková Beáta

4. Vojtech Miloslav

5. Tazberík Ján

PODPROGRAM 2.3 Vydávanie časopisov

1. Babiak Michal

2. Klepoch Majdáková Diana

3. Koňariková Katarína

4. Korec Juraj

5. Ondrejička Erik

6. Vojtech Miloslav

7. Huska Ernest

PODPROGRAM 4.4.1 Tradičná kultúra a folkorizmus

1. Katarína Babčáková

2. Petra Krnáčová

3. Agáta Krausová

4. Michaela Košová

5. Peter Obuch

PODPROGRAM 4.5.2 Kultúrno-osvetové aktivity

1. Petra Krnáčová

2. Zuzana Školudová

3. Svetlana Chomová

4. Zuzana Galková

5. Agáta Krausová

6. Peter Obuch

7. Štefan Sedlický

Hodnotiaci členovia pre Výzvu č. 1/2019 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

PODPROGRAM 1.2 Tanec:

1. Cvečková Katarína

2. Godovič Marek

3. Hruškovičová Danuša

4. Malík Jan

5. Šoltys Vladislav

PODPROGRAM 1.3.3 Festivaly, súťaže, koncerty – džez a iné žánre:

1. Bubnáš Juraj

2. Čerman Peter

3. Červenka Jozef

4. Hečko Maroš

5. Marton Ivan

PODPROGRAM 1.4.3 Individuálne a kolektívne výstavné a prezentačné aktivity:

1. Alexy Elena

2. Hubová Katarína

3. Jakalová Zuzana

4. Mona Chisa Anetta

5. Motyčková Janka

PODPROGRAM 1.4 Vizuálne umenie:

1. Mikušová Monika

2. Rozbora Richard

3. Tkáčová Lucia

4. Trnovská Katarína

5. Tajkov Peter (ospravedlnený; nemohol sa zúčastniť zasadnutia)

PODPROGRAM 1.6 Medziodborové aktivity:

1. Ambrózová Jana

2. Motyčková Janka

3. Kupka Valerij

4. Mrvová Zuzana

5. Ridzoňová Ferenčuhová Mária

PODPROGRAM 2.1 Veľké prehliadky, festivaly, súťaže:

1. Zuzana Belková,

2. Marek Godovič,

3. Anna Hlôšková,

4. Dorota Kenderová,

5. Michal Klembara,

6. Borivoj Medelský,

7. Michal Somoš

PODPROGRAM 2.2 Aktivity kultúrnych a umeleckých centier:

1. Borodovčáková Martina

2. Gruska Damas

3. Kašiarová Lucia

4. Medelský Borivoj

5. Oravec Ladislav

Hodnotiaci členovia odborných komisií FPU na rok 2018

Hodnotiaci členovia pre Výzvu č. 11/2018 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

PODPROGRAM 6.2 Mesto Kultúry 2019 – iné subjekty:

1. Feglová Viera

2. Hladký Michal

3. Jaurová Zora

4. Korecký Ján

5. Trnovská Katarína

6. Marko Rastislav

Hodnotiaci členovia pre Výzvu č. 10/2018 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

PODPROGRAM 6.1.2 Mesto Kultúry 2019 – celoročné aktivity:

1. Feglová Viera

2. Gruska Damas

3. Jaurová Zora

4. Korecký Ján

5. Mrvová Zuzana

6. Šmatlák Martin

7. Trnovská Katarína

Hodnotiaci členovia pre Výzvu č. 9/2018 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

PODPROGRAM 5.1.1 Odborná činnosť knižníc a knižničná infraštruktúra:

1. Baďura René

2. Čechvalová Lenka

3. Lačná Emília

4. Pašková Soňa

5. Stanislav Marián

PODPROGRAM 5.1.3 Akvizícia knižníc:

1. Čechvalová Lenka

2. Jakubáčová Benjamína

3. Lačná Emília

4. Lopušanová Monika

5. Pašková Soňa

PODPROGRAM 5.2 Múzeá:

1. Engel Štefan

2. Chovanová Iveta

3. Kautman Ján

4. Maráky Peter

5. Miľanová Ľubica

PODPROGRAM 5.3 Galérie:

1. Komanická Ivana

2. Kralovič Ján

3. Lehocký Ľuboš

4. Lovišková Danica

5. Tkáčová Lucia

Hodnotiaci členovia pre Výzvu č. 8/2018 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

PODPROGRAM 1.4 Vizuálne umenie:

1. Kenderová Dorota

2. Kučová Michaela

3. Mikušová Monika

4. Mona Chisa Anetta

5. Trnovská Katarína

PODPROGRAM 1.4.2 Tvorba a realizácia diel – dizajn:

1. Alexy Elena

2. Hubová Katarína

3. Rozbora Richard

4. Šidlíková Zuzana

5. Trnovská Katarína

PODPROGRAM 1.5 Literatúra:

1. Bančej Marián

2. Debnár Marek

3. Makýšová Volárová Andrea

4. Panáková Beáta

5. Taranenková Ivana

PODPROGRAM 1.6 Medziodborové aktivity:

1. Barák Pavel

2. Brojo Maroš

3. Buday Pavol

4. Ferko Marián

5. Nagy Peter

PODPROGRAM 4.1 Odborná, výskumná a vzdelávacia činnosť – tradičná kultúra:

1. Feglová Viera

2. Juhászová Ester

3. Krnáčová Petra

4. Tichá Stanislava

5. Noga Michal

PODPROGRAM 4 Tradičná kultúra a kultúrno-osvetová činnosť:

1. Gregor Oto

2. Tichá Stanislava

3. Galková Zuzana

4. Juhászová Ester

5. Krausová Agáta

6. Krnáčová Petra

7. Obuch Peter

Hodnotiaci členovia pre Mimoriadnu výzvu č. 2 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

1. Bančej Marián

2. Klepoch Majdáková Diana

3. Koňariková Katarína

4. Korec Juraj

5. Ondrejička Erik

Hodnotiaci členovia pre Výzvu č. 7/2018 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

PODPROGRAM 1.5 LITERATÚRA:

1. Jaško Ľubomír

2. Makýšová Volárová Andrea

3. Taranenková Ivana

4. Jaglová Tatiana

5. Ondrejička Erik

PODPROGRAM 3A: divadlo, tanec, hudba

1. Hruškovičová Danuša

2. Knopová Elena

3. Pukan Miron

4. Šoltys Vladislav

5. Špilák Peter

PODPROGRAM 3B: vizuálne umenie

1. Hanko Jaroslav

2. Lehocký Ľuboš

3. Mikušová Monika

4. Pohanková Oľga

5. Rišková Mária

PODPROGRAM 3C: literatúra a medziodborové aktivity

1. Vallová Miroslava

2. Mistrík Miloš

3. Feglová Viera

4. Malíček Juraj

5. Flašková Elena

PODPROGRAM 5.4 Ochrana zbierkových fondov

1. Balužinský Jozef

2. Boroš Rudolf

3. Bungerová Vladimíra

4. Jamrichová Andrea

5. Lenhart Jozef

6. Letenayová Zdenka

7. Maráky Peter

Hodnotiaci členovia pre Výzvu č. 6/2018 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

PODPROGRAM 1.1 DIVADLO:

1. Inštitorisová Dagmar

2. Fojtíková Fehérová Dária

3. Cieslaková Adriana

4. Laciaková Diana

5. Bernátek Martin (neprítomný zo zdravotných dôvodov)

PODPROGRAM 1.2 TANEC:

1. Lacková Eva

2. Hruškovičová Danuša

3. Krausová Agáta

4. Čaprdová Magdaléna

5. Kovářová Miroslava

PODPROGRAM 1.3 HUDBA:

1. Hečko Marián

2. Kajanová Yvetta

3. Pechanec Róbert

4. Jaslovský Marián

5. Špilák Peter (zvolený náhradník za Červenku Jozefa)

PODPROGRAM 1.5 LITERATÚRA:

1. Fialová Svetlana

2. Ondrejička Erik

3. Debnár Marek

4. Lomenčík Július

5. Makýšová Volárová Andrea

PODPROGRAM 1.6 MEDZIODBOROVÉ UMELECKÉ AKTIVITY:

1. Belková Zuzana

2. Darovec Peter

3. Marcelli Miroslav

4. Mrvová Zuzana

5. Motyčková Janka

Hodnotiaci členovia pre Výzvu č. 5/2018 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

PODPROGRAM 6.1.1 MESTO KULTÚRY 2019 – PRÍPRAVNÁ FÁZA

1. Feglová Viera

2. Jaurová Zora

3. Korecký Ján

4. Trnovská Katarína

5. Gruska Damas

6. Hladký Michal

7. Šmatlák Martin

Hodnotiaci členovia pre Výzvu č. 4/2018 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

PODPROGRAM 5.1.2 PODUJATIA A VZDELÁVACIE AKTIVITY – KNIŽNICE

1. Oravcová Dana

2. Mišovičová Terézia (zvolená náhradníčka za Matiskovú Helenu)

3. Cenigová Rozália

4. Lačná Emília

5. Lopušanová Monika

PODPROGRAM 5.2.1 VEDECKO-VÝSKUMNÁ A PREZENTAČNÁ ČINNOSŤ – MÚZEÁ

1. Šullová Zuzana

2. Majerník Marián

3. Huska Ernest

4. Kautman Ján

5. Maráky Peter

PODPROGRAM 5.3.1 VEDECKO-VÝSKUMNÁ A PREZENTAČNÁ ČINNOSŤ – GALÉRIE

1. Birkušová Sylvia

2. Krištofíková Ivana

3. Koblišková Zuzana

4. Lovišková Danica

5. Kralovič Ján

Hodnotiaci členovia pre Mimoriadnu výzvu na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

1. Humajová Daniela

2. Bednárová Katarína

3. Flašková Elena

4. Mistrík Miloš

5. Vallová Miroslava

Hodnotiaci členovia pre Výzvu č. 3/2018 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

PODPROGRAM 1.3.4 Aktivity nezávislých hudobných organizácií a 1.3.5 Medzinárodné mobility a prezentácie – hudba:

1.  Hapčo Peter (zvolený náhradník za Špiláka Petra)

2.  Gubková Černá Jana

3.  Zvarová Silvia

4.  Ambrózová Jana

5.  Sklenár Ján

PODPROGRAM 1.3.3 Festivaly, súťaže, koncerty – džez a iné žánre:

1. Bianchi Gabriel

2.  Hapčo Peter

3. Hečko Maroš

4. Kajanová Yvetta

5.  Veselý Karel

PODPROGRAM 4.4.2 Tradičná kultúra a folklorizmus a 4.6 Medzinárodné prezentácie a mobility – trad. kult. a kult.-osv. činnosť:

1. Morongová Barbora

2. Lehotský Oskar

3.  Inštitorisová Dagmar

4. Šikulová Anna

5. Mináčová Lucia

PODPROGRAM 4.5.2 Kultúrno-osvetové aktivity v oblasti tradičnej a miestnej kultúry:

1. Krnáčová Petra

2. Školudová Zuzana

3. Marišler Stanislav (zvolený náhradník za Krausovú Agátu)

4.  Svetlíková Iveta

5. Morongová Barbora

6. Chomová Svetlana

7. Sedlický Štefan

PODPROGRAM 4.5.3 Kultúrno-vzdelávacie aktivity v oblasti umenia:

1. Babčáková Katarína

2. Uhel Jaroslav

3. Marišler Stanislav

4. Chomová Svetlana

5. Obuch Peter

6. Svetlíková Iveta

7. Sedlický Štefan

Hodnotiaci členovia pre Výzvu č. 2/2018 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

PODPROGRAM 1.4 VIZUÁLNE UMENIE:

1. Alexy Elena

2. Daubrava Miroslav (zvolený náhradník za Mikušovú Moniku)

3. Hoffstadter Ján (zvolený náhradník za Kovačovského Patrika)

4. Kralovič Ján (zvolený náhradník za Jakalovú Zuzanu)

5. Rišková Mária

PODPROGRAM 1.5 LITERATÚRA:

1. Kuzmíková Jana

2. Martinová Ina

3. Ondrejička Erik

4. Valcerová Anna

5. Vojtech Miloslav

PODPROGRAM 2.3 VYDÁVANIE ČASOPISOV:

1. Hlôšková Anna

2. Hriešik Maja (zvolená náhradníčka za Knopovú Elenu)

3. Piaček Martin (zvolená náhradníčka za Majdákovú Dianu)

4. Jakalová Zuzana

5. Ondrejička Erik

6. Vojtech Miloslav

7. Uličiansky Ján

PODPROGRAM 4.4.1 TRADIČNÁ KULTÚRA A FOLKLORIZMUS

1. Obuch Peter

2. Marišler Stanislav

3. Sedlický Štefan

4. Krnáčová Petra

5. Babčáková Katarína

PODPROGRAM 4.5.1 POSTUPOVÉ SÚŤAŽE A PREHLIADKY ZÁUJMOVEJ UMELECKEJ ČINNOSTI

1. Krausová Agáta

2. Školudová Zuzana

3. Obuch Peter

4. Galková Zuzana

5. Mináčová Lucia (zvolená náhradníčka za Fratričovú Oľgu)

Hodnotiaci členovia pre Výzvu č. 1/2018 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

PODPROGRAM 1.1 DIVADLO:

1. Bernátek Martin

2. Borodovčáková Martina

3. Fekete Vladislava (zvolená náhradníčka za Fašiangovú Ingrid)

4. Lindovská Nadežda

5. Štorková Maliti Romana (nezúčastnila sa zasadnutia zo zdravotných dôvodov)

PODPROGRAM 1.2 TANEC:

1. Cvečková Katarína

2. Čaprdová Magdaléna

3. Godovič Marek

4. Krausová Agáta

5. Sninská Katarína (zvolená náhradníčka za Lackovú Evu)

PODPROGRAM 1.3.2 FESTIVALY, SÚŤAŽE, KONCERTY – KLASICKÁ A EXPERIMENTÁLNA HUDBA:

1. Čerman Peter (zvolený náhradník za Špiláka Petra)

2. Červenka Jozef

3. Gubková Černá Jana

4. Hečko Marián (zvolený náhradník za Zvaru Vladimíra)

5. Marton Ivan

PODPROGRAM 1.6 MEDZIODBOROVÉ UMELECKÉ AKTIVITY:

1. Belková Zuzana

2. Jakalová Zuzana

3. Lényi Peter

4. Martinová Ina (zvolená náhradníčka za Darovca Petra)

5. Mrvová Zuzana

PODPROGRAM 2.1 VEĽKÉ PREHLIADKY, FESTIVALY, SÚŤAŽE:

1. Belková Zuzana

2. Grusková Anna

3. Liszkayová Ivica

4. Hlôšková Anna

5. Majdáková Diana

6. Zagar Peter

7. Šmatlák Martin

PODPROGRAM 2.2 AKTIVITY NEZÁVISLÝCH KULTÚRNYCH A UMELECKÝCH CENTIER:

1. Gruska Damas

2. Mirza Omar

3. Ballay Miroslav (nezúčastnil sa zasadnutia z vážnych dôvodov)

4. Mrvová Zuzana

5. Borodovčáková Martina

6. Medelský Borivoj

7. Marcelli Miroslav

Hodnotiaci členovia odborných komisií FPU na rok 2017

Hodnotiaci členovia pre Výzvu č. 7/2017 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

PODPROGRAM 5.2.2

1. Jaďuďová Libuša

2. Novotná Mariana

3. Lenhart Jozef (nezúčastnil sa z osobných dôvodov)

4. Kautman Ján

5. Pekariková Barbora

PODPROGRAM 5.3.2

1. Koblišková Zuzana

2. Mona Chisa Anetta

3. Bungerová Vladimíra

4. Jamrichová Andrea (zvolená náhradníčka za Loviškovú D.)

5. Majdáková Diana

PODPROGRAM 5.4

1. Balužinský Jozef

2. Boroš Rudolf

3. Letenayová Zdenka

4. Maráky Peter

5. Bungerová Vladimíra

6. Lenhart Jozef

7. Lovišková Danica

Hodnotiaci členovia pre Výzvu č. 6/2017 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

PODPROGRAM 1.5

1. Belková Zuzana

2. Jaglová Tatiana (zvolená náhradníčka za M. Musila)

3. Taranenkova Ivana

4. Makýšová Volárová Andrea

5. Lomenčík Július (zvolený náhradník za M. Bilačičovú)

PODPROGRAM 1.6.1

1. Ambrózová Jana

2. Jakalová Zuzana

3. Marcelli Miroslav

4. Mrvová Zuzana

5. Kupka Valerij

PODPROGRAM 1.6.3

1. Ferko Marián

2. Nagy Peter

3. Barák Pavel

4. Buday Pavol

5. Brojo Maroš

PODPROGRAM 3

1. Šoltys Vladislav

2. Lehocký Ľuboš

3. Pukan Miron

4. Feglová Viera

5. Malíček Juraj (zvolený náhradník za V. Zvaru)

6. Marcelli Miroslav

7. Pániková Alena

PODPROGRAM 4

1. Voľanská Ľubica

2. Košová Michaela

3. Fratričová Oľga

4. Krnáčová Petra

5. Galková Zuzana

6. Feglová Viera

7. Šikulová Anna

Hodnotiaci členovia pre Výzvu č. 5/2017 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

PODPROGRAM 1.1

1. Šimková Soňa

2. Liptáková Janka

3. Lindovská Nadežda

4. Jánošová Soňa (zvolená náhradníčka za Beňovú Julianu)

5. Pistrák Rastislav

PODPROGRAM 1.2

1. Cvečková Katarína

2. Godovič Marek

3. Hruškovičová Danuša

4. Ševčík Ján

5. Šoltys Vladislav (nezúčastnil sa zo zdravotných dôvodov)

PODPROGRAM 1.3

1. Bianchi Gabriel

2. Černá Jana

3. Hečko Maroš

4. Zvarová Silvia

5. Jaslovský Marian

PODPROGRAM 1.4

1. Mikušová Monika

2. Komanická Ivana

3. Jakalová Zuzana

4. Lehocký ľuboš

5. Kovačovský Patrik

PODPROGRAM 1.5

1. Mikolaj Dušan

2. Jaško Ľubomír

3. Belková Zuzana

4. Taranenkova Ivana

5. Makýšová Volárová Andrea

PODPROGRAM 5.1

1. Cenigová Rozália

2. Gálusová Ivana

3. Doktorová Oľga

4. Repaská Alena

5. Matisková Helena

Hodnotiaci členovia pre Výzvu č. 4/2017 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

PODPROGRAM 1.4.2

1. Hubová Katarína

2. Jakalová Zuzana

3. Kralovič Ján

4. Seneši Lutherová Silvia

5. Berberich Sokolová Juliana (nezúčastnila sa zo zdravotných dôvodov)

PODPROGRAM 3

1. Bianchi Gabriel

2. Megyeši Peter

3. Hruškovičová Danuša

4. Feglová Viera (zvolená náhradníčka za Kiliánovú G.)

5. Knopová Elena

6. Lehocký Ľuboš

7. Marcelli Miroslav

PODPROGRAM 4.3.1

1. Feglová Viera

2. Babčáková Katarína

3. Košová Michaela

4. Fratričová Oľga

5. Šikulová Anna

PODPROGRAM 5.1.2

1. Mišovičová Terézia

2. Doktorová Oľga

3. Gálusová Ivana

4. Nagyová Viera

5. Repaská Alena

PODPROGRAM 5.2.1

1. Jaďuďová Libuša

2. Koblišková Zuzana (zvolená náhradníčka za Kautmana J.)

3. Maráky Peter

4. Novotná Mariana

5. Šullová Zuzana

PODPROGRAM 5.3.1

1. Büngerová Vladimíra

2. Ihringová Katarína

3. Komanická Ivana

4. Krištofíková Ivana

5. Lovišková Danica

Hodnotiaci členovia pre Výzvu č. 3/2017 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

PODPROGRAM 1.3.3 FESTIVALY, SÚŤAŽE, KONCERTY – DŽEZ A INÉ ŽÁNRE

1. Solovic Slavomír

2. Bianchi Gabriel

3. Kajanová Yvetta

4. Sklenár Ján

5. Veselý Karel

PODPROGRAM 1.3.4 MEDZINÁRODNÉ MOBILITY A PREZENTÁCIE – HUDBA

1. Solovic Slavomír

2. Bianchi Gabriel

3. Marton Ivan

4. Betko Miloš

5. Ambrózová Jana

PODPROGRAM 1.5 LITERATÚRA

1. Lomenčík Július

2. Belková Zuzana (zvolená náhradníčka za Repar S.)

3. Martinová Ina

4. Taranenkova Ivana

5. Vojtech Miloslav

PODPROGRAM 4.4.2 KULTÚRNO-OSVETOVÉ AKTIVITY

1. Galková Zuzana

2. Obuch Peter

3. Morongová Barbora

4. Krnáčová Petra

5. Sedlický Štefan

Hodnotiaci členovia pre Výzvu č. 2/2017 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

PODPROGRAM 1.3.2 FESTIVALY, SÚŤAŽE, KONCERTY – KLASICKÁ A EXPERIMENTÁLNA HUDBA

1. Solovic Slavomír

2. Zvara Vladimír

3. Betko Miloš

4. Černá Jana

5. Marton Ivan

PODPROGRAM 1.4 VIZUÁLNE UMENIE

1. Seneši Lutherová Silvia

2. Kralovič Ján

3. Gurtler Ivan (zvolený náhradník za Jakalovú Z.)

4. Lehocký Ľuboš

5. Hubová Katarína

PODPROGRAM 4.3.2 NEPROFESIONÁLNE UMENIE A 4.5 MEDZINÁRODNÉ PREZENTÁCIE A MOBILITY – ĽUDOVÁ KULTÚRA A KULTÚRNO-OSVETOVÁ ČINNOSŤ

1. Šikulová Anna

2. Galková Zuzana

3. Kočišová Renáta

4. Morongová Barbora

5. Mešša Martin

Hodnotiaci členovia pre Výzvu č. 1/2017 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

PODPROGRAM 1.1 DIVADLO:

1. Benža Matúš

2. Beňová Juliana

3. Fojtíková Feherová Dária

4. Hitzingerová Katarína

5. Kováč Peter

PODPROGRAM 1.2 TANEC:

1. Cvečková Katarína

2. Holinová Lucia (zvolená náhradníčka za Čaprdovú M.)

3. Hruškovičová Danuša

4. Sninská Katarína

5. Ševčík Ján

PODPROGRAM 1.6 MEDZIODBOROVÉ UMELECKÉ AKTIVITY:

1. Darovec Peter

2. Hapčo Peter

3. Kupka Valerij

4. Lényi Peter (zvolený náhradník za Belkovú Z.)

5. Mrvová Zuzana

PODPROGRAM 2.1 VEĽKÉ PREHLIADKY, FESTIVALY, SÚŤAŽE:

1. Beňová Juliana

2. Hriešik Maja

3. Koželová Soňa

4. Ondejka Slavomír

5. Šmatlák Martin

6. Trnovská Katarína (zvolená náhradníčka za Majdákovú D.)

7. Zagar Peter

PODPROGRAM 2.2 AKTIVITY NEZÁVISLÝCH KULTÚRNYCH A UMELECKÝCH CENTIER:

1. Ballay Martin

2. Berberich Lukáš

3. Gruska Damas

4. Marcelli Miroslav

5. Mrvová Zuzana

PODPROGRAM 2.3 VYDÁVANIE ČASOPISOV:

1. Babiak Michal

2. Hlôšková Anna

3. Hriešik Maja

4. Majdáková Diana

5. Ondrejička Erik

6. Uličiansky Ján

7. Vadas Marek (zvolený náhradník za Makaru S.)

PODPROGRAM 4.4 POSTUPOVÉ SÚŤAŽE A PREHLIADKY ZÁUJMOVEJ UMELECKEJ ČINNOSTI:

1. Babčáková Katarína

2. Galková Zuzana

3. Krnáčová Petra

4. Marišler Stanislav

5. Školudová Zuzana

Hodnotiaci členovia odborných komisií FPU na rok 2016

Zvolení členovia odbornej komisie Fondu na podporu umenia pre Program 6.2 – Múzeá a galérie a 6.3 – Ochrana zbierkových fondov v rámci Výzvy č. 12/2016 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z FPu. sú:

1. Boroš Rudolf

2. Gažíková Zuzana

3. Jaďuďová Libuša

4. Kautman Ján

5. Lovišková Andrea (zvolená náhradníčka za Jamrichovú Andreu)

6. Maráky Peter

7. Pekáriková Barbora

Zvolení členovia odbornej komisie Fondu na podporu umenia v rámci Výzvy č. 11/2016 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z FPu. sú:

Program 1.1.1 Divadlo – Tvorba, naštudovanie a uvádzanie javiskového diela:

1. Babiak Michal (zvolený náhradník za Šimkovú Soňu)

2. Bendik Martin (zvolený náhradník za Štorkovú Maliti Romanu)

3. Fojtíková Feherová Dária

4. Lindovská Nadežda

5. Liptáková Jana

 

Program 1.2.1 Tanec – Tvorba, naštudovanie a uvádzanie javiskového diela:

1. Gajdošovú Eva

2. Godovič Marek

3. Hriešik Maja (zvolená náhradníčka za Holinovú Luciu)

4. Kovářová Miroslava

5. Sninská Katarína

 

Program 1.3.1 Hudba – Tvorba, uvádzanie a šírenie hudobného diela:

1. Černá Jana

2. Fuják Július

3. Kajanová Yvetta

4. Marton Ivan

5. Puškášová Melánia (zvolená náhradníčka za Hečka Maroša)

 

Program 1.4.1 Vizuálne umenie – Tvorba a realizácia diel:

1. Mikušová Monika

2. Paľo Ľuboslav

3. Daubrava Michal

4. Hubová Katarína

5. Kovačovský Patrik

 

Program 1.5 (štipendiá) Literatúra: 

1. Berberich Sokolová Juliana

2. Petrík Vladimír

3. Marcelli Miroslav

4. Jaglová Tatiana

5. Makýšová Volárová Andrea

 

Program 1.5 (dotácie) Literatúra:

1. Belková Zuzana

2. Farkašová Etela

3. Jaško Ľubomír

4. Mikolaj Dušan

5. Taranenková Ivana

 

Program 1.6 Medziodborové umelecké aktivity – Tvorba, realizácia a šírenie diel:

1. Babiak Michal

2. Hapčo Peter

3. Lényi Peter

4. Kupka Valerij

5. Mrvová Zuzana

Zvolení členovia odbornej komisie Fondu na podporu umenia pre Program 2.3 – Vydávanie časopisov  v rámci mimoriadnej Výzvy č. 10/2016 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z FPu. sú:

1. Babiak Michal

2. Huska Ernest

3. Knopová Elena

4. Zvara Vladimír (zvolený náhradník za Liszkayovú Ivicu)

5. Marcelli Miroslav

6. Palenčíková Zuzana

7. Zagar Peter

Zvolení členovia odbornej komisie Fondu na podporu umenia pre Program 5 – Medzinárodné aktivity a mobility  v rámci Výzvy č. 9/2016 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z FPu. sú:

1. Derner Urblíková Natália

2. Farkašová Etela

3. Fekete Vladislava

4. Pistrák Rastislav (zvolený náhradník za Kovářovú Miroslavu)

5. Morongová Barbora

6. Pániková Alena

7. Seneši Lutherová Silvia

Zvolení členovia odbornej komisie Fondu na podporu umenia pre Program 6.1 – Knižnice  v rámci Výzvy č. 8/2016 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z FPu. sú:

1. Cenigová Rozália

2. Galusová Ivana

3. Lačná Emília

4. Matisková Helena

5. Repaská Alena

Zvolení členovia odbornej komisie Fondu na podporu umenia pre Program 3 – Výskum a vzdelávacie aktivity v rámci Výzvy č. 7/2016 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z FPu. sú:

1. Feglová Viera

2. Hruškovičová Danuša

3. Kiliánová Gabriela

4. Marcelli Miroslav

5. Pašuthová Zdenka

6. Šoltys Vladislav

7. Zvara Vladimír

Zvolení členovia odbornej komisie Fondu na podporu umenia pre Program 4.3 Ľudová kultúra a kultúrno-osvetová činnosť – Prehliadky, festivaly, súťaže v rámci mimoriadnej Výzvy č. 6/2016 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z FPu. sú:

1. Babčáková Katarína (zvolená náhradníčka za Luthera Daniela a Krnáčovú Petru)

2. Galková Zuzana

3. Konečná Lenka

4. Obuch Peter

5. Voľanská Ľubica

Zvolení členovia odbornej komisie Fondu na podporu umenia v rámci Výzvy č. 5/2016 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z FPu. sú:

Program 4.1 – Inventarizácia, dokumentácia a šírenie informácií o ľudovej kultúre a 4.2 – Vznik, prezentácia a šírenie tvorby:

1. Feglová Viera

2. Košová Michaela

3. Lužica René

4. Ničík Peter

5. Ryšavá Eva

 

Program 4.5 – Kultúrno-osvetové aktivity:

1. Babčáková Katarína (zvolená náhradníčka za Krnáčovú Petru)

2. Fratričová Oľga

3. Noga Michal

4. Sedlický Štefan

5. Školudová Zuzana

Zvolení členovia odbornej komisie Fondu na podporu umenia v rámci Výzvy č. 4b/2016 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z FPu. sú:

Program 1.1.2 Divadlo – Prehliadky, festivaly, súťaže:

1.Babiak Michal

2. Bendik Martin

3. Kováč Peter

4. Liptáková Jana

5. Šimková Soňa

 

Program 1.4.2 Vizuálne umenie: Prezentačné aktivity, výstavy, prehliadky:

1. Berberich Sokolová Juliana

2. Gürtler Ivan

3. Jakalová Zuzana

4. Mikušová Monika

5. Paľo Ľuboslav

Zvolení členovia odbornej komisie Fondu na podporu umenia v rámci Výzvy č. 4a/2016 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z FPu. sú:

Program 1.2.2 Tanec – Prehliadky, festivaly, súťaže, koncerty:

1.Čaprdová Magdaléna

2. Hriešik Maja

3. Lacková Eva

4. Sninská Katarína

5. Ševčík Ján

 

Program 1.3.2 Hudba – Prehliadky, festivaly, súťaže, koncerty:

1. Betko Miloš

2. Černá Jana

3. Hečko Maroš

4. Marton Ivan

5. Zvarová Silvia

 

Program 1.5.4 Literatúra – Prehliadky, festivaly, súťaže:

1. Farkašová Etela

2. Jaglová Tatiana

3. Lomenčík Július

4. Mikolaj Dušan

5. Petrík Vladimír

 

Program 1.6.2 a 1.6.3 Medziodborové umelecké aktivty – Festivaly a prehliadky / Regionálne a lokálne umelecké aktivity:

1. Babiak Michal

2. Jakalová Zuzana

3. Kupka Valerij

4. Mrvová Zuzana

(5. Hapčo Peter – ani zvolený náhradník Peter Lényi sa z tech príčin nemohli zúčastniť zasadnutia)

Zvolení členovia odbornej komisie Fondu na podporu umenia v rámci Výzvy č. 3/2016 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z FPu. sú:

Program 4.3 – Ľudová kultúra a kultúrno-osvetová činnosť – prehliadky, festivaly, súťaže:

1. Babčáková Katarína

2. Konečná Lenka

3. Luther Daniel

4. Obuch Peter

5. Šikulová Anna

 

Program 4.4  – Ľudová kultúra a kultúrno-osvetová činnosť – Postupové súťaže a prehliadky záujmovej umeleckej činnosti:

1. Krausová Agáta

2. Krnáčová Petra

3. Marišler Stanislav

4. Sedlický Štefan

5. Uhel Jaroslav

Zvolení členovia odbornej komisie Fondu na podporu umenia pre Program 5 – Medzinárodné aktivity a mobility v rámci Výzvy č. 2/2016 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z FPu. sú:

1. Duchová Zuzana

2. Fekete Vladislava

3. Liszkayová Ivica

4. Morongová Barbora

5. Pániková Alena

6. Seneši Lutherová Silvia

7. Šoltýsová Elena

Zvolení členovia odbornej komisie Fondu na podporu umenia pre Program 2 – Kultúrne podujatia, aktivity a časopisy v rámci Výzvy č. 1/2016 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z FPu. sú:

1. Dohovič Igor

2. Gregorová Stach Lucia

3. Huska Ernest

4. Morong František

5. Palenčíková Zuzana

6. Rankov Pavel

7. Vojtech Miloslav