Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie Prejsť na obsah

Archív odborných komisií

Zápisnice odborných komisií z roku 2023
Zápisnice z odborných komisií za rok 2022

Zápisnice odborných komisií z roku 2021

Zápisnice odborných komisií z roku 2020

Hodnotiaci členovia odborných komisií FPU na rok 2023

Hodnotiaci členovia pre  výzvu č. 1/2023 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

PODPROGRAM 1.5.7 Literárne prehliadky, festivaly, súťaže a 1.5.8 Medzinárodné mobility a prezentácie – literatúra

 1. Vojtech Miloslav
 2. Juráňová Jana
 3. Šikulová Veronika
 4. Koželová Soňa
 5. Humajová Daniela

PODPROGRAM 2.1 Veľké prehliadky, festivaly, súťaže

 1. Belková Zuzana
 2. Gruska Damas
 3. Inštitorisová Dagmar
 4. Kašiarová Lucia
 5. Klembara Michal
 6. Krnáčová Petra
 7. Mrvová Zuzana

PODPROGRAM 1.2.3 Prehliadky, festivaly, súťaže, koncerty – tanec a  1.2.5 Medzinárodné mobility a prezentácie – tanec

 1. Čaprdová Magdaléna
 2. Jombíková Barbora
 3. Liszkayová Ivica
 4. Malík Jan
 5. Sninská Katarína

PODPROGRAM 1.4.5 Aktivity nezávislých galérií a organizácií a 1.4.7  Medzinárodné mobility a prezentácie – vizuálne umenie

 1. Anoškinová Viera
 2. Kovačovský Patrik
 3. Kučová Michaela
 4. Mikušová Monika
 5. Paľo Ľuboslav

PODPROGRAM 1.3.3 Festivaly, súťaže, koncerty – klasická a experimentálna hudba

 1. Ambrózová Jana
 2. Bubnáš Juraj
 3. Kaprinay Ladislav,
 4. Červenka Jozef
 5. Kovačovská Petra

PODPROGRAM 2.2. Aktivity  kultúrnych a umeleckých centier

 1. Adamov Marek
 2. Medelský Borivoj
 3. Mrvová Zuzana
 4. Sujová Ivana
 5. Timčíková Zuzana

PODPROGRAM 2.2.3 Aktivity rezidenčných centier

 1. Ivičič Martina
 2. Klembara Michal
 3. Mirza Omar
 4. Sujová Ivana
 5. Timčíková Zuzana

PODPROGRAM 2.3  Vydávanie časopisov

 1. Vojtech Miloslav
 2. Kepštová Ľubica
 3. Frank Michal
 4. Pařízek Michal
 5. Krejčová Veronika
 6. Fabuš Pavol
 7. Juhásová Jana

Hodnotiaci členovia pre  výzvu č. 2/2023 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

PODPROGRAM 1.1.4 Prehliadky, festivaly, súťaže, koncerty – divadlo a 1.1.6 Medzinárodné mobility a prezentácie – divadlo

 1. Dzadíková Lenka
 2. Hrčka Juraj
 3. Krištof Martin
 4. Poliščák Šnircová Zuzana
 5. Schulczová Valéria

PODPROGRAM 1.3.4 Festivaly, súťaže, koncerty – hudobné žánre populárnej kultúry

 1. Kajanová Yvetta
 2. Veselý Karel
 3. Pařízek Michal
 4. Gergely Juraj
 5. Ulejová Regina

PODPROGRAM 1.3.5 Aktivity nezávislých hudobných organizácií  a  1.3.6  Medzinárodné mobility a prezentácie – hudba

 1. Ambrózová Jana
 2. Betko Miloš
 3. Gubková Černá Jana
 4. Červenka Jozef
 5. Pařízek Michal

PODPROGRAM 1.4.3 Individuálne a kolektívne výstavné a prezentačné aktivity – vizuálne umenie

 1. Hoffstädter Ján
 2. Kollár Peter
 3. Lehocký Ľuboš
 4. Mikušová Monika

PODPROGRAM 1.4.4 Individuálne a kolektívne výstavné a prezentačné aktivity – dizajn

 1. Cibulková Helena
 2. Kružliaková Silvia
 3. Lipková Michala
 4. Mazalán Peter
 5. Rozbora Richard

PODPROGRAM 1.6 Medziodborové aktivity

 1. Belková Zuzana
 2. Gregorová Stach Lucia
 3. Krištof Martin
 4. Kupka Valerij
 5. Mrvová Zuzana

PODPROGRAM 4.4.1 Tradičná kultúra a folklorizmus (festivaly, prehliadky, súťaže)

 1. Feglová Viera
 2. Michálik Ján
 3. Morong František
 4. Selecká Alžbeta

PODPROGRAM 4.5 Kultúrno-osvetové aktivity

 1. Moško Matej
 2. Pukan Miron
 3. Košová Michaela
 4. Krnáčová Petra
 5. Chomová Svetlana

PODPROGRAM 6.1.1 Mesto kultúry – prípravná fáza

 1. Mrvová Zuzana
 2. Trnovská Katarína
 3. Feglová Viera
 4. Gruska Damas
 5. Kilíková Karin
 6. Marko Rastislav
 7. Strážay Pavel

Hodnotiaci členovia pre  výzvu č. 3/2023 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

PODPROGRAM 5.2.1 Vedecko-výskumná a prezentačná činnosť – múzea a 5.2.3 Nové stále expozície – múzea (fáza A)

 1. Balužinský Jozef
 2. Ebringerová Paulína
 3. Koblišková Zuzana
 4. Maráky Peter
 5. Miľanová Ľubica

PODPROGRAM 5.3.1 Vedecko-výskumná a prezentačná činnosť – galérie a 5.3.3 Nové stále expozície – galérie (fáza A)

 1. Mona Chisa Anetta
 2. Bahurinská Jana
 3. Kralovič Ján
 4. Ihring Marian
 5. Rovňák Maroš

PODPROGRAM 5.1.3 Podujatia, vzdelávacie aktivity a odborná činnosť knižníc

 1. Cenigová Rozália
 2. Jakubáčová Benjamína
 3. Kleinová Dagmar
 4. Lačná Emília
 5. Repaská Alena

PODPROGRAM 3.3 Výskum a vzdelávanie hudba

1 Juraj Bubnáš

2. Peter Čerman

3. Jozef Červenka

4. Yvetta Kajanová

5. Karel Veselý

PODPROGRAM 4.4.2 Neprofesionálne umenie  a 4.6 Medzinárodné mobility a prezentácie – tradičná kultúra a kultúrno-osvetová činnosť

 1. Stahl Michal
 2. Moško Matej
 3. Sedlický Štefan
 4. Galková Zuzana
 5. Krnáčová Petra
 6. Hromníková Lucia

Hodnotiaci členovia pre  výzvu č. 4/2023 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

PODPROGRAM 3.1 a 3.2 Výskum a vzdelávanie – divadlo a tanec

 1. Juliana Beňová
 2. Miroslava Kovářová,
 3. Vladislav Šoltys
 4. Svetlana Waradzinová
 5. Jana Wild

PODPROGRAM 5.1.1 Komplexná infraštruktúra knižníc – fáza A  a  5.1.2 Vybavenie knižníc a menšia knižničná infraštruktúra

 1. Čechvalová Lenka
 2. Lačná Emília
 3. Kleinová Dagmar
 4. Bergerová Katarína
 5. Baďura René

PODPROGRAM 3.5 Výskum a vzdelávanie – literatúra

 1. Vojtech Miloslav
 2. Darovec Peter
 3. Gallik Ján
 4. Vallová Miroslava
 5. Debnár Marek

PODPROGRAM 7  Verejné umelecké aktivity vysokých škôl

 1. Ivičič Martina
 2. Sninská Katarína,
 3. Betko Miloš,
 4. Zvarová Silvia
 5. Hučko Pašteková Michaela

Hodnotiaci členovia pre  výzvu č. 5/2023 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

PODPROGRAM 1.5.1 Tvorba umeleckej literatúry pre deti a mládež a 1.5.2 Vydávanie umeleckej literatúry pre deti a mládež

 1. Belková Zuzana
 2. Jaško Ľubomír
 3. Humajová Daniela
 4. Kepštová Ľubica
 5. Anoškinová Viera

PODPROGRAM 3.4 Výskum a vzdelávanie – vizuálne umenie

 1. Gregorová Stach Lucia
 2. Kružliaková Silvia
 3. Lipková Michala
 4. Mikušová Monika
 5. Vančo Martin

PODPROGRAM 3.7 Výskum a vzdelávanie – kreatívny priemysel

 1. Adamov Marek
 2. Jaurová Zora
 3. Lipková Michala
 4. Malíček Juraj
 5. Sujová Ivana

PODPROGRAM 3.6 Výskum a vzdelávanie – medziodborové aktivity

 1. Gyárfáš Lutherová Soňa,
 2. Juráňová Jana,
 3. Lipták Michal,
 4. Malíček Juraj,
 5. Tížik Miroslav

PODPROGRAM 1.7.3 Podujatia v oblasti digitálnych hier

 1. Barák Pavel
 2. Beňačková Rišková Mária
 3. Malíček Juraj
 4. Jánošík Peter
 5. Sujová Ivana

Hodnotiaci členovia pre  výzvu č. 6/2023 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

PODPROGRAM 1.3.1 Tvorba hudobného diela – klasická a experimentálna hudba

 1. Betko Miloš
 2. Gubková Černá Jana
 3. Bubnáš Juraj
 4. Čerman Peter
 5. Kovačovská Petra

PODPROGRAM 1.3.1 Tvorba hudobného diela – hudobné žánre populárnej kultúry

 1. Veselý Karel
 2. Kučová Michaela
 3. Poštolková Paulína
 4. Chudíc Matej
 5. Pařízek Michal

PODPROGRAM 1.3.2 Tvorba a šírenie hudobného diela a 1.3.6 Medzinárodné mobility a prezentácie – hudba

 1. Klembara Michal
 2. Betko Miloš
 3. Gubková Černá Jana
 4. Hečko Maroš
 5. Chudíc Matej

PODPROGRAM 1.5 Literatúra

 1. Beňová Juliana
 2. Ridzoňová Ferenčuhová Mária
 3. Humajová Daniela
 4. Šikulová Veronika
 5. Koželová Soňa

PODPROGRAM 4.1 Odborná, výskumná a vzdelávacia činnosť 

 1. Hlaváčová Mária
 2. Morongová Barbora
 3. Feglová Viera
 4. Voľanská Ľubica

PODPROGRAM 5.4 Reštaurovanie a ošetrenie zbierkových predmetov

 1. Balužinský Jozef
 2. Büngerová Vladimíra
 3. Lenhart Jozef
 4. Letenayová Zdenka
 5. Wágnerová Barbora

PODPROGRAM 6 Mesto kultúry

Hodnotiaci členovia pre  výzvu č. 7/2023 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

PODPROGRAM 1.4.1 Tvorba a realizácia diel – klasické, tradičné a nové médiá

 1. Hoffstädter Ján
 2. Kovačovský Patrik
 3. Mikušová Monika
 4. Mona Chisa Anetta
 5. Paľo Ľuboslav

PODPROGRAM 1.4.2 Tvorba a realizácia diel – dizajn

 1. Bobíková Zuzana
 2. Ebringerová Paulína
 3. Mazalán Peter
 4. Slezáková Jana
 5. Uhrinová Martina

PODPROGRAM 4.2 Vznik a prezentácia tvorby – neprofesionálne umenie

 1. Miron Pukan
 2. Zuzana Galková
 3. Štefan Sedlický
 4. Dagmar Inštitorisová
 5. Svetlana Chomová
 6. Jozef Burič
 7. Pavel Smejkal

PODPROGRAM 1.1 Divadlo

 1. Fašiangová Ingrid
 2. Inštitorisová Dagmar
 3. Kičiňová Miriama
 4. Krištof Martin
 5. Timčíková Zuzana

PODPROGRAM 1.6 Medziodborové aktivity

 1. Gregorová Stach Lucia
 2. Krištof Martin
 3. Kupka Valerij
 4. Leškanič Majlingová Zuzana
 5. Ambrózová Jana

Hodnotiaci členovia pre  výzvu č. 8/2023 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

PODPROGRAM  1.5.3 Tvorba pôvodnej slovenskej umeleckej literatúry – štipendium

 1. Balcarová Kucbelová Katarína
 2. Vojtech Miloslav
 3. Vallová Miroslava
 4. Debnár Marek
 5. Klapáková Mária

PODPROGRAM 1.5.4  Vydávanie pôvodnej slovenskej umeleckej literatúry

 1. Belková Zuzana
 2. Jaško Ľubomír
 3. Humajová Daniela
 4. Vallová Miroslava
 5. Debnár Marek

PODPROGRAM 1.1.3 Tvorba a uvedenie javiskového diela – zriaďované divadlá a 1.1.6 Medzinárodné mobility a prezentácie

 1. Fašiangová Ingrid
 2. Hitzingerová Katarína
 3. Koval Martina
 4. Krištof Martin
 5. Mikuš Ján

PODPROGRAM 1.2 Tanec

 1. Ďuricová Hájková Zuzana
 2. Hučko Pašteková Michaela
 3. Malík Jan
 4. Morong František
 5. Sninská Katarína

PODPROGRAM 1.6.2 Tvorba, vydávanie a šírenie audiokníh

 1. Belková Zuzana
 2. Juráňová Jana
 3. Passia Radoslav
 4. Krejčová Veronika
 5. Kolmosová Zuzana

PODPROGRAM 1.7.1 Tvorba herného multimediálneho diela – štipendium a 1.7.2 Tvorba herného multimediálneho diela – dotácia

 1. Nagy Peter
 2. Brojo Maroš
 3. Jánošík Peter
 4. Straka Miroslav
 5. Vančo Jozef

PODPROGRAM 4 Tradičná kultúra a kultúrno-osvetová činnosť

 1. Burič Jozef
 2. Košová Michaela
 3. Feglová Viera
 4. Selecká Alžbeta
 5. Cítenyi Peter

PODPROGRAM  5.1.4 Akvizícia knižníc

 1. Cenigová Rozália
 2. Nagyová Viera
 3. Doktorová Oľga
 4. Lačná Emília
 5. Jakubáčová Benjamína

 

Hodnotiaci členovia pre  výzvu č. 9/2023 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

PODPROGRAM 5.1.1 fáza B Komplexná infraštruktúra knižníc

 1. Baďura René
 2. Cenigová Rozália
 3. Kleinová Dagmar
 4. Repaská Alena
 5. Šikulová Veronika

PODPROGRAM 5.2.2 Akvizícia múzeí a 5.2.3 Nové stále expozície – múzeá – fáza B

 1. Ihring Marian
 2. Ďuricová Martina
 3. Piatrová Alena
 4. Majerník Marián
 5. Kautman Ján

PODPROGRAM 5.3.2 Akvizícia galérií a  3.3 Nové stále expozície – galérie – fáza B

 1. Ebringerová Paulína
 2. Ihring Marian
 3. Kitta Richard
 4. Kralovič Ján
 5. Gašpár Koblišková Zuzana

PODPROGRAM 6.1.2 Mesto kultúry

 1. Strážay Pavel
 2. Marko Rastislav
 3. Trnovská Katarína
 4. Kilíková Karin
 5. Feglová Viera
 6. Hladký Michal
 7. Němcová Veronika

Hodnotiaci členovia odborných komisií FPU na rok 2022

Hodnotiaci členovia pre  výzvu č. 1/2022 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

PODPROGRAM 1.5.7 Literárne prehliadky, festivaly, súťaže a 1.5.8 Medzinárodné mobility a prezentácie – literatúra

 1. Ina Martinová
 2. Július Lomenčík
 3. Ľubomír Jaško
 4. Daniela Humajová
 5. Jana Juráňová

PODPROGRAM 2.1 Veľké prehliadky, festivaly, súťaže

 1. Zuzana Belková
 2. Anna Hlôšková
 3. Miriama Kičiňová
 4. Michal Klembara
 5. Ivica Liszkayová
 6. Martin Šmatlák
 7. Katarína Trnovská

PODPROGRAM 1.2.3 Prehliadky, festivaly, súťaže, koncerty – tanec a  1.2.5 Medzinárodné mobility a prezentácie – tanec

 1. Magdaléna Čaprdová
 2. Monika Čertezni
 3. Marek Godovič
 4. Lucia Kašiarová
 5. Ivica Liszkayová

PODPROGRAM 1.4.5 Aktivity nezávislých galérií a organizácií a 1.4.7  Medzinárodné
mobility a prezentácie – vizuálne umenie

 1. Štefan Balázs
 2. Ján Hoffstädter
 3. Patrik Kovačovský
 4. Monika Mikušová
 5. Lucia Tkáčová

PODPROGRAM 1.3.3 Festivaly, súťaže, koncerty – klasická a experimentálna hudba

1. Maroš Hečko 

2. Peter Čerman

3. Ladislav Kaprinay

4. Branko Ladič

5. Petra Kovačovská

PODPROGRAM 2.2. Aktivity  kultúrnych a umeleckých centier

1. Marek Adamov

2.Lucia Kašiarová

3. Zuzana Mrvová

4.Borivoj Medelský

5. Zuzana Timčíková

PODPROGRAM 2.2.3 Aktivity rezidenčných centier

1. Martina Ivičič

2. Michal Klembara

3. Omar Mirza

4. Zuzana Mrvová

5. Jana Ryšlavá

PODPROGRAM 2.3  Vydávanie časopisov

1.  Fabuš Pavol

2. Huska Ernest

3. Kepštová Ľubica

4. Korec Juraj

5. Krejčová Veronika

6. Passia Radoslav

7. Pozděna Radek

 

Hodnotiaci členovia pre  výzvu č. 2/2022 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

PODPROGRAM 1.3.5 Aktivity nezávislých hudobných organizácií  a  1.3.6  Medzinárodné mobility a prezentácie – hudba

1. Kajanová Yvetta

2. Červenka Jozef

3. Pergler František

4. Polakovičová Viera

5. Chudic Matej

PODPROGRAM 1.4.3 Individuálne a kolektívne výstavné a prezentačné aktivity – vizuálne umenie

1. Anoškinová Viera,

2. Kollár Peter

3. Mikušová Monika

4. Paľo Ľuboslav

5. Trnovská Katarína

PODPROGRAM 4.5 Kultúrno-osvetové aktivity

 

1. Adamčáková Lenka

2. Gabčíková Veronika

3. Lasičková Lucia

4. Košová Michaela

5. Moško Matej

6. Sedlický Štefan

7. Štefková Alexandra

PODPROGRAM 1.6 Medziodborové aktivity

 1. Mrvová Zuzana
 2. Belková Zuzana
 3. Gregorová Stach Lucia
 4. Krištof Martin
 5. Kučová Michaela

PODPROGRAM 1.1.4 Prehliadky, festivaly, súťaže, koncerty – divadlo a 1.1.6 Medzinárodné mobility a prezentácie – divadlo

 1. Dzadíková Lenka
 2. Fašiangová Ingrid
 3. Jombíková Barbora
 4. Spišák Emil
 5. Zwiefelhofer Miroslav

PODPROGRAM 4.5.1 Postupové súťaže a prehliadky záujmovej umeleckej činnosti

 1. Inštitorisová Dagmar
 2. Lasičková Lucia
 3. Košová Michaela
 4. Moško Matej
 5. Šimková Kristína

PODPROGRAM 1.3.4 Festivaly, súťaže, koncerty – hudobné žánre populárnej kultúry

 1. Veselý Karel
 2. Neffe Michal
 3. Gergely Juraj
 4. Ulejová Regina
 5. Klembara Michal

PODPROGRAM 4.4.1 Tradičná kultúra a folklorizmus (festivaly, prehliadky, súťaže)

 1. Obuch Peter
 2. Feglová Viera
 3. Košová Michaela
 4. Burič Jozef
 5. Citenyi Peter

PODPROGRAM 1.4.4 Individuálne a kolektívne výstavné a prezentačné aktivity – dizajn

 1. Dorotjaková Irena
 2. Hriešik Nepšinská Mária
 3. Hubová Katarína
 4. Kružliaková Silvia
 5. Rozbora Richard

Hodnotiaci členovia pre  výzvu č. 3/2022 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

PODPROGRAM 5.2.1 Vedecko-výskumná a prezentačná činnosť – múzea a 5.2.3 Nové stále expozície – múzea (fáza A)

 1. Ihring Marian
 2. Kautman Ján
 3. Letenayová Zdenka
 4. Maráky Peter
 5. Vančo Martin

PODPROGRAM 5.3.1 Vedecko-výskumná a prezentačná činnosť – galérie a 5.3.3 Nové stále expozície – galérie (fáza A)

 1. Ihring Marian
 2. Kitta Richard
 3. Klobučníková Magdaléna
 4. Koblišková Zuzana
 5. Kralovič Ján

PODPROGRAM 5.1.3 Podujatia, vzdelávacie aktivity a odborná činnosť knižníc

 1. Doktorová Oľga
 2. Kleinová Dagmar
 3. Lopušanová Monika
 4. Nagyová Viera
 5. Repaská Alena

PODPROGRAM 3.3 Výskum a vzdelávanie hudba

 1. Kajanová Yvetta
 2. Veselý Karel
 3. Bubnáš Juraj
 4. Čerman Peter
 5. Polakovičová Viera

PODPROGRAM 4.4.2 Neprofesionálne umenie  a 4.6 Medzinárodné mobility a prezentácie – tradičná kultúra a kultúrno-osvetová činnosť 

 1. Zuzana Galková
 2. Michaela Košová
 3. Svetlana Chomová
 4. Jozef Burič
 5. Lenka Adamčáková
 6. Lucia Lasičková,
 7. Michal Stahl

Hodnotiaci členovia pre  výzvu č. 4/2022 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

PODPROGRAM 3 Výskum a vzdelávanie – divadlo a tanec

 1. Mrvová Zuzana
 2. Krausová Agáta
 3. Pukan Miron;
 4. Šoltys Vladislav
 5. Fojtíková Fehérová Dária

PODPROGRAM 5.1.1 Komplexná infraštruktúra knižníc – fáza A  a  5.1.2 Vybavenie knižníc a menšia knižničná infraštruktúra

 1. Baďura René
 2. Bergerová Katarína
 3. Cenigová Rozália
 4. Čechvalová Lenka
 5. Nagyová Viera

PODPROGRAM 3.5 Výskum a vzdelávanie – literatúra

 1. Marcelli Miroslav
 2. Vojtech Miloslav
 3. Darovec Peter
 4. Humajová Daniela
 5. Vallová Miroslava

Hodnotiaci členovia pre  výzvu č. 5/2022 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

PODPROGRAM 1.5.1 Tvorba umeleckej literatúry pre deti a mládež a 1.5.2 Vydávanie umeleckej literatúry pre deti a mládež

 1. Belková Zuzana
 2. Humajová Daniela
 3. Vallová Miroslava
 4. Kepštová Ľubica
 5. Vráblová Timotea

PODPROGRAM 3.4 Výskum a vzdelávanie – vizuálne umenie

 1. Beňačková Rišková Mária
 2. Gregorová Stach Lucia
 3. Hanko Jaroslav
 4. Marcelli Miroslav
 5. Mikušová Monika

PODPROGRAM 3.7 Výskum a vzdelávanie – kreatívny priemysel

 1. Adamov Marek
 2. Derner Urblíková Natália
 3. Malíček Juraj
 4. Sujová Ivana
 5. Šmatlák Martin

PODPROGRAM 3.6 Výskum a vzdelávanie – medziodborové aktivity

 1. Cíbik Matej
 2. Debnár Marek
 3. Hofreiter Roman
 4. Malíček Juraj
 5. Tížik Miroslav

PODPROGRAM 4.1 Odborná, výskumná a vzdelávacia činnosť 

1.Feglová Viera

2.Garaj Bernard

3.Tichá Stanislava

4.Voľanská Ľubica

PODPROGRAM 1.7.3 Podujatia v oblasti digitálnych hier

 1. Barák Pavel
 2. Beňačková Rišková Mária,
 3. Hladký Michal
 4. Jánošík Peter
 5. Sujová Ivana

Hodnotiaci členovia pre  výzvu č. 6/2022 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

PODPROGRAM 1.3.1 Tvorba hudobného diela – klasická a experimentálna hudba

 1. Gubková Černá Jana
 2. Marton Ivan
 3. Čerman Peter
 4. Polakovičová Viera
 5. Kubandová Janka

PODPROGRAM 1.3.2 Tvorba a šírenie hudobného diela a 1.3.6 Medzinárodné mobility a prezentácie – hudba

 1. Marton Ivan
 2. Jaslovský Marian
 3. Kaprinay Ladislav
 4. Kovačovská Petra
 5. Chudíc Matej

PODPROGRAM 1.3.1 Tvorba hudobného diela – hudobné žánre populárnej kultúry

 1. Ambrózová Jana
 2. Hečko Maroš
 3. Jaslovský Marian
 4. Kučová Michaela
 5. Chudíc Matej

PODPROGRAM 1.5 Literatúra

 1. Vojtech Miloslav
 2. Lomenčík Július
 3. Jaško Ľubomír
 4. Koželová Soňa
 5. Humajová Daniela

PODPROGRAM 6 Mesto kultúry

 1. Feglová Viera
 2. Gruska Damas
 3. Kilíková Karin
 4. Hladký Michal
 5. Korecký Ján
 6. Marko Rastislav
 7. Strážay Pavel

Hodnotiaci členovia pre  výzvu č. 7/2022 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

PODPROGRAM 1.4 Vizuálne umenie

 1. Hoffstädter Ján
 2. Ivičič Martina
 3. Jakalová Zuzana
 4. Kralovič Ján
 5. Paľo Ľuboslav

PODPROGRAM 4.2 Vznik a prezentácia tvorby – neprofesionálne umenie

 1. Zuzana Galková
 2. Šikulová Anna
 3. Svetlana Chomová
 4. Jozef Burič
 5. Zsuzsana Cehelská
 6. Lucia Lasičková
 7. Alexandra Štefková

PODPROGRAM 1.1 Divadlo

 1. Hitzingerová Katarína
 2. Jombíková Barbora
 3. Kičiňová Miriama
 4. Špániková Barbora
 5. Timčíková Zuzana

PODPROGRAM 1.4.1 Tvorba a realizácia diel – klasické, tradičné a nové médiá

 1. Hoffstädter Ján
 2. Kovačovský Patrik
 3. Kučová Michaela
 4. Mikušová Monika
 5. Paľo Ľuboslav

PODPROGRAM 1.4.2 Tvorba a realizácia diel – dizajn

 1. Beňačková Rišková Mária
 2. Cibulková Helena
 3. Dorotjaková Irena
 4. Hriešik Nepšinská Mária,
 5. Šidlíková Zuzana

PODPROGRAM 1.6 Medziodborové aktivity

 1. Mrvová Zuzana
 2. Belková Zuzana
 3. Leškanič Majlingová Zuzana
 4. Vallová Miroslava
 5. Kovačovská Petra

PODPROGRAM 5.4 Ochrana a ošetrenie zbierkových fondov

 1. Gregorová Stach Lucia
 2. Letenayová Zdenka
 3. Maráky Peter
 4. Vančo Martin
 5. Wágnerová Barbora

Hodnotiaci členovia pre  výzvu č. 8/2022 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

PODPROGRAM  1.5.3 Tvorba pôvodnej slovenskej umeleckej literatúry – štipendium

 1. Vojtech Miloslav
 2. Martinová Ina
 3. Taranenková Ivana
 4. Jaško Ľubomír
 5. Humajová Daniela

PODPROGRAM 1.5.4  Vydávanie pôvodnej slovenskej umeleckej literatúry

 1. Marcelli Miroslav
 2. Jaglová Tatiana
 3. Taranenková Ivana
 4. Vallová Miroslava
 5. Debnár Marek

PODPROGRAM 1.1.3 Tvorba a uvedenie javiskového diela – zriaďované divadlá a 1.1.6 Medzinárodné mobility a prezentácie

 1. Dzadíková Lenka
 2. Fašiangová Ingrid
 3. Inštitorisová Dagmar
 4. Laciaková Diana

PODPROGRAM 1.2 Tanec

 1. Čaprdová Magdaléna
 2. Ďuricová Hájková Zuzana
 3. Liszkayová Ivica
 4. Morong František
 5. Sninská Katarína

PODPROGRAM 1.6.2 Tvorba, vydávanie a šírenie audiokníh

 1. Belková Zuzana
 2. Makýšová Volárová Andrea
 3. Jaslovský Marian
 4. Passia Radoslav
 5. Kolmosová Zuzana

PODPROGRAM 1.7.1 Tvorba herného multimediálneho diela – štipendium a 1.7.2 Tvorba herného multimediálneho diela – dotácia

 1. Brojo Maroš
 2. Jánošík Peter
 3. Nagy Peter
 4. Straka Miroslav
 5. Barák Pavel

PODPROGRAM 4 Tradičná kultúra a kultúrno-osvetová činnosť

 1. Burič Jozef
 2. Cítenyi Peter
 3. Feglová Viera
 4. Hlaváčová Mária
 5. Košová Michaela

PODPROGRAM  5.1.4 Akvizícia knižníc

 1. Cenigová Rozália,
 2. Gondová Daniela
 3. Nagyová Viera
 4. Repaská Alena,
 5. Kleinová Dagmar

 

PODPROGRAM 1.8.1 Tvorba javiskového diela- divadlo, 1.8.2 Tvorba javiskového diela- tanec, 1.8.3 Tvorba hudobného diela, 1.8.4 Tvorba a realizácia diel- vizuálne umenie, 1.8.5 Tvorba umeleckej literatúry,  3.8. Výskum a reflexia umenia v exile

 1. Jozef Červenka
 2. Zuzana Ďuricová Hájková
 3. Lucia Kašiarová
 4. Valerij Kupka
 5. Diana Laciaková
 6. Ľuboslav Paľo
 7. Miroslav Zwiefelhofer

Hodnotiaci členovia pre  výzvu č. 9/2022 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

PODPROGRAM 5.1.1 fáza B Komplexná infraštruktúra knižníc

 1. RozáliaCenigová
 2. EmíliaLačná
 3. DanielaGondová
 4. Katarína Bergerová
 5. René Baďura

PODPROGRAM 5.2.2 Akvizícia múzeí a 5.2.3 Nové stále expozície – múzeá – fáza B

 1. Jozef Balužinský
 2. Ján Kautman
 3. Zuzana Koblišková
 4. Marián Majerník
 5. Barbora Wágnerová

PODPROGRAM 5.3.2 Akvizícia galérií a  3.3 Nové stále expozície – galérie – fáza B

 1. Silvia Kružliaková
 2. Marian Ihring
 3. Anetta Mona Chisa
 4. Alena Piatrová
 5. Lucia Gregorová

Hodnotiaci členovia odborných komisií FPU na rok 2021

Hodnotiaci členovia pre  výzvu č. 1/2021 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

PODPROGRAM  1.4.5 Aktivity nezávislých galérií a organizácií

1. Zuzana Jakalová

2. Ján Kralovič

3. Monika Mikušová

4. Ľuboslav Paľo

5. Katarína Trnovská

PODPROGRAM  2.2 Aktivity kultúrnych a umeleckých centier

1. Lucia Kašiarová

2. Borivoj Medelský

3. Omar Mirza

4. Zuzana Mrvová

5. Ivana Sujová

PODPROGRAM 2.3 Vydávanie časopisov

1. Ernest Huska

2. Juraj Korec

3. Erik Ondrejička

4. Martin Piaček

PODPROGRAM 4.1  Odborná, výskumná a vzdelávacia činnosť

1. Viera Feglová

2. Petra Krnáčová

3. Stanislava Tichá

4. Mária Hlaváčová

5. Ľubica Voľanská

PODPROGRAM 5.1 Knižnice

1. René Baďura,

2. Lenka Čechvalová

3. Ľudmila Katová

4. Dagmar Kleinová

5. Lačná Emília

Hodnotiaci členovia pre  výzvu č. 2/2021 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

PODPROGRAM 1.3.5 Aktivity nezávislých hudobných organizácií 

 1. Ivan Marton
 2. Maroš Hečko
 3. Karel Veselý
 4. Jozef Červenka
 5. Petra Kovačovská

PODPROGRAM 1.4.3 Individuálne a kolektívne výstavné a prezentačné aktivity –vizuálne umenie

 1. Michaela Kučová
 2. Monika Mikušová
 3. Anetta Mona Chisa
 4. Ľuboslav Paľo
 5. Adriena Pekárová

PODPROGRAM 1.5.7 Literárne prehliadky, festivaly, súťaže

 1. Erik Ondrejička
 2. Marek Debnár
 3. Zuzana Belková
 4. Koželová Soňa,
 5. Humajová Daniela

PODPROGRAM 4.5.1 Postupové súťaže a prehliadky záujmovej umeleckej činnosti

 1. Dagmar Inštitorisová
 2. Petra Krnáčová
 3. Lucia Mináčová
 4. Štefan Sedlický
 5. Miron Pukan

PODPROGRAM 2.1 Veľké prehliadky, festivaly, súťaže

 1. Michal Klembara
 2. Zuzana Mrvová
 3. Diana Klepoch Majdáková
 4. Zuzana Belková
 5. Miriama Kičiňová
 6. Borivoj Medelský
 7. Igor Hochel

PODPROGRAM 1.2 Tanec

 1. Magdaléna Čaprdová
 2. Lucia Kašiarová
 3. Miroslava Kovářová
 4. Jan Malík
 5. Katarína Sninská

PODPROGRAM 4.4.1 Tradičná kultúra a folklorizmus

 1. Katarína Babčáková
 2. Zsuzsana Cehelská
 3. Viera Feglová
 4. Barbora Morongová
 5. Peter Obuch

PODPROGRAM 1.3.4  Festivaly, súťaže, koncerty – hudobné žánre populárnej kultúry

 1. Maroš Hečko
 2. Karel Veselý
 3. Peter Hapčo
 4. Marian Jaslovský
 5. Matej Chudic

Hodnotiaci členovia pre  výzvu č. 3/2021 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

PODPROGRAM 1.6.2 Medziodborové podujatia

 1. Miroslav Marcelli
 2. Zuzana Mrvová
 3. Valerij Kupka
 4. Janka Motyčková
 5. Petra Kovačovská

PODPROGRAM 1.1.4 Prehliadky, festivaly, súťaže divadlo

 1. Ingrid Fašiangová
 2. Dária Fojtíková Féherová
 3. Dagmar Inštitorisová
 4. Diana Laciaková
 5. Monika Michnová

PODPROGRAM 1.4.4Individuálne a kolektívne výstavné a prezentačné aktivity dizajn

 1. Silvia Bárdová
 2. Katarína Hubová
 3. Silvia Kružliaková
 4. Zuzana Šidlíková
 5. Eva Šimovičová

PODPROGRAM 4.4.2 Neprofesionálne umenie

 1. Zuzana Galková
 2. Dagmar Inštitorisová
 3. Svetlana Chomová
 4. Anton Szomolányi
 5. Lucia Mináčová
 6. Zsuzsanna Cehelská
 7. Jozef Burič

PODPROGRAM 5.2.1 Vedeckovýskumná a prezentačná činnosť múzea a 5.2.3Nové stále expozície múzea

 1. Jozef Balužinský
 2. Libuša Jaďuďová
 3. Zuzana Koblišková
 4. Ján Kautman

PODPROGRAM 5.3.1 Vedeckovýskumná a prezentačná činnosť galérie a  5.3.3Nové stále expozície galérie (fáza A)

 1. Lucia Gregorová Stach
 2. Magdaléna Klobučníková
 3. Silvia Kružliaková
 4. Jozef Lenhart
 5. Danica Lovišková

PODPROGRAM 1.3.3Festivaly, súťaže, koncerty klasická a experimentálna hudba

 1. Maroš Hečko
 2. Juraj Bubnáš
 3. Ladislav Kaprinay
 4. Jozef Červenka
 5. František Pergler

PODPROGRAM 4.5.2Kultúrnoosvetové aktivity

 1. Dagmar Inštitorisová
 2. Petra Krnáčová
 3. Lucia Mináčová
 4. Anna Šikulová
 5. Magdaléna Čaprdová
 6. Štefan Sedlický
 7. Anton Szomolányi

PODPROGRAM 6.1.1 Mesto kultúry – prípravná fáza a  6.2 Mesto kultúry (iné subjekty)

 1. Zuzana Mrvová
 2. Pavel Strážay
 3. Viera Feglová
 4. Zora Jaurová
 5. Ján Korecký
 6. Rastislav Marko
 7. Eva Kollárová

PODPROGRAM 1.5.3 Tvorba pôvodnej slovenskej umeleckej literatúry

 1. Zuzana Belková,
 2. Jana Juráňová
 3. Ina Martinová
 4. Erik Ondrejička
 5. Ivana Taranenková

PODPROGRAM 1.5.1 Tvorba umeleckej literatúry pre deti amládežPodprogram 1.5.2 Vydávanie umeleckej literatúry pre deti a mládež

 1. Zuzana Belková
 2. Daniela Humajová
 3. Jana Juráňová
 4. Ľubica Kepštová
 5. Viera Anoškinová

PODPROGRAM 5.1.3 Podujatia, vzdelávacie aktivity a odborná činnosť knižníc

 1. Rozália Cenigová ,
 2. Emília Lačná ,
 3. Viera Nagyová
 4. Katarína Bergerová
 5. Monika Lopušanová

PODPROGRAM 1.2 Tanec

 1. Magdaléna Čaprdová
 2. Marek Godovič
 3. Jan Malík
 4. Katarína Sninská
 5. Vladislav Šoltys 

PODPROGRAM 4 Tradičná kultúra a kultúrno-osvetová činnosť

 1. Jozef Burič,
 2. Peter Cítenyi
 3. Bernard Garaj
 4. Michaela Košová

PODPROGRAM 1.4 Vizuálne umenie

 1. Ján Hoffstädter
 2. Ivana Komanická
 3. Ľuboš Lehocký
 4. Monika Mikušová
 5. Ľuboslav Paľo 

PODPROGRAM 3.3 Výskum a vzdelávanie: hudba

 1. Jana Ambrózová
 2. Karel Veselý
 3. Juraj Bubnáš
 4. Peter Čerman
 5. Viera Polakovičová 

PODPROGRAM  3.1 a 3.2 Výskum a vzdelávanie: divadlo a tanec

 1. Magdaléna Čaprdová
 2. Miloš Mistrík
 3. Miron Pukan
 4. Vladislav Šoltys
 5. Svetlana Waradzinová

PODPROGRAM 1.5 Literatúra

 1. Zuzana Belková
 2. Ivana Taranenková
 3. Soňa Koželová
 4. Ľubica Suballyová
 5. Timotea Vráblová

PODPROGRAM 3.4 Výskum a vzdelávanie: vizuálne umenie

 1. MáriaBeňačková Rišková 
 2. JaroslavHanko 
 3. Dorota Kenderová
 4. Ivana Komanická
 5. Monika Mikušová 

PODPROGRAM 1.1 Divadlo

 1. Lenka Dzadíková
 2. Katarína Hitzingerová
 3. Dagmar Inštitorisová
 4. Miriama Kičiňová
 5. Diana Laciaková

PODPROGRAM 1.6 Medziodborové aktivity

 1. Zuzana Belková
 2. Zuzana Mrvová
 3. Valerij Kupka
 4. Michaela Kučová
 5. Petra Kovačovská

PODPROGRAM 1.5 Literatúra

 1. Ľubomír Jaško
 2. Jana Juráňová
 3. Ivana Taranenková
 4. Miroslava Vallová
 5. Miloslav Vojtech

PODPROGRAM 3.7 Kreatívny priemysel

 1. Marek Adamov
 2. Natália Derner Urblíková
 3. Zora Jaurová
 4. Beáta Seberíniová
 5. Ivana Sujová

PODPROGRAM 3.6 Medziodborový výskum

 1. Cíbik Matej
 2. Natália Derner Urblíková
 3. Soňa Gyárfáš Lutherová
 4. Juraj Malíček
 5. Miroslav Tížik

PODPROGRAM 3.5 Výskum a vzdelávanie: literatúra

 1. Daniela Humajová
 2. Jana Juráňová
 3.  Miroslav Marcelli
 4.  MiroslavaVallová
 5. Miloslav Vojtech

PODPROGRAM 4.2 Vznik a prezentácia tvorby neprofesionálne umenie

 1. Zuzana Galková,
 2. Dagmar Inštitorisová,
 3. Michaela Košová,
 4. Miron Pukan
 5. Katarína Hitzingerová

PODPROGRAM 1.4.2 Tvorba a realizácia diel – dizajn

 1. Mária Beňačková Rišková
 2. Zuzana Bobíková
 3. Andrej Botek
 4. Silvia Kružliaková

PODPROGRAM 5.4 Ochrana a ošetrenie zbierkových fondov

 1. Jozef Balužinský
 2. Lucia Gregorová Stach
 3. Jozef Lenhart
 4. Zdenka Letenayová
 5. Barbora Wágnerová

PODPROGRAM 1.6.3 Tvorba multimediálneho diela

 1. Maroš Brojo
 2. Pavel Barák
 3. Marcel Klimo
 4. Pavol Buday

PODPROGRAM 1.3 Hudba

 1. Karel Veselý
 2. Peter Čerman
 3. Petra Kovačovská
 4. Marián Tesák
 5. Jan Hocek

PODPROGRAM 5.1.4 Akvizícia knižníc

 1. Rozália Cenigová
 2. Viera Nagyová
 3. Alena Repaská
 4. Monika Lopušanová
 5. Daniela Gondová

PODPROGRAM 1.1 Divadlo

 1. Martina Daubravová
 2. Dagmar Inštitorisová
 3. Martina Koval
 4. Monika Michnová
 5. Svetlana Waradzinová

PODPROGRAM 1.3.1 Tvorba hudobného diela

 1. Róbert Pechanec
 2. Peter Špilák
 3. Paulína Poštolková
 4. Matej Chudic
 5. Jan Hocek

 

PODPROGRAM 6.1.2 Mesto kultúry

 1. Zuzana Mrvová
 2. Martin Šmatlák
 3. Viera Feglová
 4. Michal Hladký
 5. Zora Jaurová
 6.  Ján Korecký
 7. Pavel Strážay

PODPROGRAM 5.2 Múzeá

 1. Jozef Balužinský
 2. Marián Ihring,
 3. Zuzana Koblišková,
 4. Alena Piatrová,
 5. Barbora Wágnerová

PODPROGRAM 5.3 Galérie

 1. Jana Bahurinská
 2. Vladimíra Büngerová
 3. Ján Kralovič
 4. Alena Piatrová

Hodnotiaci členovia odborných komisií FPU na rok 2020

Hodnotiaci členovia pre Mimoriadnu výzvu č. 2/2020 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

PODPROGRAM  1.1.1 Tvorba javiskového diela – divadlo

 • Flašková Elena
 • Hitzingerová Katarína
 • Inštitorisová Dagmar
 • Kičiňová Miriama
 • Laciaková Diana

PODPROGRAM 1.2.1 Tvorba javiskového diela – tanec

 • Magdaléna Čaprdová
 • Monika Čertézni
 • Marek Godovič
 • Miroslava Kovářová
 • Katarína Sninská

PODPROGRAM  1.3.1 Tvorba hudobného diela

skupina č. 1:

 • Ivan Marton
 • Peter Hapčo
 • Marian Jaslovský
 • Ladislav Kaprinay
 • Viera Polakovičová

skupina č. 2:

 • Jana Gubková Černá
 • Yvetta Kajanová
 • Karel Veselý
 • Jozef Červenka
 • Petra Kovačovská

PODPROGRAM  1.4.1 Tvorba a realizácia diel – tradičné a nové médiá

 • Ján Hoffstädter
 • Michaela Kučová
 • Monika Mikušová
 • Ľuboslav Paľo
 • Lucia Tkáčová

PODPROGRAM  1.4.2 Tvorba a realizácia diel – dizajn

 • Bobíková Zuzana
 • Botek Andrej
 • Hubová Katarína
 • Pekárová Adriena
 • Rišková Mária

PODPROGRAM  1.5.1 Tvorba umeleckej literatúry pre deti a mládež

 • Zuzana Belková
 • Ľubica Kepštová
 • Miroslav Marcelli
 • Erik Ondrejička
 • Timotea Vráblová

PODPROGRAM 1.5.3 Tvorba pôvodnej slovenskej umeleckej literatúry

 • Zuzana Belková
 • Ján Gallik
 • Soňa Koželová
 • Ina Martinová
 • Erik Ondrejička

PODPROGRAM 1.5.5 Tvorba prekladov umeleckej literatúry

 • Zuzana Belková
 • Ľubomír Jaško
 • Miroslav Marcelli
 • Ina Martinová
 • Miroslava Vallová

PODPROGRAM  3.1.1 Výskum a odborná reflexia – divadlo a 3.2.1 Výskum a odborná reflexia – tanec

 • Danuša Hruškovičová
 • Miroslava Kovářová
 • Miloš Mistrík
 • Zuzana Mrvová
 • Miron Pukan

PODPROGRAM 3.3.1 Výskum a odborná reflexia – hudba

 • Jana Ambrózová
 • Juraj Bubnáš
 • Peter Čerman
 • Yvetta Kajanová
 • Peter Špilák

PODPROGRAM 3.4.1 Výskum a odborná reflexia – vizuálne umenie

 • Lucia Gregorová Stach
 • Jaroslav Hanko
 • Zuzana Jakalová
 • Monika Mikušová
 • Zuzana Šidlíková

PODPROGRAM 3.5.1 Výskum a odborná reflexia – literatúra

 • Peter Darovec
 • Ján Gallik
 • Jana Juráňová
 • Miroslav Marcelli
 • Ivana Taranenková

PODPROGRAM  3.6.1 Medziodborový výskum a odborná reflexia

 • Marek Debnár
 • Natália Derner Urblíková
 • Soňa Gyárfáš Lutherová
 • Juraj Malíček
 • Miroslav Tížik

Hodnotiaci členovia pre Mimoriadnu výzvu č. 1/2020 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

PODPROGRAM 3.6 Medziodborové aktivity

 • Debnár Marek
 • Derner Urblíková Natália
 • Kralovič Ján
 • Mrvová Zuzana
 • Panáková Jaroslava
 • Šoltys Vladislav
 • Zvara Vladimír

Hodnotiaci členovia pre Výzvu č. 10/2020 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

PODPROGRAM 1.6.3 Tvorba multimediálneho diela

 • Brojo Maroš
 • Ferko Marián
 • Barák Pavel
 • Klimo Marcel
 • Cinko Miloslav

PODPROGRAM 1.4 Vizuálne umenie

 • Alexy Elena
 • Bobíková Zuzana
 • Kružliaková Silvia
 • Šimovičová Eva
 • Trnovská Katarína

PODPROGRAM 1.5 Literatúra

 • Belková Zuzana
 • Debnár Marek
 • Koželová Soňa
 • Marcelli Miroslav
 • Vojtech Miloslav

PODPROGRAM 5.1 Knižnice

 • Cenigová Rozália
 • Lačná Emília
 • Nagyová Viera
 • Repaská Alena
 • Kleinová Dagmar

Hodnotiaci členovia pre Výzvu č. 9/2020 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

PODPROGRAM 6.1.2. Mesto kultúry 2021

 • Feglová Viera
 • Gruska Damas
 • Hladký Michal
 • Javurová Zora
 • Korecký Ján
 • Mrvová Zuzana
 • Šmatlák Martin

Hodnotiaci členovia pre Výzvu č. 8/2020 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

PODPROGRAM 1.6 Medziodborové aktivity

 • Kováčovská Petra
 • Ambrózová Jana
 • Leškanič Majlingová Zuzana
 • Marcelli Miroslav
 • Darovec Peter

PODPROGRAM 5.2  Múzeá

 • Balužinský Jozef
 • Jaďuďová Libuša
 • Kautman Ján
 • Letenayová Zdenka
 • Wágnerová Barbora

PODPROGRAM 1.1 Divadlo

 • Hitzingerová Katarína
 • Inštitorisová Dagmar
 • Koval Martina,
 • Laciaková Diana
 • Wild Jana

PODPROGRAM 1.5 Literatúra

 • Belková Zuzana
 • Debnár Marek
 • Lomenčík Július
 • Ondrejička Erik
 • Vojtech Miloslav

PODPROGRAM 1.1 Divadlo

 • Civáňová Slávka
 • Daubravová Martina
 • Fašiangová Ingrid
 • Kičiňová Miriama
 • Krištof Martin

PODPROGRAM 1.3 Hudba

 • Ambrózová Jana
 • Kajanová Yvetta
 • Kaprinay Ladislav
 • Červenka Jozef
 • Čerman Peter

Hodnotiaci členovia pre Výzvu č. 7/2020 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

PODPROGRAM 5.4 Ochrana a ošetrenie zbierkových fondov

 • Balužinský Jozef
 • Büngerová Vladimíra
 • Jaďuďová Libuša
 • Lenhart Jozef
 • Wágnerová Barbora

PODPROGRAM 1.2 Tanec

 • Hruškovičová Danuša
 • Sninská Katarína
 • Godovič Marek
 • Malík Jan
 • Vladislav Šoltýs

PODPROGRAM 3.4 Vizuálne umenie: výskum a vzdelávanie

 • Gregorová Stach Lucia
 • Marcelli Miroslav
 • Mikušová Monika
 • Rišková Mária
 • Trnovská Katarína

PODPROGRAM 1.4. Vizuálne umenie

 • Kenderová Dorota
 • Kovačovský Patrik
 • Mikušová Monika
 • Mona Chisa Anetta
 • Paľo Ľuboslav

PODPROGRAM 1.5 Literatúra

 • Martinová Ina
 • Jaško Ľubomír
 • Makýšová Volárová Andrea
 • Debnár Marek
 • Belková Zuzana

Hodnotiaci členovia pre Výzvu č. 6/2020 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

PODPROGRAM 1.5 Literatúra

 • Ondrejička Erik
 • Martinová Ina
 • Jaglová Tatiana
 • Juráňová Jana
 • Vallová Miroslava

PODPROGRAM 3.6 Medziodborový výskum

 • Cíbik Matej
 • Lipták Michal
 • Malíček Juraj
 • Marcelli Miroslav
 • Tížik Miroslav

PODPROGRAM 4.1 Odborná, výskumná a vzdelávacia činnosť

 •  Garaj  Bernard
 •  Babčáková Katarína
 •  Tichá Stanislava
 •  Hlaváčová Mária
 •  Bošeľová Zuzana

 PODPROGRAM 4.3  Vznik a prezentácia tvorby

 •  Feglová Viera
 •  Hlaváčová Mária
 •  Krausová Agáta
 •  Tkáčová Monika
 •  Zima Štefan 

PODPROGRAM 3.5 Literatúra: výskum a vzdelávanie

 •  Gallik Ján
 •  Humajová Daniela
 •  Juráňová Jana
 •  Marcelli Miroslav
 •  Vojtech Miloslav

PODPROGRAM 5.3.2 Akvizícia galérií

 • Büngerová Vladimíra
 • Klobučníková Magdaléna
 • Kružliaková Silvia
 • Lenhart Jozef
 • Lovišková Danica

Hodnotiaci členovia pre Výzvu č. 5/2020 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

 

PODPROGRAM 6.1.1 Mesto kultúry 2021- prípravná fáza

 • Feglová Viera
 • Gruska Damas
 • Hladký Michal
 • Jaurová Zora (nezúčastnila sa zasadnutia)
 • Korecký Ján
 • Mrvová Zuzana
 • Trnovská Katarína

Hodnotiaci členovia pre Výzvu č. 4/2020 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

 

PODPROGRAM 3.1 a 3.2 Divadlo a tanec: výskum a vzdelávanie

 • Bernátek Martin
 • Inštitorisová Dagmar
 • Kašiarová Lucia
 • Mistrík Miloš
 • Šoltys Vladislav

PODPROGRAM 5.1 Knižnice

 • Cenigová Rozália
 • Doktorová Oľga
 • Lačná Emília
 • Nagyová Viera
 • Repaská Alena

PODPROGRAM 5.2 Múzeá

 • Jamrichová Andrea
 • Maráky Peter
 • Koblišková Zuzana
 • Kautman Ján
 • Miľanová Ľubica

PODPROGRAM 5.3 Galérie

 • Gregorová Stach Lucia
 • Lenhart Jozef
 • Lovišková Danica
 • Mona Chisa Anetta
 • Kralovič Ján (nemohol sa zúčastniť zasadnutia)

Hodnotiaci členovia pre Výzvu č. 3/2020 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

PODPROGRAM 3.3 Hudba: výskum a vzdelávanie

 • Ambrózová Jana
 • Bubnáš Juraj
 • Špilák Peter
 • Zvara Vladimír
 • Kajanová Yvetta (nezúčastnila sa zasadnutia zo zdravotných dôvodov)

PODPROGRAM 4.4.2 a 4.6 Tradičná kultúra a kultúrno-osvetová činnosť

 • Barbora Morongová
 • Petra Krnáčová
 • Gabriel Kosmály
 • Dagmar Inštitorisová
 • Milina Sklabinski
 • Lucia Mináčová
 • Kristína Šimková

PODPROGRAM 4.5.1 Postupové súťaže a prehliadky záujmovej umeleckej činnosti

 • Školudová Zuzana
 • Svetlíková Iveta
 • Krausová Agáta
 • Mináčová Lucia
 • Sedlický Štefan

PODPROGRAM 1.3.4 Festivaly, súťaže, koncerty – džez a iné žánre

 • Sklenár Ján
 • Hečko Maroš
 • Hapčo Peter
 • Jaslovský Marián
 • Veselý Karel

PODPROGRAM 1.3.5 a 1.3.6 Hudba

 • Marton Ivan
 • Hečko Maroš
 • Veselý Karel
 • Červenka Jozef
 • Pergler František

Hodnotiaci členovia pre Výzvu č. 2/2020 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

PODPROGRAM 1.1 Divadlo

 • Fašiangová Ingrid
 • Inštitorisová Dagmar
 • Kičiňová Miriama
 • Martin Krištof
 • Luptovský Peter

PODPROGRAM 2.3 Vydávanie časopisov

 • Huska Ernest
 • Juráňová Jana
 • Korec Juraj
 • Ondrejička Erik
 • Vojtech Miloslav
 • Štrpka Ivan
 • Babiak Michal (nezúčastnil sa zasadnutia z pracovných dôvodov)

PODPROGRAM 2.3.1 Vydávanie a distribúcia tlačených časopisov – opravné

 • Huska Ernest
 • Juráňová Jana
 • Korec Juraj
 • Ondrejička Erik
 • Vojtech Miloslav

PODPROGRAM 4.4.1 Tradičná kultúra a folklorizmus

 • Hlaváčová Mária
 • Obuch Peter
 • Feglová Viera
 • Cehelská Zsuzsanna
 • Burič Jozef

PODPROGRAM 4.5.2 Kultúrno-osvetové aktivity

 • Chomová Svetlana
 • Hitzingerová Katarína
 • Šimková Kristína
 • Krnáčová Petra
 • Krausová Agáta
 • Mináčová Lucia
 • Sedlický Štefan

PODPROGRAM 1.4 Vizuálne umenie

 • Alexy Elena
 • Hoffstädter Ján
 • Trnovská Katarína
 • Hubová Katarína
 • Kučová Michaela

Hodnotiaci členovia pre Výzvu č. 1/2020 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

PODPROGRAM 1.2 Tanec

 • Cvečková Katarína
 • Godovič Marek
 • Hruškovičová Danuša
 • Malík Ján
 • Šoltýs Vladislav

PODPROGRAM 1.3.3 Hudba

 • Hečko Maroš
 • Marton Ivan
 • Bubnáš Juraj
 • Čerman Peter
 • Pechanec Róbert

PODPROGRAM 1.5 Literatúra

 • Marcelli Miroslav
 • Jaglová Tatiana
 • Lomenčík Július
 • Juráňová Jana
 • Debnár Marek

PODPROGRAM 1.6 Medziodborové podujatia

 • Kupka Valerij
 • Mrvová Zuzana
 • Lényi Peter
 • Motyčková Janka
 • Kovačovská Petra

PODPROGRAM 2.1 Veľké prehliadky, festivaly, súťaže

 • Belková Zuzana
 • Godovič Marek
 • Grusková Anna
 • Hlôšková Anna
 • Kenderová Dorota

PODPROGRAM 2.2 Aktivity kultúrnych a umeleckých centier

 • Mirza Omar
 • Medelský Borivoj
 • Oravec Ladislav
 • Seberíniová Beáta
 • Radkofff Peter

Hodnotiaci členovia odborných komisií FPU na rok 2019

Hodnotiaci členovia pre Výzvu č. 10/2019 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

PODPROGRAM 6.2 Mesto kultúry 2020 – iné subjekty:

1. Trnovská Katarína

2. Vošková Katarína (zo zdravotných dôvodov sa nezúčastnila)

3. Hladký Michal

4. Jaurová Zora

5. Korecký Ján

6. Marko Rastislav

7. Strážay Pavel

Hodnotiaci členovia pre Výzvu č. 9/2019 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

PODPROGRAM 6.1.2 Mesto kultúry 2020:

1. Feglová Viera

2. Gruska Damas

3. Hladký Michal

4. Jaurová Zora

5. Korecký Ján

6. Mrvová Zuzana

7. Trnovská Katarína

Hodnotiaci členovia pre Výzvu č. 8/2019 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

PODPROGRAM 1.4.2 Tvorba a realizácia diel – dizajn:

1. Alexy Elena

2. Bobíková Zuzana

3. Pekárová Adriena

4. Rišková Mária

5. Šidlíková Zuzana

PODPROGRAM 1.5.4 Vydávanie pôvodnej slovenskej umeleckej literatúry:

1. Belková Zuzana

2. Lomenčík Július

3. Martinová Ina

4. Panáková Beáta

5. Vallová Miroslava

PODPROGRAM 5.1 Knižnice:

1. Baďura René

2. Hriňová Stanislava

3. Lopušanová Monika

4. Stanislav Marián

PODPROGRAM 5.1.4 Akvizícia knižníc:

1. Cenigová Rozália

2. Jakubáčová Benjamína

3. Kleinová Dagmar

4. Lopušanová Monika

5. Repaská Alena

PODPROGRAM 5.2.2 Akvizícia múzeí:

1. Balužinský Jozef

2. Jamrichová Andrea

3. Kautman Ján

4. Kobliskova Zuzana

5. Miľanová Ľubica

PODPROGRAM 1.6.3 Tvorba multimediálneho diela:

1. Brojo Maroš

2. Buday Pavol

3. Ferko Marián

4. Jánošík Peter

5. Nagy Peter

Hodnotiaci členovia pre Výzvu č. 7/2019 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

PODPROGRAM 1.4.1 a 1.4.5:

1. Hubová Katarína

2. Jakalová Zuzana

3. Komanická Ivana

4. Kučová Michaela

5. Mikušová Monika

PODPROGRAM 1.5.3 Literatúra:

1. Belková Zuzana

2. Jaglová Tatiana

3. Jaško Ľubomír

4. Makýšová Volárová Andrea

5. Juráňová Jana

PODPROGRAM 4.1 Tradičná kultúra:

1. Viera Feglová

2. Agáta Krausová

3. Petra Krnáčová

4. Stanislava Tichá

5. Mária Hlaváčová


PODPROGRAM 4.2 a 4.6 Tradičná kultúra:

1. Zsuzsanna Cehelská

2. Zuzana Galková

3. Petra Krnáčová

4. Oskar Lehotský

5. Slavomír Ondejka

PODPROGRAM 5.3.2:

1. Büngerová Vladimíra

2. Komanická Ivana

3. Lehocký Ľuboš

4. Lenhart Jozef

5. Kralovič Ján

Hodnotiaci členovia pre Mimoriadnu výzvu č. 1/2019 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

PODPROGRAM 4.3:

1. Alžbeta Gazdíková

2. Agáta Krausová

3. Ján Lipták

4. Ján Michálik

5. Michal Noga

PODPROGRAM 4.3.2:

1. Viera  Feglová

2. Alžbeta  Gazdíková

3. Mária Hlaváčová

4. Petra  Krnáčová

5. Monika Tkáčová

Hodnotiaci členovia pre Výzvu č. 6/2019 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

PODPROGRAM 1.2 Tanec:

1. Čaprdová Magdaléna

2. Cvečková Katarína

3. Godovič Marek

4. Malík Ján

5. Šoltys Vladislav

PODPROGRAM 1.5 Literatúra:

1. Belková Zuzana

2. Gallik Ján

3. Koželová Soňa

4. Makýšová Volárová Andrea

5. Martinová Ina

PODPROGRAM 1.6 Medziodborové aktivity:

1. Adamov Marek

2. Cieślaková Adriána

3. Jakalová Zuzana

4. Motyčková Janka

5. Mrvová Zuzana


PODPROGRAM 3.4 Vizuálne umenie: výskum a vzdelávanie:

1. Gregorová Stach Lucia

2. Kenderová Dorota

3. Komanická Ivana

4. Marcelli Miroslav

5. Pohanková Oľga

PODPROGRAM 5.4 Ochrana a ošetrenie zbierkových fondov:

1. Büngerová Vladimíra

2. Gregorová Stach Lucia

3. Jaďuďová Libuša

4. Lenhart Jozef

5. Maráky Peter

Hodnotiaci členovia pre Výzvu č. 5/2019 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

PODPROGRAM 1.1 Divadlo:

1. Borodovčáková Martina

2. Fašiangová Ingrid

3. Fojtíková Fehérová Dária

4. Inštitorisová Dagmar

5. Krištof Martin

PODPROGRAM 1.3 Hudba:

1. Ambrózová Jana

2. Hečko Maroš

3. Kaprinay Ladislav

4. Pechanec Róbert

5. Veselý Karel

PODPROGRAM 1.5 Literatúra:

1. Belková Zuzana

2. Fialová Svetlana

3. Martinová Ina

4. Ondrejička Erik

5. Tazberík Ján

PODPROGRAM 3.5 Literatúra: výskum a vzdelávanie:

1. Debnár Marek

2. Marcelli Miroslav

3. Taranenková Ivana

4. Tazberík Ján

5. Vallová Miroslava (ospravedlnená zo zdravotných dôvodov)


PODPROGRAM 3.6 Medziodborové výskumné a vzdelávacie aktivity:

1. Cíbik Matej

2. Derner Urblíková Natália

3. Lipták Michal

4. Malíček Juraj

5. Tížik Miroslav

Hodnotiaci členovia pre Výzvu č. 4/2019 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

PODPROGRAM 3 Výskum a vzdelávacie aktivity (3.1; 3.2):

1. Bernátek Martin

2. Čaprdová Magdaléna

3. Hruškovičová Danuša

4. Mrvová Zuzana

5. Pukan Miron

PODPROGRAM 5.1.3 Podujatia a vzdelávacie aktivity

1. Gálusová Ivana

2. Hriňová Stanislava

3. Jakubáčová Benjamína

4. Nagyová Viera

5. Repaská Alena

PODPROGRAM 5.2.1 Vedecko-výskumná a prezentačná činnosť – múzeá

1. Balužinský Jozef

2. Huska Ernest

3. Kautman Ján

4. Letenayová Zdenka

5. Maráky Peter

PODPROGRAM 5.3.1 Vedecko-výskumná a prezentačná činnosť – galérie

1. Kralovič Ján

2. Lenhart Jozef

3. Lovišková Danica

4. Mona Chisa Anetta

5. Ivana Komanická (neúčasť z technických dôvodov)


PODPROGRAM 6.1.1 Mesto kultúry 2020 – prípravná fáza

1. Feglová Viera

2. Gruska Damas

3. Hladký Michal

4. Jaurová Zora

5. Mrvová Zuzana

6. Šmatlák Martin

7. Trnovská Katarína

Hodnotiaci členovia pre Výzvu č. 3/2019 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

PODPROGRAM 1.3.4 Festivaly, súťaže, koncerty – džez a iné žánre:

1. Hečko Maroš

2. Kajanová Yvetta

3. Sklenár Ján

4. Veselý Karel

5. Jaslovský, Marián

PODPROGRAM 1.3 Hudba

1. Ambrózová Jana

2. Čerman Peter

3. Červenka Jozef

4. Sklenár Ján

5. Hapčo Peter

PODPROGRAM 4 Tradičná kultúra a kultúrno-osvetová činnosť (4.4; 4.6)

1. Zsuzsanna Cehelská

2. Bernard Garaj

3. Dagmar Inštitorisová

4. Lucia Mináčová

5. Barbora Morongová

6. Matej Moško

7. Anna Šikulová

PODPROGRAM 4.5 Kultúrno-osvetová činnosť

1. Katarína Babčáková

2. Petra Krnáčová

3. Agáta Krausová

4. Michaela Košová

5. Peter Obuch

PODPROGRAM 3.3 Hudba: výskum a vzdelávanie

1. Ambrózová Jana

2. Bubnáš Juraj

3. Čerman Peter

4. Špilák Peter

5. Zvara Vladimír

Hodnotiaci členovia pre Výzvu č. 2/2019 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

PODPROGRAM 1.1 Divadlo:

1. Fašiangová Ingrid

2. Flašková Elena

3. Inštitorisová Dagmar

4. Kičiňová Miriam

5. Krištof Martin

PODPROGRAM 1.5 Literatúra

1. Debnár Marek

2. Jaško Ľubomír

3. Panáková Beáta

4. Vojtech Miloslav

5. Tazberík Ján

PODPROGRAM 2.3 Vydávanie časopisov

1. Babiak Michal

2. Klepoch Majdáková Diana

3. Koňariková Katarína

4. Korec Juraj

5. Ondrejička Erik

6. Vojtech Miloslav

7. Huska Ernest

PODPROGRAM 4.4.1 Tradičná kultúra a folkorizmus

1. Katarína Babčáková

2. Petra Krnáčová

3. Agáta Krausová

4. Michaela Košová

5. Peter Obuch

PODPROGRAM 4.5.2 Kultúrno-osvetové aktivity

1. Petra Krnáčová

2. Zuzana Školudová

3. Svetlana Chomová

4. Zuzana Galková

5. Agáta Krausová

6. Peter Obuch

7. Štefan Sedlický

Hodnotiaci členovia pre Výzvu č. 1/2019 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

PODPROGRAM 1.2 Tanec:

1. Cvečková Katarína

2. Godovič Marek

3. Hruškovičová Danuša

4. Malík Jan

5. Šoltys Vladislav

PODPROGRAM 1.3.3 Festivaly, súťaže, koncerty – džez a iné žánre:

1. Bubnáš Juraj

2. Čerman Peter

3. Červenka Jozef

4. Hečko Maroš

5. Marton Ivan

PODPROGRAM 1.4.3 Individuálne a kolektívne výstavné a prezentačné aktivity:

1. Alexy Elena

2. Hubová Katarína

3. Jakalová Zuzana

4. Mona Chisa Anetta

5. Motyčková Janka

PODPROGRAM 1.4 Vizuálne umenie:

1. Mikušová Monika

2. Rozbora Richard

3. Tkáčová Lucia

4. Trnovská Katarína

5. Tajkov Peter (ospravedlnený; nemohol sa zúčastniť zasadnutia)

PODPROGRAM 1.6 Medziodborové aktivity:

1. Ambrózová Jana

2. Motyčková Janka

3. Kupka Valerij

4. Mrvová Zuzana

5. Ridzoňová Ferenčuhová Mária

PODPROGRAM 2.1 Veľké prehliadky, festivaly, súťaže:

1. Zuzana Belková,

2. Marek Godovič,

3. Anna Hlôšková,

4. Dorota Kenderová,

5. Michal Klembara,

6. Borivoj Medelský,

7. Michal Somoš

PODPROGRAM 2.2 Aktivity kultúrnych a umeleckých centier:

1. Borodovčáková Martina

2. Gruska Damas

3. Kašiarová Lucia

4. Medelský Borivoj

5. Oravec Ladislav

Hodnotiaci členovia odborných komisií FPU na rok 2018

Hodnotiaci členovia pre Výzvu č. 11/2018 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

PODPROGRAM 6.2 Mesto Kultúry 2019 – iné subjekty:

1. Feglová Viera

2. Hladký Michal

3. Jaurová Zora

4. Korecký Ján

5. Trnovská Katarína

6. Marko Rastislav

Hodnotiaci členovia pre Výzvu č. 10/2018 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

PODPROGRAM 6.1.2 Mesto Kultúry 2019 – celoročné aktivity:

1. Feglová Viera

2. Gruska Damas

3. Jaurová Zora

4. Korecký Ján

5. Mrvová Zuzana

6. Šmatlák Martin

7. Trnovská Katarína

Hodnotiaci členovia pre Výzvu č. 9/2018 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

PODPROGRAM 5.1.1 Odborná činnosť knižníc a knižničná infraštruktúra:

1. Baďura René

2. Čechvalová Lenka

3. Lačná Emília

4. Pašková Soňa

5. Stanislav Marián

PODPROGRAM 5.1.3 Akvizícia knižníc:

1. Čechvalová Lenka

2. Jakubáčová Benjamína

3. Lačná Emília

4. Lopušanová Monika

5. Pašková Soňa

PODPROGRAM 5.2 Múzeá:

1. Engel Štefan

2. Chovanová Iveta

3. Kautman Ján

4. Maráky Peter

5. Miľanová Ľubica

PODPROGRAM 5.3 Galérie:

1. Komanická Ivana

2. Kralovič Ján

3. Lehocký Ľuboš

4. Lovišková Danica

5. Tkáčová Lucia

Hodnotiaci členovia pre Výzvu č. 8/2018 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

PODPROGRAM 1.4 Vizuálne umenie:

1. Kenderová Dorota

2. Kučová Michaela

3. Mikušová Monika

4. Mona Chisa Anetta

5. Trnovská Katarína

PODPROGRAM 1.4.2 Tvorba a realizácia diel – dizajn:

1. Alexy Elena

2. Hubová Katarína

3. Rozbora Richard

4. Šidlíková Zuzana

5. Trnovská Katarína

PODPROGRAM 1.5 Literatúra:

1. Bančej Marián

2. Debnár Marek

3. Makýšová Volárová Andrea

4. Panáková Beáta

5. Taranenková Ivana

PODPROGRAM 1.6 Medziodborové aktivity:

1. Barák Pavel

2. Brojo Maroš

3. Buday Pavol

4. Ferko Marián

5. Nagy Peter

PODPROGRAM 4.1 Odborná, výskumná a vzdelávacia činnosť – tradičná kultúra:

1. Feglová Viera

2. Juhászová Ester

3. Krnáčová Petra

4. Tichá Stanislava

5. Noga Michal

PODPROGRAM 4 Tradičná kultúra a kultúrno-osvetová činnosť:

1. Gregor Oto

2. Tichá Stanislava

3. Galková Zuzana

4. Juhászová Ester

5. Krausová Agáta

6. Krnáčová Petra

7. Obuch Peter

Hodnotiaci členovia pre Mimoriadnu výzvu č. 2 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

1. Bančej Marián

2. Klepoch Majdáková Diana

3. Koňariková Katarína

4. Korec Juraj

5. Ondrejička Erik

Hodnotiaci členovia pre Výzvu č. 7/2018 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

PODPROGRAM 1.5 LITERATÚRA:

1. Jaško Ľubomír

2. Makýšová Volárová Andrea

3. Taranenková Ivana

4. Jaglová Tatiana

5. Ondrejička Erik

PODPROGRAM 3A: divadlo, tanec, hudba

1. Hruškovičová Danuša

2. Knopová Elena

3. Pukan Miron

4. Šoltys Vladislav

5. Špilák Peter

PODPROGRAM 3B: vizuálne umenie

1. Hanko Jaroslav

2. Lehocký Ľuboš

3. Mikušová Monika

4. Pohanková Oľga

5. Rišková Mária

PODPROGRAM 3C: literatúra a medziodborové aktivity

1. Vallová Miroslava

2. Mistrík Miloš

3. Feglová Viera

4. Malíček Juraj

5. Flašková Elena

PODPROGRAM 5.4 Ochrana zbierkových fondov

1. Balužinský Jozef

2. Boroš Rudolf

3. Bungerová Vladimíra

4. Jamrichová Andrea

5. Lenhart Jozef

6. Letenayová Zdenka

7. Maráky Peter

Hodnotiaci členovia pre Výzvu č. 6/2018 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

PODPROGRAM 1.1 DIVADLO:

1. Inštitorisová Dagmar

2. Fojtíková Fehérová Dária

3. Cieslaková Adriana

4. Laciaková Diana

5. Bernátek Martin (neprítomný zo zdravotných dôvodov)

PODPROGRAM 1.2 TANEC:

1. Lacková Eva

2. Hruškovičová Danuša

3. Krausová Agáta

4. Čaprdová Magdaléna

5. Kovářová Miroslava

PODPROGRAM 1.3 HUDBA:

1. Hečko Marián

2. Kajanová Yvetta

3. Pechanec Róbert

4. Jaslovský Marián

5. Špilák Peter (zvolený náhradník za Červenku Jozefa)

PODPROGRAM 1.5 LITERATÚRA:

1. Fialová Svetlana

2. Ondrejička Erik

3. Debnár Marek

4. Lomenčík Július

5. Makýšová Volárová Andrea

PODPROGRAM 1.6 MEDZIODBOROVÉ UMELECKÉ AKTIVITY:

1. Belková Zuzana

2. Darovec Peter

3. Marcelli Miroslav

4. Mrvová Zuzana

5. Motyčková Janka

Hodnotiaci členovia pre Výzvu č. 5/2018 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

PODPROGRAM 6.1.1 MESTO KULTÚRY 2019 – PRÍPRAVNÁ FÁZA

1. Feglová Viera

2. Jaurová Zora

3. Korecký Ján

4. Trnovská Katarína

5. Gruska Damas

6. Hladký Michal

7. Šmatlák Martin

Hodnotiaci členovia pre Výzvu č. 4/2018 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

PODPROGRAM 5.1.2 PODUJATIA A VZDELÁVACIE AKTIVITY – KNIŽNICE

1. Oravcová Dana

2. Mišovičová Terézia (zvolená náhradníčka za Matiskovú Helenu)

3. Cenigová Rozália

4. Lačná Emília

5. Lopušanová Monika

PODPROGRAM 5.2.1 VEDECKO-VÝSKUMNÁ A PREZENTAČNÁ ČINNOSŤ – MÚZEÁ

1. Šullová Zuzana

2. Majerník Marián

3. Huska Ernest

4. Kautman Ján

5. Maráky Peter

PODPROGRAM 5.3.1 VEDECKO-VÝSKUMNÁ A PREZENTAČNÁ ČINNOSŤ – GALÉRIE

1. Birkušová Sylvia

2. Krištofíková Ivana

3. Koblišková Zuzana

4. Lovišková Danica

5. Kralovič Ján

Hodnotiaci členovia pre Mimoriadnu výzvu na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

1. Humajová Daniela

2. Bednárová Katarína

3. Flašková Elena

4. Mistrík Miloš

5. Vallová Miroslava

Hodnotiaci členovia pre Výzvu č. 3/2018 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

PODPROGRAM 1.3.4 Aktivity nezávislých hudobných organizácií a 1.3.5 Medzinárodné mobility a prezentácie – hudba:

1.  Hapčo Peter (zvolený náhradník za Špiláka Petra)

2.  Gubková Černá Jana

3.  Zvarová Silvia

4.  Ambrózová Jana

5.  Sklenár Ján

PODPROGRAM 1.3.3 Festivaly, súťaže, koncerty – džez a iné žánre:

1. Bianchi Gabriel

2.  Hapčo Peter

3. Hečko Maroš

4. Kajanová Yvetta

5.  Veselý Karel

PODPROGRAM 4.4.2 Tradičná kultúra a folklorizmus a 4.6 Medzinárodné prezentácie a mobility – trad. kult. a kult.-osv. činnosť:

1. Morongová Barbora

2. Lehotský Oskar

3.  Inštitorisová Dagmar

4. Šikulová Anna

5. Mináčová Lucia

PODPROGRAM 4.5.2 Kultúrno-osvetové aktivity v oblasti tradičnej a miestnej kultúry:

1. Krnáčová Petra

2. Školudová Zuzana

3. Marišler Stanislav (zvolený náhradník za Krausovú Agátu)

4.  Svetlíková Iveta

5. Morongová Barbora

6. Chomová Svetlana

7. Sedlický Štefan

PODPROGRAM 4.5.3 Kultúrno-vzdelávacie aktivity v oblasti umenia:

1. Babčáková Katarína

2. Uhel Jaroslav

3. Marišler Stanislav

4. Chomová Svetlana

5. Obuch Peter

6. Svetlíková Iveta

7. Sedlický Štefan

Hodnotiaci členovia pre Výzvu č. 2/2018 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

PODPROGRAM 1.4 VIZUÁLNE UMENIE:

1. Alexy Elena

2. Daubrava Miroslav (zvolený náhradník za Mikušovú Moniku)

3. Hoffstadter Ján (zvolený náhradník za Kovačovského Patrika)

4. Kralovič Ján (zvolený náhradník za Jakalovú Zuzanu)

5. Rišková Mária

PODPROGRAM 1.5 LITERATÚRA:

1. Kuzmíková Jana

2. Martinová Ina

3. Ondrejička Erik

4. Valcerová Anna

5. Vojtech Miloslav

PODPROGRAM 2.3 VYDÁVANIE ČASOPISOV:

1. Hlôšková Anna

2. Hriešik Maja (zvolená náhradníčka za Knopovú Elenu)

3. Piaček Martin (zvolená náhradníčka za Majdákovú Dianu)

4. Jakalová Zuzana

5. Ondrejička Erik

6. Vojtech Miloslav

7. Uličiansky Ján

PODPROGRAM 4.4.1 TRADIČNÁ KULTÚRA A FOLKLORIZMUS

1. Obuch Peter

2. Marišler Stanislav

3. Sedlický Štefan

4. Krnáčová Petra

5. Babčáková Katarína

PODPROGRAM 4.5.1 POSTUPOVÉ SÚŤAŽE A PREHLIADKY ZÁUJMOVEJ UMELECKEJ ČINNOSTI

1. Krausová Agáta

2. Školudová Zuzana

3. Obuch Peter

4. Galková Zuzana

5. Mináčová Lucia (zvolená náhradníčka za Fratričovú Oľgu)

Hodnotiaci členovia pre Výzvu č. 1/2018 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

PODPROGRAM 1.1 DIVADLO:

1. Bernátek Martin

2. Borodovčáková Martina

3. Fekete Vladislava (zvolená náhradníčka za Fašiangovú Ingrid)

4. Lindovská Nadežda

5. Štorková Maliti Romana (nezúčastnila sa zasadnutia zo zdravotných dôvodov)

PODPROGRAM 1.2 TANEC:

1. Cvečková Katarína

2. Čaprdová Magdaléna

3. Godovič Marek

4. Krausová Agáta

5. Sninská Katarína (zvolená náhradníčka za Lackovú Evu)

PODPROGRAM 1.3.2 FESTIVALY, SÚŤAŽE, KONCERTY – KLASICKÁ A EXPERIMENTÁLNA HUDBA:

1. Čerman Peter (zvolený náhradník za Špiláka Petra)

2. Červenka Jozef

3. Gubková Černá Jana

4. Hečko Marián (zvolený náhradník za Zvaru Vladimíra)

5. Marton Ivan

PODPROGRAM 1.6 MEDZIODBOROVÉ UMELECKÉ AKTIVITY:

1. Belková Zuzana

2. Jakalová Zuzana

3. Lényi Peter

4. Martinová Ina (zvolená náhradníčka za Darovca Petra)

5. Mrvová Zuzana

PODPROGRAM 2.1 VEĽKÉ PREHLIADKY, FESTIVALY, SÚŤAŽE:

1. Belková Zuzana

2. Grusková Anna

3. Liszkayová Ivica

4. Hlôšková Anna

5. Majdáková Diana

6. Zagar Peter

7. Šmatlák Martin

PODPROGRAM 2.2 AKTIVITY NEZÁVISLÝCH KULTÚRNYCH A UMELECKÝCH CENTIER:

1. Gruska Damas

2. Mirza Omar

3. Ballay Miroslav (nezúčastnil sa zasadnutia z vážnych dôvodov)

4. Mrvová Zuzana

5. Borodovčáková Martina

6. Medelský Borivoj

7. Marcelli Miroslav

Hodnotiaci členovia odborných komisií FPU na rok 2017

Hodnotiaci členovia pre Výzvu č. 7/2017 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

PODPROGRAM 5.2.2

1. Jaďuďová Libuša

2. Novotná Mariana

3. Lenhart Jozef (nezúčastnil sa z osobných dôvodov)

4. Kautman Ján

5. Pekariková Barbora

PODPROGRAM 5.3.2

1. Koblišková Zuzana

2. Mona Chisa Anetta

3. Bungerová Vladimíra

4. Jamrichová Andrea (zvolená náhradníčka za Loviškovú D.)

5. Majdáková Diana

PODPROGRAM 5.4

1. Balužinský Jozef

2. Boroš Rudolf

3. Letenayová Zdenka

4. Maráky Peter

5. Bungerová Vladimíra

6. Lenhart Jozef

7. Lovišková Danica

Hodnotiaci členovia pre Výzvu č. 6/2017 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

PODPROGRAM 1.5

1. Belková Zuzana

2. Jaglová Tatiana (zvolená náhradníčka za M. Musila)

3. Taranenkova Ivana

4. Makýšová Volárová Andrea

5. Lomenčík Július (zvolený náhradník za M. Bilačičovú)

PODPROGRAM 1.6.1

1. Ambrózová Jana

2. Jakalová Zuzana

3. Marcelli Miroslav

4. Mrvová Zuzana

5. Kupka Valerij

PODPROGRAM 1.6.3

1. Ferko Marián

2. Nagy Peter

3. Barák Pavel

4. Buday Pavol

5. Brojo Maroš

PODPROGRAM 3

1. Šoltys Vladislav

2. Lehocký Ľuboš

3. Pukan Miron

4. Feglová Viera

5. Malíček Juraj (zvolený náhradník za V. Zvaru)

6. Marcelli Miroslav

7. Pániková Alena

PODPROGRAM 4

1. Voľanská Ľubica

2. Košová Michaela

3. Fratričová Oľga

4. Krnáčová Petra

5. Galková Zuzana

6. Feglová Viera

7. Šikulová Anna

Hodnotiaci členovia pre Výzvu č. 5/2017 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

PODPROGRAM 1.1

1. Šimková Soňa

2. Liptáková Janka

3. Lindovská Nadežda

4. Jánošová Soňa (zvolená náhradníčka za Beňovú Julianu)

5. Pistrák Rastislav

PODPROGRAM 1.2

1. Cvečková Katarína

2. Godovič Marek

3. Hruškovičová Danuša

4. Ševčík Ján

5. Šoltys Vladislav (nezúčastnil sa zo zdravotných dôvodov)

PODPROGRAM 1.3

1. Bianchi Gabriel

2. Černá Jana

3. Hečko Maroš

4. Zvarová Silvia

5. Jaslovský Marian

PODPROGRAM 1.4

1. Mikušová Monika

2. Komanická Ivana

3. Jakalová Zuzana

4. Lehocký ľuboš

5. Kovačovský Patrik

PODPROGRAM 1.5

1. Mikolaj Dušan

2. Jaško Ľubomír

3. Belková Zuzana

4. Taranenkova Ivana

5. Makýšová Volárová Andrea

PODPROGRAM 5.1

1. Cenigová Rozália

2. Gálusová Ivana

3. Doktorová Oľga

4. Repaská Alena

5. Matisková Helena

Hodnotiaci členovia pre Výzvu č. 4/2017 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

PODPROGRAM 1.4.2

1. Hubová Katarína

2. Jakalová Zuzana

3. Kralovič Ján

4. Seneši Lutherová Silvia

5. Berberich Sokolová Juliana (nezúčastnila sa zo zdravotných dôvodov)

PODPROGRAM 3

1. Bianchi Gabriel

2. Megyeši Peter

3. Hruškovičová Danuša

4. Feglová Viera (zvolená náhradníčka za Kiliánovú G.)

5. Knopová Elena

6. Lehocký Ľuboš

7. Marcelli Miroslav

PODPROGRAM 4.3.1

1. Feglová Viera

2. Babčáková Katarína

3. Košová Michaela

4. Fratričová Oľga

5. Šikulová Anna

PODPROGRAM 5.1.2

1. Mišovičová Terézia

2. Doktorová Oľga

3. Gálusová Ivana

4. Nagyová Viera

5. Repaská Alena

PODPROGRAM 5.2.1

1. Jaďuďová Libuša

2. Koblišková Zuzana (zvolená náhradníčka za Kautmana J.)

3. Maráky Peter

4. Novotná Mariana

5. Šullová Zuzana

PODPROGRAM 5.3.1

1. Büngerová Vladimíra

2. Ihringová Katarína

3. Komanická Ivana

4. Krištofíková Ivana

5. Lovišková Danica

Hodnotiaci členovia pre Výzvu č. 3/2017 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

PODPROGRAM 1.3.3 FESTIVALY, SÚŤAŽE, KONCERTY – DŽEZ A INÉ ŽÁNRE

1. Solovic Slavomír

2. Bianchi Gabriel

3. Kajanová Yvetta

4. Sklenár Ján

5. Veselý Karel

PODPROGRAM 1.3.4 MEDZINÁRODNÉ MOBILITY A PREZENTÁCIE – HUDBA

1. Solovic Slavomír

2. Bianchi Gabriel

3. Marton Ivan

4. Betko Miloš

5. Ambrózová Jana

PODPROGRAM 1.5 LITERATÚRA

1. Lomenčík Július

2. Belková Zuzana (zvolená náhradníčka za Repar S.)

3. Martinová Ina

4. Taranenkova Ivana

5. Vojtech Miloslav

PODPROGRAM 4.4.2 KULTÚRNO-OSVETOVÉ AKTIVITY

1. Galková Zuzana

2. Obuch Peter

3. Morongová Barbora

4. Krnáčová Petra

5. Sedlický Štefan

Hodnotiaci členovia pre Výzvu č. 2/2017 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

PODPROGRAM 1.3.2 FESTIVALY, SÚŤAŽE, KONCERTY – KLASICKÁ A EXPERIMENTÁLNA HUDBA

1. Solovic Slavomír

2. Zvara Vladimír

3. Betko Miloš

4. Černá Jana

5. Marton Ivan

PODPROGRAM 1.4 VIZUÁLNE UMENIE

1. Seneši Lutherová Silvia

2. Kralovič Ján

3. Gurtler Ivan (zvolený náhradník za Jakalovú Z.)

4. Lehocký Ľuboš

5. Hubová Katarína

PODPROGRAM 4.3.2 NEPROFESIONÁLNE UMENIE A 4.5 MEDZINÁRODNÉ PREZENTÁCIE A MOBILITY – ĽUDOVÁ KULTÚRA A KULTÚRNO-OSVETOVÁ ČINNOSŤ

1. Šikulová Anna

2. Galková Zuzana

3. Kočišová Renáta

4. Morongová Barbora

5. Mešša Martin

Hodnotiaci členovia pre Výzvu č. 1/2017 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

PODPROGRAM 1.1 DIVADLO:

1. Benža Matúš

2. Beňová Juliana

3. Fojtíková Feherová Dária

4. Hitzingerová Katarína

5. Kováč Peter

PODPROGRAM 1.2 TANEC:

1. Cvečková Katarína

2. Holinová Lucia (zvolená náhradníčka za Čaprdovú M.)

3. Hruškovičová Danuša

4. Sninská Katarína

5. Ševčík Ján

PODPROGRAM 1.6 MEDZIODBOROVÉ UMELECKÉ AKTIVITY:

1. Darovec Peter

2. Hapčo Peter

3. Kupka Valerij

4. Lényi Peter (zvolený náhradník za Belkovú Z.)

5. Mrvová Zuzana

PODPROGRAM 2.1 VEĽKÉ PREHLIADKY, FESTIVALY, SÚŤAŽE:

1. Beňová Juliana

2. Hriešik Maja

3. Koželová Soňa

4. Ondejka Slavomír

5. Šmatlák Martin

6. Trnovská Katarína (zvolená náhradníčka za Majdákovú D.)

7. Zagar Peter

PODPROGRAM 2.2 AKTIVITY NEZÁVISLÝCH KULTÚRNYCH A UMELECKÝCH CENTIER:

1. Ballay Martin

2. Berberich Lukáš

3. Gruska Damas

4. Marcelli Miroslav

5. Mrvová Zuzana

PODPROGRAM 2.3 VYDÁVANIE ČASOPISOV:

1. Babiak Michal

2. Hlôšková Anna

3. Hriešik Maja

4. Majdáková Diana

5. Ondrejička Erik

6. Uličiansky Ján

7. Vadas Marek (zvolený náhradník za Makaru S.)

PODPROGRAM 4.4 POSTUPOVÉ SÚŤAŽE A PREHLIADKY ZÁUJMOVEJ UMELECKEJ ČINNOSTI:

1. Babčáková Katarína

2. Galková Zuzana

3. Krnáčová Petra

4. Marišler Stanislav

5. Školudová Zuzana

Hodnotiaci členovia odborných komisií FPU na rok 2016

Zvolení členovia odbornej komisie Fondu na podporu umenia pre Program 6.2 – Múzeá a galérie a 6.3 – Ochrana zbierkových fondov v rámci Výzvy č. 12/2016 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z FPu. sú:

1. Boroš Rudolf

2. Gažíková Zuzana

3. Jaďuďová Libuša

4. Kautman Ján

5. Lovišková Andrea (zvolená náhradníčka za Jamrichovú Andreu)

6. Maráky Peter

7. Pekáriková Barbora

Zvolení členovia odbornej komisie Fondu na podporu umenia v rámci Výzvy č. 11/2016 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z FPu. sú:

Program 1.1.1 Divadlo – Tvorba, naštudovanie a uvádzanie javiskového diela:

1. Babiak Michal (zvolený náhradník za Šimkovú Soňu)

2. Bendik Martin (zvolený náhradník za Štorkovú Maliti Romanu)

3. Fojtíková Feherová Dária

4. Lindovská Nadežda

5. Liptáková Jana

 

Program 1.2.1 Tanec – Tvorba, naštudovanie a uvádzanie javiskového diela:

1. Gajdošovú Eva

2. Godovič Marek

3. Hriešik Maja (zvolená náhradníčka za Holinovú Luciu)

4. Kovářová Miroslava

5. Sninská Katarína

 

Program 1.3.1 Hudba – Tvorba, uvádzanie a šírenie hudobného diela:

1. Černá Jana

2. Fuják Július

3. Kajanová Yvetta

4. Marton Ivan

5. Puškášová Melánia (zvolená náhradníčka za Hečka Maroša)

 

Program 1.4.1 Vizuálne umenie – Tvorba a realizácia diel:

1. Mikušová Monika

2. Paľo Ľuboslav

3. Daubrava Michal

4. Hubová Katarína

5. Kovačovský Patrik

 

Program 1.5 (štipendiá) Literatúra: 

1. Berberich Sokolová Juliana

2. Petrík Vladimír

3. Marcelli Miroslav

4. Jaglová Tatiana

5. Makýšová Volárová Andrea

 

Program 1.5 (dotácie) Literatúra:

1. Belková Zuzana

2. Farkašová Etela

3. Jaško Ľubomír

4. Mikolaj Dušan

5. Taranenková Ivana

 

Program 1.6 Medziodborové umelecké aktivity – Tvorba, realizácia a šírenie diel:

1. Babiak Michal

2. Hapčo Peter

3. Lényi Peter

4. Kupka Valerij

5. Mrvová Zuzana

Zvolení členovia odbornej komisie Fondu na podporu umenia pre Program 2.3 – Vydávanie časopisov  v rámci mimoriadnej Výzvy č. 10/2016 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z FPu. sú:

1. Babiak Michal

2. Huska Ernest

3. Knopová Elena

4. Zvara Vladimír (zvolený náhradník za Liszkayovú Ivicu)

5. Marcelli Miroslav

6. Palenčíková Zuzana

7. Zagar Peter

Zvolení členovia odbornej komisie Fondu na podporu umenia pre Program 5 – Medzinárodné aktivity a mobility  v rámci Výzvy č. 9/2016 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z FPu. sú:

1. Derner Urblíková Natália

2. Farkašová Etela

3. Fekete Vladislava

4. Pistrák Rastislav (zvolený náhradník za Kovářovú Miroslavu)

5. Morongová Barbora

6. Pániková Alena

7. Seneši Lutherová Silvia

Zvolení členovia odbornej komisie Fondu na podporu umenia pre Program 6.1 – Knižnice  v rámci Výzvy č. 8/2016 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z FPu. sú:

1. Cenigová Rozália

2. Galusová Ivana

3. Lačná Emília

4. Matisková Helena

5. Repaská Alena